CÁC CHUYÊN GIA TRỰC TIẾP THAM GIA ĐÀO TẠO

Mr: NGÔ MINH TUẤN

Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding

Mr: TRẦN ANH TUẤN

Giám đốc vận hành

Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

Ms: NGÔ MINH HUỆ

Chủ tịch Hệ thống trường

Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

Mr: NGUYỄN VIỆT DŨNG

Giám đốc Bệnh viện CEO Việt Nam

BẢN QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MR. NGÔ MINH TUẤN

Chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam Holding – Người sáng lập trường Doanh nhân CEO Việt Nam.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trường cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

ĐƠN VỊ VẬN HÀNH

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn CEO Holding Việt Nam – Đào tạo 4 chuyên ngành chính: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Du lịch & lữ hành, Quản trị tài chính và Quản trị Nhân sự.

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH
DOANH NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH