Dính điểm liệt môn thành phần có được xét tốt nghiệp THPT?

Năm 2019, điểm liệt với bài thi hay môn thi thành phần trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT vẫn là 1.0 điểm.

>> Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ và Dự thi Trường Doanh nhân CEO Việt Nam 2019

>> Nhận định đề thi minh họa THPT Quốc gia 2019: Độ khó giảm mạnh so với 2018, kiến thức lớp 10 chiếm chưa đến 10%

>> Học quản trị kinh doanh ở đâu được bố trí việc làm ngay từ năm 2?

Gửi thắc mắc đến PLO, một học sinh lớp 12 hỏi: “Nếu em thi cả bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhưng muốn xét tốt nghiệp bằng bằng bài khoa học xã hội thôi có được không? Và nếu có một môn trong bài khoa học tự nhiên bị điểm liệt có sao không ạ?”

Trả lời: Theo quy chế thi THPT quốc gia năm 2019 và các quy định sửa đổi, bổ sung của Bộ GD&ĐT, để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh (TS) phải dự thi bốn bài thi.

Bốn bài thi gồm ba bài thi độc lập (toán, văn, ngoại ngữ) và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (KHTN) gồm các môn lý, hóa, sinh; khoa học xã hội (KHXH) gồm tổ hợp các môn sử, địa, giáo dục công dân.

TS giáo dục thường xuyên chỉ dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập (toán, văn) và một bài thi tự chọn trong hai bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH (sử, địa).

Đặc biệt, trong việc chọn bài thi tổ hợp, Bộ lưu ý TS được chọn đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp . Điểm bài thi nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

Về công nhận tốt nghiệp THPT, những TS đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả tất cả bài thi, các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm (theo thang điểm 10) và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm liệt năm nay vẫn tính là 1.0 điểm như mọi năm. Nếu TS chỉ chọn một bài thi tổ hợp mà nếu “dính” điểm liệt ít nhất 1 môn trong bài thi đó sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Trong trường hợp TS đăng ký 2 bài thi tổ hợp để xét và công nhận tốt nghiệp, nhưng có 1 môn trong bài thi tổ hợp nào đó bị điểm liệt thì hệ thống xét tốt nghiệp sẽ lấy bài thi không bị điểm liệt để xét và công nhận tốt nghiệp cho TS.

Như vậy, trong trường hợp của học sinh gửi câu hỏi trên, việc xét tốt nghiệp bằng bài tổ hợp nào còn tùy vào điểm bài nào cao hơn và không có môn thành phần bị điểm liệt sẽ được chọn làm bài xét tốt nghiệp, chứ không được tự chọn.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh lưu ý, khi đã đăng ký cả hai bài thi tổ hợp, TS bắt buộc phải thi cả hai bài. Nếu bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét tốt nghiệp THPT.

– Nguồn kenh14.vn – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.