Bài Giảng Ký Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Du Lịch

--- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện, Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế Năm 2022
 • Giấy Phép Kinh Doanh Du Lịch
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Tự Túc Tràng An Chi Tiết Từ A
 • 64 Địa Điểm Du Lịch Cực ” Hot ” Ở Việt Nam
 • Địa Điểm Du Lịch Bến Tre Thú Vị Nhất Định Phải Đến
 • Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  BÀI GIẢNG KÝ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH

  1

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC

  1.Tên môn học : KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH

  2. Mã số môn học:

  3. Số tiết: 60 tiết

  4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2 – Năm thứ 1

  5. Thời gian: Số tiết/tuần: 4, tổng số 12 tuần

  6. Mục đích của môn học:

  – Về kiến thức:

  Sau khi học xong học sinh có khả năng:

  + Trình bày được các khái niệm về giao tiếp và giao tiếp phục vụ.

  + Trình bày được các đặc trưng tâm lý và tập quán giao tiếp tiểu biểu.

  + Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thương lượng.

  – Về kỹ năng:

  + Rèn luyện từng bước hình thành nhân cách văn minh lịch sự của người làm du lịch

  .

  + Vận dụng những kiến thức của môn học vào thực tế.

  – Về thái độ:

  + Có ý thức tôn trọng nhân cách của đối tượng giao tiếp.

  7. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng giao tiếp,Tâm lý du khách

  8. Mô tả môn học:

  8.1. Tóm tắt môn học:

  Cung cấp cho học sinh những kiến thức và hiểu biết cơ bản về du lịch cụ thể:

  Chương 1. Lý luận chung về giao tiếp ứng xử và giao tiếp phục vụ.

  Chương 2. Các đặc trưng tâm lý và tập quán giao tiếp tiêu biểu.

  Chương 3. Thương lượng.

  8.2. Phân bố chương trình:

  Nội dung

  Hình thức tổ chức dạy học môn học

  Lên lớp

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  Chương 1: Lý luận chung về giao

  tiếp ứng xử và giao tiếp phục vụ.

  Chương 2: Các đặc trưng tâm lý và

  tập quán giao tiếp tiêu biểu.

  Chương 3: Thương lượng.

  Tổng cộng

  Bài tập

  8

  4

  1

  13

  12

  12

  1

  25

  10

  11

  1

  22

  30

  27

  3

  60

  9. Kế hoạch lên lớp

  Lý thuyết

  Thực hành BT/ TL

  KT

  Tổng số

  30

  27

  3

  60

  10. Phương pháp dạy và học :

  – Hướng dẫn học sinh hiểu các kiến thức về giao tiếp

  – Giáo viên hướng dẫn học sinh biết vận dụng các kiến thức về hoạt động giao tiếp

  vào cuộc sống và hoạt động nghiệp vụ .

  – Hướng dẫn các học sinh rèn luyện các kỹ năng giao tiếp và sử dụng các phương

  tiện giao tiếp có hiệu quả .

  – Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu giáo trình

  11. Đánh giá kết thúc môn học :

  – Thi kết thúc môn học bằng hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

  – Kết quả bài thi được đánh giá theo thang điểm 10.

  12. Đề cương chi tiết môn học:

  Chương,

  Nội dung

  mục

  Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ VÀ

  GIAO TIẾP PHỤC VỤ

  1.1. Giao tiếp

  1.1.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao tiếp

  1.1.2. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp

  1.1.3. Các vai trong quá trình giao tiếp

  1.1.4. Những điều cần chú ý để giao tiếp có hiệu quả

  1.1.5. Các kỹ năng giao tiếp

  1.2. Ấn tượng ban đầu và một số nghi thức trong giao tiếp

  3

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  ứng xử

  Giao tiếp giữa người phục vụ và khách

  Giao tiếp trong phục vụ

  Giao tiếp trong các buổi tiệc chiêu đãi

  Ứng xử với những lời phàn nàn, chê bai của khách

  CÁC ĐẶC TRƯNG TÂM LÝ VÀ TẬP QUÁN GIAO

  TIẾP TIÊU BIỂU

  Tập quán giao tiếp theo châu lục

  Tập quán giao tiếp của người Châu Á

  Tập quán giao tiếp của người châu Âu

  Tập quán giao tiếp của người châu Mỹ

  Tập quán giao tiếp của người châu Phi

  Đặc trưng tâm lý và tập quán giao tiếp của một số

  quốc gia, dân tộc

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Việt Nam

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Trung Quốc

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Hàn Quốc

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Nhật Bản

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Pháp

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Đức

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Anh

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Mỹ

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Nga

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của một số nước Trung

  Đông

  THƯƠNG LƯỢNG

  12

  12

  1

  10

  11

  1

  Khái quát về thương lượng

  Định nghĩa thương lượng

  Nguyên nhân của thương lượng

  Phân loại thương lượng

  Đặc điểm và vấn đề đánh giá thương lượng

  Đặc điểm của thương lượng

  Đánh giá cuộc thương lượng

  Các kiểu thương lượng

  Thương lượng kiểu mềm

  Thương lượng kiểu cứng

  Thương lượng dựa trên những nguyên tắc khách quan

  4

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Quá trình thương lượng

  Giai đoạn chuẩn bị

  Giai đoạn tiếp xúc

  Giai đoạn tiến hành thương lượng

  Đi đến thỏa thuận và ký kết hợp đồng

  30

  27

  3

  13. Trang thiết bị dạy học cho môn học:

  Bảng, phấn, giáo án, bài giảng, máy chiếu Projetor và máy tính,VCD

  14. Yêu cầu về giáo viên:

  + Trên cơ sở chương trình môn học phải nghiên cứu tài liệu để viết bài giảng. Chuẩn

  bị sưu tầm sơ đồ, tranh ảnh, hình hoạ để minh hoạ nội dung bài giảng. Xây dựng những bài

  tập tình huống để người học thực hành và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống.

  + Có thể tìm kiếm hoặc xây dụng cuốn phim nhựa về một số hoạt động giao tiếp tiêu

  biểu để thầy trò cùng thảo luận xung quanh phần nội dung bài giảng (nếu có điều kiện) Dùng

  máy camera quay tại chỗ khi người học thực hành các nghi thức, bài thuyết trình… sau đó

  xem lại và nhận xét, thảo luận.

  15. Tài liệu cần tham khảo:

  GS. Nguyễn Văn Lê, Tâm lý học về vấn đề giao tiếp.

  Trần Thị Thu Hà- Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh du lịch- NXB Hà Nội

  [5] Tổng cục Du lịch Việt Nam, Kỹ năng giao tiếp cách tiếp cận thực tế.

  5

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  œ&

  6

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  CHƯƠNG 1

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ VÀ

  GIAO TIẾP PHỤC VỤ

  Mục tiêu:

  Nhằm trang bị cho học sinh những vấn đề cơ bản sau:

  – Khái niệm và vai trò của giao tiếp

  – Phân tích được các giai đoạn của quá trình giao tiếp

  – Biết các nguyên tắc giao tiếp cơ bản để có phong cách giao tiếp văn minh lịch sự

  – Những điều cần chú ý để giao tiếp đạt hiệu quả

  1.1. Giao tiếp

  1.1.1 Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao tiếp

  * Khái niệm giao tiếp

  Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa con người với con người, thông qua đó con người

  trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, nhận biết lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại

  với nhau.

  Có nhiều định nghĩa khác nhau về giao tiếp, ở đây chúng ta phân tích giao tiếp theo 2

  góc độ:

  * Theo nghĩa chung nhất: Giao tiếp được hiểu là hình thức căn bản nhất của hành vi

  con người, là quá trình trao đổi thông tin giữa người với người. Hiểu theo nghĩa này, hoạt

  động giao tiếp có những đặc trưng:

  – Giao tiếp là quan hệ xã hội được thể hiện qua sự tiếp xúc, trao đổi giữa cá nhân với

  cá nhân hoặc với nhóm người khác

  – Trong giao tiếp, các chủ thể giao tiếp luôn đổi chỗ cho nhau, cùng chịu sự chi phối,

  tác động lẫn nhau. Mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thể và hiệu quả giao tiếp phụ

  thuộc rất nhiều vào vị trí, vai trò xã hội, tính cách, uy tín, giới tính, độ tuổi… cũng như các

  mối quan hệ xã hội của họ.

  – Qua tiếp xúc, con người nhận thức được về người khác: Từ hình dáng, điệu bộ, nét

  mặt… đến tâm trạng, tính cách, trạng thái xúc cảm, trình độ tri thức, năng lực và các giá trị

  khác. Đồng thời, qua nhận xét, đánh giá của người khác về mình, người ta hiểu biết thêm về

  bản thân

  – Qua hoạt động giao tiếp, cách xử sự, thị hiếu, phong tục tập quán, thói quen… được

  truyền đạt và lĩnh hội từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  – Giao tiếp thực chất là sự tiếp xúc tâm lý nên có sự lan truyền, lây lan cảm xúc, trao

  đổi tình cảm để con người hiểu nhau hơn.

  * Theo nghĩa hẹp: Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa những người đối thoại.

  Trong phạm vi giao tiếp hẹp này, hoạt động giao tiếp có những đặc trưng:

  – Những người đối thoại phải có sự tương đồng về nền văn minh, văn hoá, ngôn ngữ,

  trình độ, vốn hiểu biết… Các yếu tố này càng gần nhau thì giao tiếp càng thuận lợi, dễ dàng.

  7

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Quá trình trao đổi thông tin có thể diễn ra trực tiếp hoặc gián tiếp.

  – Quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể bao giờ cũng chịu sự tác động trực tiếp

  của chuẩn mực văn hoá, xã hội và các quan hệ vốn có trước đây của chủ thể.

  Mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người có thể xảy ra với các hình thức khác

  nhau:

  – Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân.

  – Giao tiếp giữa cá nhân với nhóm.

  – Giao tiếp giữa nhóm với nhóm, giữa nhóm với cộng đồng…

  * Vai trò của giao tiếp

  Giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, trong đời sống của mỗi

  con người và cả trong công tác hướng dẫn du lịch.

  – Vai trò của giao tiếp trong đời sống xã hội

  Đối với xã hội, giao tiếp là điều kiện của sự tồn tại và phát triển xã hội. Giao tiếp là

  một điều kiện tất yếu không thể thiếu được trong mọi hoạt động của con người. Cùng với

  hoạt động, giao tiếp đã trở thành phương thức tồn tại của xã hội loài người, tạo nên các mối

  quan hệ chặt chẽ giữa con người với con người trong xã hội. Nếu không có giao tiếp, con

  người không thể trở thành con người với đúng nghĩa của nó.

  – Vai trò của giao tiếp đối với cá nhân

  + Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển và hoàn

  thiện nhân cách. Hay nói cách khác, giao tiếp là điều kiện để tâm lý, nhân cách cá nhân

  phát triển bình thường.

  VD: Ngay từ khi chào đời con người cần phải giao tiếp với mọi người để học ăn, học

  nói, học đi đứng, học sử dụng các vật dụng do con người làm ra. Những trường hợp trẻ em

  bị thất lạc vào trong rừng, sống với động vật đã cho thấy rằng, mặc dù những đứa trẻ này

  vẫn có hình hài của con người nhưng tâm lý và hành vi của các em không phải là của con

  người.

  + Thông qua giao tiếp con người mới có được mối quan hệ với các cá nhân khác nhau

  trong xã hội và có mối quan hệ với toàn xã hội, nghĩa là thông qua giao tiếp, phẩm chất đạo

  đức và nhân cách của con người được hình thành, phát triển và ngày một hoàn thiện hơn.

  + Thông qua giao tiếp con người bảo tồn, lưu giữ, tiếp thu được các kiến thức và nền

  văn minh của xã hội loài người. Và thông qua giao tiếp con người lĩnh hội được các giá trị

  tinh thần của xã hội như: đạo đức, tôn giáo, chính trị, pháp luật…

  + Giao tiếp thoả mãn nhiều nhu cầu của con người như: nhu cầu thông tin, nhu cầu

  được thừa nhận, nhu cầu được những người xung quanh quan tâm, nhu cầu được hoà nhập

  vào những nhóm xã hội nhất định….

  – Vai trò của giao tiếp trong công tác hướng dẫn du lịch

  Với vai trò là cầu nối giữa khách du lịch với các đơn vị kinh doanh du lịch, hoạt động

  của những nhân viên du lịch chủ yếu là hoạt động giao tiếp. Các công việc của nhân viên

  du lịch như tiếp khách, hướng dẫn khách, gọi và trả lời điện thoại… đều là những loại hình

  giao tiếp khác nhau. Chính vì vậy, một người nhân viên du lịch giỏi trước hết phải là một

  8

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  người giao tiếp giỏi. Vì vậy, bên cạnh việc nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ,

  chúng ta cần nghiên cứu, nắm vững các kỹ năng giao tiếp và thường xuyên rèn luyện những

  kỹ năng này để có thể giao tiếp thật tốt, gây được thiện cảm với mọi người.

  Như vậy, giao tiếp tạo điều kiện để phát triển không chỉ nhân cách cá nhân, giúp ích

  cho công việc mà còn là tiền đề cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng, dân tộc và hòa

  quyện vào nền văn minh nhân loại.

  1.1.2. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp

  1.1.2.1. Mở đầu quá trình giao tiếp

  Ở giai đoạn này ấn tượng vẻ bề ngoài là rất quan trọng. Nhân dân ta có câu : “Quen

  nhau tin dạ. Lạ nhau tin quần áo ” hay ‘ Trông mặt mà bắt hình dong ”

  Nhận thức cảm tính là hạt nhân của giai đoạn này, những thông tin về nhận thức cảm

  tính như: dáng người, nét mặt, đôi mắt, trang phục… . Mục đích của giai đoạn này là phải

  tạo được sự thiện cảm và tin tưởng của đối tượng giao tiếp đối với bản thân. Muốn vậy, cần

  phải chú ý từ trang phục, ánh mắt, nụ cười, dáng đi, cách đứng… đến cách nói năng, hành

  vi, cử chỉ

  1.1.2.2. Diễn biến quá trình giao tiếp

  Mọi nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp được thực hiện ở giai đoạn này. Sự thành

  công hay thất bại của quá trình giao tiếp do giai đoạn này quyết định.

  Để giao tiếp đạt hiệu quả cao cần phải hiểu đối tượng giao tiếp, mổi đối tượng, mỗi

  hoàn cảnh, mỗi nội dung… có cách giao tiếp ứng xử khác nhau. Mặt khác trong quá trình

  giao tiếp cần tạo dựng bầu không khí thân mật, cởi mở .

  1.1.2.3. Kết thúc quá trình giao tiếp

  Có nhiều cách kết thúc quá trình giao tiếp: Có người say sưa quên cả thời gian,

  không nhận biết được những dấu hiệu muốn kết thúc của đối tượng. Có người kết thúc một

  cách miễn cưỡng hoặc đột ngột gây sự hụt hẫng cho đối tượng giao tiếp. Do đó, mục đích

  kết thúc quá trình giao tiếp phải được cả hai bên nhận thức là đã thực hiện được nội dung,

  nhiệm vụ giao tiếp, cả hai đều ý thức được điểm dừng của quá trình giao tiếp.

  1.1.3. Các vai trong quá trình giao tiếp

  Trong cuộc đời, con người luôn sắm một vai nào đó tuỳ vào tình huống hoặc mục đích

  của giao tiếp. Khi sắm vai, con người phải “hoá thân” vào nhân vật mình đang đóng và phải

  thực hiện đúng các tiêu chuẩn của giao tiếp văn minh lịch sự.

  Các vai trong quá trình giao tiếp bao gồm:

  – Cá nhân – cá nhân.

  – Cá nhân – tập thể.

  – Tập thể – tập thể.

  Vai giao tiếp còn được thể hiện trong chính suy nghĩ và cảm xúc của cá nhân. Tuỳ

  theo vai cá nhân đóng mà họ có ảnh hưởng đến các cá nhân khác ở các mức độ khác nhau.

  Ví dụ: trong một doanh nghiệp, người giữ vai giám đốc, phó giám đốc có phạm vi ảnh

  hưởng đến các thành viên trong doanh nghiệp rộng hơn những người giữ vai quản đốc hoặc

  trưởng, phó phòng.

  9

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  Trong giao tiếp, mỗi thành viên có thể có nhiều vai trò khác nhau. Một cá nhân có

  thể vừa là giám đốc vừa là bí thư Đảng uỷ của doanh nghiệp; một người công nhân có thể

  vừa là đảng viên, vừa là công đoàn viên, vừa là vận động viên thể thao của cơ quan; một

  người dân bình thường cũng có nhiều vai khác nhau: là mẹ (hoặc cha), là vợ (hoặc chồng),

  là người mua hàng… Sự nhập vai phụ thuộc vào hiểu biết và khả năng của cá nhân, tầm

  quan trọng của vai, nguyện vọng thoả mãn và sự chờ đợi của mọi người xung quanh.

  Con người thường tham gia vào các vai giao tiếp sau:

  – Vai thường xuyên được đặc trưng bởi lứa tuổi, giới tính.

  – Vai lâm thời.

  + Vai lâm thời thể chế được đặc trưng bởi nghề nghiệp, vị trí xã hội, quan hệ gia đình.

  + Vai lâm thời tình huống được đặc trưng bởi quan hệ xã hội, thương mại, pháp luật…

  Người ta cũng có thể phân ra thành hai loại vai: vai xã hội và vai liên nhân cách. Vai

  xã hội là tư cách của cá nhân trong hệ thống quan hệ xã hội khách quan (nghề nghiệp, lý

  lịch… của cá nhân). Vai liên nhân cách là vị trí của cá nhân trong hệ thống liên nhân cách

  (người lãnh đạo, thủ lĩnh, nhân viên…). Ngoài ra, còn có thể phân ra vai tích cực (thể hiện

  ra bên ngoài) và vai tiềm tàng (chưa thể hiện).

  Các vai trong quá trình giao tiếp có thể là ngang hàng hoặc không ngang hàng. Giao

  tiếp trong xã hội văn minh quy định mối quan hệ theo lứa tuổi, giới tính, ngôi thứ, chức vụ

  và số lượng.

  Theo nghi thức xã giao thông thường, các vai được tôn trọng luôn luôn được quy định

  là vai ưu tiên trong hoạt động giao tiếp.

  Tuy nhiên, trong thực tế có thể xảy ra xung đột giữa các vai. Chẳng hạn, người phụ

  nữ có thể cảm thấy xung đột giữa vai truyền thống của một người vợ, người mẹ, người

  quản lý gia đình và vai mới trong nghề nghiệp của họ ở cơ quan. Đặc biệt, những người phụ

  nữ giữ cương vị quản lý cơ quan, họ cảm thấy có sự xung đột giữa vị thế của mình trong

  gia đình với vị thế cao trong cơ quan mà họ đang đảm nhận.

  1.1.4.Những điều cần chú ý để giao tiếp có hiệu quả

  1.1.4.1. Khắc phục các yếu tố gây trở ngại trong quá trình giao tiếp

  * Các yếu tố khách quan

  Đó là tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng hoặc các phương tiện hỗ trợ giao tiếp có vấn đề như

  tài liệu in ấn bị sai sót, các thiết bị kỹ thuật bị trục trặc …Tất cả những điều này làm hoạt

  động truyền và nhận tin thiếu tập trung, bị gián đoạn, không chính xác. Do đó, để khắc

  phục tình trạng này cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị chu đáo về các mặt : địa điểm, thời

  điểm, cũng như các phương tiện truyền đạt.

  * Các yếu tố chủ quan

  -Việc sử dụng từ không chuẩn xác hoặc dùng từ đa nghĩa, mang tính trừu tượng cũng

  dễ dẫn đến việc hiểu lầm. Hoặc sự bất đồng ngôn ngữ giữa hai bên cũng hạn chế rất nhiều

  đến kết quả tiếp nhận thông tin.

  10

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Việc lựa chọn kênh thông tin không hợp lý sẽ cản trở rất lớn đến hiệu quả giao tiếp.

  VD : Trong môi trường nhiều tiếng ồn, việc sử dụng ngôn ngữ nói sẽ không hiệu quả bằng

  sử dụng ngôn ngữ viết hoặc ký hiệu, ám hiệu.

  VD : Một hợp đồng kinh tế phải dùng chữ viết để xây dựng văn bản chứ không thể sử dụng

  ngôn ngữ nói

  VD : Trong khách sạn, các sơ đồ, bảng chỉ dẫn có hiệu quả hơn chỉ dùng ngôn ngữ nói.

  – Giữa các chủ thể giao tiếp không có sự tin tưởng lẫn nhau và không làm chủ được

  bản thân thì hoạt động giao tiếp không mang lại hiệu quả mong đợi, có thể gây ra tình trạng

  hiểu lầm , xử lý sai lệch thông tin.

  – Hiệu quả giao tiếp sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu các chủ thể giao tiếp không có khả năng

  diễn đạt thông tin: diễn đạt lộn xộn, tối nghĩa, thiếu lôgic… hoặc dùng từ không chính xác.

  Muốn người nghe hiểu đầy đủ và chính xác thông tin, người nói phải diễn đạt rõ ràng, khúc

  chiết; phải sử dụng tốc độ và âm lượng phù hợp, âm điệu, ngữ điệu phải tạo được sự chú ý,

  hấp dẫn, lôi cuốn và thuyết phục người nghe.

  1.1.4.2. Một số đặc điểm tâm lý của con người trong giao tiếp

  a. Giao tiếp là nhu cầu đặc trưng của con người

  Con người luôn sống trong các mối quan hệ ràng buộc với thế giới xung quanh. Giao

  tiếp với người khác là nhu cầu không thể thiếu và là bản chất của con người. Hình phạt

  nặng nề nhất và cũng là nỗi sợ lớn nhất của con người đó là không được giao tiếp với người

  khác. Nhu cầu giao tiếp với người khác ở con người hình thành rất sớm: Em bé hai tháng

  tuổi đã xuất hiện phức cảm “hớn hở” khi có người “nói chuyện”, mặc dù bé chưa hiểu được

  nghĩa của từ. Thậm chí ngay cả khi sắp từ giã cõi đời, con người vẫn còn muốn được giao

  tiếp với những người thuộc thế hệ sau qua những lời nhắn nhủ, những dòng di chúc… Thoả

  mãn nhu cầu giao tiếp của người khác, khai thác được những điều họ quan tâm, hứng thú là

  bí quyết đầu tiên trong phép ứng xử.

  b. Nhu cầu được thể hiện, được tự khẳng định,được người khác đánh giá mình là

  người quan trọng

  Nhu cầu mong muốn mọi người thừa nhận, đánh giá mình là người là người quan

  trọng, có giá trị có trong tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến người già, từ người lao công quét

  rác đến người có chức có quyền. Đây là nhu cầu đặc trưng rất quan trọng của con người.

  Nó tạo nên một sức mạnh nội lực giúp cho con người vươn lên trong cuộc sống và vị thế xã

  hội.

  Do vậy, nếu muốn thành công trong việc gây thiện cảm, kích thích tính tích cực ở con

  người, chúng ta đừng bao giờ chạm đến lòng tự ái của họ, đừng bao giờ để họ cảm thấy họ

  là người thừa. Luôn biết tỏ ra thành thật, chú ý đến đối tượng giao tiếp bằng sự tế nhị, lịch

  lãm, có văn hoá. Trong quá trình tiếp xúc, luôn biết tạo lập những cử chỉ, dáng điệu thân

  thiện với nụ cười tươi tắn, ánh mắt trung thực, cảm thông; biết dùng ngôn ngữ trong sáng,

  lễ độ và tôn trọng. Hãy luôn tỏ ra nhớ tên người đang tiếp xúc với mình, biết chăm chú lắng

  nghe và tìm mọi cách kích thích, khuyến khích đối tượng giao tiếp để họ tự nói về bản thân,

  11

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  trên cơ sở đó biết nói ra những điều đúng với sở thích, ý nghĩ, hoài bão của đối tượng. Luôn

  luôn là cho đối tượng giao tiếp thấy họ là người rất quan trọng, ít ra là đối với bạn.

  c. Con người luôn thích được khen tặng và thích được quan tâm

  Con người ai cũng muốn được khen, ai cũng khát khao những lời khen chân thành.

  Lời khen tặng là chất xúc tác tinh thần khích lệ con người vươn lên trong cuộc sống. Khen

  những khả năng, những cố gắng và sự tiến bộ của người khác là thừa nhận khả năng của họ,

  làm cho họ phấn chấn, tự tin. Tuy nhiên, lời khen tặng và sự quan tâm chỉ có giá trị khi nó

  diễn ra đúng mức, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh và được xuất phát từ tấm lòng chân thành,

  không vụ lợi. Vì vậy hãy học cách khen tặng và thường xuyên nói lời khen tặng có vậy mới

  tạo nên sự vui vẻ, thoải mái trong các mối quan hệ.

  – Hầu hết mọi người đều mong muốn được người khác ngưỡng mộ, được người khác

  quan tâm. Quan tâm đến người khác là thể hiện tình cảm giữa người với người trong cuộc

  sống. Sự quan tâm thể hiện ở chỗ mỗi người đều phải điều chỉnh nhu cầu, nguyện vọng

  sống của mình sao cho không ích kỷ; phải biết chú ý đến tâm tư tình cảm, nguyện vọng của

  người khác. Sự quan tâm bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía, ta quan tâm đến người,

  người sẽ quan tâm đến ta. Sự quan tâm sẽ tạo nên sự thiện cảm, tạo nên ý nghĩa cuộc đời.

  “Kẻ nào không quan tâm đến người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều điều khó khăn

  nhất trong đời, mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều

  thuộc dạng người đó.” (Albred Adler – Chân nghĩa cuộc sống).

  d. Con người đều tò mò, thích điều mới lạ

  Con người luôn muốn tìm tòi khám phá những điều mới lạ. Sự tò mò kích thích, thúc

  đẩy con người phát triển, cũng nhờ tính tò mò, thích khám phá của con người mà nhân loại

  mới đạt đến trình độ như ngày nay. Trong xã hội cũng như trong giao tiếp các tình huống

  chưa rõ ràng thường tạo được “lực hấp dẫn” lôi cuốn mọi người tìm hiểu. Do đó, để tạo

  hiệu quả trong hoạt động giao tiếp, cần kích thích vào tâm lý tò mò của con người.

  Có một nhà tâm lý học đã nói rằng, cái gì đã là vật sở hữu của anh, cái đó mất đi một

  phần giá trị. Người ta thường coi nhẹ những cái mình đã có và luôn thèm muốn, khát khao

  những cái mình không có, chưa có. Trong nhiều trường hợp, yếu tố tâm lý này trở thành

  sức mạnh, thành nhiệt huyết thúc đẩy con người phấn đấu thực hiện mong ước; nó cũng là

  một trong những nguồn gốc của sự ganh đua, của sự thèm khát muốn bứt phá, thoát ra khỏi

  những điều nhàm chán, tẻ nhạt, quen thuộc. Biết khai thác yếu tố tâm lý này trong giao tiếp

  sẽ tạo được sự lôi cuốn hấp dẫn trong giao tiếp.

  e. Con người luôn yêu thích kỷ niệm

  Cuộc sống theo thời gian cứ trôi đi, cái còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người là

  những kỷ niệm trong ký ức. Nhờ những kỷ niệm mà con người có thể hòa đồng, sẻ chia và

  gắn kết với nhau, giúp con người luôn nghĩ về nhau, luôn mong nhớ về nhau, muốn được

  gặp và gần gũi bên nhau.

  12

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  13

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  + Thời gian địa điểm giao tiếp.

  – Nội dung thông tin trao đổi đã có sức thuyết phục chưa?

  – Lựa chọn phương án ứng xử.

  + Lựa chọn cách vào đề tự nhiên, dễ dàng đựơc cả hai bên chấp nhận.

  + Dự kiến trước những tình huống bất ngờ xảy ra.

  + Hãy suy nghĩ các câu sẽ hỏi.

  + Vạch ra được những ưu điều nên tránh và nên làm với từng đối tượng cụ thể.

  *Chú ý :

  Những điều nên :

  – Dành ít phút ban đầu để trò chuyện, hỏi han nói ít về bản thân, lắng nghe chăm chú

  có suy xét, chú ý quan sát.

  – Cần phải cảm nhận được những diễn biến tâm lý tinh tế, phức tạp của đối tượng để

  kịp thời điều chỉnh.

  – Luôn có phong thái đàng hoàng, thái độ lịch thiệp và dáng vẻ tự tin.

  Những điều không nên :

  – Tỏ thái độ nôn nóng, vội vã đi thẳng vào vấn đề.

  – Nói lan man, khích bác hoặc công kích nói xấu ngừơi khác, thái độ thờ ơ hoặc

  lảng tránh…

  Ngoài những vấn đề trên, ta cần luôn tự tin vào bản thân “Tin tưởng vào bản thânđó là đềiu kiện thiết yếu đầu tiên của mọi khởi đầu vĩ đại”

  Trong lần đầu gặp gỡ, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người đối thoại hãy luôn luôn

  chú ý đến tâm trạng của mình. Cảm giác vui vẻ, sảng khoái, nụ cười tự nhiên hồn hậu… sẽ

  tạo nên bầu không khí cởi mở giữa hai bên. Bên cạnh những yếu tố tâm lý, trang phục cũng

  là một yếu tố góp phần tạo dựng ấn tượng ban đầu, có một nhà tâm lý đã nói: Sự thành

  công trong giao tiếp là bảy phần do bản lĩnh, ba phần do trang phục, nên cách ăn mặc

  trong giao tiếp cũng là một thứ vũ khí tâm linh. Sự trang nhã, lịch thiệp của y phục không

  những chỉ giúp ta tự tin mà còn tạo được sự thiện cảm, tin tưởng của người đối thoại

  1.2.2. Một số nghi thức giao tiếp

  1.2.2.1. Chào hỏi

  Chào hỏi là cử chỉ ban đầu gặp nhau hoặc khi kết thúc cuộc giao tiếp. Nó thể hiện thái

  độ, tình cảm của con người trong giao tiếp. Chào hỏi có tác dụng củng cố và duy trì mối

  quan hệ giữa hai bên.

  15

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  a. Yêu cầu khi chào hỏi

  – Chào hỏi phải thể hiện đựơc tình cảm của con người: Vui sướng, chân tình. Kính

  trọng, lễ phép và lịch sự, đôi khi còn chia sẻ nỗi buồn, niềm thương nhớ, bày tỏ sự lưu

  luyến …

  – Chào hỏi phải thể hiện đúng, nội tâm, trạng thái tình cảm giữa đôi bên

  b. Nguyên tắc chào hỏi

  Thông thường, người ít tuổi chào người nhiều tuổi, nhân viên chào thủ trường, người

  phục vụ chào khách…

  Trong trường hợp đông người:

  – Nếu có người thân quen trong nhóm, phải chào hỏi cả nhóm không nên chỉ chào

  người thân quen. Nếu có khách phải chào khách trước, trừ trường hợp người thân quen là

  người có địa vị cao sang hoặc cao tuổi và đặc biệt được tôn trọng như (lãnh đạo, cấp cao,

  già làng…)

  – Trong các cuộc hội nghị, tiệc… không nên đi chào tất cả mọi người vì sẽ làm ảnh

  hưởng đến hoạt động chung vì sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động chung. Chỉ nên chào người

  chủ trì, chủ tiệc …và những người đang ở cạnh mình, còn lại chỉ gật đầu, mỉm cười. Nếu

  bản thân là người có địa vị cao chỉ cần giơ tay hoặc nắm hai tay giơ cao, gật đầu, mỉm cười

  với mọi người là đủ.

  – Không chào khi người khác đang giải quyết việc riêng tư.

  c. Cách thức chào hỏi

  Khi chào hỏi không chỉ sử dụng ngôn ngữ nói mà còn có thể kết hợp với ngôn ngữ

  biểu cảm hoặc chỉ dùng ngôn ngữ biểu cảm.

  Có nhiều cách chào, tuỳ vào đối tượng vào hoàn cảnh khác nhau mà có cách chào

  hỏi khác nhau

  – Mỗi nước mỗi dân tộc có cách chào khác nhau

  VD: Nhật Bản chào với tư thế thẳng đứng, hai tay để xuôi theo chỉ quần hoặc hai tay

  nắm vào nhau để trước bụng, cúi gập mịnh để chào, có ba mức độ cúi thấp tuỳ theo vị trí xã

  hội của đối tượng được chào… Đối với nhiều dân tộc, khi chào hỏi người được ưu tiên

  trong giao tiếp, người chào hỏi phải khoanh tay hoặc chắp tay trước ngực, cúi đầu, nhún

  chân, ngả mũ.

  16

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Trong nghi lễ trọng thể, khi chào cờ, trong quân đội, công an, tư thế khi chào:

  Đúng nghiêm, tay phải giơ ngang đầu

  – Khi chào tạm biệt: Giơ tay vẫy

  – Gặp nhau thường ngày chỉ cần mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

  + Người Việt Nam, câu chào thường kèm theo là câu hỏi thăm sức khoẻ, ví dụ: Cháu

  chào bác ạ, bác có khoẻ không ạ?…

  + Đối với nhiều dân tộc, khi chào hỏi người được ưu tiên trong giao tiếp, người chào

  hỏi phải khoanh tay hoặc chắp tay trước ngực, cúi đầu, nhún chân, ngả mũ.

  Cách xưng hô, chào hỏi cũng thay đổi theo thời gian. Việc xưng hô, chào hỏi và hành vi

  giao tiếp đúng, phù hợp với tập tục, thói quen, là biểu hiện thái độ tôn trọng, thân mật, gần

  gũi… Nếu không, có thể gây ra hiểu nhầm, gây ác cảm, thiếu thiện chí trong giao tiếp. Khi

  giao tiếp lần đầu, đối tượng giao tiếp chưa hiểu về nhau thì xưng hô, chào hỏi được coi như

  bước đầu để giao tiếp, giữ đúng nguyên tắc “nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc”.

  1.2.2.2. Bắt tay

  Tập quán bắt tay được hình thành từ xa xưa. Bắt tay được thực hiện sau lời chào hỏi.

  Hiện nay, bắt tay là tác phong quen thuộc, thông dụng và được coi là cử chỉ văn minh. lịch

  sự trong giao tiếp. Qua thao tác bắt tay, có thể nhận biết được cuộc gặp đó nồng hậu hay

  hững hờ.

  a. Nguyên tắc bắt tay

  – Đối với người chưa quen biết, mới tiếp xúc lần đầu, không nên chủ động bắt tay

  mà nên chờ người giới thiệu hoặc chủ động tự giới thiệu sau đó mới bắt tay.

  – Không nên chủ động bắt tay với người có cương vị cao hơn mình. Người được ưu

  tiên trong giao tiếp cần chủ động đưa tay ra bắt trước.

  – Trong trường hợp ngang hàng, cùng giới, ai được giới thiệu trước thì chủ động

  đưa tay ra bắt.

  – Chủ nhà khi đón chào khách được chủ động bắt tay khách trước thể hiện sự thịnh

  tình mến khách.

  – Thông thường nữ không cần phải tháo găng tay trước khi bắt tay, tuy nhiên đối với

  những người và trong những trường hợp đặc biệt tôn trọng, phục nữ phải tháo găng tay

  trước khi bắt. Nữ có thể ngồi bắt tay nam, trừ đối với cấp trên.

  – Khi bắt tay nhiều người, phải bắt tay người được ưu tiên trong giao tiếp, sau đó tuỳ

  tình huống cụ thể để lần lượt bắt tay. Không dùng hai tay để bắt tay hai người cùng một lúc,

  tránh bắt tay qua mặt, qua đầu người khác .

  17

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  b. Cách thức bắt tay

  – Người bắt tay phải chủ động, dứt khoát. Bắt tay không được quá chặt, quá lâu,

  không xiết hoặc lắc mạnh. Khi bắt tay cần chú ý những phụ nữ đeo nhẫn tay phải.

  – Muốn thể hiện sự tôn trọng hơn, thắm thiết hơn có thể đưa cả hai tay ra bắt.

  – Khi bắt tay, tay phải đưa chếch ra phía trước, bàn tay mở rộng, người hơi ngả về

  phía trước. Mắt nhìn thằng vào mặt người mình bắt tay, tuy theo mối quan hệ mà thể hiện

  tình cảm. Không nhìn chỗ khác hoặc nhìn kiểu dò xét, soi mói.

  – Khi tay đang vướng bận hoặc bẩn, hãy xin lỗi và chìa tay để người khác nắm vào

  cổ tay mình.

  * Chú ý: – Đối với người hồi giáo: Nam giới không bắt tay nữ giới.

  – Một số nước ở Phương Tây có tục hôn tay nữ giới

  Bắt tay ngoài nghi thức gặp mặt, còn là sự chúc mừng, cảm ơn, và biểu thị khích lệ

  lẫn nhau. Khi ai đó có thành tựu, tiến bộ, được tặng thưởng huân, huy chương, sau lời chúc

  mừng, ta đều có thể bắt tay chia vui, cảm tạ, động viên.

  1.2.2.3. Giới thiệu làm quen

  Phong cách và lời giới thiệu là cách vào đề có sức thuyết phục và để lại ấn tượng khó quên

  với đối tượng giao tiếp .

  a. Nguyên tắc giới thiệu làm quen

  – Người được ưu tiên trong giao tiếp bao giờ cũng được nghe người giới thiệu cung cấp

  thông tin cho mình về người khác. Sau đó người giới thiệu mới cung cấp thông tin về người được

  ưu tiên trong giao tiếp cho người khác biết.

  VD: Một người trẻ tuổi cần được giới thiệu với một người lớn tuổi hơn, người có vị trí xã

  hội thấp sẽ được giới thiệu với người có vị trí xã hội cao hơn, nam giới với thiệu với nữ giới, người

  đứng ra giới thiệu sẽ được nói tới sau cùng.

  – Cá nhân bao giờ cũng được giới thiệu với cả tập thể. Chủ nhà bao giờ cũng được giới

  thiệu với khách. Nếu những người có vai trò xã hội ngang hàng nhau, không cần phải chú ý đến thứ

  tự khi giới thiệu. Thông thường trong tiếp xúc xã giao ban đầu, một người đàn ông luôn được giới

  thiệu với một phụ nữ.

  – Nếu đông người, những người được giới thiệu cũng phải có sự sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ

  (giới tính, độ tuổi, đại vị xã hội, khách- chủ) và cuối cùng là tự giới thiệu của người giới thiệu.

  – Trong trường hợp hai đoàn cùng tiếp xúc với nhau, đoàn chủ nhà phải chủ động giới thiệu trước.

  b. Cách thức giới thiệu

  18

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Các cơ hội tặng quà tránh sự hiểu lầm và khó xử cho người nhận quà:

  + Bày tỏ lòng cảm ơn những người đã giúp đỡ ta khi ta gặp những khó khăn trong

  cuộc sống cũng như trong công việc.

  + Đáp lễ khi đã nhận quả của họ.

  + Để bày tỏ sự quan tâm, an ủi hoặc chúc mừng vào những dịp cưới xin, sinh nhật,

  đau ốm, lễ tết…

  – Phải tặng quà trước khi sự việc xảy ra hoặc muộn nhất cũng là tặng đúng ngày.

  – Khi tặng quà phải hiểu rõ đối tượng nhận quà

  *Tặng hoa

  Tặng hoa luôn là một tập quán đẹp, sang trọng, lịch sự và phổ thông, có thể áp dụng

  trong mọi trường hợp, với mọi nội dung.

  Cách thức tặng hoa

  Khi tặng hoa mọi người đều có thói quen tặng số số lẻ 1, 3, 5, 7… số 3 là số may mắn

  nhưng con số 13 là số rủi ro. Về con số hoa hồng được tặng, thường được hiểu:

  – Tặng 1 bông hồng đỏ: Tặng cho người duy nhất (The only one).

  – Tặng 3 bông: Câu tỏ tình (I love you).

  – Tặng 5 bông: mang ý nghĩa sâu đậm (I love you very much).

  Mỗi màu sắc của hoa đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Cần phải biết để khi tặng làm

  hài lòng người nhận và ý nghĩa đặc biệt đúng trong ý nghĩ của mình.

  VD: Màu trắng trượng trưng cho sự tinh khiết, màu đỏ thể hiện tình cảm, sâu đậm…

  Tuy nhiên cũng cần chú ý mỗi màu hoa của các loài hoa lại mang ý nghĩa khác nhau.

  Tặng hoa có các phương thức: lẵng hoa thích hợp cho các buổi lễ (khai trương, cưới

  hỏi, chúc mừng…) chậu hoa để chúc mừng chuyển nhà mới, tặng cho người cao tuổi, thăm

  viếng họ hàng, bạn bè… Bó hoa và lẵng hoa khi đem tặng nên kèm theo danh thiếp hoặc

  thiệp mừng.

  Chọn hoa là một vấn đề hết sức có ý nghĩa quan trọng song cách trao tặng cũng quan

  trọng không kém. Khi trao hoa phải hết sức tôn kính, chững chạc. Nếu là hoa bó, hoa bông

  người tặng trao hoa bằng tay trái, người nhận cũng nhận hoa bằng tay trái, tay phải dành

  cho việc bắt tay. Nếu là hoa lẵng phải dùng cả hai tay nâng lẵng hoa, người nhận cũng đưa

  hai tay ra đỡ. Nếu mình là người quan trọng, khi tặng hoa không nhất thiết phải mang đến

  tận tay người nhận mà có thể người người mang đến hoặc gửi qua đường bưu điện.

  1.2.2.5. Ứng xử nơi công cộng

  Quan hệ giữa người với người ở những nơi công cộng thường mang tính chất nhất

  thời, tình huống và không ổn định. Mọi ứng xử được xây dựng trên những chuẩn mực và

  quy tắc xã hội thể hiện sự văn hoá, văn minh trong giao tiếp nên khi giao tiếp nơi công

  cộng cần tuân thủ theo một số quy tắc nhất định:

  – Luôn chấp hành nội quy nơi công cộng.

  – Giữ vệ sinh chung

  20

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Loại khách ương ngạnh, lòng đầy thành kiến:. Người phục vụ nên vận dụng nghệ

  thuật bác khéo những yêu cầu vô lý.

  + Nhóm khách khó tính nhưng không gây sự bực dọc khó chịu cho người phục vụ:

  Gặp loại khách này người phục vụ phải tỏ ra nhanh nhẹn, khẩn trương, hỏi và trả lời lượng

  thông tin cần thiết, tối thiểu.

  – Loại khách do dự không quyết đoán: Khi gặp đối tượng khách này nên dùng phương

  pháp giải thích chất lượng, nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật kích thích, nghệ thuật trình

  bày các phương án lựa chọn.

  – Loại khách ba hoa: Gặp loại khách này hay nhất là xin lỗi họ vì mình đang bận việc,

  nếu thực sự thấy cần thì hẹn họ vào lúc khác ở đâu đó cho thích hợp.

  – Loại khách im lặng, thư thả: Gặp loại này người phục vụ nên tạo cho họ có vị trí yên

  tĩnh và thuận lợi xin mời họ cứ tự nhiên.

  + Nhóm khách tạo ra sự phục vụ thoải mái: Khi gặp loại khách này cần chú ý đến

  chủng loại, nhãn hiệu. Chất lượng của sản phẩm. Thể hiện phong cách giao tiếp văn minh,

  lịch sự. Nhìn chung loại khách này dễ phục vụ.

  – Nghệ thuật phục vụ khách dựa trên khả năng tính toán và thói quen tiêu tiền

  + Khách có khả năng thanh toán cao và tiêu tiền dễ: Khi gặp loại khách này người

  phục vụ cần định hướng đưa ra các có chất lượng cao nhất theo “mốt thời thượng”, nhãn

  hiệu nổi tiếng …Biết vận dụng thành thạo nghệ thuật định giá theo người tiêu dùng.

  + Khách du lịch có khả năng thanh toán thấp và thói quen tiêu tiền khó: Gặp loại

  khách này cần bày tỏ sự thông cảm với họ, giúp họ lựa chọn những sản phẩm vừa đáp ứng

  được nhu cầu vừa phù hợp với khả năng thanh toán của họ mà vẫn không kém phần sang

  trọng.

  + Khách có khả năng thanh toán trung bình và tiêu tiền dễ:

  Gặp loại khách này nên nói chuyện học hỏi kinh nghiệm và cách thức phục vụ ở các

  nơi khác từ họ.

  – Tiễn khách:

  Người phục vụ không những phải niềm nở, ân cần khi đón khách mà còn phải hết súc

  ân cần, nồng hậu khi tiễn khách vì ấn tượng cuối cùng cũng quan trọng không kém ấn

  tượng ban đầu. Trong nhiều trường hợp, hiệu quả kinh doanh lại nằm ở việc tạo dựng ấn

  tượng cuối cùng tốt đẹp. Do đó, khi có điều kiện nên tiễn khách ra tận cửa, cảm ơn khách,

  cúi chào, chúc tặng và hẹn gặp lại.

  Lời chào tạm biệt phải được bắt đầu từ phía khách, trong trường hợp khách quên,

  người phục vụ có thể nói lời từ biệt khi nhận thấy khách bắt đầu rời khỏi vị trí công tác của

  mình.

  Nếu không thể tiễn khách ra tận cửa có thể gửi lời chào tiễn khách bằng nụ cười hoặc

  gật đầu…

  Đối với khách không tiêu dùng hoặc mua hàng, người phục vụ cũng phải có thái độ

  như đối với khách tiêu dùng sản phẩm.

  23

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  Việc sắp xếp chỗ ngồi nên áp dụng theo những quy tắc và tập quán:

  – Khách đều là nam giới: Khách chính được xếp liền kề bên phải chủ tiệc, người khách

  thứ hai ngồi bên trái. Người ngồi đối diện chủ tiệc (bên phía tổ chức tiệc) là người có

  cương vị sau chủ tiệc.

  – Thông thường vị trí của khách dự tiệc nữ được sắp xếp ở vị trí cao hơn khách nam,

  song phải có giới hạn và mức độ.

  – Vợ chồng không ngồi cạnh nhau.

  – Nếu số lượng khách nhiều hơn 8 người, nên đề tên khách tại vị trí bố trí khách ngồi.

  – Cũng có thể khách ngồi hai bên, hai đầu bàn là chủ tiệc và người có cương vị sau

  chủ tiệc.

  Khi sắp xếp chỗ ngồi cho khách cần lưu ý:

  + Khách mời là người nước ngoài, nên bố trí ngồi cùng người biết sử dụng ngôn ngữ

  của khách.

  + Cần tránh xếp hai người có mâu thuẫn ngồi cạnh nhau.

  + Không được để khách phải ngồi ở vị trí có chân bàn.

  * Khách được mời dự tiệc

  Với tư cách là người được mời dự tiệc, cách thức ứng xử của các nhân có ảnh hưởng

  đến sự đón tiếp của chủ tiệc.

  – Khi nhận thư mời đi dự tiệc:

  Ngay khi nhận thư mời dự tiệc, cần trả lời bằng thư hoặc điện thoại để khẳng định việc

  có tham gia hay không tham gia bữa tiệc của mình. Trong trường hợp tiếp nhận lời mời,

  nên nhắc lại ngày, giờ được mời để xác định lại và tránh nhầm lẫn. Trong trường hợp

  không thể tham dự, nên giải thích ngắn gọn lý do và bày tỏ sự hối tiếc vì không tham dự

  được.

  – Khi đến dự tiệc:

  – Trước khi đến dự tiệc cần tìm hiểu về đặc điểm, phong tục và tập quán của địa

  phương, của chủ tiệc để có cách ứng xử thích hợp.

  – Thông thường khi đến dự tiệc, khách mời nên có quà hoặc hoa tặng chủ tiệc (hoặc

  bên tổ chức tiệc), song cần đúng tập quán và phong tục của họ.

  VD: + Ở các nước Châu Âu hoặc Bắc Âu, khách mời thường gửi hoa hoặc quà trước

  khi đến hoặc có thể mang theo khi đến dự tiệc.

  + Ở Đức, không nên tặng quà là rượu, nếu không biết rõ khẩu vị của chủ tiệc.

  Cũng không nên tặng hoa hồng vì hoa hồng chỉ dành cho những đôi lứa yêu nhau.

  + Ở Hàn Quốc và Vennezuela rất chú ý đến giá trị chất lượng của món quà. Họ

  quan niệm giá trị chất lượng món quà là sự biểu hiện mức độ tình cảm giữa hai bên. Tuy

  nhiên, ở Hàn Quốc không bao giờ tặng quà là dao, kéo bởi nó biểu thị sự đoạn tuyện mối

  quan hệ, còn ở Venezuela không sử dụng đồ vật có hình vỏ ốc làm quà tặng vì hình tượng

  này biểu thị sự tang tóc hoặc bất hạnh.

  25

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Giao Tiếp Khi Đi Du Lich Pháp
 • Giao Tiếp Khi Du Lịch Pháp
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Ngành Du Lịch
 • Kĩ Năng Giao Tiếp Du Lịch
 • Noel Năm Này Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Cho Kỳ Nghỉ Thật Hoàn Hảo?
 • Địa Lý Du Lịch Việt Nam (Phần 1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xin Visa Đi Brazil Năm 2022
 • Du Lịch Bụi Sapa, Những Điều Không Phải Ai Cũng Biết
 • Lịch Trình Phượt Tây Bắc 5 Ngày, Đi Đâu “Hot” Và Chi Phí?
 • 10+ Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Cho Người Lần Đầu Trải Nghiệm
 • Kinh Nghiệm Chuẩn Bị Đồ Khi Đi Du Lịch Bụi Dài Ngày
 • 2. Dân số 37.956,2 ngàn

  người (45,0% diện tích và 45,67% dân số cả nước). Mật độ 253 ng/km2 –

  năm 2005. Vùng có 7 tỉnh ở phía bắc là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà

  Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên giáp với 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và

  Vân Nam (TQ). Có 5 tỉnh ở phía tây (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà

  Tĩnh) giáp với 5 tỉnh của Lào (Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Khăm

  Muộn). Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ, đường bờ biển dài ~ 1.000km, có hàng ngàn

  đảo lớn nhỏ. Vùng này thể hiện đầy đủ và tập trung nhất các đặc điểm về đất

  nước – con người Việt Nam. Thiên nhiên phong phú, đa dạng và có nhiều nét độc

  đáo của cảnh quan nhiệt đới – gió mùa – ẩm. Ở đây có những vùng núi non hiểm

  trở, có những đỉnh núi rất cao như đỉnh Phanxipăng (3.143m) cao nhất Đông

  Dương. Có những khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, rất phong phú về số lượng giống

  loài thực – động vật. Có đồng bằng châu thổ màu mỡ, vựa lúa lớn

  thứ 2 cả nước. Vùng biển giàu hải sản, có nhiều hải cảng và bãi tắm đẹp. Khí

  hậu của vùng cũng rất đặc sắc (trừ các vùng núi cao bị rét lạnh mấy tháng mùa

  đông), còn lại nhìn chung khí hậu ôn hoà, nhiệt ẩm dồi dào, thích nghi với sự

  phát triển của các loài thực – động vật nhiệt đới. Là địa bàn cư trú đầu tiên

  của người Việt đã tạo nên nền văn minh lúa nước sông Hồng. Hàng năm cứ vào tháng

  3 (âm lịch), nhân dân hành hương về giỗ tổ Hùng Vương tại núi Hy Cương, Phong

  Châu, Phú Thọ. Vùng còn bảo tồn được nhiều di tích lịch sử, nhiều công trình

  văn hoá, nghệ thuật có giá trị cùng với các danh nhân kiệt xuất nổi tiếng như

  Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí 

  Minh… Về phong tục, tập quán, do cư trú trên nhiều vùng tự nhiên –

  kinh tế khác nhau, cho nên con người ở đây cũng có phong tục, tập quán khác

  nhau. Điều này tạo nên những đặc trưng đa dạng, kỳ thú, hấp dẫn khách du lịch

  cả trong và ngoài nước. Ví dụ, văn hoá Mường, Thái (ở Tây Bắc), văn hoá Tày,

  Nùng (ở Đông Bắc), hay các làng nghề nổi tiếng ở vùng Đồng bằng sông Hồng (Bắc

  Ninh, Hà Nam, phố cổ Hà Nội). Bên cạnh dạng quần cư nông thôn, hiện nay các đô

  thị cũng phát triển khá nhanh cùng với quá trình công nghiệp hóa. Vùng có nhiều

  trung tâm công nghiệp lớn, tập trung nhiều đầu mối giao thông vận tải quan

  trọng cả đường sắt, ô tô, sông, hàng không. Có Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính

  trị, văn hóa, khoa học – kĩ thuật… quan trọng nhất cả nước.

  bao gồm Miền núi – trung du Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Có thủ đô Hà Nội là trung tâm của vùng và có tam giác động lực tăng trưởng du lịch (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh). Diện tích 150.083 km. Dân số 37.956,2 ngàn người (45,0% diện tích và 45,67% dân số cả nước). Mật độ 253 ng/km- năm 2005. Vùng có 7 tỉnh ở phía bắc là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên giáp với 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam (TQ). Có 5 tỉnh ở phía tây (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) giáp với 5 tỉnh của Lào (Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Khăm Muộn). Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ, đường bờ biển dài ~ 1.000km, có hàng ngàn đảo lớn nhỏ. Vùng này thể hiện đầy đủ và tập trung nhất các đặc điểm về đất nước – con người Việt Nam. Thiên nhiên phong phú, đa dạng và có nhiều nét độc đáo của cảnh quan nhiệt đới – gió mùa – ẩm. Ở đây có những vùng núi non hiểm trở, có những đỉnh núi rất cao như đỉnh Phanxipăng (3.143m) cao nhất Đông Dương. Có những khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, rất phong phú về số lượng giống loài thực – động vật.Có đồng bằng châu thổ màu mỡ, vựa lúa lớn thứ 2 cả nước. Vùng biển giàu hải sản, có nhiều hải cảng và bãi tắm đẹp.Khí hậu của vùng cũng rất đặc sắc (trừ các vùng núi cao bị rét lạnh mấy tháng mùa đông), còn lại nhìn chung khí hậu ôn hoà, nhiệt ẩm dồi dào, thích nghi với sự phát triển của các loài thực – động vật nhiệt đới. Là địa bàn cư trú đầu tiên của người Việt đã tạo nên nền văn minh lúa nước sông Hồng. Hàng năm cứ vào tháng 3 (âm lịch), nhân dân hành hương về giỗ tổ Hùng Vương tại núi Hy Cương, Phong Châu, Phú Thọ.Vùng còn bảo tồn được nhiều di tích lịch sử, nhiều công trình văn hoá, nghệ thuật có giá trị cùng với các danh nhân kiệt xuất nổi tiếng như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh… Về phong tục, tập quán, do cư trú trên nhiều vùng tự nhiên – kinh tế khác nhau, cho nên con người ở đây cũng có phong tục, tập quán khác nhau. Điều này tạo nên những đặc trưng đa dạng, kỳ thú, hấp dẫn khách du lịch cả trong và ngoài nước. Ví dụ, văn hoá Mường, Thái (ở Tây Bắc), văn hoá Tày, Nùng (ở Đông Bắc), hay các làng nghề nổi tiếng ở vùng Đồng bằng sông Hồng (Bắc Ninh, Hà Nam, phố cổ Hà Nội). Bên cạnh dạng quần cư nông thôn, hiện nay các đô thị cũng phát triển khá nhanh cùng với quá trình công nghiệp hóa. Vùng có nhiều trung tâm công nghiệp lớn, tập trung nhiều đầu mối giao thông vận tải quan trọng cả đường sắt, ô tô, sông, hàng không. Có Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học – kĩ thuật… quan trọng nhất cả nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Phần Địa Lí Du Lịch
 • Sa Pa Sau 2 Năm Thực Hiện Đề Án Phát Triển Du Lịch
 • “Phát Triển Du Lịch Tỉnh Lào Cai Giai Đoạn 2022
 • Tỉnh Lào Cai Lãnh Đạo Thực Hiện Hoàn Thành Các Chỉ Tiêu Đề Án Số 03
 • Đề Án Phát Triển Du Lịch Tỉnh Đồng Tháp Giai Đoạn 2022
 • Bài 51. Thiên Nhiên Châu Âu (Địa Lý 7)

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Bức Tranh Thiên Nhiên Ngay Giữa Châu Âu
 • Du Lịch Sinh Thái: Tiếng Gọi Từ Thiên Nhiên Hoang Dã
 • Tận Hưởng Thiên Nhiên Hoang Dã Trong Hành Trình Đến Với Panama
 • Top 10 Địa Điểm Du Lịch Thiên Nhiên Đẹp Nhất Việt Nam
 • Những Địa Điểm Du Lịch Thiên Nhiên Tại Úc Không Nên Bỏ Lỡ
 • Hinh 51.1. Lược đồ tự nhiên châu Âu

  2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật

  a. Khí hậu

  – Đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu ôn đới.

  – Một phần nhỏ ở phía bắc có khí hậu hàn đới.

  b. Sông ngòi

  – Mật độ sông ngòi dày đặc.

  – Sông có lượng nước dồi dào.

  – Các sông quan trọng: Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga.

  c. Thực vật

  – Thảm thực vật thay đổi từ tây sang đông và từ bắc xuống nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa:

  + Ven biển Tây Âu: rừng lá rộng.

  + Sâu trong nội địa: rừng lá kim.

  + Phía Đông Nam: thảo nguyên.

  + Ven Địa Trung Hải: rừng lá cứng.

  TRẢ LỜI CÂU HỎI LIÊN QUAN

  ? (trang 154 SGK Địa lý 7) Quan sát hình 51.2 (trang 155 SGK Địa lý 7), cho biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào?

  Hinh 51.2. Lược đồ khí hậu châu Âu

  – Châu Âu có 4 kiểu khí hậu:

  + Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.

  + Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.

  + Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.

  + Khí hậu hàn đới chiếm diện tích thứ tư.

  (trang 155 SGK Địa lý 7) Dựa vào hình 51.1 (trang 153 SGK Địa lý 7), trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu.

  Châu Âu có 3 dạng địa hình chính đồng bằng, núi già, núi trẻ:

  +Đồng bằng bao gồm miền đồng bằng của khu vực Tây và Trung Âu đồng bằng Đông Âu

  +Núi già : bao gồm miền núi già của khu vực Tây và Trung Âu, Bắc Âu.

  +Núi trẻ : bao gồm miền núi trẻ của khu vực Tây và Trung Âu, Nam Âu.

  (trang 155 SGK Địa lý 7) Dựa vào hình 51.1 (trang 153) (trang 155 SGK Địa lý 7), giải thích vì sao càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều.

  Càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều, vì: phía tây có dòng biển nóng bắc Đại Tây Dương, gió tây ôn đới mang theo hơi ẩm và ấm vào trong đất liền gây mưa lớn ở vùng ven biển; càng vào sâu phía đông và đông nam, ảnh hưởng của biển ít đi nên lạnh và khô hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ghim Ngay 10 Địa Điểm Du Lịch Thiên Nhiên Đẹp Say Lòng Ở Châu Âu
 • Tour Du Lịch Khám Phá Thiên Nhiên Lào 5Đ/4N
 • Tại Sao Nên Đặt Tour Tại Du Lịch Thiên Nhiên?
 • 10 Địa Điểm Du Lịch Xanh Dành Cho Những Ai Yêu Thiên Nhiên
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Thụy Sĩ
 • Tài Liệu Giáo Trình Địa Lý Du Lịch Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Sầm Sơn 3 Ngày 2 Đêm Tự Túc
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Sầm Sơn 3 Ngày 2 Đêm
 • Nên Đi Du Lịch Hàn Quốc Vào Tháng Nào?
 • Du Lịch Hàn Quốc Nên Đi Tháng Nào
 • Du Lịch Úc Cần Bao Nhiêu Tiền
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Các Địa Điểm Du Lịch Ở Cù Lao Chàm
 • Chia Sẻ Top 7 Địa Điểm Du Lịch Cù Lao Chàm Tự Túc Siêu Tiết Kiệm
 • Biệt Thự Du Lịch Là Gì? Đặc Điểm Biệt Thự Du Lịch 2022
 • Tour Du Lịch Đi Yên Tử 1 Ngày Khởi Hành Từ Hà Nội Giá Chỉ 580K
 • Du Lịch Thái Lan Mua Gì Rẻ: Mỹ Phẩm Gì, Quần Áo, Đồ Điện Tử Ở Thái Lan, Kinh Nghiệm Mua Sắm
 • Một Số Thông Tin Về Địa Lý Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Di Tích Cát Tiên Lâm Đồng
 • Khám Phá Di Tích Nổi Tiếng Cát Tiên Lâm Đồng
 • Đi Câu Cá Ở Côn Đảo Có Được Không
 • Câu Cá Côn Đảo Trong Tour Côn Đảo Cùng Du Lịch Bách Tùng Việt
 • Thư Giãn Với Thú Tiêu Khiển Câu Cá Côn Đảo
 • ( ADMM) – Vị trí địa lý: Việt Nam là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài 4.550 km tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, với Lào và Cam-pu-chia ở phía Tây; phía Đông giáp Biển Đông. Trên bản đồ, dải đất liền Việt Nam mang hình chữ S, kéo dài từ vĩ độ 23o 23′ Bắc đến 8o 27′ Bắc, dài 1.650 km theo hướng bắc nam, phần rộng nhất trên đất liền khoảng 500 km; nơi hẹp nhất gần 50 km.

  Địa hình Việt Nam đa dạng: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa, phản ánh lịch sử phát triển địa chất, địa hình lâu dài trong môi trường gió mùa, nóng ẩm, phong hóa mạnh mẽ. Địa hình thấp dần theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, được thể hiện rõ qua hướng chảy của các dòng sông lớn.

  Đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình thấp dưới 1.000 m chiếm tới 85% lãnh thổ. Núi cao trên 2.000 m chỉ chiếm 1%. Đồi núi Việt Nam tạo thành một cánh cung lớn hướng ra Biển Đông, chạy dài 1.400 km, từ Tây Bắc tới Đông Nam bộ. Những dãy núi đồ sộ nhất đều nằm ở phía Tây và Tây Bắc với đỉnh Phan-xi-phăng cao nhất bán đảo Đông Dương (3.143 m). Càng ra phía đông, các dãy núi thấp dần và thường kết thúc bằng một dải đất thấp ven biển. Từ đèo Hải Vân vào Nam, địa hình đơn giản hơn. Ở đây không có những dãy núi đá vôi dài mà có những khối đá hoa cương rộng lớn, thỉnh thoảng nhô lên thành đỉnh cao; còn lại là những cao nguyên liên tiếp hợp thành Tây Nguyên, rìa phía đông được nâng lên thành dãy Trường Sơn.

  Đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích trên đất liền và bị đồi núi ngăn cách thành nhiều khu vực. Ở hai đầu đất nước có hai đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu là đồng bằng Bắc bộ (lưu vực sông Hồng, rộng 16.700 km2) và đồng bằng Nam bộ (lưu vực sông Mê Công, rộng 40.000 km2). Nằm giữa hai châu thổ lớn đó là một chuỗi đồng bằng nhỏ hẹp, phân bố dọc theo duyên hải miền Trung, từ đồng bằng thuộc lưu vực sông Mã (Thanh Hóa) đến Phan Thiết với tổng diện tích 15.000 km2.

  Việt Nam có ba mặt Đông, Nam và Tây – Nam trông ra biển với bờ biển dài 3.260 km, từ Móng Cái ở phía Bắc đến Hà Tiên ở phía Tây Nam. Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rộng về phía Đông và Đông Nam, có thềm lục địa, các đảo và quần đảo lớn nhỏ bao bọc. Chỉ riêng Vịnh Bắc Bộ đã tập trung một quần thể gần 3.000 hòn đảo trong khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, các đảo Cát Hải, Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ… Xa hơn là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Tây – Nam và Nam có các nhóm đảo Côn Sơn, Phú Quốc và Thổ Chu.

  Khí hậu: Việt Nam nằm trong vành đai nội chí tuyến, quanh năm có nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Phía Bắc chịu ảnh hưởng của lục địa Trung Hoa nên ít nhiều mang tính khí hậu lục địa. Biển Đông ảnh hưởng sâu sắc đến tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của đất liền. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm không thuần nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau rõ rệt. Khí hậu Việt Nam thay đổi theo mùa và theo vùng từ thấp lên cao, từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây. Do chịu sự tác động mạnh của gió mùa đông bắc nên nhiệt độ trung bình ở Việt Nam thấp hơn nhiệt độ trung bình nhiều nước khác cùng vĩ độ ở châu Á.

  Việt Nam có thể được chia ra làm hai đới khí hậu lớn: (1) miền Bắc (từ đèo Hải Vân trở ra) là khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 4 mùa rõ rệt (Xuân – Hạ – Thu – Đông), chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc (từ lục địa châu Á tới) và gió mùa Đông Nam (thổi qua Thái Lan – Lào và Biển Đông), có độ ẩm cao. (2) miền Nam (từ đèo Hải Vân trở vào) do ít chịu ảnh hưởng của gió mùa nên khí hậu nhiệt đới khá điều hòa, nóng quanh năm và chia thành hai mùa rõ rệt (mùa khô và mùa mưa).

  Bên cạnh đó, do cấu tạo của địa hình, Việt Nam còn có những vùng tiểu khí hậu. Có nơi có khí hậu ôn đới như tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; có nơi thuộc khí hậu lục địa như Lai Châu, Sơn La. Đây là những địa điểm lý tưởng cho du lịch, nghỉ mát.

  Nhiệt độ trung bình tại Việt Nam dao động từ 21o C đến 27o C và tăng dần từ Bắc vào Nam. Mùa Hè, nhiệt độ trung bình trên cả nước là 25oC (Hà Nội 23oC, Huế 25oC, thành phố Hồ Chí Minh 26oC). Mùa Đông ở miền Bắc, nhiệt độ xuống thấp nhất vào các tháng Mười Hai và tháng Giêng. Ở vùng núi phía Bắc, như Sa Pa, Tam Đảo, Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ xuống tới 0oC, có tuyết rơi.

  Việt Nam có lượng bức xạ mặt trời rất lớn với số giờ nắng từ 1.400 – 3.000 giờ/năm. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 đến 2.000 mm. Độ ẩm không khí trên dưới 80%. Do ảnh hưởng gió mùa và sự phức tạp về địa hình nên Việt Nam thường gặp bất lợi về thời tiết như bão, lũ lụt, hạn hán.

  Sông ngòi: Việt Nam có một mạng lưới sông ngòi dày đặc (2.360 con sông dài trên 10 km), chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung. Hai sông lớn nhất là sông Hồng và sông Mê Công tạo nên hai vùng đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu. Hệ thống các sông suối hàng năm được bổ sung tới 310 tỷ m3 nước. Chế độ nước của sông ngòi chia thành mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ chiếm tới 70 – 80% lượng nước cả năm và thường gây ra lũ lụt.

  Đất đai, thực vật, động vật: Đất ở Việt Nam rất đa dạng, có độ phì cao, thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp. Việt Nam có hệ thực vật phong phú, đa dạng (khoảng 14.600 loài thực vật). Thảm thực vật chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới, gồm các loại cây ưa ánh sáng, nhiệt độ lớn và độ ẩm cao.

  Quần thể động vật ở Việt Nam cũng phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều loài thú quý hiếm được ghi vào Sách Đỏ của thế giới. Hiện nay, đã liệt kê được 275 loài thú có vú, 800 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng thể, 2.400 loài cá, 5.000 loài sâu bọ. Các rừng rậm, rừng núi đá vôi, rừng nhiều tầng lá là nơi cư trú của nhiều loài khỉ, voọc, vượn, mèo rừng. Các loài voọc đặc hữu của Việt Nam là voọc đầu trắng, voọc quần đùi trắng, voọc đen. Chim cũng có nhiều loài chim quý như trĩ cổ khoang, trĩ sao. Núi cao miền Bắc có nhiều thú lông dày như gấu ngựa, gấu chó, cáo, cầy…

  Việt Nam đã giữ gìn và bảo tồn một số vườn quốc gia đa dạng sinh học quý hiếm như Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (khu vực núi Phan-xi-păng, Lào Cai), Vườn quốc gia Cát Bà (Quảng Ninh), vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), vườn quốc gia Pù-mát (Quảng Bình), vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế), vườn quốc gia Côn Đảo (đảo Côn Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu), vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai)… Các vườn quốc gia này là nơi cho các nhà sinh học Việt Nam và thế giới nhiên cứu khoa học, đồng thời là những nơi du lịch sinh thái hấp dẫn. Ngoài ra, UNESCO đã công nhận 9 khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam là khu dự trữ sinh quyển thế giới như: Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang, Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm; Khu dự trữ sinh quyển Langbiang.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Bãi Biển Miền Bắc Đẹp Mê Hồn, Không Đông Đúc, Đi 3 Ngày 2 Đêm Chỉ Tầm 2 Triệu
 • Đến Cát Bà Một Ngày Mùa Đông
 • Những Lợi Ích Khi Đi Du Lịch Cát Bà Vào Mùa Đông
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Cát Bà Tự Túc Cho Bạn Vui Chơi Thật Thích
 • Vé Xe Khách Đi Hạ Long, Tuần Châu, Cát Bà Từ Nội Thành Hà Nội
 • Xem Bản Đồ Vị Trí Địa Lý Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Úc Mùa Nào Đẹp Nhất Trong Năm? Thời Gian Du Lịch Úc.
 • Làng Văn Hóa Du Lịch & Ẩm Thực Nắng Sông Hồng
 • Du Lịch Bali Nên Đi Tháng Mấy
 • Ghé Thăm Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Và Du Lịch Bali Tháng 12
 • Nên Đi Du Lịch Hàn Quốc Mùa Nào Là Đẹp Nhất
 • Được coi là một quốc gia đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á, ý nghĩa vị trí địa lý Việt Nam đang đóng một vai trò khá quan trọng trong sự nghiệp phát triển và đổi mới của đất nước.

  Nhờ có đường biển dài từ Bắc xuống Nam và diện tích khá rộng lớn từ Đông sang Tây mà đất nước ta từ lâu đã được coi là một khu vực có chiến lược vô cùng quan trọng trong con mắt của các nhà quân sự trên thế giới. Trong quá khứ đã từng có nhiều cuộc chiến tranh ác liệt nhưng nhờ sự gian khổ và trường kỳ kháng chiến mà nhân dân Việt Nam đã đứng lên đấu tranh giành được độc lập dân tộc cũng như bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

  Đặc điểm vị trí địa lý Việt Nam

  Nếu xét theo bản đồ địa lý của Việt Nam thì nước ta nằm ở khu vực rìa đằng đông của bán đảo Đông Dương, và là khu vực trung tâm của Đông Nam Á. Bên trên thì tiếp giáp với Trung Quốc, Campuchia và Lào, còn dưới biển thì gần với các quốc gia như Philippin, Malaixia, Brunay…

  Vùng biển của nước ta đang ôm trọn bờ biển đông rộng lớn mà điều quan trọng hơn cả là vùng biển này mang một ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng không chỉ giao thông mà còn mang nhiều giá trị kinh tế to lớn cho vùng.

  Chúng ta có thể yên tâm tự hào về vùng đất đang mang một giá trị kinh tế to lớn, nuôi dưỡng và ươm mầm những tài năng trẻ để mai sau có thể phục vụ và cống hiến cho đất nước xanh – giàu và đẹp hơn.

  Sự hài hòa về thiết kế của tấm bàn đồ luôn mang đến cho người xem cảm nhận rõ ràng từng chi tiết cũng như vị trí địa lý của Việt Nam trên tấm bản đồ này.

  – Diện tích khá rộng lớn bao gồm đất liền và các hải đảo nhỏ 331.121 km2.

  + Vĩ độ: 23033’B – 8035′ B (tính cả hòn đảo: 23024′ B – 6060′ B)

  + Kinh độ: 102008’Đ – l09034’Đ (bao gồm đảo 1011Đ – l07030’Đ).

  + Phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc cùng đường biên giới khá dài 1401km.

  + Phía Tây tiếp giáp với Lào 2101km, còn riêng với Campuchia là hơn 1101km.

  + Riêng với phía Đông và phía Nam, Việt Nam giáp bờ biển dài khoảng 3261km.

  – Nước ta còn có khoảng 4010 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau trải dài từ bắt tới nam, trong số đó có hai quần đảo lớn mang tên Hoàng Sa ( ở Tỉnh Đà Nẵng) và đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hoà).

  Với khí hậu nhiệt đới cận xích đạo, bản đồ địa lý Việt Nam luôn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế cả nước. Sự phân bố rõ rệt của khí hậu bốn mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông) đã góp phần tạo nên cho dải đất hình chữ S nhiều mầu sắc hơn.

  Theo thống kê của những năm 2009 dân số tại Việt Nam là 84.16 triệu người, hiện tại đang đứng thứ 2 trên Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới và vẫn đang trên đà phát triển vượt bậc.

  Nhờ có một số tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ nên từ một đất nước nghèo đói vào những năm 1945 Việt Nam đang từng bước vươn lên để trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất về kinh tế trọng điểm của khu vực Đông Nam Á, với thu nhập GDP bình quân đầu người tăng 0,6% trong năm 2022 và kéo theo đó là khoản nợ công đang đạt ngưỡng đỉnh điểm, theo như ước tính thì trong gian đoạn đầu năm 2022 tiền nợ công trung bình mỗi người dân Việt Nam phải trả là hơn 40 triệu VND, đó quả thực là một con số khá ấn tượng.

  Giới thiệu một số danh lam thắm cảnh đẹp ở Việt Nam

  Trải dài dọc theo chiều dài của đất nước từ bắc tới nam là những khu du lịch vô cùng thơ mộng và mờ ảo, nhưng danh lam thắm cảnh làm hút hồn rất nhiều khách du lịch không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Nổi trổi nên có thể kể đến đó là một số tình du lịch như: Đà Nẵng, Quảng Nam, nha Trang, Bình Định..

  Được mệnh danh là một vùng đất xứ nẫu, Quy Nhơn – Bình Định đang ngày một trở nên xinh đẹp và thu hút rất nhiều khách du lịch tới tham quan và khám phá.

  Những địa điểm đã quá quen thuộc và nổi tiếng với tất cả mọi người như: Ghềnh Ráng Tiên Sa, Cù Lao Xanh, Eo Gió, Đèo Cù Mông.. chắc hẳn những địa điểm này sẽ được được đông đảo mọi người chọn lựa làm địa điểm yêu thích khi đi du lịch.

  Với khung cảnh mộng mơ của khu phố cổ cùng vài nét văn hóa ẩm thực độc đáo đầy hấp dẫn, Hội An – Quảng Nam luôn mang những điều kỳ diệu cho tất cả mọi người đến khám phá và nổi bật trong số những địa điểm thú vị ấy có thể kể đến là: Nhà Cổ Tấn Ký, Phố Cổ Hội An, Bãi Biển Cửa Đại.. Và một số khu du lịch khác rất hứa hẹn.

  Có lẽ Phú Yên đã không còn xa lạ với bất kỳ ai có sở thích đi du lịch và đặc biệt là những ai đã từng trải nghiệm nét văn hóa đặc sản ở đây.

  Được biết là một tỉnh có bản đồ vị trí địa lý việt nam nổi bật nhất trong các địa điểm du lịch, Phú Yên luôn mang một nét đẹp riêng biệt và độc đáo, có thể liệt kê một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên như là: Bãi Môn – Mũi Điện, Gành Đá Dĩa , Bãi Xép..

  Biển là những gì người ta nhắc nhiều nhất khi tới Nha Trang, nhờ có sự hình hành và kiến tạo mà bãi biển ở nơi này bỗng chốc trở nên xinh đẹp và thu hút rất đông du khách tới tham quan khám phá, vẻ thơ mộng của biển cùng những không gian tuyệt vời mà đã để lại nhiều ấn tượng khó phai mờ.

  Trong những khu du lịch gây được nhiều ấn tượng nhất có thể kể đến đó là: Đảo Hòn Mun, Đảo Hòn Tằm, Hòn Chồng Hòn Vợ, Bãi Biển Nha Trang..

  Có thể nói, bản đồ vị trí địa lý Việt Nam luôn đóng một vài trò khá quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước cũng như ngành du lịch, nó luôn được quan tâm và chú trọng rất nhiều ở ngay cả những quốc gia khác trên thế giới cũng như thể hiện những ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp phát triển, dựng nước và giữ nước ngày một tươi đẹp hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nên Đi Du Lịch Úc Mùa Nào Trong Năm?
 • Các Địa Điểm Du Lịch Ở Quảng Ngãi (Cập Nhật 09/2020)
 • Du Lịch Ecopark 1 Ngày Cho Khách Phương Xa
 • Cẩm Nang Du Lịch Bụi Sapa
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Đảo Jeju, Hàn Quốc
 • Những Địa Điểm Du Lịch Lý Tưởng Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Địa Điểm Cắm Trại Lý Tưởng Ở Việt Nam
 • Những Địa Điểm Du Lịch Lí Tưởng Ở Hà Nội
 • Những Địa Điểm Sống Ảo Ở Đà Nẵng
 • List 5 Địa Điểm Du Lịch Miễn Phí Ở Đà Nẵng Cảnh Đẹp Như Thiên Đường
 • Những Địa Điểm Du Lịch Mới Nổi Tuyệt Đẹp Ở Việt Nam Không Thể Bỏ Qua, Tìm Đến Địa Điểm Du Lịch Mới Nổi Tại Việt Nam Khi Muốn Đi Du Lịch Việt Nam
 • 1. Vui hè nơi thành phố mộng mơ

  Đà Lạt mộng mơ với chút se lạnh của gió núi cao nguyên, chút nắng trải vàng trên ngàn hoa khoe sắc, suối reo róc rách len lỏi qua rừng thông bạt ngàn… sẽ xua đi những lo toan muộn phiền, đem lại sự lãng mạn, bình yên trong lòng du khách. Đặc biệt đối với các bạn nhỏ, Đà Lạt còn là cả một thế giới ngọt ngào và vui tươi bởi đầy ắp kẹo mứt thơm lừng, không khí chợ đêm nhộn nhịp với vô số quà lưu niệm như búp bê len đủ màu, khung ảnh nhỏ làm bằng gỗ thông, móc khóa thủ công cho hay giỏ hoa bất tử xinh xắn.. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Đà Lạt trở thành điểm đến hoàn hảo, mang lại kỳ nghỉ hè tuyệt diệu cho cả gia đình bạn.

  2. Đến Sapa, giải nhiệt mùa hè

  Mặt trời thức giấc trên rẻo cao, những dải sương mờ tan dần trong nắng để lộ rừng cây xanh mướt, đồi núi trập trùng…toàn cảnh Sapa ngày hè đẹp như một bức tranh hùng vĩ, tràn đầy nhựa sống khiến bất cứ ai cũng phải say mê. Đến Sapa vào dịp hè để tận hưởng tiết trời se lạnh, hòa vào không khí rộn ràng phiên chợ vùng cao, tìm hiểu văn hóa đặc sắc của Mông, Dao, Tày…sẽ là chuyến du lịch việt nam thú vị cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ.

  3. Cố đô Huế cổ kính và nên thơ

  4. Mùa hè vẫy gọi trên phố biển Nha Trang

  Với biển xanh, cát trắng, nắng ấm chan hòa và khu giải trí Vinpearl Land sôi động…. chuyến du lịch đến Nha Trang vào mùa hè sẽ là món quà tuyệt vời mà du khách dành tặng con em mình sau một năm học tập chăm chỉ. Không những thế, với những rạn san hô đầy màu sắc, hàng trăm loại sinh vật biển khác nhau ở thủy cung hay viện hải dương học, Nha Trang còn đem đến cho các em những trải nghiệm bổ ích về thế giới đại dương rộng lớn, hấp dẫn và sống động hơn bất cứ bài học tự nhiên nào trên TV hoặc sách vở.

  5. Phú Quốc – Nơi khơi dậy tình yêu nước

  Sở hữu khu Vinpearl Land hiện đại cùng nhiều trò chơi giải trí hấp dẫn, Phú Quốc giờ đây không chỉ đơn thuần là thiên đường nghỉ dưỡng mà còn là thiên đường giải trí mang đến các bạn nhỏ một mùa hè tràn ngập niềm vui. Bên cạnh đó, đảo ngọc Phú Quốc còn là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, nhắc nhở thế hệ sau về lịch sử chiến đấu oai hùng của dân tộc, khơi gợi lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong lòng các em. Nếu các bậc phụ huynh muốn tìm một điểm đến vừa giúp con trẻ được thỏa thích vui chơi vừa tiếp thu thêm kiến thức thì Đảo Ngọc Phú Quốc sẽ là một gợi ý tuyệt vời.

  6. Bà Nà – Điểm du lịch lý tưởng cho cả gia đình

  Thêm một điểm du lịch lý tưởng nữa cho cả gia đình vào dịp hè, đó chính là Bà Nà-Đà Nẵng. Sở hữu khí hậu Châu Âu trong lành mát lạnh, cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ, khu giải trí Fantasy Park sôi động và cả chùa Linh Ứng nổi tiếng linh thiêng, khu du lịch Bà Nà-Đà Nẵng sẽ làm ngưng động lại những lo toan muộn phiền trong lòng du khách, đem lại cho các bạn trẻ kỳ nghỉ hè sôi động, làm cho tình cảm gia đình thêm gắn bó, thêm gần nhau hơn.

  7. Du thuyền trên sóng nước Hạ Long

  Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, toàn cảnh Hạ Long với muôn ngàn đảo đá và hang động kỳ bí như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của tạo hóa mà ít có nơi nào sánh được. Du thuyền dạo cảnh Hạ Long sẽ đưa du khách lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, gần hơn với những truyền thuyết giàu ý nghĩa được người xưa dệt nên từ bao đời.Với những điều đó, Vịnh Hạ Long xứng đáng là điểm dừng chân thú vị cho cả gia đình bạn vào dịp hè.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Ở Lạng Sơn Cực Hấp Dẫn
 • Khám Phá Những Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Ở Lạng Sơn
 • Hướng Dẫn Cách Di Chuyển Tới Những Địa Điểm Đẹp Nhất Ở Kyoto?
 • 5 Địa Điểm Du Lịch Ở Kyoto Cảnh Đẹp Mê Hoặc Lòng Người
 • Những Địa Điểm Du Lịch Tuyệt Vời Ở Kiên Giang
 • Bản Đồ Miền Nam Việt Nam Và Sự Phân Bố Địa Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Miền Nam Thông Qua Bản Đồ Miền Nam
 • Bản Đồ Việt Nam Khổ Lớn Phóng To Năm 2022
 • Cập Nhật Bản Đồ Du Lịch Miền Tây Nam Bộ Cho Du Khách
 • Bỏ Túi Bản Đồ Du Lịch Miền Tây Nam Bộ Từ A
 • Bản Đồ Du Lịch Các Tỉnh Miền Tây
 • Thông tin chung về bản đồ miền Nam Việt Nam

  Vị trí địa lý

  Miền Nam Việt Nam có địa hình khá là bằng phẳng, vị trí địa lí thì Nam Bộ giáp với vịnh Thái Lan ở phía Tây, nếu nhìn về hướng đông và đông nam bạn sẽ thấy miền Nam Việt Nam sẽ giáp với biển Đông, một phần của phía Tây Bắc giáp với Nam Trung Bộ, giáp với Campuchia nằm về hướng phía Bắc và Tây Bắc

  Nam Bộ được chia làm hai vùng đó là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, bạn có thể tìm mua bản đồ Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long để có cái nhìn chi tiết hơn. Xét về hệ thống sông ngòi bạn sẽ nhận ra được hai hệ thống sông lớn nhất miền Nam đó là hệ thống sông Cửu Long và sông Đồng Nai. Dòng sông Cửu Long ngược với dòng sông Đồng Nai có lượng phù sa thấp, nơi đây có lượng nước đổ về trung bình khoảng 4.000 tỷ mét khối và hàng năm vận chuyển khoảng 100 triệu tấn phù sa bồi đắp cho Cac khu vực ven bờ sông, giữ vai trò rất quan trọng đối cho đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 39.734 km².

  Địa hình

  Khu vực đồi núi tập trung nhiều ở địa phận phía đông nam Bộ như núi Chứa Chan (Đồng Nai) với độ cao lên đến 839 m, tiếp đó là núi Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu) cao 461 m, Bà Rá (Bình Phước) cao 736 m, núi Bà Đen ( Tây Ninh ) cao 986 m, núi Bao Quan (Bà Rịa – Vũng Tàu) cao 529 m,… Dãy Hàm Ninh thuộc tỉnh Kiên Giang và dãy Thất Sơn thộc tỉnh An Giang đều nằm ở hướng tây của khu vực

  Khí hậu

  Miền nam Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận xích đạo, nên ở nơi đây nền nhiệt ẩm có sự phong phú chủ yếu, cùng với ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt độ và tổng tích ôn cao. Biên độ nhiệt của miền Nam giữa các tháng trong năm thấp và ôn hòa. Độ ẩm trung bình năm từ 80 – 82%. Khí hậu hình thành trên hai mùa chủ yếu quanh năm là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. 966 – 1325mm là biên độ dao động lượng mưa trong một năm. Với khí hậu thuận lợi kèm theo miền Nam được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tuyệt đẹp với những khu du lịch, địa điểm tham quan nổi tiếng cả nước là điều thu hút hàng ngàn khách du lịch đến với nơi đây hàng năm. Để chuyến đi của bạn được thuận tiên hơn, bạn có thể tìm nơi bán bản đồ Việt Nam để biết đường đi cũng như các địa điểm cần đến được nhanh chóng nhất có thể

  Bản đồ hành chính miền nam Việt Nam

  Quan sát bản đồ hành chính miền nam Việt Nam ta có thể thấy, Nam Bộ Việt Nam được chia thành 2 tiểu vùng bao gồm 19 tỉnh.

  • Miền Đông Nam Bộ gồm có 6 tỉnh và thành phố như sau: thành phố Hồ Chí Minh (19 quận và 5 huyện với diện tích là 2.096 km 2 ), Bà Rịa- Vũng Tàu (5 huyện với diện tích là 1.980 km 2 ), Bình Dương (4 huyện), Bình Phước, Đông Nai, Tây Ninh.
  • Miền Tây Nam Bộ gồm có 13 tỉnh và thành phố như sau: Thành phố Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang.
  • Đầu tiên, không thể không kê đến một địa danh rất nổi tiếng thu hút lòng người đó là Phú Quốc. Phú Quốc là địa danh nổi tiếng với di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc. Du lịch Phú Quốc chính là một lựa chọn đúng đắn cho những ai yêu cảnh biển đảo xinh đẹp được quý như hòn ngọc do mẹ thiên nhiên ban tặng hay có thể nếm được các vị ngon hải sản khó quên bên cạnh những người bạn của mình.
  • Tiếp theo đó là Sài Gòn, giống như Hà Nội, thành phố Sài Gòn là trung tâm văn hóa, kinh tế của miền Nam. Thành phố này có rất nhiều thay đổi lung linh, lạ lẫm khác thường giữa ngày và đêm. Ngoài các địa điểm truyền thống như chợ hoa Nguyễn Huệ, phố Ông đồ… Những gia đình cũng có thể lựa chọn một số trung tâm thương mại như Vincom Mega Mall và Đại siêu thị E Mart hay các chuổi cửa hàng đồ cổ trải dài trên những con đường ở quận 1… Đây là khu đa chức năng, kết hợp các khu mua sắm, vui chơi hay ăn uống…
  • Địa điểm tiếp theo cách thành phố Hồ Chí Minh 10km đó chinh là Tây Ninh. Du lịch Tây Ninh sẽ là điểm đến có nhiều điều thú vị để khám phá, vui chơi thích hợp cho chuyến trải nghiệm đầu tiên của mỗi người. Không chỉ riêng núi Bà Đen, các địa điểm hồ Dầu Tiếng, Tòa Thánh Thất..cũng là những nơi thú vị mà mọi người thường ghé đến
  • Bản đồ giao thông miền Nam
  • Bản đồ du lịch miền Nam
  • Bản đồ đường sông miền Nam
  • Bản đồ quy hoạch miền Nam
  • Bản đồ khu công nghiệp miền Nam,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Đồ Miền Bắc Việt Nam
 • Bản Đồ Miền Bắc Việt Nam Khổ Lớn
 • Dành Riêng Cho Bạn: Bản Đồ Du Lịch Mai Châu
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Mai Châu, Hòa Bình (Cập Nhật 01/2021)
 • Bản Đồ Huyện Mai Châu Hòa Bình Cần Cho Dân Phượt
 • Những Địa Điểm Cắm Trại Lý Tưởng Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Địa Điểm Du Lịch Lí Tưởng Ở Hà Nội
 • Những Địa Điểm Sống Ảo Ở Đà Nẵng
 • List 5 Địa Điểm Du Lịch Miễn Phí Ở Đà Nẵng Cảnh Đẹp Như Thiên Đường
 • Những Địa Điểm Du Lịch Mới Nổi Tuyệt Đẹp Ở Việt Nam Không Thể Bỏ Qua, Tìm Đến Địa Điểm Du Lịch Mới Nổi Tại Việt Nam Khi Muốn Đi Du Lịch Việt Nam
 • Cập Nhật Những Địa Điểm Du Lịch Mới Toanh Ở Đà Lạt
 • Mù Cang Chải (Yên Bái)

  Mù Cang Chải nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang nằm rải rác cùng nhiều làng nhỏ của các dân tộc thiểu số sống trong khu vực. Các thửa ruộng bậc thang này chủ yếu nằm ở 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Zế Xu Phình và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là danh thắng quốc gia. Lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải vào tháng 9 hàng năm luôn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế.

  Tà Xùa (Sơn La)

  Tà Xùa là xã miền núi nằm trên vùng núi cao hẻo lánh của huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La), đó cũng là nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Tà Xùa là đỉnh núi cao thứ 10 của Việt Nam. Đến Tà Xùa, du khách có thể tự túc phương tiện ô tô hoặc xe máy. Đi xe máy sẽ giúp bạn dễ dàng tận hưởng cảnh rừng núi hùng vĩ, thử thách với những con đèo uốn lượn đặc trưng của vùng Tây Bắc và trải nghiệm cảm giác đổ đèo vô cùng kích thích. Theo kinh nghiệm của dân phượt, thời điểm lý tưởng nhất để săn mây Tà Xùa là vào mùa đông và mùa xuân. Mây mùa này rất đẹp, lâu bốc và có những khoảnh khắc ảo diệu, ấn tượng. Trên hành trình đến Tà Xùa, có rất nhiều điểm dừng chân tuyệt đẹp bạn có thể check-in như: đỉnh Gió, sống lưng khủng long Háng Đồng, thị trấn mây mù Bắc Yên hay hàng rào đá cô đơn trong biển mây giăng phủ…

  Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình)

  Vườn quốc gia Cúc Phương là một địa điểm du lịch nổi tiếng về sinh thái, môi trường. Nơi đây thu hút khoảng vài trăm nghìn lượt khách hàng năm. Du khách đến đây để khám phá hệ động thực vật phong phú, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đẹp, tham gia các chương trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lửa trại, mạo hiểm, nghiên cứu văn hóa lịch sử. Trung tâm vườn đặt tại xã Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình.

  Suối Vàng (Lâm Đồng)

  Nếu như Tà Xùa có thể khiến những thợ săn mây nghiệp dư thấy khó khăn khi chinh phục, thì một lựa chọn khác ở vùng cao nguyên là Suối Vàng với địa hình dễ di chuyển hơn nhiều. Những đám mây bồng bềnh ở Suối Vàng khiến du khách như lạc vào chốn tiên cảnh.

  Khu dã ngoại Trung Lương (Quy Nhơn)

  Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km về phía Đông, nằm trên đường 639, thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, khu dã ngoại Trung Lương đã là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến đây nghỉ dưỡng, khám phá. Du khách có thể cắm trại tại một thung lũng nhỏ, nằm giữa lưng chừng núi, bao bọc xung quanh là núi đá và có chiều hướng ra biển. Những mái lều nhấp nhô, những hàng ghế xanh đỏ, điểm thêm vào màu vàng của nắng tạo nên một khung cảnh cực kỳ thơ mộng. Từ chỗ cắm trại để đi xuống bãi tắm, du khách sẽ được trải qua con đường lát đá mềm mại uốn quanh sườn núi, xung quanh là vô vàn những phiến đá chồng chéo nhau tạo nên nhiều hình thù độc đáo.

  Cù Lao Xanh (Bình Định)

  Cù Lao Xanh là một hòn đảo nhỏ ở Quy Nhơn, bao quanh bởi màu ngọc lam trong vắt với thảm thực vật rậm rạp. Ngoài cắm trại, ở đây còn nhiều hoạt động ngoài trời thú vị như lặn biển, bơi lội, nướng thịt trên bãi biển và tắm nắng.

  Lan Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Địa Điểm Du Lịch Lý Tưởng Ở Việt Nam
 • Những Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Ở Lạng Sơn Cực Hấp Dẫn
 • Khám Phá Những Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Ở Lạng Sơn
 • Hướng Dẫn Cách Di Chuyển Tới Những Địa Điểm Đẹp Nhất Ở Kyoto?
 • 5 Địa Điểm Du Lịch Ở Kyoto Cảnh Đẹp Mê Hoặc Lòng Người
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×