Bài Giảng Ký Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Du Lịch

--- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện, Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế Năm 2022
 • Giấy Phép Kinh Doanh Du Lịch
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Tự Túc Tràng An Chi Tiết Từ A
 • 64 Địa Điểm Du Lịch Cực ” Hot ” Ở Việt Nam
 • Địa Điểm Du Lịch Bến Tre Thú Vị Nhất Định Phải Đến
 • Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  BÀI GIẢNG KÝ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH

  1

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC

  1.Tên môn học : KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH

  2. Mã số môn học:

  3. Số tiết: 60 tiết

  4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2 – Năm thứ 1

  5. Thời gian: Số tiết/tuần: 4, tổng số 12 tuần

  6. Mục đích của môn học:

  – Về kiến thức:

  Sau khi học xong học sinh có khả năng:

  + Trình bày được các khái niệm về giao tiếp và giao tiếp phục vụ.

  + Trình bày được các đặc trưng tâm lý và tập quán giao tiếp tiểu biểu.

  + Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thương lượng.

  – Về kỹ năng:

  + Rèn luyện từng bước hình thành nhân cách văn minh lịch sự của người làm du lịch

  .

  + Vận dụng những kiến thức của môn học vào thực tế.

  – Về thái độ:

  + Có ý thức tôn trọng nhân cách của đối tượng giao tiếp.

  7. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng giao tiếp,Tâm lý du khách

  8. Mô tả môn học:

  8.1. Tóm tắt môn học:

  Cung cấp cho học sinh những kiến thức và hiểu biết cơ bản về du lịch cụ thể:

  Chương 1. Lý luận chung về giao tiếp ứng xử và giao tiếp phục vụ.

  Chương 2. Các đặc trưng tâm lý và tập quán giao tiếp tiêu biểu.

  Chương 3. Thương lượng.

  8.2. Phân bố chương trình:

  Nội dung

  Hình thức tổ chức dạy học môn học

  Lên lớp

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  Chương 1: Lý luận chung về giao

  tiếp ứng xử và giao tiếp phục vụ.

  Chương 2: Các đặc trưng tâm lý và

  tập quán giao tiếp tiêu biểu.

  Chương 3: Thương lượng.

  Tổng cộng

  Bài tập

  8

  4

  1

  13

  12

  12

  1

  25

  10

  11

  1

  22

  30

  27

  3

  60

  9. Kế hoạch lên lớp

  Lý thuyết

  Thực hành BT/ TL

  KT

  Tổng số

  30

  27

  3

  60

  10. Phương pháp dạy và học :

  – Hướng dẫn học sinh hiểu các kiến thức về giao tiếp

  – Giáo viên hướng dẫn học sinh biết vận dụng các kiến thức về hoạt động giao tiếp

  vào cuộc sống và hoạt động nghiệp vụ .

  – Hướng dẫn các học sinh rèn luyện các kỹ năng giao tiếp và sử dụng các phương

  tiện giao tiếp có hiệu quả .

  – Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu giáo trình

  11. Đánh giá kết thúc môn học :

  – Thi kết thúc môn học bằng hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

  – Kết quả bài thi được đánh giá theo thang điểm 10.

  12. Đề cương chi tiết môn học:

  Chương,

  Nội dung

  mục

  Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ VÀ

  GIAO TIẾP PHỤC VỤ

  1.1. Giao tiếp

  1.1.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao tiếp

  1.1.2. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp

  1.1.3. Các vai trong quá trình giao tiếp

  1.1.4. Những điều cần chú ý để giao tiếp có hiệu quả

  1.1.5. Các kỹ năng giao tiếp

  1.2. Ấn tượng ban đầu và một số nghi thức trong giao tiếp

  3

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  ứng xử

  Giao tiếp giữa người phục vụ và khách

  Giao tiếp trong phục vụ

  Giao tiếp trong các buổi tiệc chiêu đãi

  Ứng xử với những lời phàn nàn, chê bai của khách

  CÁC ĐẶC TRƯNG TÂM LÝ VÀ TẬP QUÁN GIAO

  TIẾP TIÊU BIỂU

  Tập quán giao tiếp theo châu lục

  Tập quán giao tiếp của người Châu Á

  Tập quán giao tiếp của người châu Âu

  Tập quán giao tiếp của người châu Mỹ

  Tập quán giao tiếp của người châu Phi

  Đặc trưng tâm lý và tập quán giao tiếp của một số

  quốc gia, dân tộc

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Việt Nam

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Trung Quốc

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Hàn Quốc

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Nhật Bản

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Pháp

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Đức

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Anh

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Mỹ

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của người Nga

  Đặc trưng cơ bản trong giao tiếp của một số nước Trung

  Đông

  THƯƠNG LƯỢNG

  12

  12

  1

  10

  11

  1

  Khái quát về thương lượng

  Định nghĩa thương lượng

  Nguyên nhân của thương lượng

  Phân loại thương lượng

  Đặc điểm và vấn đề đánh giá thương lượng

  Đặc điểm của thương lượng

  Đánh giá cuộc thương lượng

  Các kiểu thương lượng

  Thương lượng kiểu mềm

  Thương lượng kiểu cứng

  Thương lượng dựa trên những nguyên tắc khách quan

  4

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Quá trình thương lượng

  Giai đoạn chuẩn bị

  Giai đoạn tiếp xúc

  Giai đoạn tiến hành thương lượng

  Đi đến thỏa thuận và ký kết hợp đồng

  30

  27

  3

  13. Trang thiết bị dạy học cho môn học:

  Bảng, phấn, giáo án, bài giảng, máy chiếu Projetor và máy tính,VCD

  14. Yêu cầu về giáo viên:

  + Trên cơ sở chương trình môn học phải nghiên cứu tài liệu để viết bài giảng. Chuẩn

  bị sưu tầm sơ đồ, tranh ảnh, hình hoạ để minh hoạ nội dung bài giảng. Xây dựng những bài

  tập tình huống để người học thực hành và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống.

  + Có thể tìm kiếm hoặc xây dụng cuốn phim nhựa về một số hoạt động giao tiếp tiêu

  biểu để thầy trò cùng thảo luận xung quanh phần nội dung bài giảng (nếu có điều kiện) Dùng

  máy camera quay tại chỗ khi người học thực hành các nghi thức, bài thuyết trình… sau đó

  xem lại và nhận xét, thảo luận.

  15. Tài liệu cần tham khảo:

  GS. Nguyễn Văn Lê, Tâm lý học về vấn đề giao tiếp.

  Trần Thị Thu Hà- Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh du lịch- NXB Hà Nội

  [5] Tổng cục Du lịch Việt Nam, Kỹ năng giao tiếp cách tiếp cận thực tế.

  5

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  œ&

  6

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  CHƯƠNG 1

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ VÀ

  GIAO TIẾP PHỤC VỤ

  Mục tiêu:

  Nhằm trang bị cho học sinh những vấn đề cơ bản sau:

  – Khái niệm và vai trò của giao tiếp

  – Phân tích được các giai đoạn của quá trình giao tiếp

  – Biết các nguyên tắc giao tiếp cơ bản để có phong cách giao tiếp văn minh lịch sự

  – Những điều cần chú ý để giao tiếp đạt hiệu quả

  1.1. Giao tiếp

  1.1.1 Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao tiếp

  * Khái niệm giao tiếp

  Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa con người với con người, thông qua đó con người

  trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, nhận biết lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại

  với nhau.

  Có nhiều định nghĩa khác nhau về giao tiếp, ở đây chúng ta phân tích giao tiếp theo 2

  góc độ:

  * Theo nghĩa chung nhất: Giao tiếp được hiểu là hình thức căn bản nhất của hành vi

  con người, là quá trình trao đổi thông tin giữa người với người. Hiểu theo nghĩa này, hoạt

  động giao tiếp có những đặc trưng:

  – Giao tiếp là quan hệ xã hội được thể hiện qua sự tiếp xúc, trao đổi giữa cá nhân với

  cá nhân hoặc với nhóm người khác

  – Trong giao tiếp, các chủ thể giao tiếp luôn đổi chỗ cho nhau, cùng chịu sự chi phối,

  tác động lẫn nhau. Mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thể và hiệu quả giao tiếp phụ

  thuộc rất nhiều vào vị trí, vai trò xã hội, tính cách, uy tín, giới tính, độ tuổi… cũng như các

  mối quan hệ xã hội của họ.

  – Qua tiếp xúc, con người nhận thức được về người khác: Từ hình dáng, điệu bộ, nét

  mặt… đến tâm trạng, tính cách, trạng thái xúc cảm, trình độ tri thức, năng lực và các giá trị

  khác. Đồng thời, qua nhận xét, đánh giá của người khác về mình, người ta hiểu biết thêm về

  bản thân

  – Qua hoạt động giao tiếp, cách xử sự, thị hiếu, phong tục tập quán, thói quen… được

  truyền đạt và lĩnh hội từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  – Giao tiếp thực chất là sự tiếp xúc tâm lý nên có sự lan truyền, lây lan cảm xúc, trao

  đổi tình cảm để con người hiểu nhau hơn.

  * Theo nghĩa hẹp: Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa những người đối thoại.

  Trong phạm vi giao tiếp hẹp này, hoạt động giao tiếp có những đặc trưng:

  – Những người đối thoại phải có sự tương đồng về nền văn minh, văn hoá, ngôn ngữ,

  trình độ, vốn hiểu biết… Các yếu tố này càng gần nhau thì giao tiếp càng thuận lợi, dễ dàng.

  7

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Quá trình trao đổi thông tin có thể diễn ra trực tiếp hoặc gián tiếp.

  – Quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể bao giờ cũng chịu sự tác động trực tiếp

  của chuẩn mực văn hoá, xã hội và các quan hệ vốn có trước đây của chủ thể.

  Mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người có thể xảy ra với các hình thức khác

  nhau:

  – Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân.

  – Giao tiếp giữa cá nhân với nhóm.

  – Giao tiếp giữa nhóm với nhóm, giữa nhóm với cộng đồng…

  * Vai trò của giao tiếp

  Giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, trong đời sống của mỗi

  con người và cả trong công tác hướng dẫn du lịch.

  – Vai trò của giao tiếp trong đời sống xã hội

  Đối với xã hội, giao tiếp là điều kiện của sự tồn tại và phát triển xã hội. Giao tiếp là

  một điều kiện tất yếu không thể thiếu được trong mọi hoạt động của con người. Cùng với

  hoạt động, giao tiếp đã trở thành phương thức tồn tại của xã hội loài người, tạo nên các mối

  quan hệ chặt chẽ giữa con người với con người trong xã hội. Nếu không có giao tiếp, con

  người không thể trở thành con người với đúng nghĩa của nó.

  – Vai trò của giao tiếp đối với cá nhân

  + Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển và hoàn

  thiện nhân cách. Hay nói cách khác, giao tiếp là điều kiện để tâm lý, nhân cách cá nhân

  phát triển bình thường.

  VD: Ngay từ khi chào đời con người cần phải giao tiếp với mọi người để học ăn, học

  nói, học đi đứng, học sử dụng các vật dụng do con người làm ra. Những trường hợp trẻ em

  bị thất lạc vào trong rừng, sống với động vật đã cho thấy rằng, mặc dù những đứa trẻ này

  vẫn có hình hài của con người nhưng tâm lý và hành vi của các em không phải là của con

  người.

  + Thông qua giao tiếp con người mới có được mối quan hệ với các cá nhân khác nhau

  trong xã hội và có mối quan hệ với toàn xã hội, nghĩa là thông qua giao tiếp, phẩm chất đạo

  đức và nhân cách của con người được hình thành, phát triển và ngày một hoàn thiện hơn.

  + Thông qua giao tiếp con người bảo tồn, lưu giữ, tiếp thu được các kiến thức và nền

  văn minh của xã hội loài người. Và thông qua giao tiếp con người lĩnh hội được các giá trị

  tinh thần của xã hội như: đạo đức, tôn giáo, chính trị, pháp luật…

  + Giao tiếp thoả mãn nhiều nhu cầu của con người như: nhu cầu thông tin, nhu cầu

  được thừa nhận, nhu cầu được những người xung quanh quan tâm, nhu cầu được hoà nhập

  vào những nhóm xã hội nhất định….

  – Vai trò của giao tiếp trong công tác hướng dẫn du lịch

  Với vai trò là cầu nối giữa khách du lịch với các đơn vị kinh doanh du lịch, hoạt động

  của những nhân viên du lịch chủ yếu là hoạt động giao tiếp. Các công việc của nhân viên

  du lịch như tiếp khách, hướng dẫn khách, gọi và trả lời điện thoại… đều là những loại hình

  giao tiếp khác nhau. Chính vì vậy, một người nhân viên du lịch giỏi trước hết phải là một

  8

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  người giao tiếp giỏi. Vì vậy, bên cạnh việc nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ,

  chúng ta cần nghiên cứu, nắm vững các kỹ năng giao tiếp và thường xuyên rèn luyện những

  kỹ năng này để có thể giao tiếp thật tốt, gây được thiện cảm với mọi người.

  Như vậy, giao tiếp tạo điều kiện để phát triển không chỉ nhân cách cá nhân, giúp ích

  cho công việc mà còn là tiền đề cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng, dân tộc và hòa

  quyện vào nền văn minh nhân loại.

  1.1.2. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp

  1.1.2.1. Mở đầu quá trình giao tiếp

  Ở giai đoạn này ấn tượng vẻ bề ngoài là rất quan trọng. Nhân dân ta có câu : “Quen

  nhau tin dạ. Lạ nhau tin quần áo ” hay ‘ Trông mặt mà bắt hình dong ”

  Nhận thức cảm tính là hạt nhân của giai đoạn này, những thông tin về nhận thức cảm

  tính như: dáng người, nét mặt, đôi mắt, trang phục… . Mục đích của giai đoạn này là phải

  tạo được sự thiện cảm và tin tưởng của đối tượng giao tiếp đối với bản thân. Muốn vậy, cần

  phải chú ý từ trang phục, ánh mắt, nụ cười, dáng đi, cách đứng… đến cách nói năng, hành

  vi, cử chỉ

  1.1.2.2. Diễn biến quá trình giao tiếp

  Mọi nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp được thực hiện ở giai đoạn này. Sự thành

  công hay thất bại của quá trình giao tiếp do giai đoạn này quyết định.

  Để giao tiếp đạt hiệu quả cao cần phải hiểu đối tượng giao tiếp, mổi đối tượng, mỗi

  hoàn cảnh, mỗi nội dung… có cách giao tiếp ứng xử khác nhau. Mặt khác trong quá trình

  giao tiếp cần tạo dựng bầu không khí thân mật, cởi mở .

  1.1.2.3. Kết thúc quá trình giao tiếp

  Có nhiều cách kết thúc quá trình giao tiếp: Có người say sưa quên cả thời gian,

  không nhận biết được những dấu hiệu muốn kết thúc của đối tượng. Có người kết thúc một

  cách miễn cưỡng hoặc đột ngột gây sự hụt hẫng cho đối tượng giao tiếp. Do đó, mục đích

  kết thúc quá trình giao tiếp phải được cả hai bên nhận thức là đã thực hiện được nội dung,

  nhiệm vụ giao tiếp, cả hai đều ý thức được điểm dừng của quá trình giao tiếp.

  1.1.3. Các vai trong quá trình giao tiếp

  Trong cuộc đời, con người luôn sắm một vai nào đó tuỳ vào tình huống hoặc mục đích

  của giao tiếp. Khi sắm vai, con người phải “hoá thân” vào nhân vật mình đang đóng và phải

  thực hiện đúng các tiêu chuẩn của giao tiếp văn minh lịch sự.

  Các vai trong quá trình giao tiếp bao gồm:

  – Cá nhân – cá nhân.

  – Cá nhân – tập thể.

  – Tập thể – tập thể.

  Vai giao tiếp còn được thể hiện trong chính suy nghĩ và cảm xúc của cá nhân. Tuỳ

  theo vai cá nhân đóng mà họ có ảnh hưởng đến các cá nhân khác ở các mức độ khác nhau.

  Ví dụ: trong một doanh nghiệp, người giữ vai giám đốc, phó giám đốc có phạm vi ảnh

  hưởng đến các thành viên trong doanh nghiệp rộng hơn những người giữ vai quản đốc hoặc

  trưởng, phó phòng.

  9

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  Trong giao tiếp, mỗi thành viên có thể có nhiều vai trò khác nhau. Một cá nhân có

  thể vừa là giám đốc vừa là bí thư Đảng uỷ của doanh nghiệp; một người công nhân có thể

  vừa là đảng viên, vừa là công đoàn viên, vừa là vận động viên thể thao của cơ quan; một

  người dân bình thường cũng có nhiều vai khác nhau: là mẹ (hoặc cha), là vợ (hoặc chồng),

  là người mua hàng… Sự nhập vai phụ thuộc vào hiểu biết và khả năng của cá nhân, tầm

  quan trọng của vai, nguyện vọng thoả mãn và sự chờ đợi của mọi người xung quanh.

  Con người thường tham gia vào các vai giao tiếp sau:

  – Vai thường xuyên được đặc trưng bởi lứa tuổi, giới tính.

  – Vai lâm thời.

  + Vai lâm thời thể chế được đặc trưng bởi nghề nghiệp, vị trí xã hội, quan hệ gia đình.

  + Vai lâm thời tình huống được đặc trưng bởi quan hệ xã hội, thương mại, pháp luật…

  Người ta cũng có thể phân ra thành hai loại vai: vai xã hội và vai liên nhân cách. Vai

  xã hội là tư cách của cá nhân trong hệ thống quan hệ xã hội khách quan (nghề nghiệp, lý

  lịch… của cá nhân). Vai liên nhân cách là vị trí của cá nhân trong hệ thống liên nhân cách

  (người lãnh đạo, thủ lĩnh, nhân viên…). Ngoài ra, còn có thể phân ra vai tích cực (thể hiện

  ra bên ngoài) và vai tiềm tàng (chưa thể hiện).

  Các vai trong quá trình giao tiếp có thể là ngang hàng hoặc không ngang hàng. Giao

  tiếp trong xã hội văn minh quy định mối quan hệ theo lứa tuổi, giới tính, ngôi thứ, chức vụ

  và số lượng.

  Theo nghi thức xã giao thông thường, các vai được tôn trọng luôn luôn được quy định

  là vai ưu tiên trong hoạt động giao tiếp.

  Tuy nhiên, trong thực tế có thể xảy ra xung đột giữa các vai. Chẳng hạn, người phụ

  nữ có thể cảm thấy xung đột giữa vai truyền thống của một người vợ, người mẹ, người

  quản lý gia đình và vai mới trong nghề nghiệp của họ ở cơ quan. Đặc biệt, những người phụ

  nữ giữ cương vị quản lý cơ quan, họ cảm thấy có sự xung đột giữa vị thế của mình trong

  gia đình với vị thế cao trong cơ quan mà họ đang đảm nhận.

  1.1.4.Những điều cần chú ý để giao tiếp có hiệu quả

  1.1.4.1. Khắc phục các yếu tố gây trở ngại trong quá trình giao tiếp

  * Các yếu tố khách quan

  Đó là tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng hoặc các phương tiện hỗ trợ giao tiếp có vấn đề như

  tài liệu in ấn bị sai sót, các thiết bị kỹ thuật bị trục trặc …Tất cả những điều này làm hoạt

  động truyền và nhận tin thiếu tập trung, bị gián đoạn, không chính xác. Do đó, để khắc

  phục tình trạng này cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị chu đáo về các mặt : địa điểm, thời

  điểm, cũng như các phương tiện truyền đạt.

  * Các yếu tố chủ quan

  -Việc sử dụng từ không chuẩn xác hoặc dùng từ đa nghĩa, mang tính trừu tượng cũng

  dễ dẫn đến việc hiểu lầm. Hoặc sự bất đồng ngôn ngữ giữa hai bên cũng hạn chế rất nhiều

  đến kết quả tiếp nhận thông tin.

  10

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Việc lựa chọn kênh thông tin không hợp lý sẽ cản trở rất lớn đến hiệu quả giao tiếp.

  VD : Trong môi trường nhiều tiếng ồn, việc sử dụng ngôn ngữ nói sẽ không hiệu quả bằng

  sử dụng ngôn ngữ viết hoặc ký hiệu, ám hiệu.

  VD : Một hợp đồng kinh tế phải dùng chữ viết để xây dựng văn bản chứ không thể sử dụng

  ngôn ngữ nói

  VD : Trong khách sạn, các sơ đồ, bảng chỉ dẫn có hiệu quả hơn chỉ dùng ngôn ngữ nói.

  – Giữa các chủ thể giao tiếp không có sự tin tưởng lẫn nhau và không làm chủ được

  bản thân thì hoạt động giao tiếp không mang lại hiệu quả mong đợi, có thể gây ra tình trạng

  hiểu lầm , xử lý sai lệch thông tin.

  – Hiệu quả giao tiếp sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu các chủ thể giao tiếp không có khả năng

  diễn đạt thông tin: diễn đạt lộn xộn, tối nghĩa, thiếu lôgic… hoặc dùng từ không chính xác.

  Muốn người nghe hiểu đầy đủ và chính xác thông tin, người nói phải diễn đạt rõ ràng, khúc

  chiết; phải sử dụng tốc độ và âm lượng phù hợp, âm điệu, ngữ điệu phải tạo được sự chú ý,

  hấp dẫn, lôi cuốn và thuyết phục người nghe.

  1.1.4.2. Một số đặc điểm tâm lý của con người trong giao tiếp

  a. Giao tiếp là nhu cầu đặc trưng của con người

  Con người luôn sống trong các mối quan hệ ràng buộc với thế giới xung quanh. Giao

  tiếp với người khác là nhu cầu không thể thiếu và là bản chất của con người. Hình phạt

  nặng nề nhất và cũng là nỗi sợ lớn nhất của con người đó là không được giao tiếp với người

  khác. Nhu cầu giao tiếp với người khác ở con người hình thành rất sớm: Em bé hai tháng

  tuổi đã xuất hiện phức cảm “hớn hở” khi có người “nói chuyện”, mặc dù bé chưa hiểu được

  nghĩa của từ. Thậm chí ngay cả khi sắp từ giã cõi đời, con người vẫn còn muốn được giao

  tiếp với những người thuộc thế hệ sau qua những lời nhắn nhủ, những dòng di chúc… Thoả

  mãn nhu cầu giao tiếp của người khác, khai thác được những điều họ quan tâm, hứng thú là

  bí quyết đầu tiên trong phép ứng xử.

  b. Nhu cầu được thể hiện, được tự khẳng định,được người khác đánh giá mình là

  người quan trọng

  Nhu cầu mong muốn mọi người thừa nhận, đánh giá mình là người là người quan

  trọng, có giá trị có trong tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến người già, từ người lao công quét

  rác đến người có chức có quyền. Đây là nhu cầu đặc trưng rất quan trọng của con người.

  Nó tạo nên một sức mạnh nội lực giúp cho con người vươn lên trong cuộc sống và vị thế xã

  hội.

  Do vậy, nếu muốn thành công trong việc gây thiện cảm, kích thích tính tích cực ở con

  người, chúng ta đừng bao giờ chạm đến lòng tự ái của họ, đừng bao giờ để họ cảm thấy họ

  là người thừa. Luôn biết tỏ ra thành thật, chú ý đến đối tượng giao tiếp bằng sự tế nhị, lịch

  lãm, có văn hoá. Trong quá trình tiếp xúc, luôn biết tạo lập những cử chỉ, dáng điệu thân

  thiện với nụ cười tươi tắn, ánh mắt trung thực, cảm thông; biết dùng ngôn ngữ trong sáng,

  lễ độ và tôn trọng. Hãy luôn tỏ ra nhớ tên người đang tiếp xúc với mình, biết chăm chú lắng

  nghe và tìm mọi cách kích thích, khuyến khích đối tượng giao tiếp để họ tự nói về bản thân,

  11

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  trên cơ sở đó biết nói ra những điều đúng với sở thích, ý nghĩ, hoài bão của đối tượng. Luôn

  luôn là cho đối tượng giao tiếp thấy họ là người rất quan trọng, ít ra là đối với bạn.

  c. Con người luôn thích được khen tặng và thích được quan tâm

  Con người ai cũng muốn được khen, ai cũng khát khao những lời khen chân thành.

  Lời khen tặng là chất xúc tác tinh thần khích lệ con người vươn lên trong cuộc sống. Khen

  những khả năng, những cố gắng và sự tiến bộ của người khác là thừa nhận khả năng của họ,

  làm cho họ phấn chấn, tự tin. Tuy nhiên, lời khen tặng và sự quan tâm chỉ có giá trị khi nó

  diễn ra đúng mức, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh và được xuất phát từ tấm lòng chân thành,

  không vụ lợi. Vì vậy hãy học cách khen tặng và thường xuyên nói lời khen tặng có vậy mới

  tạo nên sự vui vẻ, thoải mái trong các mối quan hệ.

  – Hầu hết mọi người đều mong muốn được người khác ngưỡng mộ, được người khác

  quan tâm. Quan tâm đến người khác là thể hiện tình cảm giữa người với người trong cuộc

  sống. Sự quan tâm thể hiện ở chỗ mỗi người đều phải điều chỉnh nhu cầu, nguyện vọng

  sống của mình sao cho không ích kỷ; phải biết chú ý đến tâm tư tình cảm, nguyện vọng của

  người khác. Sự quan tâm bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía, ta quan tâm đến người,

  người sẽ quan tâm đến ta. Sự quan tâm sẽ tạo nên sự thiện cảm, tạo nên ý nghĩa cuộc đời.

  “Kẻ nào không quan tâm đến người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều điều khó khăn

  nhất trong đời, mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều

  thuộc dạng người đó.” (Albred Adler – Chân nghĩa cuộc sống).

  d. Con người đều tò mò, thích điều mới lạ

  Con người luôn muốn tìm tòi khám phá những điều mới lạ. Sự tò mò kích thích, thúc

  đẩy con người phát triển, cũng nhờ tính tò mò, thích khám phá của con người mà nhân loại

  mới đạt đến trình độ như ngày nay. Trong xã hội cũng như trong giao tiếp các tình huống

  chưa rõ ràng thường tạo được “lực hấp dẫn” lôi cuốn mọi người tìm hiểu. Do đó, để tạo

  hiệu quả trong hoạt động giao tiếp, cần kích thích vào tâm lý tò mò của con người.

  Có một nhà tâm lý học đã nói rằng, cái gì đã là vật sở hữu của anh, cái đó mất đi một

  phần giá trị. Người ta thường coi nhẹ những cái mình đã có và luôn thèm muốn, khát khao

  những cái mình không có, chưa có. Trong nhiều trường hợp, yếu tố tâm lý này trở thành

  sức mạnh, thành nhiệt huyết thúc đẩy con người phấn đấu thực hiện mong ước; nó cũng là

  một trong những nguồn gốc của sự ganh đua, của sự thèm khát muốn bứt phá, thoát ra khỏi

  những điều nhàm chán, tẻ nhạt, quen thuộc. Biết khai thác yếu tố tâm lý này trong giao tiếp

  sẽ tạo được sự lôi cuốn hấp dẫn trong giao tiếp.

  e. Con người luôn yêu thích kỷ niệm

  Cuộc sống theo thời gian cứ trôi đi, cái còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người là

  những kỷ niệm trong ký ức. Nhờ những kỷ niệm mà con người có thể hòa đồng, sẻ chia và

  gắn kết với nhau, giúp con người luôn nghĩ về nhau, luôn mong nhớ về nhau, muốn được

  gặp và gần gũi bên nhau.

  12

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  13

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  + Thời gian địa điểm giao tiếp.

  – Nội dung thông tin trao đổi đã có sức thuyết phục chưa?

  – Lựa chọn phương án ứng xử.

  + Lựa chọn cách vào đề tự nhiên, dễ dàng đựơc cả hai bên chấp nhận.

  + Dự kiến trước những tình huống bất ngờ xảy ra.

  + Hãy suy nghĩ các câu sẽ hỏi.

  + Vạch ra được những ưu điều nên tránh và nên làm với từng đối tượng cụ thể.

  *Chú ý :

  Những điều nên :

  – Dành ít phút ban đầu để trò chuyện, hỏi han nói ít về bản thân, lắng nghe chăm chú

  có suy xét, chú ý quan sát.

  – Cần phải cảm nhận được những diễn biến tâm lý tinh tế, phức tạp của đối tượng để

  kịp thời điều chỉnh.

  – Luôn có phong thái đàng hoàng, thái độ lịch thiệp và dáng vẻ tự tin.

  Những điều không nên :

  – Tỏ thái độ nôn nóng, vội vã đi thẳng vào vấn đề.

  – Nói lan man, khích bác hoặc công kích nói xấu ngừơi khác, thái độ thờ ơ hoặc

  lảng tránh…

  Ngoài những vấn đề trên, ta cần luôn tự tin vào bản thân “Tin tưởng vào bản thânđó là đềiu kiện thiết yếu đầu tiên của mọi khởi đầu vĩ đại”

  Trong lần đầu gặp gỡ, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người đối thoại hãy luôn luôn

  chú ý đến tâm trạng của mình. Cảm giác vui vẻ, sảng khoái, nụ cười tự nhiên hồn hậu… sẽ

  tạo nên bầu không khí cởi mở giữa hai bên. Bên cạnh những yếu tố tâm lý, trang phục cũng

  là một yếu tố góp phần tạo dựng ấn tượng ban đầu, có một nhà tâm lý đã nói: Sự thành

  công trong giao tiếp là bảy phần do bản lĩnh, ba phần do trang phục, nên cách ăn mặc

  trong giao tiếp cũng là một thứ vũ khí tâm linh. Sự trang nhã, lịch thiệp của y phục không

  những chỉ giúp ta tự tin mà còn tạo được sự thiện cảm, tin tưởng của người đối thoại

  1.2.2. Một số nghi thức giao tiếp

  1.2.2.1. Chào hỏi

  Chào hỏi là cử chỉ ban đầu gặp nhau hoặc khi kết thúc cuộc giao tiếp. Nó thể hiện thái

  độ, tình cảm của con người trong giao tiếp. Chào hỏi có tác dụng củng cố và duy trì mối

  quan hệ giữa hai bên.

  15

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  a. Yêu cầu khi chào hỏi

  – Chào hỏi phải thể hiện đựơc tình cảm của con người: Vui sướng, chân tình. Kính

  trọng, lễ phép và lịch sự, đôi khi còn chia sẻ nỗi buồn, niềm thương nhớ, bày tỏ sự lưu

  luyến …

  – Chào hỏi phải thể hiện đúng, nội tâm, trạng thái tình cảm giữa đôi bên

  b. Nguyên tắc chào hỏi

  Thông thường, người ít tuổi chào người nhiều tuổi, nhân viên chào thủ trường, người

  phục vụ chào khách…

  Trong trường hợp đông người:

  – Nếu có người thân quen trong nhóm, phải chào hỏi cả nhóm không nên chỉ chào

  người thân quen. Nếu có khách phải chào khách trước, trừ trường hợp người thân quen là

  người có địa vị cao sang hoặc cao tuổi và đặc biệt được tôn trọng như (lãnh đạo, cấp cao,

  già làng…)

  – Trong các cuộc hội nghị, tiệc… không nên đi chào tất cả mọi người vì sẽ làm ảnh

  hưởng đến hoạt động chung vì sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động chung. Chỉ nên chào người

  chủ trì, chủ tiệc …và những người đang ở cạnh mình, còn lại chỉ gật đầu, mỉm cười. Nếu

  bản thân là người có địa vị cao chỉ cần giơ tay hoặc nắm hai tay giơ cao, gật đầu, mỉm cười

  với mọi người là đủ.

  – Không chào khi người khác đang giải quyết việc riêng tư.

  c. Cách thức chào hỏi

  Khi chào hỏi không chỉ sử dụng ngôn ngữ nói mà còn có thể kết hợp với ngôn ngữ

  biểu cảm hoặc chỉ dùng ngôn ngữ biểu cảm.

  Có nhiều cách chào, tuỳ vào đối tượng vào hoàn cảnh khác nhau mà có cách chào

  hỏi khác nhau

  – Mỗi nước mỗi dân tộc có cách chào khác nhau

  VD: Nhật Bản chào với tư thế thẳng đứng, hai tay để xuôi theo chỉ quần hoặc hai tay

  nắm vào nhau để trước bụng, cúi gập mịnh để chào, có ba mức độ cúi thấp tuỳ theo vị trí xã

  hội của đối tượng được chào… Đối với nhiều dân tộc, khi chào hỏi người được ưu tiên

  trong giao tiếp, người chào hỏi phải khoanh tay hoặc chắp tay trước ngực, cúi đầu, nhún

  chân, ngả mũ.

  16

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Trong nghi lễ trọng thể, khi chào cờ, trong quân đội, công an, tư thế khi chào:

  Đúng nghiêm, tay phải giơ ngang đầu

  – Khi chào tạm biệt: Giơ tay vẫy

  – Gặp nhau thường ngày chỉ cần mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

  + Người Việt Nam, câu chào thường kèm theo là câu hỏi thăm sức khoẻ, ví dụ: Cháu

  chào bác ạ, bác có khoẻ không ạ?…

  + Đối với nhiều dân tộc, khi chào hỏi người được ưu tiên trong giao tiếp, người chào

  hỏi phải khoanh tay hoặc chắp tay trước ngực, cúi đầu, nhún chân, ngả mũ.

  Cách xưng hô, chào hỏi cũng thay đổi theo thời gian. Việc xưng hô, chào hỏi và hành vi

  giao tiếp đúng, phù hợp với tập tục, thói quen, là biểu hiện thái độ tôn trọng, thân mật, gần

  gũi… Nếu không, có thể gây ra hiểu nhầm, gây ác cảm, thiếu thiện chí trong giao tiếp. Khi

  giao tiếp lần đầu, đối tượng giao tiếp chưa hiểu về nhau thì xưng hô, chào hỏi được coi như

  bước đầu để giao tiếp, giữ đúng nguyên tắc “nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc”.

  1.2.2.2. Bắt tay

  Tập quán bắt tay được hình thành từ xa xưa. Bắt tay được thực hiện sau lời chào hỏi.

  Hiện nay, bắt tay là tác phong quen thuộc, thông dụng và được coi là cử chỉ văn minh. lịch

  sự trong giao tiếp. Qua thao tác bắt tay, có thể nhận biết được cuộc gặp đó nồng hậu hay

  hững hờ.

  a. Nguyên tắc bắt tay

  – Đối với người chưa quen biết, mới tiếp xúc lần đầu, không nên chủ động bắt tay

  mà nên chờ người giới thiệu hoặc chủ động tự giới thiệu sau đó mới bắt tay.

  – Không nên chủ động bắt tay với người có cương vị cao hơn mình. Người được ưu

  tiên trong giao tiếp cần chủ động đưa tay ra bắt trước.

  – Trong trường hợp ngang hàng, cùng giới, ai được giới thiệu trước thì chủ động

  đưa tay ra bắt.

  – Chủ nhà khi đón chào khách được chủ động bắt tay khách trước thể hiện sự thịnh

  tình mến khách.

  – Thông thường nữ không cần phải tháo găng tay trước khi bắt tay, tuy nhiên đối với

  những người và trong những trường hợp đặc biệt tôn trọng, phục nữ phải tháo găng tay

  trước khi bắt. Nữ có thể ngồi bắt tay nam, trừ đối với cấp trên.

  – Khi bắt tay nhiều người, phải bắt tay người được ưu tiên trong giao tiếp, sau đó tuỳ

  tình huống cụ thể để lần lượt bắt tay. Không dùng hai tay để bắt tay hai người cùng một lúc,

  tránh bắt tay qua mặt, qua đầu người khác .

  17

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  b. Cách thức bắt tay

  – Người bắt tay phải chủ động, dứt khoát. Bắt tay không được quá chặt, quá lâu,

  không xiết hoặc lắc mạnh. Khi bắt tay cần chú ý những phụ nữ đeo nhẫn tay phải.

  – Muốn thể hiện sự tôn trọng hơn, thắm thiết hơn có thể đưa cả hai tay ra bắt.

  – Khi bắt tay, tay phải đưa chếch ra phía trước, bàn tay mở rộng, người hơi ngả về

  phía trước. Mắt nhìn thằng vào mặt người mình bắt tay, tuy theo mối quan hệ mà thể hiện

  tình cảm. Không nhìn chỗ khác hoặc nhìn kiểu dò xét, soi mói.

  – Khi tay đang vướng bận hoặc bẩn, hãy xin lỗi và chìa tay để người khác nắm vào

  cổ tay mình.

  * Chú ý: – Đối với người hồi giáo: Nam giới không bắt tay nữ giới.

  – Một số nước ở Phương Tây có tục hôn tay nữ giới

  Bắt tay ngoài nghi thức gặp mặt, còn là sự chúc mừng, cảm ơn, và biểu thị khích lệ

  lẫn nhau. Khi ai đó có thành tựu, tiến bộ, được tặng thưởng huân, huy chương, sau lời chúc

  mừng, ta đều có thể bắt tay chia vui, cảm tạ, động viên.

  1.2.2.3. Giới thiệu làm quen

  Phong cách và lời giới thiệu là cách vào đề có sức thuyết phục và để lại ấn tượng khó quên

  với đối tượng giao tiếp .

  a. Nguyên tắc giới thiệu làm quen

  – Người được ưu tiên trong giao tiếp bao giờ cũng được nghe người giới thiệu cung cấp

  thông tin cho mình về người khác. Sau đó người giới thiệu mới cung cấp thông tin về người được

  ưu tiên trong giao tiếp cho người khác biết.

  VD: Một người trẻ tuổi cần được giới thiệu với một người lớn tuổi hơn, người có vị trí xã

  hội thấp sẽ được giới thiệu với người có vị trí xã hội cao hơn, nam giới với thiệu với nữ giới, người

  đứng ra giới thiệu sẽ được nói tới sau cùng.

  – Cá nhân bao giờ cũng được giới thiệu với cả tập thể. Chủ nhà bao giờ cũng được giới

  thiệu với khách. Nếu những người có vai trò xã hội ngang hàng nhau, không cần phải chú ý đến thứ

  tự khi giới thiệu. Thông thường trong tiếp xúc xã giao ban đầu, một người đàn ông luôn được giới

  thiệu với một phụ nữ.

  – Nếu đông người, những người được giới thiệu cũng phải có sự sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ

  (giới tính, độ tuổi, đại vị xã hội, khách- chủ) và cuối cùng là tự giới thiệu của người giới thiệu.

  – Trong trường hợp hai đoàn cùng tiếp xúc với nhau, đoàn chủ nhà phải chủ động giới thiệu trước.

  b. Cách thức giới thiệu

  18

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Các cơ hội tặng quà tránh sự hiểu lầm và khó xử cho người nhận quà:

  + Bày tỏ lòng cảm ơn những người đã giúp đỡ ta khi ta gặp những khó khăn trong

  cuộc sống cũng như trong công việc.

  + Đáp lễ khi đã nhận quả của họ.

  + Để bày tỏ sự quan tâm, an ủi hoặc chúc mừng vào những dịp cưới xin, sinh nhật,

  đau ốm, lễ tết…

  – Phải tặng quà trước khi sự việc xảy ra hoặc muộn nhất cũng là tặng đúng ngày.

  – Khi tặng quà phải hiểu rõ đối tượng nhận quà

  *Tặng hoa

  Tặng hoa luôn là một tập quán đẹp, sang trọng, lịch sự và phổ thông, có thể áp dụng

  trong mọi trường hợp, với mọi nội dung.

  Cách thức tặng hoa

  Khi tặng hoa mọi người đều có thói quen tặng số số lẻ 1, 3, 5, 7… số 3 là số may mắn

  nhưng con số 13 là số rủi ro. Về con số hoa hồng được tặng, thường được hiểu:

  – Tặng 1 bông hồng đỏ: Tặng cho người duy nhất (The only one).

  – Tặng 3 bông: Câu tỏ tình (I love you).

  – Tặng 5 bông: mang ý nghĩa sâu đậm (I love you very much).

  Mỗi màu sắc của hoa đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Cần phải biết để khi tặng làm

  hài lòng người nhận và ý nghĩa đặc biệt đúng trong ý nghĩ của mình.

  VD: Màu trắng trượng trưng cho sự tinh khiết, màu đỏ thể hiện tình cảm, sâu đậm…

  Tuy nhiên cũng cần chú ý mỗi màu hoa của các loài hoa lại mang ý nghĩa khác nhau.

  Tặng hoa có các phương thức: lẵng hoa thích hợp cho các buổi lễ (khai trương, cưới

  hỏi, chúc mừng…) chậu hoa để chúc mừng chuyển nhà mới, tặng cho người cao tuổi, thăm

  viếng họ hàng, bạn bè… Bó hoa và lẵng hoa khi đem tặng nên kèm theo danh thiếp hoặc

  thiệp mừng.

  Chọn hoa là một vấn đề hết sức có ý nghĩa quan trọng song cách trao tặng cũng quan

  trọng không kém. Khi trao hoa phải hết sức tôn kính, chững chạc. Nếu là hoa bó, hoa bông

  người tặng trao hoa bằng tay trái, người nhận cũng nhận hoa bằng tay trái, tay phải dành

  cho việc bắt tay. Nếu là hoa lẵng phải dùng cả hai tay nâng lẵng hoa, người nhận cũng đưa

  hai tay ra đỡ. Nếu mình là người quan trọng, khi tặng hoa không nhất thiết phải mang đến

  tận tay người nhận mà có thể người người mang đến hoặc gửi qua đường bưu điện.

  1.2.2.5. Ứng xử nơi công cộng

  Quan hệ giữa người với người ở những nơi công cộng thường mang tính chất nhất

  thời, tình huống và không ổn định. Mọi ứng xử được xây dựng trên những chuẩn mực và

  quy tắc xã hội thể hiện sự văn hoá, văn minh trong giao tiếp nên khi giao tiếp nơi công

  cộng cần tuân thủ theo một số quy tắc nhất định:

  – Luôn chấp hành nội quy nơi công cộng.

  – Giữ vệ sinh chung

  20

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  – Loại khách ương ngạnh, lòng đầy thành kiến:. Người phục vụ nên vận dụng nghệ

  thuật bác khéo những yêu cầu vô lý.

  + Nhóm khách khó tính nhưng không gây sự bực dọc khó chịu cho người phục vụ:

  Gặp loại khách này người phục vụ phải tỏ ra nhanh nhẹn, khẩn trương, hỏi và trả lời lượng

  thông tin cần thiết, tối thiểu.

  – Loại khách do dự không quyết đoán: Khi gặp đối tượng khách này nên dùng phương

  pháp giải thích chất lượng, nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật kích thích, nghệ thuật trình

  bày các phương án lựa chọn.

  – Loại khách ba hoa: Gặp loại khách này hay nhất là xin lỗi họ vì mình đang bận việc,

  nếu thực sự thấy cần thì hẹn họ vào lúc khác ở đâu đó cho thích hợp.

  – Loại khách im lặng, thư thả: Gặp loại này người phục vụ nên tạo cho họ có vị trí yên

  tĩnh và thuận lợi xin mời họ cứ tự nhiên.

  + Nhóm khách tạo ra sự phục vụ thoải mái: Khi gặp loại khách này cần chú ý đến

  chủng loại, nhãn hiệu. Chất lượng của sản phẩm. Thể hiện phong cách giao tiếp văn minh,

  lịch sự. Nhìn chung loại khách này dễ phục vụ.

  – Nghệ thuật phục vụ khách dựa trên khả năng tính toán và thói quen tiêu tiền

  + Khách có khả năng thanh toán cao và tiêu tiền dễ: Khi gặp loại khách này người

  phục vụ cần định hướng đưa ra các có chất lượng cao nhất theo “mốt thời thượng”, nhãn

  hiệu nổi tiếng …Biết vận dụng thành thạo nghệ thuật định giá theo người tiêu dùng.

  + Khách du lịch có khả năng thanh toán thấp và thói quen tiêu tiền khó: Gặp loại

  khách này cần bày tỏ sự thông cảm với họ, giúp họ lựa chọn những sản phẩm vừa đáp ứng

  được nhu cầu vừa phù hợp với khả năng thanh toán của họ mà vẫn không kém phần sang

  trọng.

  + Khách có khả năng thanh toán trung bình và tiêu tiền dễ:

  Gặp loại khách này nên nói chuyện học hỏi kinh nghiệm và cách thức phục vụ ở các

  nơi khác từ họ.

  – Tiễn khách:

  Người phục vụ không những phải niềm nở, ân cần khi đón khách mà còn phải hết súc

  ân cần, nồng hậu khi tiễn khách vì ấn tượng cuối cùng cũng quan trọng không kém ấn

  tượng ban đầu. Trong nhiều trường hợp, hiệu quả kinh doanh lại nằm ở việc tạo dựng ấn

  tượng cuối cùng tốt đẹp. Do đó, khi có điều kiện nên tiễn khách ra tận cửa, cảm ơn khách,

  cúi chào, chúc tặng và hẹn gặp lại.

  Lời chào tạm biệt phải được bắt đầu từ phía khách, trong trường hợp khách quên,

  người phục vụ có thể nói lời từ biệt khi nhận thấy khách bắt đầu rời khỏi vị trí công tác của

  mình.

  Nếu không thể tiễn khách ra tận cửa có thể gửi lời chào tiễn khách bằng nụ cười hoặc

  gật đầu…

  Đối với khách không tiêu dùng hoặc mua hàng, người phục vụ cũng phải có thái độ

  như đối với khách tiêu dùng sản phẩm.

  23

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

  Việc sắp xếp chỗ ngồi nên áp dụng theo những quy tắc và tập quán:

  – Khách đều là nam giới: Khách chính được xếp liền kề bên phải chủ tiệc, người khách

  thứ hai ngồi bên trái. Người ngồi đối diện chủ tiệc (bên phía tổ chức tiệc) là người có

  cương vị sau chủ tiệc.

  – Thông thường vị trí của khách dự tiệc nữ được sắp xếp ở vị trí cao hơn khách nam,

  song phải có giới hạn và mức độ.

  – Vợ chồng không ngồi cạnh nhau.

  – Nếu số lượng khách nhiều hơn 8 người, nên đề tên khách tại vị trí bố trí khách ngồi.

  – Cũng có thể khách ngồi hai bên, hai đầu bàn là chủ tiệc và người có cương vị sau

  chủ tiệc.

  Khi sắp xếp chỗ ngồi cho khách cần lưu ý:

  + Khách mời là người nước ngoài, nên bố trí ngồi cùng người biết sử dụng ngôn ngữ

  của khách.

  + Cần tránh xếp hai người có mâu thuẫn ngồi cạnh nhau.

  + Không được để khách phải ngồi ở vị trí có chân bàn.

  * Khách được mời dự tiệc

  Với tư cách là người được mời dự tiệc, cách thức ứng xử của các nhân có ảnh hưởng

  đến sự đón tiếp của chủ tiệc.

  – Khi nhận thư mời đi dự tiệc:

  Ngay khi nhận thư mời dự tiệc, cần trả lời bằng thư hoặc điện thoại để khẳng định việc

  có tham gia hay không tham gia bữa tiệc của mình. Trong trường hợp tiếp nhận lời mời,

  nên nhắc lại ngày, giờ được mời để xác định lại và tránh nhầm lẫn. Trong trường hợp

  không thể tham dự, nên giải thích ngắn gọn lý do và bày tỏ sự hối tiếc vì không tham dự

  được.

  – Khi đến dự tiệc:

  – Trước khi đến dự tiệc cần tìm hiểu về đặc điểm, phong tục và tập quán của địa

  phương, của chủ tiệc để có cách ứng xử thích hợp.

  – Thông thường khi đến dự tiệc, khách mời nên có quà hoặc hoa tặng chủ tiệc (hoặc

  bên tổ chức tiệc), song cần đúng tập quán và phong tục của họ.

  VD: + Ở các nước Châu Âu hoặc Bắc Âu, khách mời thường gửi hoa hoặc quà trước

  khi đến hoặc có thể mang theo khi đến dự tiệc.

  + Ở Đức, không nên tặng quà là rượu, nếu không biết rõ khẩu vị của chủ tiệc.

  Cũng không nên tặng hoa hồng vì hoa hồng chỉ dành cho những đôi lứa yêu nhau.

  + Ở Hàn Quốc và Vennezuela rất chú ý đến giá trị chất lượng của món quà. Họ

  quan niệm giá trị chất lượng món quà là sự biểu hiện mức độ tình cảm giữa hai bên. Tuy

  nhiên, ở Hàn Quốc không bao giờ tặng quà là dao, kéo bởi nó biểu thị sự đoạn tuyện mối

  quan hệ, còn ở Venezuela không sử dụng đồ vật có hình vỏ ốc làm quà tặng vì hình tượng

  này biểu thị sự tang tóc hoặc bất hạnh.

  25

  GVTH: Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Giao Tiếp Khi Đi Du Lich Pháp
 • Giao Tiếp Khi Du Lịch Pháp
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Ngành Du Lịch
 • Kĩ Năng Giao Tiếp Du Lịch
 • Noel Năm Này Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Cho Kỳ Nghỉ Thật Hoàn Hảo?
 • Tour Du Lịch Sinh Thái Yên Bài Resort 1 Ngày

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 24 Địa Điểm Du Lịch Vĩnh Phúc Tuyệt Đẹp
 • Du Lịch Yên Tử 1 Ngày
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Yên Tử 2 Ngày, Thảnh Thơi Hành Hương Về Đất Thiêng Yên Tử.
 • Tour Du Lịch Yên Tử 2 Ngày 1 Đêm Giá Rẻ
 • Du Lịch Hạ Long Yên Tử 2 Ngày 1 Đêm
 • Tour du lịch sinh thái Yên Bài Resort

  07h00: Xe và hướng dẫn viên của Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Khu du lịch sinh thái Yên Bài Resort.

  08h30: Quý khách tới Yên Bài resort.

  09h00 – 11h00 : Đoàn tham gia chương trình game show do New StarLight Travel tổ chức như: Thi đội trưởng tài ba, Vua Hùng kén dể, Xếp hình… Chắc hẳn, Quý khách sẽ có những phút giây không thể nào quên.

  11h30: Đoàn dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại nhà sàn.

  Chiều: Sau nghỉ ngơi, Đoàn sẽ tự do tham gia vào những hoạt động của khu resort như bơi lội, tennis, đá bóng, đạp xe, xông hơi.

  Quý khách tập trung ra xe về Hà Nội, trên đường về quý khách có thể mua đặc sản Rượu Cần Hòa Bình hay mua sữa tươi Ba Vì về làm quà.

  Quý khách về đến Hà Nội, kết thúc chương trình Du lịch sinh thái Yên Bài Resort 1 ngày. Hướng dẫn viên chia tay quý khách, hẹn gặp lại !

  Giá trọn gói cho một khách: 450.000 VNĐ

  (Áp dụng cho đoàn trên 20 khách, tour chất lượng cao)

  Ghi chú: Giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi tuỳ vào thời gian khởi hành và số lượng khách đăng ký. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất!

  * Giá bao gồm:

  – Phương tiện: Ôtô máy lạnh, âm thanh hiện đại trên xe.

  – Mức ăn: Ăn các bữa theo chương trình 150.000đ/suất.

  – Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên xuốt tuyến.

  – Vé thăm quan: Khách được mua tiền vé vào các cửa thắng cảnh, (Bao gồm: sân tennis, sân bóng đá mini (chỉ sử dụng đến 18h00), câu cá ở 2 hồ lớn, bể bơi, xông hơi hương đồng nội, bi a, billas, bóng lướt, bóng bàn, golf mini, xe đạp, vui chơi trẻ em, phòng nghỉ tập thể ban ngày sức chứa 30 người).

  – Bảo hiểm: Khách được mua bảo hiểm du lịch trọn tour là 10.000.000đ/vụ.

  – Khuyến mại: Nước uống trên xe.

  – Phí tổ chức trò chơi.

  * Giá không bao gồm:

  – Tắm lá thuốc bắc hoặc tắm sữa 150.000đ/người.

  – Thuế VAT ,điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình,vui chơi giải trí cá nhân…

  – Trẻ em từ dưới 5 tuổi: miễn phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. Gia đình tự lo cho bé ăn và tự trả phí tham quan (nếu có). Nhưng không quá 20% tổng số thành viên trong đoàn.

  – Trẻ em từ 5 – dưới 10 tuổi: tính 50% giá tour, tiêu chuẩn ăn như người lớn, ngủ chung giường cùng bố mẹ.

  – Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: giá tour như người lớn.

  – Cung cấp danh sách đoàn gồm : Họ tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, để làm các thủ tục mua bảo hiểm và chuẩn bị hồ sơ đoàn.

  ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH:

  I. GIÁ VÉ DU LỊCH

  Giá vé được tính theo tiền Đồng (Việt Nam – VNĐ). Trường hợp khách thanh toán bằng USD sẽ được quy đổi ra VNĐ theo tỉ giá của ngân hàng VIETCOMBANK Hà nội tại thời điểm thanh toán.

  Giá vé chỉ bao gồm những khoản được liệt kê một cách rõ ràng trong phần “Bao gồm” trên các chương trình du lịch. Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ chi phí nào nằm trong phần ” Không Bao gồm”.

  II. THANH TOÁN

  Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel như sau:

  1. Tài khoản Công ty:

  – Chủ tài khoản: Công ty TNHH Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới

  – Số tài khoản VNĐ: 0021000250541 Tại ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Hà Nội

  – Địa chỉ: Số 365, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  2. Tài khoản cá nhân:

  – Chủ tài khoản: Nguyễn Huy Đàn

  + Số tài khoản VNĐ: 0021000250697 Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

  + Số tài khoản VNĐ: 19026948301016 Techcombank – Chi nhánh Hà Nội

  + Số tài khoản VNĐ: 1260201086457 Agribank- Chi nhánh Hồng Hà.

  + Số tài khoản VNĐ: 711A01285728 Vietinbank – Chi nhánh Huế

  + Số tài khoản VNĐ: 12410002977847 BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm

  Việc thanh toán được xem là hoàn tất khi Newstarlight Travel nhận được đủ tiền vé trước lúc khởi hành hoặc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên. Bấtkỳmọi sự thanh toán chậm trễ dẫn đến việc hủy dịch vụ không thuộc trách nhiệm của Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel.

  Kính chúc quý khách có chuyển đi vui vẻ và bổ ích!

  Tour du lịch sinh thái Yên Bài Resort 1 ngày

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Flamily Yên Bài Resort 1 Ngày Cuối Tuần Thật Ấn Tượng
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Yên Bái
 • Du Lịch Yangon Tự Túc
 • Du Lịch Myanmar: Cẩm Nang Du Lịch Thành Phố Yangon Tự Túc
 • Tổng Hợp Những Kinh Nghiệm Du Lịch Yangon, Myanmar
 • Du Lịch Sinh Thái Yên Bài Resort 1 Ngày, Tour Đi Yên Bài Resort Giảm Giá 5%

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Giá Rẻ Yên Bài Resort 1 Ngày
 • Legacy Yên Tử, Thánh Địa Nghỉ Dưỡng Biệt Lập, Sang Trọng, Mới Toanh Ở Yên Tử
 • Lời Xin Lỗi Của Chủ Tịch Hđtv Và Giám Đốc Điều Hành Khu Điều Dưỡng Du Lịch Vũng Tàu Medicoast
 • Tổng Hợp Khuyến Mãi Du Lịch Đà Nẵng Hội An Huế 2022
 • Tour Du Lịch Đà Nẵng 3 Ngày 2 Đêm Siêu Khuyến Mại
 • 07h00: Xe và hướng dẫn viên của Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Khu du lịch sinh thái Yên Bài Resort.

  08h30: Quý khách tới Yên Bài resort.

  09h00 – 11h00 : Đoàn tham gia chương trình game show do New StarLight Travel tổ chức như: Thi đội trưởng tài ba, Vua Hùng kén dể, Xếp hình… Chắc hẳn, Quý khách sẽ có những phút giây không thể nào quên.

  11h30: Đoàn dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại nhà sàn.

  Chiều: Sau nghỉ ngơi, Đoàn sẽ tự do tham gia vào những hoạt động của khu resort như bơi lội, tennis, đá bóng, đạp xe, xông hơi.

  Quý khách tập trung ra xe về Hà Nội, trên đường về quý khách có thể mua đặc sản Rượu Cần Hòa Bình hay mua sữa tươi Ba Vì về làm quà.

  Quý khách về đến Hà Nội, kết thúc chương trình Du lịch sinh thái Yên Bài Resort 1 ngày. Hướng dẫn viên chia tay quý khách, hẹn gặp lại !

  Giá trọn gói cho một khách: 450.000 VNĐ (Áp dụng cho đoàn trên 20 khách, tour chất lượng cao)

  Ghi chú: Giá trên mang tinh tham khảo và có thể thay đổi tuỳ vào thời gian khởi hành và số lượng khách đăng ký. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất!

  * Giá bao gồm:

  – Phương tiện: Ôtô máy lạnh, âm thanh hiện đại trên xe.

  – Mức ăn: Ăn các bữa theo chương trình 150.000đ/suất.

  – Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên xuốt tuyến.

  – Vé thăm quan: Khách được mua tiền vé vào các cửa thắng cảnh, (Bao gồm: sân tennis, sân bóng đá mini (chỉ sử dụng đến 18h00), câu cá ở 2 hồ lớn, bể bơi, xông hơi hương đồng nội, bi a, billas, bóng lướt, bóng bàn, golf mini, xe đạp, vui chơi trẻ em, phòng nghỉ tập thể ban ngày sức chứa 30 người).

  – Bảo hiểm: Khách được mua bảo hiểm du lịch trọn tour là 10.000.000đ/vụ.

  – Khuyến mại: Nước uống trên xe.

  – Phí tổ chức trò chơi.

  * Giá không bao gồm:

  – Tắm lá thuốc bắc hoặc tắm sữa 150.000đ/người.

  – Thuế VAT ,điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình,vui chơi giải trí cá nhân…

  – Trẻ em từ dưới 5 tuổi: miễn phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. Gia đình tự lo cho bé ăn và tự trả phí tham quan (nếu có). Nhưng không quá 20% tổng số thành viên trong đoàn.

  – Trẻ em từ 5 – dưới 10 tuổi: tính 50% giá tour, tiêu chuẩn ăn như người lớn, ngủ chung giường cùng bố mẹ.

  – Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: giá tour như người lớn.

  – Cung cấp danh sách đoàn gồm : Họ tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, để làm các thủ tục mua bảo hiểm và chuẩn bị hồ sơ đoàn.

  ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH:

  I. GIÁ VÉ DU LỊCH

  Giá vé được tính theo tiền Đồng (Việt Nam – VNĐ). Trường hợp khách thanh toán bằng USD sẽ được quy đổi ra VNĐ theo tỉ giá của ngân hàng VIETCOMBANK Hà nội tại thời điểm thanh toán.

  Giá vé chỉ bao gồm những khoản được liệt kê một cách rõ ràng trong phần “Bao gồm” trên các chương trình du lịch. Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ chi phí nào nằm trong phần ” Không Bao gồm”.

  II. THANH TOÁN

  Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel như sau:

  1. Tài khoản Công ty:

  – Chủ tài khoản: Công ty TNHH Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới

  – Số tài khoản VNĐ: 0021000250541 Tại ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Hà Nội

  – Địa chỉ: Số 365, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  2. Tài khoản cá nhân:

  – Chủ tài khoản: Nguyễn Huy Đàn

  + Số tài khoản VNĐ: 0021000250697 Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

  + Số tài khoản VNĐ: 19026948301016 Techcombank – Chi nhánh Hà Nội

  + Số tài khoản VNĐ: 1260201086457 Agribank- Chi nhánh Hồng Hà.

  + Số tài khoản VNĐ: 711A01285728 Vietinbank – Chi nhánh Huế

  + Số tài khoản VNĐ: 12410002977847 BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm

  Việc thanh toán được xem là hoàn tất khi Newstarlight Travel nhận được đủ tiền vé trước lúc khởi hành hoặc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên. Bấtkỳmọi sự thanh toán chậm trễ dẫn đến việc hủy dịch vụ không thuộc trách nhiệm của Du lịch quốc tế Ánh Sao Mới – Newstarlight Travel.

  Kính chúc quý khách có chuyển đi vui vẻ và bổ ích!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Nha Trang Chiêm Ngưỡng ​yang Bay Đẹp Lên Từng Ngày
 • Mua Bán Đất Quận Liên Chiểu Giá Rẻ Tháng 02/2021
 • Đà Nẵng: Doanh Nghiệp Nhật Bản Đầu Tư Hơn 100 Triệu Usd Vào Khu Du Lịch Xuân Thiều
 • Review Khu Du Lịch Xẻo Quýt Đồng Tháp
 • Lịch Trình Đi Xẻo Quýt Cao Lãnh Đồng Tháp: Giá Vé, Đường Đi, Ăn Chơi
 • Giãi Bày Về Dự Án Trồng Rừng Kết Hợp Du Lịch Sinh Thái Tại Lâm Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Dự Án Của Công Ty Hoa Sen: Rất Cần Chính Quyền Chung Tay Giải Quyết
 • Công Ty Du Lịch Hoa Sen Châu Á
 • Tour Du Thuyền Indochina Sails 2 Ngày 1 Đêm
 • Indochina Unique Tourist Co., Ltd
 • Du Lịch Liên Tuyến Singapore
 • (NTD) – Ngày 4/6 tại chúng tôi Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đã tổ chức họp báo về dự án “Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh B’nom Lumu-Hoa Sen” tại huyện Đa Huoai, Lâm Đồng.

  Dự án “Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh B’nom Lumu- Hoa Sen” do Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) làm chủ đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ 7/2011 với tổng vốn đầu tư 590 tỷ đồng trên diện tích 576 ha. Chức năng chính của dự án là trồng rừng và bảo vệ rừng, kết hợp khu du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh.

  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công ty gặp khá nhiều khó khăn, xảy ra căng thẳng giữa công ty và người dân. Nguyên nhân là do người dân có đất canh tác nằm gần dự án phải phụ thuộc về vấn đề đường đi và nguồn nước từ phía Công ty Hoa Sen.

  Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen. Ảnh:hoasengroup

  Khi được hỏi vì sao Công ty Hoa Sen lại rào đường đi cũ của người dân, ông Trần Huy Tâm – Phó Giám đốc Công ty Hoa Sen đồng thời là Phó Giám đốc quản lý dự án này cho rằng con đường cũ mà người dân xưa nay thường đi hiện nằm trong khu vực quy hoạch của dự án. Công ty được giao quyền quản lý rừng nên công ty phải kiểm soát người ra vào, hạn chế các đối tượng xấu vào đốt phá rừng, do đó công ty đã xây dựng 1 con đường mới giúp người dân qua lại và đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Ông Tâm còn khẳng định thông tin nhân viên của công ty rào barrier không cho người dân đi lại vào khu vực đất của họ vào ngày 19/5 là hoàn toàn không chính xác. Ngày 19/5, một số người dân chạy xe vào rẫy, bảo trực không biết nên chưa thể nâng barrier kịp cho người dân chứ không có chuyện ngăn cản. Hiện công ty đã bố trí nhân viên trực 24/24 để giúp người dân qua lại dễ dàng.

  Ngoài ra, khi trình đơn xin thực hiện dự án, công ty đã nhấn mạnh, nguồn nước từ con suối nằm trong dự án là một trong hai điểm nhấn quan trọng để công ty xây dựng khu du lịch sinh thái – văn hóa tâm linh nên cần được giao nguồn nước từ con suối trong dự án và đã nhận được sự chấp thuận của các cấp chính quyền nên công ty mới tiến hành đầu tư. Vì vậy, công ty mong rằng chính quyền địa phương nên sớm chủ động tìm nguồn nước mới cho người dân, để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cũng như quá trình thực hiện dự án của công ty.

  Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen thành lập ngày 12/7/2010 với số vốn điều lệ 25 tỷ đồng, trụ sở tại thôn 2, xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch.

  Sơn Mạch

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Nhánh Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Du Lịch Hoa Sen Tại An Phú
 • Làng Hoa Thái Phiên Đà Lạt
 • Giá Vé, Thông Tin, Hướng Dẫn Chỉ Đường Năm 2022
 • Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Triển Khai Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm
 • Tour Đảo Khỉ Suối Hoa Lan
 • Du Lịch Sinh Thái

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Sapa Tháng 11
 • Kinh Nghiệm Sapa Tháng 6
 • Đi Sapa Vào Tháng 5
 • Kinh Nghiệm Sapa Tháng 5
 • Du Lịch Đông Âu: Đức
 • Vài năm trở lại đây, Pù Luông nổi lên như một gương mặt mới đầy triển vọng trên bản đồ du lịch sinh thái – cộng đồng Việt Nam. Đồng thời, Pù Luông cũng là nam châm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Thanh Hóa.

  Du lịch sinh thái – cộng đồng Pù Luông cần hướng đến những mục tiêu xa hơn.

  Sức hút của Pù Luông đến từ các giá trị tự thân hay vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của vùng đất này. Pù Luông được bao bọc bởi vô số dãy núi cao, mật độ bao phủ rừng tự nhiên khá dày và khí hậu ôn hòa. Đây là điều kiện lý tưởng để xây dựng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái và sinh thái cộng đồng. Đặc biệt, Pù Luông có những thửa ruộng bậc thang trải dài khắp thung lũng, vẽ nên bức tranh cuộc sống yên bình nơi các bản làng người Thái, người Mường. Điều đó không chỉ gây ấn tượng đẹp cho du khách, mà còn là yếu tố căn bản tạo nên tính ổn định và là lợi thế trong kinh doanh du lịch khi không phụ thuộc vào tính mùa vụ.

  Từ Pù Luông có thể kết nối thuận lợi với thủ đô Hà Nội (chừng 180 km), quần thể danh thắng Tràng An – Ninh Bình (chừng 100 km), TP Thanh Hóa và thành phố du lịch Sầm Sơn (chừng 120 km), các điểm du lịch Mai Châu và Mộc Châu (chừng 40 – 100 km). Đây là cơ sở để các công ty lữ hành xây dựng các tour du lịch mang tính liên kết, vừa giúp tiết kiệm quãng đường và thời gian di chuyển giữa các địa điểm; vừa giảm chi phí và gia tăng thời gian lưu trú, trải nghiệm cho du khách. Bên cạnh điều kiện giao thông được cải thiện đáng kể; thì số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú tại Pù Luông cũng ngày càng nâng cao. Hiện, Pù Luông có 48 cơ sở lưu trú, trong đó có 45 nhà nghỉ sinh thái cộng đồng và 2 cơ sở nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 3 sao. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60%; riêng các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật và các tháng 5, 6, 7, công suất phòng luôn đạt 100%. Đặc biệt, Pù Luông có những cơ sở lưu trú cao cấp như Puluong Retreat, Eco Garden và đang triển khai nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, có khả năng đáp ứng yêu cầu nghỉ dưỡng của nhiều đối tượng khách trong nước và quốc tế.

  Năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với ngành du lịch và du lịch sinh thái – cộng đồng Pù Luông cũng không phải ngoại lệ. Song, Pù Luông vẫn đón được 40.199 lượt khách (trong đó, khách quốc tế là 9.659 lượt khách). Tổng thu du lịch đạt trên 60 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện Bá Thước cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố Quy hoạch phân khu khu du lịch thác Muốn, xã Điền Quang; công bố Quy hoạch điểm dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng bản Đôn, xã Thành Lâm và bản Kho Mường, xã Thành Sơn; công bố điểm du lịch sinh thái cộng đồng được xếp hạng cấp tỉnh là bản Báng, xã Thành Sơn. Ngoài ra, địa phương cũng đã xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bá Thước năm 2022; phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng cho 100 học viên, thuộc các xã có hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng; phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí thực hiện các chương trình quảng bá du lịch như “Con đường lúa gạo”, đặc sắc ẩm thực dân tộc Thái, dân tộc Mường…

  Với nhiều lợi thế so sánh, năm 2022, huyện Bá Thước phấn đấu đón được 46.000 lượt khách; tổng thu du lịch đạt 69 tỷ đồng; có 69 cơ sở lưu trú/420 phòng; giải quyết việc làm cho 490 lao động; có 1 điểm du lịch cấp tỉnh. Theo đó, địa phương tiếp tục chú trọng loại hình du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp nghỉ dưỡng tại các bản Đôn, Kho Mường, Ấm Hiêu, Báng, Son – Bá – Mười… Loại hình du lịch này gắn liền với các hoạt động tham quan ruộng bậc thang, trải nghiệm thu hoạch lúa chín; trồng rau, hái quýt và trải nghiệm sinh thái nông nghiệp; thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương tại nhà người dân (du lịch homestay); khám phá, trải nghiệm “Sa Pa trong lòng xứ Thanh” tại các điểm cao Son – Bá – Mười.

  Cùng với đó, hình thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp và nâng cấp các homestay bảo đảm chất lượng phục vụ khách du lịch tại các điểm du lịch bản Đôn, Kho Mường, Hiêu. Đồng thời, chú trọng xây dựng các tour du lịch sinh thái tham quan lòng hồ Thủy điện Bá Thước 2, thác Dần Long, hồ Duồng Cốc, thác Muốn, hang cá thần Văn Nho… kết hợp với du lịch tâm linh chùa Giổi, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm. Ngoài ra, chú trọng liên kết các tuyến du lịch nội địa như Thành Nhà Hồ – Suối cá Cẩm Lương – Pù Luông; Mai Châu (Hòa Bình) – Ninh Bình – Pù Luông…

  Theo nhận định của một số đơn vị kinh doanh du lịch cộng đồng giàu kinh nghiệm, thì thị trường khách hàng tiềm năng nhất của Pù Luông đến từ các nước châu Âu, Úc, Mỹ, Canada và khách Việt có mức sống khá giả, với khả năng chi trả cho các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp từ 1 – 2 triệu đồng/người/ngày. Do đó, trong định hướng phát triển lâu dài, Pù Luông nên được định hình là điểm đến nghỉ dưỡng dành cho phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức nghỉ dưỡng, trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và văn hóa để hấp dẫn và giữ chân du khách dài ngày.

  Để hướng đến các mục tiêu xa hơn, Pù Luông cần liên tục làm mới mình để thu hút du khách, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được các giá trị cốt lõi để làm “bệ đỡ” cho du lịch phát triển. Đó là bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của các điểm tham quan, trải nghiệm gắn với hoạt động leo núi, chinh phục đỉnh cao Pù Luông, trekking, marathon băng rừng, thăm quan hang động, lòng hồ, sông suối, cánh đồng. Đồng thời, gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa, nếp sống, nếp sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, nhất là các phiên chợ, nghề thủ công và làng nghề truyền thống (chợ phố Đoàn, dệt thổ cẩm, nấu rượu siêu men lá, dược liệu Son – Bá – Mười…). Ngoài ra, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có các giải pháp bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái tự nhiên để làm cơ sở cho du lịch phát triển bền vững.

  Bài và ảnh: Hoàng Xuân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Nên Đi Phượt Sapa Bằng Xe Máy?
 • Tổng Hợp Các Xe Di Chuyển Từ Hà Nội Lên Sapa
 • Hà Nội Đi Sa Pa Bằng Xe Buýt, Xe Tắc Xi, Xe Lửa, Xe Van Giá Từ Vnd 330,002
 • Công Ty Tnhh Thương Mại Và Du Lịch Zoom
 • Công Ty Cp Dịch Vụ Du Lịch Chợ Lớn
 • Bài Học Từ Cách Làm Du Lịch Táo Bạo Như Thái Lan

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Động Chiến Dịch Quảng Bá Du Lịch ‘việt Nam: Đi Để Yêu’
 • Khởi Động Chiến Dịch Quảng Bá Du Lịch Ninh Bình Trên Tiktok
 • 4 Chiến Lược Marketing Hiệu Quả Nhất Trong Kinh Doanh Du Lịch
 • 6 Chiến Lược Marketing Du Lịch Chi Phí Thấp Mang Lại Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Xây Dựng Chiến Lược 4P (Mix) Trong Marketing Du Lịch
 • Táo bạo và hiệu quả

  Thành công của du lịch Thái Lan phần nhiều dựa vào các chiến dịch quảng bá hình ảnh đất nước và xúc tiến du lịch. Tại Đông Nam Á, xứ sở Chùa Vàng là một điển hình thành công trong việc quảng bá và phát triển du lịch. Từ năm 1998, Chính phủ Thái Lan cho ra mắt chiến dịch quảng bá thương hiệu quốc gia với tên gọi “Amazing Thailand”. Chiến dịch tập trung giới thiệu bảy “di sản” của Thái Lan gồm: người Thái, thiên nhiên, kho báu (các di tích lịch sử), khu nghỉ dưỡng, bãi biển, xu hướng (trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí) và lễ hội.

  Với chiến dịch có chi phí lên tới gần 38 triệu USD này, trong vòng năm năm, lượng khách du lịch đặt chân tới Thái Lan tăng gần 10 triệu lượt người.

  Từ năm 2013 trở lại đây, du lịch Thái Lan gặp khó do suy thoái kinh tế toàn cầu, biến động chính trị của đất nước và dịch cúm AH1N1. Không chịu đầu hàng nghịch cảnh, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã quyết định thực hiện một chuỗi chiến lược để vực dậy ngành du lịch. Điểm nhấn chính trong dự án này là một video kéo dài hơn năm phút mang cái tên rất kỳ lạ “Tôi ghét Thái Lan”. Nội dung video kể về một du khách tên James bị mất chiếc túi chứa toàn bộ tiền bạc và giấy tờ trong lần đầu tiên đến Thái Lan (do khỉ lấy trộm). Tuy nhiên, ngay sau đó, James đã được người dân bản địa cho ăn, ngủ miễn phí và giúp đỡ để tìm lại túi. Tình cảm của họ khiến James thay đổi suy nghĩ tiêu cực về Thái Lan và quyết định ở lại đây trong hai năm.

  Amazing Thailand là bước đi đầu tiên trong chiến dịch xúc tiến du lịch của xứ chùa Vàng

  Những hình ảnh trong video được dàn dựng rất tự nhiên và được đưa lên Internet dưới hình thức ẩn danh. Vì thế, nhiều người cho rằng đây là sản phẩm do cá nhân thực hiện và không mang mục đích thương mại. Chỉ sau vài ngày có mặt trên Youtube, video đã thu hút gần 2 triệu lượt xem. Phó Giám đốc truyền thông của TAT Sugree Sithivanich cho biết: “Chúng tôi muốn người xem theo dõi và chia sẻ video này một cách tự nhiên nhất. Đây là một phần của chiến dịch du lịch quốc gia Discover Thainess nhằm giới thiệu với du khách rằng sự tử tế và văn hóa của người Thái là những điều không dễ tìm thấy tại các quốc gia khác”.

  Mũi nhọn Trung Đông

  Hồi tháng Năm vừa qua, Văn phòng TAT tại Dubai đã tổ chức sự kiện để quảng bá cho chiến dịch Discover Thainess 2022. Chiến dịch năm nay có chủ để khám phá 12 “viên ngọc thô” – các điểm du lịch mới của Thái Lan như Lampang, Phetchabun, Nan, Buri Ram, Loei…

  Việc tổ chức sự kiện tại Dubai là một bước đi tính toán rất kỹ lưỡng của TAT khi mà thị trường Trung Đông đã trở thành một nguồn du khách quan trọng đối với ngành du lịch của nước này. Theo thống kê, lượng khách đến từ Trung Đông đã tăng tổng cộng 49.62% trong tháng Một năm nay. Theo Giám đốc Văn phòng TAT tại Dubai Chalermsak Suaranat, du khách từ khu vực này luôn là những người chi tiêu mạnh tay nhất khi đến Thái Lan.

  Thái Lan hiện là một điểm đến quen thuộc với nhiều du khách Ả rập. Quốc gia Đông Nam Á này là một trong mười điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo (theo chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu 2022). Thêm vào đó, Đại hội Hồi giáo Thái Lan đầu tiên vừa được tổ chức ở Bangkok đã giúp củng cố hơn hình ảnh của Thái Lan trong lòng các vị khách Hồi giáo.

  Hiện tại, TAT đang cố gắng đào tạo thêm nhiều nhân viên biết nói tiếng Ả rập, nhập khẩu thực phẩm phù hợp luật Hồi giáo, bố trí thêm nhiều nơi cầu nguyện ở sân bay, khách sạn, nhà hàng trên khắp đất nước. Việc đi lại giữa Thái Lan và vùng Trung Đông trở nên thuận lợi hơn với việc tăng cường số chuyến bay đến Bangkok của hãng Qatar Airways lên bốn lần/ngày. Kể từ tháng 2.2014, hãng Etihad Airways cũng bắt đầu mở chuyến bay thẳng từ Abu Dhabi đến Phuket.

  Vào ngày 15/7 vừa qua, ngành du lịch Thái Lan đã chào đón ông Lefebvre Quentin đến từ Pháp là du khách thứ 16 triệu trong năm 2022. Du khách may mắn này đã được TAT trao hai vé máy bay khứ hồi, voucher ở khách sạn năm sao và giấy chứng nhận “Du khách may mắn nhất”.

  Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao, lượng du khách đến Thái Lan trong 7 tháng đầu năm nay đã tăng 30,31% so với cùng kỳ năm 2014. Trong năm 2022, ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 28 triệu khách quốc tế, đạt doanh thu 42 tỷ USD.

  Theo Báo Thế giới & Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Quảng Bá Ẩm Thực Thái Lan
 • Ba Chiến Dịch Quảng Cáo Du Lịch Xuất Sắc Của Thái Lan
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Singapore
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Singapore Cần Chuẩn Bị Gì?
 • Đúc Kết Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa Tự Túc, Phượt Sapa Từ Thổ Địa
 • Du Lịch Sinh Thái Là Gì ? Khu Du Lịch Sinh Thái Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Ngày Lạc Lối Ở Khu Du Lịch Laguna Giữa Lòng Xứ Huế Mộng Mơ
 • Dự Án Laguna Lăng Cô
 • Khu Du Lịch Sinh Thái Cầu Kính Rồng Mây
 • Khu Du Lịch Sinh Thái Lái Thiêu Đà Nẵng
 • Khu Du Lịch Sinh Thái Lái Thiêu
 • Du lịch sinh thái là chính là bạn sẽ được hòa mình với thiên nhiên và không khí trong lành của mọi thứ xung quanh. Du lịch sinh thái sẽ đưa bạn đến những nơi tự nhiên còn ít thay đổi để khám phá, tham quan mọi thứ . Và hiện nay ở Việt Nam có khá nhiều khu vực du lịch sinh thái khác nhau ví dụ điển hình là Vịnh Hạ Long

  1. Du lịch sinh thái là gì?

  Khái niệm tương đối hoàn chỉnh về DLST lần thứ nhất được ……. Đưa ra năm 1987: ” Du lịch sinh thái là du lịch đến những khu vực tự nhiên còn ít thay đổi, với những mục đích đặc biệt: Nghiên cứu, tham quan với ý thức trân trọng toàn cầu hoang dã và những giá trị văn hoá được khám phá”

  2. Các nguyên tắc căn bản và điều kiện để phát triển du lịch sinh thái

  1. Các nguyên tắc căn bản của hoạt động Du lịch sinh thái là gì?

  Có hoạt động giáo dục và diễn giải nhằm nâng cao hiểu biết về môi trường. Qua đấy tạo ý thức tham gia vào các nỗ lực bảo tồn. Đây là một trong những nguyên tắc căn bản của hoạt động du lịch làm ra sự khác biệt bài bản giữa Du lịch với các kiểu hình du lịch phụ thuộc vào tự nhiên khác

  – Bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái. Cũng như hoạt động của những loại hình du lịch khác, hoạt động Du lịch tiềm ẩn những tác động tiêu cực đối với môi trường và tự nhiên.

  – Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá cộng đồng. Đây được xem là 1 trong những nguyên tắc quan trọng đối với hoạt động Du lịch , bởi các giá trị văn hoá bản địa là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời của các giá trị môi trường của hệ sinh thái ở một khu vực nhất định.

  – Tạo cơ hội có việc làm và mang lại ích lợi cho cộng đồng địa phương Đây vừa là nguyên tắc vừa là mục đích hướng đến của Du lịch sinh thái. nếu như các loại du lịch thiên nhiên khác ít chú ý đến vấn đề này và phần đông lợi nhuận từ các hoạt động đều thuộc về các công ty du lịch thì ngược lại Du lịch sẽ dành một phần đáng kể lợi nhuận từ hoạt động của mình để đóng góp nhằm sửa đổi và nâng cấp môi trường sống của cộng đồng địa phương.

  2. Điều kiện để phát triển Du lịch sinh thái là gì?

  Yêu cầu trước tiên để có thể tổ chức Du lịch sinh thái là một sự hiện hữu của các hệ sinh thái tự nhiên Điển hình với tính phong phú sinh thái cao Sinh thái tự nhiên được hiểu là sự cộng sinh của các điều kiện địa lý, khí hậu tự nhiên và động thực vật bao gồm: Sinh thái tự nhiên (…) sinh thái thực vật, sinh thái nông nghiệp, sinh thái khí hậu và sinh thái nhân văn.

  Để đảm bảo trình giáo dục, nâng cao được hiểu biết cho khách du lịch. Người chỉ dẫn viên ngoài kiến thức ngoại ngữ tốt nên còn phải là người am hiểu các đặc điểm sinh thái tự nhiên và văn hoá cộng đồng địa phương.

  – Hoạt động Du lịch òi hỏi cần có được người điều hành có nguyên tắc, các nhà điều hành Du lịch nên có được sự cộng tác với các nhà quản lý khu bảo tồn thiên nhiên và cộng đồng địa phương nhằm tạo mục đích giúp sức vào việc bảo vệ một cách lâu dài các giá trị tự nhiên và văn hoá khu vực, cải thiện cuộc sống, nâng cao sự hiểu biết chung giữa người dân địa phương với du khách.

  – Yêu cầu thứ ba nhằm hạn chế tới mức tối đa các tác động có khả năng của hoạt động Du lịch đến tự nhiên và môi trường, theo đấy Du lịch cần được tổ chức với sự tuân thủ khắn khít các quy định về ” sức chứa” được hiểu từ 4 khía cạnh:vật lý, sinh học, tâm lý học và xã hội học.

  3. Một số khu du lịch sinh thái nổi tiếng

  có khả năng nói du lịch ở Việt Nam đã và đang ngày càng được phát triển và lôi cuốn đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước ghé tới. Chính bởi vậy mà trải dài từ Bắc tới Nam có rất nhiều những khu du lịch cho bạn khám phá đó! Trong bài content hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu cho bạn 10 khu du lịchcực nổi tiếng.

  1. KHU DU LỊCH TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH

  3. KHU SINH THÁI LONG VIỆT

  Khu du lịch Long Việt tọa lạc ở ngay Ba Vì, chỉ cách thủ đô Hà Nội khoảng chừng hơn 1 giờ chạy xe. Tới đây bạn có thể có cảm xúc như lạc vào một nơi đậm chất làng quê Bắc Bộ với những căn nhà ban gian mái đỏ. Đăc biệt ghé tới Long Việt bạn còn có thời cơ tìm hiểu, khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa miền Bắc hay tha hồ vui chơi vùng với bạn bè của mình với những trò chơi dân gian cực thú vị đó!

  Khu du lịch Hồ Nam tọa lạc ở Tân Uyên, Bình Dương. Nơi đây sở hữu phong cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Đáng chú ý, bên trong khuôn viên của Hồ Nam còn gây ấn tượng với nét kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu từ những căn nhà gỗ giúp tạo ấn tượng gần gũi với thiên nhiên.

  Tạm kết :

  Như Hoan – Tổng hợp, chỉnh sửa (Nguồn tổng hợp: chúng tôi chúng tôi … )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khi Đến Khu Du Lịch Kim Bôi Cần Quan Tâm Những Vấn Đề Gì
 • Một Ngày Khám Phá Khu Du Lịch Hồ Khuôn Thần
 • Tượng Ở Khu Du Lịch Quỷ Núi Đã Được Mặc Quần Áo Sau Ồn Ào Phản Cảm, Tục Tĩu
 • Những Bãi Biển “tắm Không Mặc Quần Áo” Độc Lạ Trên Thế Giới
 • Khu Du Lịch Quỷ Núi Đã ‘mặc’ Quần Áo Cho Tượng Sau Khi Bị Chê Phản Cảm, Thô Tục
 • Visa Hàn Quốc 10 Năm: Bác Sĩ, Luật Sư, Giảng Viên, Giám Đốc & Du Học Sinh Chỉ Cần Nhiêu Đây!

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Làm Visa Đi Hàn Quốc
 • Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Xin Visa Du Lịch New Zealand
 • 6 Yếu Tố Nên Có Trong Hồ Sơ Để Xin Visa Du Lịch Nhật Bản Dễ Dàng Hơn
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Hồ Sơ Làm Visa Du Lịch Nhật Bản
 • Cách Chuẩn Bị Hồ Sơ Xin Visa Du Lịch Nhật Bản
 • Visa du lịch Hàn Quốc 10 năm dành cho công dân Việt Nam được LSQ Hàn Quốc chính thức áp dụng từ ngày 03/12/2018. Khác với visa 5 năm chỉ áp dụng cho người có hộ khẩu đại đô thị từ 12 tháng trở lên. Và cũng khác với visa du lịch Hàn Quốc ngắn hạn có thời hạn chỉ 30 ngày. Visa du lịch Hàn Quốc 10 năm cho phép lưu trú liên tục ở Hàn Quốc tối đa tới 90 ngày.

  Điều kiện để xin visa Hàn Quốc 10 năm là gì và thủ tục chuẩn bị hồ sơ ra sao? Mời các bạn xem hướng dẫn chi tiết bên dưới.

  • Người làm công việc chuyên môn: giáo sư, luật sư, bác sĩ, giảng viên, kiểm toán viên…
  • Du học sinh tốt nghiệp ở nước ngoài từ thạc sĩ trở lên. Đối với du học sinh tốt nghiệp ở Hàn Quốc chấp nhận từ bậc đại học 4 năm trở lên.
  • Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước (giám đốc công ty). Đối với doanh nghiệp tư nhân phải có vốn điều lệ từ 5 tỉ KRW (100 tỉ VND) trở lên.
  • Cán bộ nhà nước cấp trưởng phòng trở lên của các đơn vị nhà nước trực thuộc Trung Ương và gia đình.
  • Các đại biểu Quốc Hội đang đương nhiệm.

  Về mục đích, visa 10 năm chỉ dùng để công tác, thương mại hoặc du lịch. Không dùng visa 10 năm để làm việc ở Hàn Quốc!

  Hồ sơ xin visa gồm những gì?

  Để xin visa nhập cảnh nhiều lần vào Hàn Quốc có thời hạn 10 năm, người xin cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Hộ chiếu
  • Đơn xin cấp visa
  • CMND hoặc CCCD
  • Bằng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài (hoặc bằng cử nhân 4 năm ở Hàn Quốc)
  • Lệ phí xin visa (80USD)

  Tất cả các giấy tờ này phải dịch công chứng Tư Pháp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc của các giấy tờ trên để đối chiếu.

  • Nếu bằng tốt nghiệp đã có tiếng Anh hoặc Hàn thì không cần phải dịch nữa, chỉ cần photo và công chứng Tư Pháp.
  • Một số trường hợp có yêu cầu hợp pháp hoá lãnh sự bằng tốt nghiệp (tuỳ nhân viên tiếp nhận), do đó nếu được nên chuẩn bị trước thủ tục này.
  • Tham gia group của TTHQ và đặt câu hỏi về trường hợp của bạn để được tư vấn chi tiết.

  Kiểm tra kết quả xin visa Hàn Quốc ở đâu?

  Kết quả xin visa sẽ được thông báo tại trang Korea Visa Portal của . Điền họ và tên (bằng tiếng Anh), số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh để xem kết quả.

  Khi xem kết quả visa Hàn Quốc cần lưu ý 3 trạng thái sau:

  – Approved: Đã đậu visa và đang chờ trả hồ sơ.

  – Passport Returned: Đã đậu và đã trả .

  – Declined: Hồ sơ bị từ chối.

  Kết quả xin visa Hàn Quốc có sau 8 ngày làm việc (không kể cuối tuần và quốc lễ). Kết quả trên mạng có sẽ vào chiều ngày như trong phiếu hẹn (đôi khi thông báo trên website có thể được cập nhật muộn hơn ngày nhận lại hồ sơ).

  Tại sao hồ sơ xin visa bị từ chối?

  Có rất nhiều lý do để hồ sơ của bạn bị từ chối, như: hồ sơ chuẩn bị không trung thực, thông tin không đầy đủ, trùng tên với người bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc, không trung thực khi phỏng vấn…

  Nhưng không một ai có thể cho bạn biết chính xác lý do vì sao bạn bị từ chối, kể cả LSQ Hàn Quốc cũng không tiết lộ.

  Vì thế, khi bạn bị từ chối visa Hàn Quốc, đừng cố gắng tìm hiểu lý do và cũng đừng vội vàng xin qua dịch vụ. Chờ đủ 03 tháng (riêng visa du học là 06 tháng) kể từ ngày bị từ chối, làm lại hồ sơ từ đầu, trung thực và cẩn thận để tự xin lại một lần nữa.

  Trong thời gian chờ đợi thời hạn 03 tháng, có thể đi du lịch một nước châu Âu để tăng điểm tin cậy của hồ sơ. Trong mọi trường hợp, không có gắng làm giả hồ sơ qua dịch vụ hoặc nói dối, điều đó chỉ khiến bạn sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc vĩnh viễn mà thôi.

  Nơi nộp hồ sơ xin visa du lịch Hàn Quốc

  Khi nộp hồ sơ lãnh sự, công dân Việt Nam có hộ khẩu từ Đà Nẵng trở ra Bắc nộp hồ sơ tại Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Hà Nội, còn từ Quảng Nam trở vào Nam nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc ở TP. HCM.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gợi Ý Tự Xin Visa Đi Du Lịch Hàn Quốc
 • Hồ Sơ Xin Visa Du Lịch Pháp
 • Trọn Bộ Kinh Nghiệm Xin Visa Nhật Bản Tự Túc Năm 2022
 • Kinh Nghiệm Xin Visa Và Làm Hồ Sơ Đi Du Lịch Nhật Bản
 • Mọi Điều Cần Biết Về Hồ Sơ Đi Du Học Hàn Quốc
 • Khai Giảng Lớp Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

  --- Bài mới hơn ---

 • Lớp Học Tiếng Hàn Cho Hướng Dẫn Viên Du Lịch Để Xin Thẻ Quốc Tế
 • Hướng Dẫn Viên Du Lịch Là Gì?
 • Hướng Dẫn Viên Tiếng Việt Tại Viang Chan ( Vientiane) Laos
 • Học Ngành Du Lịch Ở Nhật Bản Để Chiếm Ngay Lương Khủng
 • Hướng Dẫn Viên Du Lịch Không Chuyên
 • Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, cấp chứng chỉ đổi thẻ Hướng dẫn viên quốc tế và nội địa dành cho những bạn học trái ngành thời gian học 2 tháng

  Tham gia khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch bạn sẽ được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống …cũng như đi thực tế tại các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên khắp mọi miền tổ quốc.

  Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – đây là điều kiện cần và đủ để bạn xin cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế & HDVDL nội địa tại Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch toàn quốc.

                                         

  Lớp học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch được chia ra làm 2 chương trình đào tạo riêng biệt: Nghiệp vụ hướng dẫn viên nội địa & Nghiệp vụ hướng dẫn viên quốc tế, cụ thể như sau:

  Lớp học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa: Dành cho tất cả những bạn tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lich.

  Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: Dành cho tất cả những bạn tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ngoại trừ ngành hướng dẫn viên

  Trường cao Đẳng Duyên Hải  thông báo tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo chương trình của Tổng cục du lịch như sau:

  1. Đối tượng tham dự:

  a. Hướng dẫn viên Quốc tế:

  – Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch

  b.Hướng dẫn viên Nội địa:

  – Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.

  2. Chương trình đào tạo

  * Chương trình bồi dưỡng:

  , cấp chứng chỉ đổi thẻ Hướng dẫn viên quốc tế và nội địa dành cho những bạn học trái ngành thời gian học 2 thángTham gia khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch bạn sẽ được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống …cũng như đi thực tế tại các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên khắp mọi miền tổ quốc.Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – đây là điều kiện cần và đủ để bạn xin cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế & HDVDL nội địa tại Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch toàn quốc.Lớp học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch được chia ra làm 2 chương trình đào tạo riêng biệt: Nghiệp vụ hướng dẫn viên nội địa & Nghiệp vụ hướng dẫn viên quốc tế, cụ thể như sau:Lớp học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa: Dành cho tất cả những bạn tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lich.Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: Dành cho tất cả những bạn tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ngoại trừ ngành hướng dẫn viênTrường cao Đẳng Duyên Hải thông báo tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo chương trình của Tổng cục du lịch như sau:- Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch- Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.* Chương trình bồi dưỡng:

  TT

  Nội dung học phần

   

  Phần 1: Kiến thức cơ sở

   

  1

  Địa lý Việt Nam

   

  2

  Lịch sử Việt Nam

   

  3

  Văn hóa Việt Nam

   

  4

  Lịch sử văn minh thế giới

   

  5

   

  Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ

   

  1

  Tổng quan du lịch

   

  2

  Tuyến, điểm du lịch Việt Nam

   

  3

  Tâm lý khách du lịch

   

  4

  Giao lưu văn hóa quốc tế

   

  5

  Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch

   

  6

  Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

   

  7

  Y tế du lịch

   

  8

  Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú

   

  9

  Lễ tân ngoại giao

   

  Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

   

  Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

   

   

   3. Học phí

   * Học phí:

  • Lớp ôn thi + lệ phí thi: 2.000.000đ       

  • Lớp học + ôn thi + lệ phí thi:  3.000.000đ

  *Chứng chỉ: sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ/NỘI ĐỊA. Chứng chỉ có giá trị đổi thẻ Hướng dẫn viên Quốc tế/Nội địa trên toàn quốc.

  Hồ sơ đăng ký học gồm có

  01 bản Đơn đăng ký học (Theo mẫu)

  – 01 bản sao công chứng Bằng TN cao nhất

  2 hình (cỡ 3×4) (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh)

  01 CMND Photo

  Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ:

  Địa chỉ :

  trường cao đẳng Duyên Hải 

  Số 156/109 đường Trường Chinh, P. Đồng Hòa, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng

  Điện thoại : 0968 86 86 51 – 0968 86 86 20

  Nếu bạn đang tìm nơi đào tạo, cấp chứng chỉ và hỗ trợ đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch thì hãy tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi đảm bảo bạn tìm đúng địa chỉ học và đào tạo tốt nhất cả nước.

  Và đây là những lý do bạn nên tham gia khóa học này:

  – Phương pháp dạy và học hiện đại, đề cao sự tương tác giữa giảng viên – sinh viên;

  – Học phí ưu đãi, giảm học phí khi đăng ký nhóm từ 2 bạn trở lên;

  – Thực tế tại điểm;

  – Giảng viên, chuyên gia hàng đầu đến từ các Trường đại học hàng đầu;

  – Nhà trường luôn đảm bảo, hỗ trợ 100% học viên tìm kiếm việc làm khi kết thúc khóa học

  – Hỗ trợ đổi thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch miễn phí tại Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hỏi Chuyện Bà Công Chúa Làm Du Lịch
 • Cẩm Nang Chi Tiết Hướng Dẫn Du Lịch Tiền Giang
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Tiền Giang Đúc Kết Từ Thổ Địa
 • Cẩm Nang Hướng Dẫn Chi Tiết Du Lịch Mũi Né – Phan Thiết
 • Hướng Dẫn Đi Lại Tại Hongkong Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×