29 Quyền Lợi Khi Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Của Aig

--- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
 • Website Thương Mại Điện Tử Của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Pvi
 • Sản Phẩm Và Dịch Vụ Bảo Hiểm
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài, Quốc Tế, Toàn Cầu Bảo Việt
 • HỖ TRỢ Y TẾ Ở NƯỚC NGOÀI

  Cao cấp

  Phổ thông

  Cơ bản

   

  USD

  USD

  USD

  Quyền lợi 1:

   - Chi phí y tế vàchi phí nha khoa do tai nạn ởnước ngoài bao gồm nội trú và ngoại trú

    – Chi phí y tế đối với việc theo dõi điều trị tại Việt Nam được bao gồm

   

   

   

   

  + Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi trở xuống

  100.000

  75.000

  50.000

   + Người được bảo hiểm từ65 tuổi trởlên

  50.000

  50.000

  25.000

  Quyền lợi 2: Trợ cấp khi nằm viện ởnước ngoài

    + Thanh toán 50USD cho mỗi ngày nằm viện của Người  được bảo hiểm khi ở nước ngoài

  2.500

  1.000

  1.000

  Quyền lợi 3: Di chuyển y tếkhẩn cấp

   + Thanh toán các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do Travel Guard cung cấp

  Không hạn chế

  Không hạn chế

  Không hạn chế

  Quyền lợi 4: Đưa thi hài vềViệt Nam

   + Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do Travel Guard cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bịtửvong trong khi thực hiện chuyến đi về Việt Nam

  Không hạn chế

  Không hạn chế

  Không hạn chế

  Quyền lợi 5: Đưa thi hài vềNước nguyên xứ

   + Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do Travel Guard cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bịtửvong trong khi thực hiện chuyến đi về Nước nguyên xứ

  30.000 

  15.000

  10.000

  Quyền lợi 6: Dịch vụ trợ giúp toàn cầu TRAVEL GUARD

   + Luôn sẵn  sàng 24 giờ để  cung cấp các dịch vụhỗtrợvà các dịch vụkhẩn

  cấp  toàn  cầu  cho bạn  trong  suốt  chuyến  đi  và  được  cung  cấp  hoàn  toàn miễn phí.  Chỉ cần thực hiện cuộc gọi  đến Tổng Đài Trợ Giúp Khẩn Cấp của Travel Guard bất cứ lúc nào đểnhận được các dịch vụ sau đây:

  • Tưvấn/chỉ dẫn về dịch vụ y tế

  • Trợ giúp khi nhập viện (bao gồm bảo lãnh đặt cọc viện phí và thanh

  • toán trực tiếp chi phí nằm viện)

  • Vận chuyển y tế khẩn cấp và đưa thi hài về nước

  • Trợ giúp về dịch vụ hành lý

  • Trợ giúp về dịch vụ pháp lý

  • Trợ giúp thu xếp vékhẩn cấp

  Bao gồm

  Bao gồm

  Bao gồm

  Quyền lợi 7: Thăm viếng tại bệnh viện

   + Thanh toán các chi phí  phát sinh cho một người họ  hàng hay bạn bè sang

  chăm sóc nếu Người  được bảo hiểm không thể  được vận chuyển cấp cứu

  và cần phải nằm viện từhơn 5 ngày trở lên ở nước ngoài

  6.000

  4.000

  3.000

  Quyền lợi 8: Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ

   + Thanh toán các chi phí cho một người họhàng hay bạn bè sang đểthu xếp

  việc hồi hương thi hài Người được bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết.

  5.000

  5.000

  3.000

  Quyền lợi 9: Chăm sóc trẻem

   + Thanh toán các chi phí cho một người họ  hàng hay bạn bè sang  đưa con

  (dưới 18 tuổi)của Người  được bảo hiểm về Việt Nam sau khi Người  được

  bảo hiểm phải nằm viện.

  6.000

  4.000

  3.000

  HỖ TRỢ TAI NẠN CÁ NHÂN

  Cao cấp

  Phổ thông

  Cơ bản

  Quyền lợi 10: Tử vong và thương tật do tai nạn

   

   

   

   + Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi trở xuống

  150.000

  100.000

  50.000

   + Người được bảo hiểm từ 65 tuổi trởlên

  50.000

  50.000

  25.000

   + Trẻ em được bảo hiểm (theo Hợp đồng bảo hiểm Gia đình)

  25.000

  25.000

  25.000

  Quyền lợi 11: Bảo hiểm với sốtiền bảo hiểm gấp  đôi  đối với phương tiện vận chuyển công cộng (chỉ áp  dụng cho Chương  trình  bảo hiểm cao cấp)

   

   

   

   + Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi trở xuống

  300.000

  Không áp dụng

  Không áp dụng

   + Người được bảo hiểm từ 65 tuổi trởlên

  100.000

  Không áp dụng

  Không áp dụng

   + Trẻ em được bảo hiểm (theo Hợp đồng bảo hiểm Gia đình)

  50.000

  Không áp dụng

  Không áp dụng

  Quyền lợi 12: Hỗ trợchí phí học hành của trẻ em

   + Hỗ  trợ chi phí học tập dành cho mỗi người con trong giá thú (dưới 23 tuổi

  trở xuống,  đang  là  sinh  viên  toàn  thời  gian  tại  một  trường  sau  phổ thông trung học  được công nhận) trong trường hợp Người  được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn.

  2.500

  500

  500

  HỖ TRỢ ĐI LẠI

  Cao cấp

  Phổ thông

  Cơ bản

  Quyền lợi 13: Huỷ bỏchuyến đi

   + Thanh toán tiền đi lại và tiền phòng đã trảtrước và không được bồi hoàn do

  hủy chuyến  đi, với  điều kiện là việc hủy chuyến phải xảy ra trong  vòng 30

  ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam

  7.500

  5.000

  5.000

  Quyền lợi 14: Hoãn chuyến đi

   

  1.000

  500

  Không áp dụng

  Quyền lợi 15: Rút  ngắn  chuyến  đi  bao  gồm  trường  hợp  máy  bay  bị không tặc

   + Thanh  toán  các  chi  phí  về  đi  lại  và  chỗ  ở  bị  tăng  thêm  hoặc  mất  đi  do chuyến  đi  của người  được  bảo hiểm bị rút ngắn sau khi chuyến  đi  đã  bắt đầu

  7.500

  5.000

  Không áp dụ

  Quyền lợi 16: Hỗ trợ người đi cùng

   + Thanh toán các chi phí cho phần còn lại của chuyến đi chưa thực hiện theo

  lịch trình của Người thân hoặc Người đi cùng do Người được bảo hiểm phải

  nằm viện và chuyến đi dựkiến bịgián đoạn

  6.000

  4.000

  không áp dụng

  Quyền lợi 17: Hành lý cá nhân bao gồm máy tính xách tay

   + Thanh toán cho tổn thất hoặc thiệt  hại  đối với hành lý, quần áo và tưtrang,

  máy tính xách tay (tối  đa 500 USD đối với mỗi  đồvật hoặc cặp hoặc bộ đồ vật và tối đa 1.000 USD đối với máy tính xách tay)

  2.500

  1.500

  1.000

  Quyền lợi 18: Hành lý bị đến chậm

   + Thanh toán 200 USD cho mỗi 8 tiếng liên tục hành lý của Người  được bảo

  hiểm đến chậm khi ởnước ngoài

  500

  500

  500

  Quyền lợi 19: Giấy tờ đi đường – Mất tiền cá nhân

   + Thanh toán các chi phí đi lại và chỗ  ởcủa Người  được bảo hiểm

  bao gồm cảchi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ đi lại khác

   + Mất tiền do bị trộm sẽ được bảo hiểm (với sốtiền tối đa 300 USD)

  3.000

  2.000

  1.500

  Quyền lợi 20: Chuyến đi bị trì hoãn

   + Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục chuyến đi bị trì hoãn

  1.000

  750

  500

  Quyền lợi 21: Lỡ nối chuyến

   + Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến

  200

  200

  200

  Quyền lợi 22: Chuyến đi bị gián đoạn

   + Thanh toán cho phần không được sử dụng của chuyến đi đối với tổn thất về

  đi lại và/hoặc chi phí  ở đã trả trước

  7.500

  5.000

  không áp dụng

  Quyền lợi 23: Trách nhiệm cá nhân

   + Thanh toán cho Người  được bảo hiểm các tránh nhiệm pháp lý đối với bên

  thứba hoặc những thiệt  hại vềtài sản của bên thứba do lỗi bất cẩn của người được bảo hiểm gây ra.

  100.000

  75.000

  50.000

  Quyền lợi 24: Bắt cóc và con tin

   + Thanh toán 150 USD cho mỗi 24 tiếng Người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong Chuyến đi nước ngoài

  5.000

  3.000

  2.000

  CÁC QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT KHÁC

  Cao cấp

  Phổ thông

  Cơ bản

  Quyền lợi 25: Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm đối với phương tiện thuê

   + Thanh  toán  khoản  khấu  trừ  bồi  thường  đối  với  phương  tiện  Người  được bảo hiểm thuê sử dụng và bịtai nạn ở nước ngoài.

  500

  Không áp dụng

  Không áp dụng

  Quyền lợi 26: Ưu đãi dành cho khách chơi golf

   

   + Mất mát/hư hỏng đối với dụng cụchơi golf

  700

  500

  300

   + Cú đánh Hole-in-one

  200

  Không áp dụng

  Không áp dụng

   + Phí thuê sân

  700

  500

  300

  Quyền lợi 27: Hỗ trợ tổn thất tưgiavì hoả hoạn

   + Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại  đối với  tài sản trong gia đình gây ra bởi hoả hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm

  5.000

  3.000

  1.000

  Quyền lợi 28: Tự động gia hạn hợp đồng bảo hiểm

   

   + Đối với hợp  đồng  bảo hiểm theo chuyến  đi, thời gian  bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài thêm 72 giờ miễn phí trong trường hợp người  được bảo hiểm gặp phải những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát Hợp  đồng  bảo hiểm sẽ được gia hạnđến 30  ngày không  tính  phí  bổ  sung nếu Người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc kiểm dịch y tế

  Bao gồm

  Bao gồm

  Bao gồm

  Quyền lợi 29: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố

   + Toàn bộ các quyền lợi từ  1 – 28 của chương  trình  bảo hiểm đều  được  áp

  dụng khi  chúng  xảy ra bởi  các  hành  động  khủng bố  khi người  được  bảo

  hiểm ở nước ngoài

  Bao gồm

  Bao gồm

  Bao gồm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kính Gửi Khách Du Lịch Tới Nhật Bản: Quý Vị Hãy Tham Gia Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài!
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nhật Bản An Toàn
 • Tổng Kết Đề Án Đảm Bảo An Ninh Du Lịch Tỉnh Quảng Bình Giai Đoạn 2022 – 2022 – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Khởi Sắc Du Lịch Quảng Bình
 • Làm Thế Nào Để Có Bảng Khảo Sát Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Chính Xác?
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Bảo Hiểm Bảo Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Xin Visa Pháp
 • Bảo Hiểm Đi Du Lịch Pháp
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Aig, Mua Bh Du Lịch Ở Đâu
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Minh
 • Bảo Hiểm Du Lịch Đi Quốc Tế Là Gì? Cách Thức Đăng Ký Mua Bảo Hiểm Du Lịch Đi Quốc Tế
 • 2/ Bảo hiểm cho người đi thăm thân nước ngoài

  3/ Bảo hiểm cho người đi công tác nước ngoài

  4/ Bảo hiểm cho người đi du học nước ngoài

  Nói cách khác, khi bạn có các nhu cầu xuất cảnh đi nước ngoài nêu trên, bạn chỉ cần tìm mua loại hình bảo hiểm du lịch nước ngoài hay bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Việt là bạn đã có thể yên tâm đối với hành trình du lịch của mình. Đại sứ quán các nước tại Việt Nam yêu cầu bạn phải mua bảo hiểm du lịch nước ngoài khi xin Visa, không bắt buộc phải mua của hãng nào, tuy nhiên, nếu mua của Bảo Việt thì Đại sứ quán rất khuyến khích vì Bảo Việt là thương hiệu hàng đầu về bảo hiểm du lịch quốc tế tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước đã quá quen thuộc với thương hiệu bảo hiểm này.

  Mục 1 – Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân

  Trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn trong chuyến đi dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo mức quyền lợi của chương trình lựa chọn

  1/ Nếu người được bảo hiểm là trẻ em tại thời điểm tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 20% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này.

  2/ Nếu người được bảo hiểm từ 76 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này.

  3/ Sẽ không chi trả bất cứ khoản tiền nào trừ tr­ường hợp tình trạng chết hoặc thương tật vĩnh viễn xảy ra trong thời gian 12 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn.

  4/ Các quyền lợi từ 1-5 được liệt kê trong chương trình bảo hiểm được lựa chọn sẽ không được cộng dồn và chỉ một quyền lợi được xét chi trả cho một sự kiện bảo hiểm

  5/ Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm đã bị cắt cụt hoặc mất đi một bàn tay, một cánh tay, một bàn chân, một cẳng chân hoặc mất thị lực của một mắt hoặc cả hai mắt, thương tật đó sẽ không được xem xét chi trả quyền lợi theo đơn bảo hiểm này.

  Trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả tới số tiền bảo hiểm theo chương trình đã lựa chọn cho một người được bảo hiểm cho bất kỳ số dư chưa thanh toán nào trong thẻ tín dụng của người được bảo hiểm để mua các vật dụng và đồ lặt vặt trong suốt thời gian của chuyến đi.

  Các điều kiện (chỉ dành riêng cho điều khoản mở rộng bảo hiểm thẻ tín dụng)

  1/ Điều khoản mở rộng này sẽ không được xét chi trả nếu người được bảo hiểm cũng được hưởng quyền lợi này trong một đơn bảo hiểm khác.

  2/ Điều khoản mở rộng này sẽ không áp dụng cho người được bảo hiểm có độ tuổi dưới 17.

  3/ Không chi trả bất cứ khoản lãi suất hoặc chi phí tài chính nào phát sinh.

  Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường chi phí y tế nếu người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn hoặc ốm đau trong suốt chuyến đi cần phải điều trị. Trong trường hợp đó, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các khoản chi phí sau:

  1/ Các chi phí điều trị y tế, các chi phí ăn ở và đi lại cần thiết phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, dẫn đến yêu cầu bồi thường do hậu quả trực tiếp của thương tật thân thể do tai nạn hoặc tình trạng ốm đau, bệnh tật của người được bảo hiểm trong chuyến du lịch.

  2/ Các chi phí điều trị y tế cần thiết phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam cho Người được bảo hiểm trong vòng 1 (một) tháng sau khi Người được bảo hiểm trở về từ chuyến đi. Những chi phí đó phải là chi phí phát sinh do hậu quả của tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật xảy ra tại nước ngoài khi Người được bảo hiểm đang trong thời hạn chuyến đi. Chi phí điều trị y tế tại Việt Nam sẽ được giới hạn tới 10% mức trách nhiệm của quyền lợi chi phí y tế theo chương trình bảo hiểm đã lựa chọn.

  1/ Nếu người được bảo hiểm từ 76 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật, số tiền tối đa được chi trả là tới 30% của mức trách nhiệm cho quyền lợi này.

  (i) chi phí điều trị y tế trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ môc 2. A.2 cña phÇn nµy được nêu ở trên

  (ii) chi phí điều trị y tế hoặc phẫu thuật mà theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa là người bảo hiểm có thể tạm hoãn hợp lý việc điều trị cho tới khi quay trở về Việt Nam hoặc đến nước là điểm cuối của chuyến đi trong trường hợp người đi du lịch không trở về Việt Nam.

  (iii) chi phí phát sinh thêm cho một phòng đơn hoặc phòng riêng tại bệnh viện hoặc các chi phí cho dịch vụ chăm sóc đặc biệt hoặc y tá riêng; xe lăn; nạng hoặc các dụng cụ tương tự.

  (iv) chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, kính mắt và các dụng cụ hỗ trợ thính và thị lực và thuốc kê đơn cho những trường hợp này, trừ khi những phẫu thuật và dụng cụ đó cần thiết để điều trị những thương tật phát sinh duy nhất từ một tai nạn trong thời gian bảo hiểm.

  (vi) điều trị hay dịch vụ y tế được thực hiện không có sự chỉ dẫn của bác sĩ; khám sức khỏe hay kiểm tra sức khỏe định kỳ không phải là điều trị hay chẩn đoán bất thường cho một thương tật thân thể do tai nạn/ốm đau được bảo hiểm.

  Các quyền lợi về trợ cấp nằm viện, hành lý tư trang và các quyền lợi khác

  * Đối với trẻ em (dưới 17 tuổi), các quyền lợi được giới hạn ở mức 20% số tiền bảo hiểm. Đối với người từ 76 tuổi trở lên, các quyền lợi được giới hạn ở mức 30% số tiền bảo hiểm.

  ** Quyền lợi bảo hiểm thẻ tín dụng không áp dụng đối với trẻ em.

  *** Quyền lợi không áp dụng đối với trẻ em đi một mình không có người lớn đi kèm.

  **** Đối với trẻ em, quyền lợi được giới hạn ở 50% số tiền bảo hiểm.

  Thủ tục làm bảo hiểm tại Bảo Hiểm Bảo Việt rất nhanh chóng, đơn giản. Khách hàng gọi điện đến số điện thoại Hotline Bảo Việt thông báo về việc tham gia bảo hiểm đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết để làm bảo hiểm. Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ tiến hành cấp chứng nhận bảo hiểm và mang đến tận nơi của khách hàng. Khách hàng cũng có thể đến trực tiếp văn phòng Bảo Hiểm Bảo Việt để lấy chứng nhận bảo hiểm và nộp phí.

   : Thủ tục đăng ký mua bảo hiểm du lịch quốc tế hết sức đơn giản, nhanh chóng. Bạn chỉ cần gọi Cách 1 Hotline Bảo Việt và đăng ký qua điện thoại.

  TẢI VỀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

  2. Biểu phí gia đình (VND) – Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ/ chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm. – Phí bảo hiểm gia đình bằng 200% phí cá nhân cùng thời hạn bảo hiểm quy định tại mục I.1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Nhật Bản 2022
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nhật Bản Có Lợi Ích Gì?
 • Mua Bảo Hiểm Khi Du Lịch Nhật Bản
 • Bảo Hiểm Du Lịch Là Gì? Lợi Ích Khi Mua Bảo Hiểm Du Lịch?
 • Bảo Hiểm Du Lịch Là Gì? Mua Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Ở Đâu?
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi Đáp Về Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Phần 3
 • Bảo Hiểm Du Lịch Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Pvi
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Pvi 2022
 • Những Điều Hay Bị Bỏ Qua Nhưng Rất Quan Trọng Khi Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài
 • Hướng Dẫn Cách Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Tốt 2022
  • Bảo hiểm du lịch
  • Bảo hiểm du học
  • Bảo hiểm công tác nước ngoài
  • Bảo hiểm xuất khẩu lao động
  • Bảo hiểm thăm thân

  Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu sử dụng các bảo hiểm liệt kê trên có thể mua bảo hiểm loại du lịch.

  Bảo hiểm du lịch loại quốc tế bảo hiểm Bảo Việt khi sở hữu sẽ được bảo vệ toàn diện loại bảo hiểm du học nếu bạn là du học sinh. Loại bảo hiểm du học nước ngoài này là người bạn đồng hành tin cậy trong mỗi chuyến đi du lịch, công tác, du học, thăm thân,… Đến với bảo hiểm đi du lịch quốc tế bảo hiểm Bảo Việt mọi người đều hoàn toàn yên tâm về dịch vụ của chúng tôi.

  Ưu điểm “bảo hiểm du lịch quốc tế” của Bảo Việt:

  Bảo hiểm đi du lịch quốc tế của bảo hiểm Bảo Việt được dùng để: Xin Visa đi du lich, du học, thăm thân, đi công tác nước ngoài,…và đươc các đại sứ quán chấp nhận, và được nhập cảnh vào các quốc gia và vùng lãnh thổ khó tính nhất.

  • Hay được các đại sứ quán đề xuất mua bên Bảo Việt
  • Hợp lệ xin Visa hoặc nhập cảnh vào quốc gia / vùng lãnh thổ: Các gói bảo hiểm của bảo hiểm Bảo Việt đều hợp lệ thủ tục
  • Nhiều mức phí và quyền lợi khác nhau tùy vào nhu cầu và điều kiện từng quý khách hàng: Mức phí luôn thấp nhất
  • Phạm vi bảo hiểm rộng khắp: Phạm vi bảo hiểm toàn cầu trừ Việt Nam
  • Tư vấn viên có trình độ cao: Tư vấn viên đều tốt nghiệp cử nhân, am hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của anh/chị
  • Hỗ trợ giao bảo hiểm tận nơi trên toàn quốc
  • Thời gian cấp bảo hiểm nhanh chóng
  • Thương hiệu Bảo Việt là thương hiệu quốc gia luôn đi đầu trong lĩnh vực về dịch vụ trước, trong và sau bán hàng
  • Thủ tục giải quyết bồi thường đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện
  • Áp dụng mức phí ưu đãi dành cho đơn gia đình cùng tham gia
  • Thời gian cấp bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện

  Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi Bảo Việt

  1. Bảng quyền lợi bảo hiểm du lịch nước ngoài

  Quyền lợi của bảo hiểm du lịch quốc tế này có đơn vị tính là USD hoặc EUR tùy từng khu vực lãnh thổ mỗi khách tham gia. Ví dụ đi du lịch các nước ở Châu Âu hoặc các nước Schengen đơn vị tính sẽ là EUR, các khu vực và vùng lãnh thổ khác sẽ là USD.

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ TƯ VẤN VIÊN GỌI LẠI CHO BẠN

  Gửi thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong 2 phút

  2. Lưu ý khi mua bảo hiểm du lịch quốc tế

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

  • Đối với trẻ em, các quyền lợi được giới hạn ở mức 20% số tiền bảo hiểm. Đối với người từ 76 tuổi trở lên, các quyền lợi được giới hạn ở mức 30% số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi bảo hiểm thẻ tín dụng không áp dụng đối với trẻ em.
  • Quyền lợi không áp dụng đối với trẻ em đi một mình không có người lớn đi kèm.
  • Đối với trẻ em, quyền lợi được giới hạn ở 50% số tiền bảo hiểm.

  Điều kiện đóng bảo hiểm du lịch quốc tế (Flexi)

  Đơn bảo hiểm này có hiệu lực đối với các cá nhân có giới hạn độ tuổi như sau:

  • Người lớn: Những người có độ tuổi từ 17-85.
  • Trẻ em: Những người có độ tuổi từ 6 tháng tuổi đến 16 tuổi.
  • Trẻ em có độ tuổi từ 11 trở xuống phải được một người có tên trên hợp đồng bảo hiểm là người lớn đi kèm và được bảo hiểm cùng với người đó.
  • Trẻ em có độ tuổi từ 12 đến 16 đi du lịch một mình cũng sẽ được chấp nhận bảo hiểm theo chương trình này chỉ khi tính phí bảo hiểm theo bảng phí chuẩn của người lớn. Với những trường hợp này, chỉ chi trả các quyền lợi cho chương trình trẻ em.

  2. Giải thích từ ngữ tại hợp đồng bảo hiểm du lịch Bảo Việt

  1. “Thương tật thân thể do tai nạn”: nghĩa là thương tật thân thể phát sinh trực tiếp và duy nhất bởi một lực tác động bất ngờ, mạnh, từ bên ngoài và có thể nhìn thấy được.

  2. “Hành lý”: nghĩa là hành lý cá nhân, tư trang thường được mang theo chuyến đi và thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm.

  3. “Cắt bớt chuyến đi”: nghĩa là việc hủy bỏ chuyến đi và trở về nơi cư trú hoặc nơi hoạt động kinh doanh sau khi đến nơi đến theo hành trình của chuyến đi.

  4. “Trẻ em”: nghĩa là một đứa trẻ phụ thuộc chưa lập gia đình, bao gồm cả con riêng và con nuôi hợp pháp của người có tên trên hợp đồng bảo hiểm, có độ tuổi từ 6 tháng đến 16 tuổi vào ngày bắt đầu hiệu lực của đơn bảo hiểm.

  5. “Phương tiện chuyên chở thông thường”: nghĩa là:

  • bất cứ loại xe buýt, xe taxi, xe của khách sạn, phà, tàu đệm khí, tàu cánh ngầm, tàu thủy, tàu hỏa, xe điện, tàu điện ngầm, hoặc các phương tiện công cộng khác do người vận chuyển có giấy phép vận chuyển hành khách thông thường cung cấp.
  • bất cứ loại máy bay thông thường hoặc máy bay trực thăng nào được cung cấp và vận hành bởi hãng hàng không hoặc một công ty chuyên chở hàng không có giấy phép vận chuyển hành khách thông thường và chỉ di chuyển giữa các sân bay thương mại hoặc các bãi đáp trực thăng thương mại được cấp phép.
  • bất cứ loại xe chuyên chở nào đi kèm với chuyến hành trình hàng không thông thường hoạt động theo tuyến và theo lịch trình cố định.

  6. “Thành viên gia đình được bảo hiểm”: nghĩa là vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con cái (con ruột hoặc con nuôi), anh chị em ruột, anh chị em dâu/rể, bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, ông bà, cháu, người giám hộ hợp pháp và bố mẹ kế.

  7. “Bệnh viện”: nghĩa là bất kỳ cơ sở y tế nào được cấp giấy phép hoạt động theo luật pháp của nước sở tại và đáp ứng tất cả các yêu cầu sau đây:

  • hoạt động chủ yếu vì mục đích tiếp nhận và chăm sóc y tế hoặc điều trị ốm đau, bệnh tật cho người được bảo hiểm dựa trên quy định về điều trị nội trú
  • chỉ tiếp nhận bệnh nhân nội trú dưới sự theo dõi của bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ cố vấn tại bất cứ thời điểm nào
  • duy trì các cơ sở vật chất phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân và cung cấp (hợp lý) các cơ sở vật chất phục vụ cho việc phẫu thuật trong khuôn viên của cơ sở y tế, được quản lý bởi hay sẵn có đối với cơ sở y tế..
  • cung cấp dịch vụ y tá toàn thời gian dưới sự giám sát của một nhân viên y tá.
  • có các bác sĩ có bằng cấp hợp pháp tại nơi cư trú

  “Bệnh viện”: sẽ không bao gồm các cơ sở sau:

  • Nơi điều trị bệnh tâm thần; nơi cung cấp các dịch vụ chữa trị bệnh tâm thần, bao gồm cả thiểu năng trí tuệ; khoa tâm thần của một bệnh viện;
  • Viện dưỡng lão; Nhà dưỡng lão; Trung tâm cai nghiện rượu, ma túy;
  • Bệnh xá hoặc nơi điều trị suối khoáng; nhà an dưỡng, điều dưỡng; khu điều trị đặc biệt của một bệnh viện được sử dụng chủ yếu làm nơi điều trị cho các bệnh nhân cai nghiện rượu và ma túy hoặc làm nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc mở rộng của y tá, khu dưỡng bệnh, điều dưỡng.

  8. “Người được bảo hiểm”: nghĩa là người được nêu tên trên giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc là người yêu cầu bảo hiểm đồng thời cũng là người có tên trên hợp đồng bảo hiểm.

  9. “Cá nhân được bảo hiểm”: nghĩa là những người được chấp nhận bảo hiểm có tên trong giấy yêu cầu bảo hiểm.

  10. “Mất mắt”: nghĩa là mù toàn bộ và mất vĩnh viễn khả năng nhìn của một bên mắt hoặc cả hai mắt dù đã được phẫu thuật hoặc điều trị.

  11. “Mất chi”: nghĩa là tình trạng bị cắt rời một cánh tay tại vị trí từ cổ tay trở lên hoặc một cẳng chân tại vị trí từ mắt cá chân trở lên, hoặc mất toàn bộ khả năng sử dụng của chi

  12. “Mất toàn bộ khả năng sử dụng”: nghĩa là mất vĩnh viễn toàn bộ chức năng.

  13. “Thời hạn tối đa của một chuyến đi”: nghĩa là khoảng thời gian 180 ngày kể từ ngày bắt đầu của hành trình

  14. “Bác sĩ chuyên khoa”, “Bác sĩ điều trị” , “Bác sĩ đa khoa”: nghĩa là bác sĩ chuyên khoa Tây y có trình độ và bằng cấp, đăng ký hành nghề hợp pháp theo quy định của luật pháp tại nước mà việc yêu cầu bồi thường phát sinh và nơi điều trị y tế được tiến hành, nhưng không bao gồm bác sĩ là bản thân người có tên trong bảo hiểm hoặc người thân của họ.

  15. “Các chi phí điều trị y tế”: nghĩa là những chi phí thực tế mà người có tên trên hợp đồng bảo hiểm chi trả cho bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ đa khoa hoặc bệnh viện cho những điều trị y tế, phẫu thuật hoặc dịch vụ chăm sóc của y tá bao gồm cả các chi phí cho vật dụng y tế cần thiết, chi phí thuê xe cấp cứu hoặc chi phí cho y tá chăm sóc chuyên nghiệp tại nhà, nhưng không bao gồm chi phí chăm sóc và chữa răng trừ khi việc điều trị đó nhằm mục đích cấp cứu và cần thiết vì nguyên nhân thương tật do tai nạn đối với răng tự nhiên chắc khỏe.

  16. “Thời hạn bảo hiểm”: có ý nghĩa như được quy định trong bản Phụ lục bảo hiểm bị giới hạn bởi thời hạn tối đa của một chuyến đi. Ngoại trừ mục 9 và phần 2, quyền lợi bảo hiểm này sẽ có hiệu lực kể từ khi bắt đầu “chuyến đi” được bảo hiểm.

  17. “Thương tật toàn bộ vĩnh viễn” nghĩa là sau 12 tháng liên tục thương tật toàn bộ mà nguyên nhân là thương tật thân thể do tai nạn và diễn ra trong thời gian 30 ngày sau ngày bị tai nạn, người sở hữu bảo hiểm hoàn toàn không có khả năng làm công việc thường làm hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động trong suốt phần đời còn lại của họ.

  18. “Tiền mang theo”: nghĩa là tiền mặt, séc, séc du lịch và ủy nhiệm chi của người sở hữu bảo hiểm, không bao gồm thẻ tín dụng và thẻ tích lũy có giá trị.

  19. “Nơi hoạt động kinh doanh”: là nơi mà người có tên trên hợp đồng bảo hiểm thường làm việc trong lãnh thổ Việt Nam

  20. “Nơi cư trú”: là nơi mà người có tên trên hợp đồng bảo hiểm thường sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam.

  21. “Chương trình bảo hiểm”: nghĩa là loại hình hoặc mức độ bảo hiểm được quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm và/hoặc hợp đồng bảo hiểm mà người có tên trên hợp đồng bảo hiểm đã thanh toán tiền phí bảo hiểm.

  22. “Bản Phụ lục của đơn bảo hiểm”: là một bản phụ lục được đính kèm và là một phần của đơn bảo hiểm.

  23. “Bệnh có sẵn”: nghĩa là thương tật, ốm đau, bệnh tật hoặc tình trạng bệnh tật của người sở hữu bảo hiểm tồn tại trước thời hạn hiệu lực của đơn bảo hiểm và đã có dấu hiệu hoặc triệu chứng mà người yêu cầu bảo hiểm nhận biết được hoặc lẽ ra đã nhận biết được một cách hợp lý.

  24. “Xe ô tô riêng”: nghĩa là bất cứ loại động cơ di chuyển bốn bánh nào, nhưng không bao gồm loại xe được cấp giấy phép hoạt động chuyên chở hành khách thông thường hoặc chuyên chở hàng hóa để bán hoặc giao hàng.

  25. “Ốm đau”: là tình trạng ốm đau hoặc bệnh tật do tác động của bệnh lý và phát sinh trong chuyến đi nhưng loại trừ trường hợp bệnh có sẵn.

  26. “Giấy tờ thông hành”: nghĩa là những loại giấy tờ sau của người sở hữu bảo hiểm:

  • Giấy tờ tùy thân: hộ chiếu, thị thực và các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh mục đích nhập cảnh.
  • Vé du lịch: vé tàu hỏa hoặc phương tiện giao thông công cộng có giá trị vượt quá 2.000.000 VND hoặc tương đương, vé tàu thủy (chuyến đi kéo dài từ 24 tiếng đồng hồ trở lên) hoặc vé máy bay cho chuyến đi.

  27. “Chuyến đi”: nghĩa là:

  – Vùng 1: kỳ nghỉ hay chuyến đi của Người sở hữu bảo hiểm và bắt đầu từ 0h.01 phút sáng ngày khởi hành theo lịch trình và kết thúc khi hết thời hạn bảo hiểm quy định trong đơn.

  – Vùng 2, 3 và 4: kỳ nghỉ hay chuyến đi của Người được bảo hiểm và bắt đầu có hiệu lực 3 tiếng đồng hồ trước khi Người được bảo hiểm rời Việt Nam theo lịch trình để đến địa điểm ở nước ngoài và sẽ kết thúc khi một trong những điều kiện sau đây xảy ra:

  (a) Hết thời hạn bảo hiểm được quy định trong đơn.

  (b) Người được bảo hiểm trở về Việt Nam (căn cứ vào dấu nhập cảnh của hải quan).

  28. “Quê Hương”: là nơi Người được bảo hiểm được sinh ra và/hoặc có tư cách công dân

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ TƯ VẤN VIÊN GỌI LẠI CHO BẠN

  Gửi thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong 2 phút

  Thủ tục tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế

  • Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại hotline: 0966 490 888 – 02466 569 888 để nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc.
  • Cách 2: Gửi email yêu cầu tới hòm thư: [email protected] nội dung yêu cầu được tư vấn hoặc giải đáp. Lưu ý: Anh chị vui lòng để lại số điện thoại để tư vấn viên có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.
  • Cách 3: Gửi tin nhắn Viber hoặc zalo qua số điện thoại: 0966 490 888 với nội dung là cần hỗ trợ hoặc tư vấn.

  Sau khi nhận được yêu cầu của anh chị thì ngay lập tức tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất để hỗ trợ anh/chị.

  Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng bài viết này đã giúp bạn trả lời được những câu hỏi:

  • Mua bảo hiểm du lịch quốc tế ở đâu
  • Nơi nào bán bảo hiểm du lịch quốc tế
  • Bảo hiểm du học có thủ tục như thế nào
  • Các loại bảo hiểm du học phải đóng khi đi nước ngoài
  • Bảo hiểm du học nước ngoài Bảo Việt có tốt không

  Gói bảo hiểm du lịch nước ngoài giúp yên tâm hơn sử dụng dịch vụ khi đi ra các nước trên bạn bè quốc tế và rất đáng để chúng ta yên tâm gửi gắm. Đảm bảo quyền lợi cho người dùng là khách muốn du lịch quốc tế được hưởng những chính sách đặc biệt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Bạn Cần Biết Trước Khi Mua Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Aig
 • Bảo Hiểm Du Lịch Aig Travelguard
 • Bảo Hiểm Du Lịch Aig An Tâm Tận Hưởng Chuyến Đi Trọn Vẹn
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Du Lịch Aig Việt Nam
 • Bảo Hiểm Du Lịch Travel Guard® Của Aig
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Bảo Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Bảo Minh Thiết Thực Và Hợp Lệ Xin Visa
 • Thủ Tục Hoàn Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Việt
 • Cẩm Nang Du Lịch Nha Trang
 • Giải Đáp Xin Visa Du Lịch Trung Quốc
 • Vfs Uk Hồ Chí Minh
 • Sản phẩm bảo hiểm chi trả cho những rủi ro, tổn thất về sức khỏe, tài sản cho người đang sinh sống tại Việt Nam (bao gồm cả người có quốc tịch Việt Nam người có quốc tịch nước ngoài) muốn đi du lịch, thăm thân, công tác hay du học nước ngoài trên phạm vi lãnh thổ toàn thế giới. TẠI SAO PHẢI MUA BẢO HIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI?

  Sự phát triển của đất nước và sự tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm gần đây làm cho đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng làm nảy sinh các nhu cầu khám phá, công tác, học tập tại các trường danh tiếng… Hoạt động du lịch luôn gắn liền với việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tùy thuộc vào mục đích của chuyến đi là du lịch, công tác, học tập… mà khách du lịch có thể lựa chọn các phương tiện di chuyển khác nhau. Thông thường đối với du lịch nước ngoài là máy bay, khi sang nước ngoài sẽ di chuyển bằng ô tô, xe bus hay tàu thủy, tàu hỏa…Do phải di chuyển nhiều nơi như vậy mà khách du lịch có thể gặp rất nhiều rủi ro không thể lường hết được, nói chung khách du lịch thường gặp các rủi ro sau:Khi gặp những rủi ro như trên, khách du lịch thường thấy lúng túng, lo lắng cho dù là tổn thất nặng hay nhẹ và đương nhiên với tổn thất lớn thì thiệt hại sẽ rất nặng nề cho bản thân họ và gia đình mà đôi khi bản thân họ không thể tự gánh vác nổi. Chính lúc này, họ rất cần được hỗ trợ, giúp đỡ.

  * Rủi ro tổn hại tới sinh mạng sức khỏe gây ra chết người hay thương tật do ốm đau, tai nạn

  * Rủi ro thiệt hại về vật chất như mất mát, hư hỏng tài sản, giấy tờ tùy thân

  * Rủi ro trách nhiệm của du khách với bên thứ ba (Ví dụ: Không may khi tham gia giao thông gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân ở nước ngoài…)

  Bảo hiểm du lịch nước ngoài ra đời để đáp ứng nhu cầu bảo vệ của khách du lịch, để đảm bảo cho chuyến hành trình của họ được diễn ra suôn sẻ

  MUA BẢO HIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Ở ĐÂU?

  BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

  Ghi chú:

  – Bảo Minh áp dụng tăng phí so với biểu phí trên đối với Nữ có độ tuổi trên 55 tuổi và Nam trên 60 tuổi, cụ thể như sau:

  1

  56 – 65

  2

  66 – 70

  3

  76 – 80 71 – 75 30%

  – Tỷ giá ngoại tệ tham khảo là 1USD = 22.000VND, tỷ giá thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo từng thời điểm.

  – Toàn bộ số tiền được nêu tại Quy tắc bảo hiểm đều là khoản tiền bằng đô la Mỹ và ghi bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá công bố của Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm thanh toán hoặc nộp phí bảo hiểm

  – Biểu phí gia đình áp dụng cho một gia đình bao gồm vợ, chồng và một người con dưới 18 tuổi. Biểu phí cá nhân sẽ áp dụng cho những người con còn lại.

  THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

  1. Khách hàng tải về Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch nước ngoài

  2. Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (trong mail để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm)

  BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

  MỤC A: TAI NẠN CÁ NHÂN

  Đơn vị tính: USD

  Phổ thông 50.000

  Cao cấp 100.000

  Thượng hạng 150.000

  Quyền lợi 1: Tử vong do tai nạn

  50.000

  100.000

  150.000

  Quyền lợi 2: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

  50.000

  100.000

  150.000

  Quyền lợi 3: Gấp đôi số tiền Bảo hiểm khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

  Số tiền BH sẽ gấp đôi nếu người được BH bị tai nạn khi đang sử dụng phương tiện vận tải công cộng với lịch trình cụ thể (quyền lợi này không áp dụng đối với trẻ em dưới 18 tuổi và người lớn trên 70 tuổi)

  không có

  200.000

  300.000

  Quyền lợi 4: Trợ cấp học phí cho trẻ phụ thuộc

  Là số tiền sẽ được trả cho mỗi người con hợp pháp (còn phụ thuộc, dưới 23 tuổi, đang còn theo học tại một trường chính thức) khi người được bảo hiểm chính chết do tai nạn (tối đa 4 người con).

  500

  500

  2.500

  MỤC B: CHI PHÍ Y TẾ

  Phổ thông

  Cao cấp

  Thượng hạng

  Quyền lợi 5: Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn

  5.1 Chi phí điều trị nội trú: Giới hạn chính áp dụng đối với các chi phí điều trị nội trú, phẫu thuật, xe cứu thương và nhân viên y tế đi kèm, xét nghiệm…Đây là giới hạn cho tất cả các chi phí phát sinh theo phần này.

  50.000

  70.000

  100.000

  5.2 Chi phí điều trị ngoại trú: Chi phí điều trị ngoại trú, bao gồm chi phí khám bệnh, thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, chụp X-quang, xét nghiệm theo chỉ định. Mức miễn thường 50USD cho một lần điều trị.

  2.500

  3.500

  5.000

  5.000

  7.000

  10.000

  5.4 Chi phí điều trị tiếp theo: Chi phí y tế phát sinh trong lãnh thổ Nước xuất hành trong vòng 90 ngày kể từ khi trở về Nước xuất hành

  8.000

  10.000

  12.000

  Quyền lợi 8:Đưa trẻ em hồi hương

  Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Quê hương.

  3.500

  5.000

  7.000

  MỤC C: TRỢ CỨU Y TẾ

  Phổ thông

  Cao cấp

  Thượng hạng

  MỤC D: HỖ TRỢ DU LỊCH

  Phổ thông

  Cao cấp

  Thượng hạng

  a. Thông tin trước chuyến đi Quyền lợi 14: Hỗ trợ du lịch

  b. Thông tin về đại sứ quán

  c. Những vấn đề dịch thuật

  d. Những vấn đề về pháp luật

  e. Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế

  bao gồm

  bao gồm

  bao gồm

  Quyền lợi 16: Mất giấy tờ thông hành:

  Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này.

  1.500

  2.000

  3.000

  Quyền lợi 17: Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi

  Tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy chuyến do Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc được cách ly để kiểm dịch.

  4.500

  6.000

  9.500

  Quyền lợi 18: Lỡ nối chuyến

  Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến

  200

  200

  200

  Quyền lợi 21: Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hoả hoạn

  Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản trong gia đình gây ra bởi hoả hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm

  1.000

  3.000

  5.000

  Quyền lợi 22: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố

  T oàn bộ các quyền lợi từ 1 – 20 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi người được bảo hiểm ở nước ngoài

  bao gồm

  bao gồm

  bao gồm

  NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

  Khi đi du lịch nước ngoài, khách du lịch nên mua bảo hiểm du lịch với thời hạn rộng hơn số ngày đi dự kiến tối thiểu 5 ngày để đảm bảo nếu ngày về bị trễ chuyến bay vài ngày thì vẫn nằm trong thời hạn bảo hiểm. Khách du lịch cũng nên dành thời gian tìm hiểu về các quyền lợi bảo hiểm trong Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế để nắm được quyền lợi bảo hiểm của mình. Khách du lịch cũng nên liên hệ mua bảo hiểm du lịch thông qua cán bộ chính thức của công ty Bảo hiểm để được tư vấn các thông tin đầy đủ và chính xác nhất về sản phẩm.

  CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA RỦI RO?

  Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

  – Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

  TẢI VỀ TÀI LIỆU BẢO HIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Phí Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài
 • Bàn Về Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch
 • Tăng Cường Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Để Du Lịch Sớm Trở Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Kế Hoạch Phát Triển Du Lịch Tỉnh Yên Bái Năm 2022
 • Yên Bái “đánh Thức” Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch
 • Công Ty Bảo Hiểm Aig

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Kíp Du Lịch Châu Âu ”gối Đầu Giường” Của Chàng Du Học Sinh Anh
 • Bí Kíp Du Lịch Khắp Châu Âu Với Visa Du Học Sinh
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Châu Âu Của Du Học Sinh Anh
 • Cách Tránh Bị Trộm Đồ Khi Du Lịch Châu Âu
 • Cập Nhật Các Gói Đóng Bảo Hiểm Aia Hiện Nay
 • Những sự đầu tư của các tập đoàn nước ngoài luôn được người Việt Nam quan tâm vì chất lượng vượt trội, Công ty bảo hiểm AIG Việt Nam cũng là một trong những công ty như vậy khi ngày càng nhiều người Việt biết đến.

  Tham gia bảo hiểm gần như là một nhu cầu bắt buộc đối với người dân Việt Nam hiện nay khi chúng ta luôn phải đề phòng những rủi ro bất trắc trong cuộc sống. Việc lựa chọn một công ty bảo hiểm chính xác ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của sản phẩm bảo hiểm bạn đang chọn. Một trong những công ty bảo hiểm vô cùng nổi tiếng trên thế giới nay đã có mặt tại Việt Nam và đang trở thành lựa chọn số 1 của nhiều người có nhu cầu mua bảo hiểm là Công ty Bảo hiểm AIG.

  Giới thiệu Công ty Bảo hiểm AIG

  AIG là tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới, phục vụ hơn 88 triệu khách hàng tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự hiện diện của AIG tại Việt Nam đánh dấu sự trở lại của công ty kể từ năm 1920 với việc thành lập công ty vào năm 2005, khi AIG được cấp giấy phép hoạt động và thành lập trụ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

  AIG Việt Nam cung cấp rất nhiều các giải pháp bảo hiểm đổi mới và dẫn đầu thị trường bảo hiểm du lịch quốc tế và các sản phẩm bảo hiểm thương mại cho rủi ro khác nhau trong kinh doanh.

  AIG Việt Nam là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn đầu tư của Mỹ đầu tiên tại Việt Nam. AIG Việt Nam ngày càng được khách hàng người Việt biết đến nhiều vì những dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và đáng tin cậy của công ty.

  AIG Việt Nam là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn đầu tư của Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

  Mạng lưới hoạt động và thông tin liên hệ của Công ty Bảo hiểm AIG

  Hiện tại Công ty bảo hiểm phi nhân thọ AIG Việt Nam hoạt động tại 2 trụ sở chính:

  Tại Hà Nội

  Phòng 502, Tầng 5, Hà Nội Towers 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  SĐT: (84-24) 3936 1455

  Fax: (84-24) 3936 1456

  Tại Tp. Hồ Chí Minh

  Tháp 1, Tầng 9, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM

  ĐT : (84-28) 3914 0065

  Fax: (84-28) 3914 0067

  Văn phòng đại lý

  Tháp 1, Tầng 9, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM

  ĐT: (84-28) 3914 0065

  Fax: (84-28) 3924 6758

  Email: [email protected]

  Các thành tựu của Công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam

  Ngày 20-10-2015, AIG Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng AmCham CSR, giải thưởng dành cho các doanh nghiệp đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ (Hà Nội) trao tặng. AIG trong những năm qua đã thực hiện một số chương trình nhằm nâng cao ý thức giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông. Một trong những chương trình đó là “Helmets for Kids” (Mũ bảo hiểm cho học sinh) AIG phối hợp thực hiện với Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á AIPF.

  Bạn đã biết: BIC vững chắc tỏa sáng trong top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.

  AIG luôn phát triển với mục tiêu hướng tới khách hàng

  Ngày 08/04/2017, AIG Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT tổ chức. Đây là lần thứ 6 AIG Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng uy tín dành cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Với việc lần thứ 6 nhận danh hiệu Rồng Vàng AIG khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường trong mảng Bảo Hiểm Du lịch, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

  Sản phẩm của Công ty Bảo hiểm AIG

  Bảo hiểm du lịch

  Bảo Hiểm Du Lịch Travel Guard® của công ty bảo hiểm AIG sẽ luôn đồng hành và trợ giúp bạn trong những lúc khó khăn khi đi du lịch, giúp bạn an tâm tận hưởng chuyến du lịch của mình.

  Quyền lợi bảo hiểm cao với hạn mức hỗ trợ chi phí y tế lên đến 2,1 tỷ đồng và tai nạn cá nhân lên đến 6,3 tỷ đồng. Không giới hạn chi phí di chuyển y tế khẩn cấp

  Bảo hiểm ô tô

  • Bảo hiểm Tai nạn đối với tài xế và người ngồi trên xe
  • Bảo hiểm Tài sản cá nhân trong xe
  • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bên thứ ba.

  Bảo hiểm du học

  Hỗ trợ phương án giảm thiểu rủi ro chi phí khi di chuyển tại sân bay hay các tai nạn có thể xảy đến khi di chuyển hoặc học tập tại nước ngoài.

  Bảo hiểm Doanh nghiệp

  Công ty bảo hiểm AIG cung cấp nhiều giải pháp đa dạng để bảo vệ doanh nghiệp như:

  • Bảo hiểm Tài sản, tài chính
  • Bảo hiểm Trách nhiệm
  • Bảo hiểm hàng hải
  • Bảo hiểm tín dụng thương mại

  Với hệ sinh thái các sản phẩm bảo hiểm dày đặc của Công ty bảo hiểm phi nhân thọ AIG Việt Nam, chúng ta có thể thấy sự đầu tư đúng mức của tập đoàn bảo hiểm AIG đối với người dân Việt Nam và uy tín cũng như chất lượng của các sản phẩm bảo hiểm cung cấp đặc biệt tại thị trường Việt Nam. Điều này đã làm tăng thêm lựa chọn của chúng ta và hoàn toàn an tâm khi lựa chọn AIG là giải pháp bảo đảm an toàn của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Aig?
 • 10 Loại Bảo Hiểm Du Lịch Châu U Uy Tín An Toàn Trong Suốt Chuyến Đi
 • 10 Loại Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Uy Tín An Toàn Trong Suốt Chuyến Đi
 • Top 05 Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Hấp Dẫn 2022
 • Du Lịch Châu Âu Tháng 5, 7 Năm 2022: Đức
 • Bảo Hiểm Du Lịch Aig Travelguard

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điều Bạn Cần Biết Trước Khi Mua Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Aig
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài
 • Hỏi Đáp Về Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Phần 3
 • Bảo Hiểm Du Lịch Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Pvi
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Pvi 2022
  1. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản chính)
  2. Bản sao hộ chiếu (trang thông tin của khách hàng và trang có dấu mộc của cục hải quan thể hiện ngày đi và ngày về VN)
  3. Bản sao vé máy bay/ thẻ lên máy bay
  4. Chứng từ chứng minh độ dài của chuyến đi (nếu hợp đồng bảo hiểm của Quý khách là hợp đồng mua theo năm)

  2. CHỨNG TỪ TỔN THẤT

  Tai nạn chết người

  • Biên bản Cảnh Sát (Bản Gốc)
  • Giấy chứng tử ( Bản Gốc)
  • Báo cáo khám nghiệm tử thi (nếu có)
  • Bản sao CMND của người thụ hưởng quyền lợi

  Thương tật vĩnh viễn

  • Báo cáo y tế (Bản Gốc)
  • Giấy chứng nhận giám định thương tật (bản gốc)
  • Biên bản Cảnh Sát (Bản Gốc)
  • Bản khai chi tiết về tai nạn

  Chi phí y tế và điều trị

  • Chứng từ y tế (Bản gốc toa thuốc, biên nhận thanh toán)
  • Hóa đơn của Bệnh viện (bản gốc)
  • Hóa đơn xe cứu thương (bản gốc)
  • Báo cáo y tế (bao gồm các xét nghiệm, chẩn đoán, ghi nhận về các triệu chứng và bệnh sử)

  Thăm bệnh tại nước ngoài

  • Bản báo cáo của bác sĩ/ bệnh viện (bao gồm các xét nghiệm, chẩn đoán, và bệnh sử), nêu rõ thời gian nằm viện nhiều hơn 10 ngày khi đang ở nước ngoài.
  • Hóa đơn cho vé khứ hồi hạng phổ thông.

  Chi phí ăn ở bổ sung

  • Bản báo cáo của bác sĩ/ bệnh viện (bao gồm các xét nghiệm, chẩn đoán, và bệnh sử), nêu rõ thời gian nằm viện nhiều hơn 10 ngày khi đang ở nước ngoài.
  • Hóa đơn khách sạn
  • Hóa đơn ăn uống

  Hủy chuyến đi

  • Giấy chứng tử/ Xác nhận của Bác Sĩ (Trường hợp hủy chuyến đi do chết hoặc thương tổn ốm đau nghiêm trọng)
  • Bằng chứng về mối liên hệ với người thân bị sự cố (Giấy khai sinh/Giấy chứng nhận kết hôn)
  • Hóa đơn số tiền đã nộp trước cho chuyến đi
  • Xác nhận của đại lý du lịch về chi phí hoàn trả.
  • Hóa đơn chi phí phạt do hủy chuyến đi

  Rút ngắn chuyến đi

  • Vé đi lại phát sinh thêm
  • Thư xác nhận từ đại lý
  • Xác nhận của bác sĩ/ Giấy chứng tử (trường hợp cắt chuyến đi do chết hoặc ốm nặng)
  • Bằng chứng về mối liên hệ với người thân (Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn)
  • Xác nhận/ hóa đơn của khách sạn về các chi phí đã trả trước

  Hành lý đến chậm

  • Biên bản bất thường của nhà vận chuyển
  • Biên bản xác nhận ngày, giờ giao trả hành lý của hãng hàng không/ nhà vận chuyển

  Lưu ý: Trễ hành lý chỉ được xem xét khi xảy ra ở nước ngoài

  Mất giấy tờ thông hành

  • Biên bản cảnh sát
  • Hóa đơn khách sạn phát sinh trong suốt quá trình đợi cấp lại hộ chiếu
  • Hóa đơn chi phí đi lại phát sinh
  • Phí hành chánh phát sinh cho việc cấp/mua lại vé máy bay

  Lưu ý: Bất cứ tổn thất nào cũng phải được thông báo cho cảnh sát trong vòng 24h kể từ lúc xảy ra tổn thất

  Chuyến đi bị hoãn

  • Lịch trình chuyến đi
  • Giấy tờ du lịch như: giấy lên tàu/vé bay nêu rõ thời gian bay thực tế
  • Văn bản của hãng vận chuyển công cộng/hoặc đại lý vận chuyển xác nhận lý do trễ chuyến và số giờ trễ

  Lưu ý: Điểm khởi hành của chuyến đi bị trễ phải nằm ở nước ngoài

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Aig An Tâm Tận Hưởng Chuyến Đi Trọn Vẹn
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Du Lịch Aig Việt Nam
 • Bảo Hiểm Du Lịch Travel Guard® Của Aig
 • Vì Sao Cần Mua Bảo Hiểm Du Lịch Aig?
 • Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Của Hãng Nào?
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Khi Du Lịch Nước Ngoài
 • 4 Điều Cần Biết Trước Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài Bạn Nên Tham Khảo
 • Những Điều Bạn Cần Nên Biết Khi Du Lịch Nước Ngoài
 • Khảo Sát Tết Bính Thân 2022: Dân Tình Thích Đi Du Lịch Tới Đâu?
 • Du Lịch Nước Ngoài Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Bảo hiểm du lịch nước ngoài là người bạn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền bằng 1/10 số tiền chuyến đi du lịch của bạn để sở hữu cho mình một gói Bảo hiểm du lịch nước ngoài. Bảo hiểm du lịch nước ngoài sẽ là trợ lý bên bạn 24/7 trong chuyến đi của bạn. Mua Bảo hiểm du lịch nước ngoài là sự lựa chọn đúng đắn cho bạn, không chỉ bảo vệ bạn và gia đình khỏi rủi ro, mà con mang lại sự thoải mái giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách ý nghĩa nhất.

  Ngày nay nền kinh tế thị trường phát triển, hợp tác kinh tế cũng do đó mà tăng theo. Nhiều người có khi thì sáng ở Việt Nam, tối lại ở Nhật Bản, Hàn Quốc ngày mai lại ở Mỹ, Canada. Họ phải làm bạn với máy bay. Nhưng khi đi máy bay có những rủi ro, bất trắc mà ta không thể lường trước được. Đừng lo lắng! Bảo hiểm du lịch nước ngoài sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi chuyến bay quốc tế, bảo vệ bạn trước những rủi ro, là trợ lý đắc lực bên bạn mọi lúc, mọi nơi.

  Bảo hiểm du lịch nước ngoài là gì?

  Rủi ro trong những chuyến đi là những điều không ai có thể lường trước, đặc biệt là các chuyến đi du lịch nước ngoài. Đó là những vấn đề về tai nạn cá nhân, hủy hoặc trì trệ chuyến bay, mất hoặc thất lạc hành lý, tư trang. Hay bao gồm cả vấn đề thuê xe cộ ở nước ngoài. Mua Bảo hiểm để đi du lịch nước ngoài giúp bạn an tâm mọi vấn đề của chuyến đi, thoải mái tận hưởng những tháng ngày du lịch của mình.

  Bảo hiểm đi du lịch nước ngoài là loại bảo hiểm chi trả cho cá nhân hay gia đình về những rủi ro, sự cố do chuyến đi nước ngoài xảy ra như: tai nạn, ốm đau, mất hành lý, giấy tờ, trì hoãn hay hủy chuyến bay.

  Đối tượng mua Bảo hiểm này là trẻ em từ 1 tháng tuổi đến người lớn dưới 75 tuổi. Tùy vào mục đích và thời gian đi bao lâu mà khách hàng có thể lựa chọn cho mình gói bảo hiểm thích hợp cho mình, vừa phù hợp túi tiền vừa đảm bảo được sự an toàn cho chuyến đi.

  Các loại bảo hiểm du lịch nước ngoài

  1. Bảo hiểm du lịch nước ngoài cho người nước ngoài du lịch tại Việt Nam

  Đối tượng được hưởng Bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài

  • Những người vào Việt Nam với mục đích du lịch, tham quan, tham dự hội nghị, hội thảo, xem biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, đi công tác, thăm viếng bà con, bạn bè.
  • Những người đang cư trú ở Việt Nam như: công nhân, du học sinh, những đoàn ngoại giao, các tổ chức Quốc tế đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.

  Phạm vi Bảo hiểm

  • Chết do tai nạn hoặc bị thương tật do rủi ro chuyến đi.
  • Bệnh tật hoặc tử vong do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.
  • Mất, thất lạc hay thiệt hại về hành lý, vật dụng, tư trang trong chuyến đi.
  • Trì trệ hoặc trễ chuyến bay.

  Quyền lợi Bảo hiểm du lịch

  Tùy theo trường hợp và đối tượng cụ thể mà Bảo hiểm đi du lịch nước ngoài sẽ bồi thường chi phí thỏa đáng cho khách hàng.

  2. Bảo hiểm du lịch nước ngoài dành cho người Việt Nam ở nước ngoài

  Đối tượng được hưởng Bảo hiểm du lịch nước ngoài

  • Cá nhân hay tập thể đi du lịch, tham quan, thăm viếng người thân, tham dự các cuộc họp, hội nghị, đại hội, tham gia thi đấu thể thao, nghệ thuật ở nước ngoài.
  • Thuộc nhóm người đi khảo sát, thảm hiểm, biểu diễn nghệ thuật, môn thể thao có tính nguy hiểm: đua xe, đua ngựa, leo núi, lướt ván, đấm bốc

  Phạm vi Bảo hiểm du lịch

  • Bị thương tật về thân thể hoặc tử vong do tai nạn
  • Ốm đâu hoặc chết không do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm
  • Thất lạc, thiệt hại về hành lý, giấy tờ, vật dụng cá nhân do các rủi ro như: cháy, nổ hay phương tiện chuyên chở bị va đập, chìm, rơi.
  • Mất hành lý trong quá trình di chuyển.

  Quyền lợi Bảo hiểm du lịch

  • Trường hợp người mua Bảo hiểm du lịch chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm thì Công ty Bảo hiểm du lịch đó sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng.
  • Trường hợp người mua Bảo hiểm cho du lịch nước ngoài bị thương tật do tai nạn ( thuộc phạm vi bảo hiểm), Công ty Bảo hiểm du lịch sẽ căn cứ vào độ nghiêm trọng và bồi thường theo quy định đã đưa ra trong bảo hiểm.
  • Trường hợp hành lý, tư trang bị thất lạc, bị mất thì căn cứ vào lời khai của khách hàng mà Công ty Bảo hiểm du lịch sẽ xem xét, giải quyết theo giá trị thực tế của nó tại thời điểm bị mất.

  Lợi ích khi mua gói Bảo hiểm du lịch

  Người mua Bảo hiểm du lịch nước ngoài sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi sau:

  Tai nạn cá nhân

  • Tử vong do tai nạn.
  • Thương tật vĩnh viễn: chỉ bồi thường tối đa 6 thương tật đã được liệt kê trong hợp đồng.
  • Gấp đôi số tiền bảo hiểm khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng, áp dụng cho chương trình Cao cấp và Thượng hạng.
  • Hỗ trợ chi phí học hành cho trẻ em: Số tiền sẽ được trả cho con của người mua Bảo hiểm để đi du lịch nước ngoài dưới 18 tuổi ( tối đa được 4 người con, có được liệt kê trong hợp đồng Bảo hiểm du lịch nước ngoài).
   Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau
  • Chi phí điều trị nội trú: Bảo hiểm sẽ hỗ trợ các chi phí nằm viện, phẫu thuật, xe cứu thương, tiền thuốc, tiền phòng cho người bệnh.
  • Chi phí điều trị ngoại trú: Bảo hiểm du lịch sẽ chi trả chi phí về tiền thuốc, chụp X-quang, xét nghiệm cho người bệnh.
  • Chi phí phát sinh cho điều trị các biến chứng thai sản phải nằm viện
  • Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện: Người mua Bảo hiểm du lịch để đi nước ngoài sẽ được trợ cấp 50USD/ngày khi nằm viện ở nước ngoài.
  • Chi phí cho thân nhân đi thăm: Công ty Bảo hiểm du lịch sẽ hỗ trợ một người thân tiền máy bay (khứ hồi) trong trường hợp người bệnh phải nằm viện trên 5 ngày và không có người chăm sóc ở thời điểm hiện tại.
  • Đưa trẻ em đi kèm hồi hương: Khi người mua Bảo hiểm đi du lịch nước ngoài bị thương tật hoặc chết trong chuyến đi, thì Công ty Bảo hiểm du lịch sẽ cứu trợ cho trẻ em dưới 14 tuổi về quê hương hoặc Việt Nam.
  • Vận chuyển khẩn cấp: Cung cấp các dịch vụ y tế cho khách hàng ngay cả các trường hợp khẩn cấp.
  • Hồi hương: Công ty Bảo hiểm du lịch nhanh chóng đưa bạn về Việt Nam hoặc quê hương trong trường hợp cần thiết về phương tiện y khoa.
  • Vận chuyển hài cốt/mai táng: Công ty Bảo hiểm du lịch sẽ vận chuyển hài cốt của người mua bảo hiểm về nơi an nghỉ của họ và hỗ trợ chi phí mai táng.
  • Bảo lãnh thanh toán viện phí: Các trường hợp bệnh tật đã được liệt kê trong gói Bảo hiểm du lịch nước ngoài, sẽ được Bảo hiểm chi trả.

  Hỗ trợ du lịch

  • Thiệt hại hành lý và tư trang: Các trường hợp mất mát, hư hỏng, bị đánh cắp hành lý.
  • Hỗ trợ du lịch toàn cầu: Hỗ trợ về y tế, dịch vụ về hành lý, dịch vụ về pháp lý.
  • Mất giấy tờ thông hành: Công ty Bảo hiểm du lịch bồi thường tối đa 10% mức bảo hiểm cho các giấy tờ thông hành bị mất như: visa, hộ chiếu, vé máy bay.
  • Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi
  • Lỡ nối chuyến do lịch trình: Công ty Bảo hiểm du lịch bồi thường 100 USD mỗi 6 tháng do lỗi hàng không trong chuyến đi.
  • Trách nhiệm cá nhân: Bảo hiểm cho du lịch sẽ có trách nhiệm pháp lý đối với người mua bảo hiểm nếu có các nguy hiểm về tính mạng, thân thể trong chuyến đi.
  • Bắt cóc và con tin: Công ty Bảo hiểm du lịch nước ngoài sẽ thanh toán 150USD/ngày nếu người mua bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin trong chuyến đi.
  • Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hỏa hoạn: Bảo hiểm cho du lịch nước ngoài sẽ thanh toán các khoản tổn thất về của cải tại tư gia của khách hàng khi hỏa hoạn xảy ra không có người ở hoặc người trông coi.
  • Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố.

  Tại sao nên mua Bảo hiểm du lịch nước ngoài?

  Nhiều người dân nói chung cũng như người Việt Nam nói riêng thường chưa hiểu rõ mục đích sử dụng của Bảo hiểm dành cho du lịch nước ngoài, cho nên thường có cái nhìn sai lệch về nó. Nhưng bạn đâu biết rằng, Bảo hiểm đi du lịch nước ngoài chính là “vị cứu tinh”, là thẻ bài hộ mệnh trong mỗi chuyến đi du lịch quốc tế của bạn.

  – Bạn có thể thấy, Bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài có khả năng hỗ trợ, bồi thường cho bạn những rủi ro, rắc rối xảy ra trong chuyến đi. Cho dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mấy, nhưng khó mà lường trước được những thiên tai, khủng bố, bệnh tật. Bảo hiểm du lịch sẽ giải quyết cho bạn những vấn đề đó, bạn sẽ luôn an tâm cho chuyến đi của mình.

  – Có nhiều chính sách ưu đãi cho bạn khi lựa chọn gói Bảo hiểm du lịch nước ngoài, giúp bạn yên tâm khi lựa chọn cho mình gói Bảo hiểm du lịch phù hợp, vừa đảm bảo mục đích sử dụng, vừa hợp với túi tiền của mình.

  – Hơn nữa, Bảo hiểm cho du lịch nước ngoài là “bạn đồng hành” luôn bên bạn 24/24, sẵn sàng cung ứng các dịch vụ, giải đáp các thắc mắc khi bạn cần mọi lúc, mọi nơi.

  – Bảo hiểm khi đi du lịch còn là “trợ lý đắc lực” có khả năng cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp ( ví dụ trường hợp mắc kẹt trên núi do bão tuyết, Bảo hiểm sẽ hỗ trợ trực thăng đến cứu bạn).

  Lưu ý khi mua Bảo hiểm du lịch nước ngoài

  Loại hình bảo hiểm

  Có 2 loại bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch nước ngoài chuyến và Bảo hiểm du lịch nước ngoài năm.

  Căn cứ vào thời lượng ngày mà bạn di chuyển để lựa chọn cho mình gói Bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài phù hợp.

  – Gói Bảo hiểm du lịch chuyến: Dành cho chuyến đi không quá 182 ngày (hoặc 180 ngày) tùy vào từng Công ty Bảo hiểm du lịch.

  – Gói Bảo hiểm du lịch năm: Dành cho chuyến đi liên tục của bạn trong năm, mỗi chuyến đi không quá 90 ngày.

  Số người cần mua Bảo hiểm du lịch

  Căn cứ vào số lượng người, để bạn cân nhắc, lựa chọn mua Bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài theo cá nhân hay gia đình cho phù hợp để tiết kiệm tiền.

  Gói Bảo hiểm du lịch quốc tế cho gia đình sẽ gấp đôi chi phí Bảo hiểm du lịch quốc tế theo cá nhân.

  Trẻ em dưới 1 tháng tuổi và người già trên 70 tuổi sẽ không được hưởng ưu đãi trọn vẹn các gói Bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài.

  Nơi đi du lịch

  Bạn nên biết rằng, đi du lịch càng xa thì chi phí cho Bảo hiểm du lịch ở nước ngoài càng cao.

  Đi du lịch đến những nước đang có chiến tranh, khủng bố thì Bảo hiểm du lịch sẽ không có tác dụng, Bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài sẽ không áp dụng cho các trường hợp này. Cho nên bạn cần cân nhắc điểm đến của mình, để được hưởng trọn vẹn gói Bảo hiểm du lịch quốc tế này.

  Một số trường hợp không được hưởng Bảo hiểm du lịch nước ngoài

  Bảo hiểm du lịch quốc tế không có tác dụng trong các trường hợp sau:

  – Các vết thương, thương tật đã có trước chuyến đi, bệnh bẩm sinh hay khuyết tật.

  – Chiến tranh, xâm lược, nổi loạn, hành động khủng bố, cách mạng, bị cướp khi ở nước ngoài.

  – Các hành động tự tử, cố ý tự tử, cố ý gây thương tích, có vấn đề về thần kinh, mất trí.

  – Sẩy thai, nạo thai, sinh con, bệnh hoa liễu.

  – Sử dụng chất kích thích, chất có cồn, ma túy.

  – Các tai nạn khi tham gia các môn thể thao mạo hiểm hoặc trò chơi mang tính chuyên nghiệp như: đua xe, nhảy dù, đua ngựa, leo núi.

  Mua Bảo hiểm du lịch giá rẻ ở đâu?

  Với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì mạng lưới Internet ngày càng phát triển. Với sự có mặt của các website so sánh các sản phẩm tài chính, việc săn đón gói Bảo hiểm du lịch nước ngoài giá rẻ không còn là điều khó khăn. Không cần vào từng đơn vị cung cấp, hay từng gói Bảo hiểm du lịch để xem xét, đánh giá. Ebaohiem xin giới thiệu đến khách hàng trang web chúng tôi có hơn 70 gói Bảo hiểm du lịch nước ngoài cho quý khách tha hồ lựa chọn, vừa phù hợp với nhu cầu bản thân vừa đảm bảo tiết kiệm túi tiền.

  Chung quy lại, tôi muốn khuyên bạn rằng dù đi du lịch nơi đâu, dù xa hay gần, dù dài hay ngắn ngày hãy mua Bảo hiểm du lịch nước ngoài, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của mình khi đi du lịch. Bảo hiểm cho chuyến du lịch nước ngoài chính là cánh tay đắc lưc cho bạn, đồng hành cùng bạn mỗi chuyến đi quốc tế và bảo vệ bạn trước những rủi ro, khó khăn trong chuyến bay. Có Bảo hiểm du lịch khi đi nước ngoài giúp bạn thuận tiện hơn, an toàn hơn và an tâm đi mọi nơi, tận hưởng cuộc sống bên gia đình một cách trọn vẹn, ý nghĩa nhất.

  #ebaohiem, #baohiemdulichnuocngoai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế/ Nước Ngoài Của Hãng Nào?
 • Thuê Bộ Phát Wifi (Pocket Wifi) Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài
 • Thuê Xe Du Lịch Ở Nước Ngoài
 • Những Điểm Đến Ở Nước Ngoài Hot Nhất Trong Mùa Du Lịch Hè 2022
 • 8 Kĩ Năng Cho Những Ai Đam Mê Du Lịch Bụi Ở Nước Ngoài
 • Bảo Hiểm Người Nước Ngoài Du Lịch Việt Nam Bảo Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • 8 Kĩ Năng Cho Những Ai Đam Mê Du Lịch Bụi Ở Nước Ngoài
 • Những Điểm Đến Ở Nước Ngoài Hot Nhất Trong Mùa Du Lịch Hè 2022
 • Thuê Xe Du Lịch Ở Nước Ngoài
 • Thuê Bộ Phát Wifi (Pocket Wifi) Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài
 • Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế/ Nước Ngoài Của Hãng Nào?
 • Hiện tại Bảo Minh đang cung cấp rất nhiều sản phẩm bảo hiểm cần thiết cho nhiều doanh nghiệp cũng như nền kinh tế như: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người và bảo hiểm hàng hải v.v.

  Với mục tiêu nhắm đến là đáp ứng ngày càng tốt hơn mọi nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng, Bảo Minh đã không ngừng nỗ lực và ứng dụng rất nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến trong việc quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng đồng thời kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhằm đem đến chất lượng phục vụ cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

  Mạng lưới hoạt động của Bảo Minh gồm có tất những công ty thành viên trên khắp các tỉnh thành, các phòng giao dịch được mở rộng đến tận các địa phương nhằm phục vụ tối đa được nhu cầu bảo hiểm và bồi thường của khách hàng.

  SẢN PHẨM BẢO HIỂM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH VIỆT NAM BẢO MINH

  4. Người được bảo hiểm : Người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay người nước ngoài du lịch Việt Nam kể cả bao gồm:

  – Những người vào Việt Nam thăm viếng, tham quan bạn bè, dự hội nghị, bà con, hội thảo Quốc tế, thi đấu thể thao, đại hội, biểu diễn nghệ thuật, công tác.

  – Những người đang cư ngụ tại Việt Nam như chuyên gia, học sinh, những người làm việc trong các đoàn ngoại giao, công nhân, các tổ chức Quốc tế khi đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam

  – Thương tật thân thể hay qua đời do tai nạn

  – Ốm đau hay mất không do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm

  – Mất, thiệt hại hành lý cũng như vật dụng riêng đem theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân như : cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm va, lật đổ, chìm, rơi.

  – Mất nguyên kiện hành lý khi gửi theo chuyến hành trình

  6. Không thuộc phạm vi bảo hiểm

  – Người được bảo hiểm cố ý vi phạm nội quy, pháp luật, quy định cơ quan du lịch của chính quyền địa phương tại địa điểm du lịch

  – Hành động cố ý của người được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp

  – Bị ảnh hưởng của ma tuý, rượu, bia hoặc các chất kích thích tương tự khác.

  – Chiến tranh

  7. Quyền lợi của người được bảo hiểm

  Tuỳ theo trường hợp cụ thể mà Bảo Minh sẽ bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị mất, thương tật. Bồi thường chi phí về hành lý cũng như vật dụng riêng bị mất

  Bắt đầu từ khi làm xong thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam cũng như kết thúc khi làm xong thủ tục xuất cảnh để rời việt nam

  Phụ phí: Đối với các đối tượng quy định tại Điều 2, điểm 2 của quy tắc thì sẽ thu thêm 0,1% số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Tiết Sản Phẩm: Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài
 • Thị Trường Du Lịch Bằng Tàu Biển Châu Á Phát Triển Nhanh Nhất Thế Giới
 • Tiếng Anh Giao Tiếp Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài
 • Tour Du Lịch Mù Cang Chải 3 Ngày 2 Đêm
 • Sôi Động Thị Trường “săn” Tour Du Lịch Nước Ngoài Dịp Tết Nguyên Đán
 • Bảo Hiểm Người Nước Ngoài Du Lịch Việt Nam Bảo Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Du Lịch Thái Lan Bằng Đường Bộ, Gợi Ý Tổng Chi Phí
 • Du Lịch Thái Lan Bằng Ô Tô
 • Hoang Sơ Khe Lim Tại Địa Điểm Du Lịch Gần Hội An
 • 9 Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang Giá Rẻ
 • Tour Du Lịch Thái Lan Khách Sạn 5 Sao
 • BẢO HIỂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH VIỆT NAM

  Bảo hiểm cho Người nước ngoài du lịch là khi người nước ngoài sang Việt Nam đi du lịch, thăm thân… không may bị ốm đau, bệnh tật hay tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế phát sinh trong quá trình điều trị nhưng không vượt quá giới hạn quy định cho mỗi Chương trình bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm.

  1. Đối tượng được bảo hiểm:

  1. Những người nước ngoài vào Việt Nam thăm quan, thăm viếng bạn bè, người thân, tham dự hội nghị, hội thảo, đại hội Quốc tế, biểu diễn văn nghệ, thể thao, công tác.
  2. Những người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt nam.

  Trong mọi trường hợp Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người trên 75 tuổi trừ khi đã được chấp nhận bằng văn bản từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm.

  2. Phí bảo hiểm

  a/ Phí bảo hiểm chương trình bảo hiểm chính:

  Đơn vị tính: VND

  b. Phí bảo hiểm Phần sửa đổi bổ sung:

  Phí bảo hiểm cho mỗi sửa đổi bổ sung được tính thêm 20% so với biểu phí của chương trình chính.

  Đơn vị tính: VND

  LIÊN HỆ HOTLINE: 097 453 33 19 – 093 150 99 55 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

  Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

  1. Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.
  2. Các rủi ro xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt nam.
  3. Bệnh có sẵn, bệnh hay khuyết tật bẩm sinh và các bệnh sau đây cho dù xảy ra truớc hay trong thời gian bảo hiểm: bệnh trĩ, chứng thoát vị, amidan dẫn đến phẫu thuật, dị tật vách ngăn mũi hoặc xương xoắn mũi, cường tuyến giáp, đục nhân mắt, bệnh xoang phải phẫu thuật, bệnh lạc màng trong tử cung, bệnh lao, dò hậu môn, viêm túi mật, sỏi các loại, dị tật hay bệnh về bàng quang hoặc niệu đạo, cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch, u dạ dày hoặc tá tràng, tật vẹo ngón chân ra ngoài, tất cả các loại u thông thường hay u ác tính, ung thư, rối loạn máu hay tuỷ xương, bệnh đái đường.
  4. Những chi phí vượt quá chi phí hợp lý và thông thường. Chi phí hợp lý và thông thường ở đây được xem như là những chi phí y tế không vượt quá mức chung cần thiết trong quá trình điều trị và cung cấp các dịch vụ y tế ở cùng khu vực đối với một người có cùng giới tính, độ tuổi và cùng một mức độ bệnh tật hoặc thương tật.
  5. Các chi phí mua cơ quan cấy ghép bộ phận cơ thể, chi phí phát sinh do người hiến bộ phận cơ thể, chi phí mua các bộ phận giả cơ thể.
  6. Những chi phí không được liệt kê bồi thường ở mục VI của Quy tắc bảo hiểm này.
  7. Điều trị những triệu chứng mới xuất hiện trong thời gian mang thai và những biến chứng của nó, bao gồm cả việc điều trị những tiến triển của bệnh mãn tính do ảnh hưởng của quá trình mang thai.
  8. Những chi phí di chuyển y tế cấp cứu, hồi hương hay những chi phí khác không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty cứu trợ và/hoặc không được thu xếp bởi Công ty cứu trợ do Bảo Việt chỉ định. Điểm loại trừ này sẽ không áp dụng đối với trường hợp vận chuyển cấp cứu từ những vùng xa xôi hẻo lánh không thể liên hệ trước với Công ty cứu trợ được và nếu để trì hoãn có thể sẽ làm cho người được bảo hiểm bị thiệt mạng hay bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khoẻ.
  9. Những chi phí phát sinh do hậu quả của các bệnh tâm thần hoặc rối loạn tinh thần gây ra.
  10. Việc điều trị do một bác sỹ không có đăng ký hành nghề theo quy định.
  11. Các chi phí phát sinh do hậu quả của việc tham gia vào các cuộc chiến tranh, nội chiến hoặc các hoạt động bất hợp pháp dẫn đến phải vào tù hay trong khi đang phục vụ ở trong lực lượng quân đội hay công an.
  12. Khủng bố, các thảm hoạ tự nhiên như sóng thần, núi lửa, động đất……

  LIÊN HỆ HOTLINE: 097 453 33 19 – 093 150 99 55 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

  Việc hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm giúp Quí khách an tâm hơn khi tham gia bảo hiểm đồng thời giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc cấp bảo hiểm cũng như bồi thường rủi ro (nếu có) sau này.

  Cám ơn Quí khách đã quan tâm đến dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt, chúng tôi mong muốn được phục vụ Quí khách hàng tốt nhất để phát triển.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Mai Châu, Hòa Bình (Cập Nhật 09/2020)
 • Du Lịch Mai Châu: Cẩm Nang Từ A Đến Z
 • Xin Visa Du Lịch Ai Cập
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Tự Túc Santorini Hy Lạp 4N3Đ
 • Tour Du Lịch Bắc Giang Đà Nẵng 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành Hằng Ngày
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Ở Đâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tết Nên Đi Du Lịch Nước Ngoài Ở Đâu 2022: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản
 • Tháng 2 Nên Đi Du Lịch Nước Ngoài Ở Đâu? Xem Ngay!
 • Năm 2022 Bạn Muốn Đi Du Lịch Nước Ngoài Ở Đâu Nào?
 • Tháng 6 Nên Đi Du Lịch Nước Ngoài Ở Đâu? Xem 5+ Nơi “xả Hơi”
 • Tiếng Anh Giao Tiếp Chủ Đề Đi Du Lịch
 • Nên mua bảo hiểm du lịch nước ngoài ở đâu uy tín và chất lượng?

  Ngày nay, nhu cầu đi du lịch nước ngoài ngày càng phổ biến, tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện tài chính và sở thích của từng người mà mọi người muốn đi du lịch ở những nước khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng khi đi du lịch nước ngoài thì bạn cần phải mua nước ngoài. Bởi có một số nơi thì việc mua bảo hiểm là điều kiện bắt buộc để xin visa ở đại sứ quán và bảo vệ tốt nhất cho chuyến đi du lịch nước ngoài

  1. Vì sao nên mua bảo hiểm du lịch nước ngoài?

  – Việc mua bảo hiểm du lịch nước ngoài ở đâu là cần thiết và cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ du khách nào khi đi du lịch, công tác ở nước ngoài. Bởi khi ra nước ngoài thì sẽ luôn tồn tại những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn mà bạn không thể lường trước được vì thế mà chúng ta chỉ có thể thực hiện các biện pháp đề phòng để giảm thiểu xuống mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra

  – Bên cạnh đó thì nếu bạn đi du lịch ở các quốc gia thuộc khối châu Âu thì bảo hiểm du lịch nước ngoài là gói bảo hiểm cần thiết và bắt buộc để bạn có thể hoàn tất các thủ tục làm visa của bạn. Bạn cần lưu ý rằng nếu bạn mua thì bạn cần mua bảo hiểm có mức quyền lợi bảo hiểm tối thiểu là 30.000 EUR hoặc 50.000 USD tương đương với bảo hiểm hạng A của Bảo Việt

  2. Nên mua bảo hiểm du lịch nước ngoài ở đâu?

  Bạn đang băn khoăn và thắc mắc không biết nên mua bảo hiểm du lịch nước ngoài ở đâu để có thể đảm bảo an toàn cho chuyến đi du lịch của bạn và đáp ứng yêu cầu của đại sứ quán thì bạn có thể đến với bảo hiểm du lịch Bảo Việt. Bởi các sản phẩm bảo hiểm du lịch của bảo việt sẽ giúp bạn an tâm hơn trong chuyến đi công tác, du học, du lịch, thăm thân…

  – Bảo hiểm du lịch nước ngoài bảo việt sẽ giúp bạn chi trả các chi phí, rủi ro không mong muốn trong thời gian lưu trú, sinh sống tại nước ngoài. Nếu chẳng may bạn gặp rủi ro cần điều trị y tế thì chi phí bỏ ra để điều trị là không hề nhỏ, tuy nhiên nếu bạn đã mua bảo hiểm du lịch nước ngoài thì bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề này bởi Bảo Việt sẽ thanh toán và chi trả cho bạn những chi phí này để giúp bạn yên tâm tận hưởng chuyến đi du lịch

  – Đặc biệt, nếu bạn đi du lịch tại các nước thuộc khối schengen thì đại sứ quan sẽ yêu cầu bạn có bảo hiểm du lịch nước ngoài với mức quyền lợi bảo hiểm tối thiểu là 30000 EUR bao gồm cả quyền lợi hồi hương và y tế. Đây là 2 quyền lợi chính mà bạn sẽ được hưởng khi mua bảo hiểm du lịch tại Bảo Việt

  – Mức phí bảo hiểm du lịch nước ngoài của Bảo Việt sẽ phụ thuộc vào thời gian mà bạn đi du lịch cũng như hạng bảo hiểm mà bạn lựa chọn. Nếu bạn chọn hạng bảo hiểm du lịch càng cao và thời gian càng nhiều thì chi phí bảo hiểm sẽ tăng tuy nhiên thì mức phí sẽ không đáng kể so với số tiền bạn bỏ ra cho chuyến đi du lịch này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tháng 3 Này Nên Đi Du Lịch Nước Ngoài Ở Đâu Đẹp Nhất?
 • Đi Du Lịch Nên Mang Theo Những Thứ Gì?
 • Một Số Lưu Ý Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài 1 Mình
 • Đi Du Lịch Nước Ngoài Một Mình: Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Làm Sao Đi Du Lịch Nhiều Với Chi Phí Thấp Hoặc Miễn Phí?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×