Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Việt

--- Bài mới hơn ---

 • Có Cần Bảo Hiểm Du Lịch Úc Không?
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Úc Bạn Cần Biết
 • Mua Bảo Hiểm Oshc Như Thế Nào?
 • Kinh Nghiệm Xin Visa Du Lịch Úc 2022
 • Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Và Khối Schengen
  • Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

  Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam với các rủi ro:

  • Chết, thương tật thân thể do tai nạn.
  • Tai nạn được hiểu là do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân duy nhất, trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể.
  • Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
  • Chết, thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp Ngược được bảo hiểm bị thương tật thân thể: Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo mức độ thương tật theo quy định tại Quy tắc bảo hiểm.

  Khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm cần phải:

  • Thông báo cho Bảo hiểm Bảo Việt nơi gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch biết trong vòng 24h
  • Thực hiện những chỉ dẫn của Bảo hiểm Bảo Việt hay khách sản, tổ chức du lịch

  Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm phải hoặc Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm cần phải gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc chết, nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn:

  • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm
  • Hợp đồng/chứng nhận bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm
  • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc Công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn
  • Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết)
  • Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

   Khách du lịch có thể lựa chọn Hạn mức trách nhiệm bảo hiểm từ 10 triệu đồng – 100 triệu đồng/Người

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Tắc Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Là Gì? ” Bảo Hiểm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
 • Bảo Hiểm Du Lịch Liberty Travelcare
 • Bảo Hiểm Bảo Việt Ra Mắt Sản Phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe Medical Care Phiên Bản Mới
 • Tư Vấn Mua Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Hiểm Bảo Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Úc Không?
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Úc ” Bảo Hiểm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam
 • Bảo Hiểm Du Lịch Úc Giải Pháp Xuất Ngoại Giá Rẻ Tiện Nghi
 • Những Lưu Ý Khi Mua Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch Châu Âu
 • Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch Châu Âu Có Giá Bao Nhiêu?
 • Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm du lịch Bảo Việt trong nước:

  • Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BAO VIET sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BAO VIET trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng trả tiền bảo hiểm” đính kèm theo Quy tắc này.
  • Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BAO VIET sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp người được bảo hiểm tham gia các loại bảo hiểm theo quy định tại điều 5 Quy tắc này sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo từng loại đ* tham gia đó.
  • Trường hợp trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả của tai nạn đó, BAO VIET sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này voứi số tiền đ* trả trước đó.
  • Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo sự chỉ dẫn của cơ quan y tế, thì BAO VIET chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

  Những quy định về bảo hiểm du lịch trong nước của Bảo Việt (Bảo hiểm du lịch nội địa)

  Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm du lịch trong nước khi có các rủi ro sau đây:

  – Chết do bệnh tật, ốm đau bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm

  – Chết, thương tật do tai nạn

  – Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật thân thể do có những hành động cứu người, cứu tài sản của nhân dân, nhà nước và tham gia chống các hành vi phạm pháp

  Trong các trường hợp trên thì công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường thiệt hại bảo hiểm du lịch trong nước không vượt quá số tiền bảo hiểm cũng như hạn mức trách nhiệm đã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm

  Đối tượng bảo hiểm du lịch trong nước là những người:

  – Người đi tham quan, nghỉ mát, leo núi, tắm biển… trong phạm vi lãnh thổ của Việt Nam

  – Đối với những người được bảo hiểm khảo sát, biểu diễn nguy hiểm, thám hiểm, đua ngựa, đua xe hoặc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp thì chỉ được bảo hiểm với điều kiện là đã nộp thêm các phụ phí bảo hiểm cho Bảo Việt được quy định tại Biểu phí và số tiền bảo hiểm. Người được bảo hiểm theo quy tắc này vẫn được tham gia hưởng các quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

  – Khi có những rủi ro xảy ra thì Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm/ hạn mức trách nhiệm đã được ghi rõ trong giấy chứng nhận bảo hiểm

  – Trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm nếu chết do ốm đau hoặc bệnh tật vĩnh viễn

  – Đối với trường hợp 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả của cuộc tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm thì công ty Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm phải trả với số tiền đã trả trư­ớc đó.

  – Trả tiền bảo hiểm đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường và được điều trị một cách hợp lý.

  4. Các trường hợp loại trừ

  • Có hành vi vi phạm pháp luật, quy định, nội quy của cơ quan du lịch và chính quyền địa phương nơi du lịch
  • Người được bảo hiểm sử dụng rượu bia, ma túy hoặc các chất kích thích khác thì khi có rủi ro xảy ra các công ty bảo hiểm cũng sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường
  • Chiến tranh, bảo loạn, lật đổ
  • Người được bảo hiểm điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của các bác sĩ điều trị
  • Những hành động có ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp

  CÁCH THỨC YÊU CẦU TƯ VẤN HOẶC THAM GIA BẢO HIỂM

  Sau khi quý khách hàng đã tìm hiểu về sản phẩm và quý khách hàng cần tư vấn hoặc liên hệ mua bảo hiểm, quý khách hàng vui lòng làm theo các cách sau đây:

  1/ Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại hotline: để nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

  2/ Cách 2: Gửi email yêu cầu tới hòm thư: nội dung yêu cầu được tư vấn hoặc giải đáp. Lưu ý: quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để tư vấn viên có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

  3/ Cách 3: Gửi tin nhắn Viber hoặc zalo qua số điện thoại: với nội dung là cần hỗ trợ hoặc tư vấn.

  Sau khi nhận được yêu cầu quý khách hàng tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất để hỗ trợ quý khách hàng.

  Nếu như bạn vẫn còn phân vân với câu hỏi ” nên mua bảo hiểm du lịch của hãng nào? hay mua bảo hiểm du lịch ở đâu? ” thì bạn có thể để lại thông tin liên hệ hoặc liên hệ qua số máy để được tư vấn miễn phí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Tiết Sản Phẩm: Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước
 • Bảo Hiểm Khách Du Lịch Trong Nước Bảo Minh
 • Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu
 • Bảo Hiểm Du Lịch Pvi
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Pvi
 • Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Việt ” Bảo Hiểm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Canada Khám Phá Vancouver
 • Review Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Nào Tốt Nhất: Bảo Việt, Liberty, Msig
 • Top 5 Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Quyền Lợi Hấp Dẫn 2022
 • Dịch Vụ Chuyển Tiền Quốc Tế Hsbc Và Những Quan Trọng Cần Nhớ
 • Những Điều Chưa Biết Về Thẻ Atm Hsbc
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng nhiều của người Việt, bảo hiểm du lịch trong nước của Bảo Việt là chương trình bảo hiểm cho người Việt Nam đi du lịch trong nước theo chuyến, theo khu vực du lịch, là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi chuyến du lịch, thăm thân, hoặc đi công tác.

  Bạn không cần lo lắng về sự chênh lệch giữa phí bảo hiểm du lịch nội địa vì đã có những quy định trong luật bảo hiểm du lịch trong nước nếu công ty bảo hiểm báo giá quá cao thì sẽ bị xử phạt. Điều đó giúp bạn an tâm hơn trong việc lựa chọn các gói bảo hiểm du lịch giữa các công ty vì không phải bất kỳ gói bảo hiểm du lịch trong nước nào cũng giống nhau, mỗi gói bảo hiểm sẽ có mức phí khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, điều kiện và mục đích, quyền lợi của khách hàng

  Quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước

  Vấn đề bồi thường

  Là mục quan trọng nhất bạn cần lưu ý trước khi chọn mua bảo hiểm tại Bảo Việt. Nếu bạn đi du lịch theo tour thì hầu hết các công ty lữ hành đã mua bảo hiểm du lịch cho bạn rồi và nó được tính kèm trong giá tour du lịch mà bạn tham gia. Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm bao gồm: tàn tật, thương tật hoặc tử vong do tai nạn; ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong chuyến đi du lịch thì bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả lên tới 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

  Trường hợp nơi bạn đến là những địa điểm có mức độ mạo hiểm, rủi ro cao như: leo núi, khám phá rừng, vượt thác… thì du khách có thể yêu cầu công ty bảo hiểm mua bảo hiểm với mức phí và quyền lợi bảo hiểm cao hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng hiện nay bảo hiểm du lịch trong nước không bảo hiểm hành lý cho du khách như bảo hiểm đi du lịch quốc tế.

  Chi tiết bảo hiểm du lịch nội địa của Bảo Việt

  Gói bảo hiểm áp dụng cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam. Gói bảo hiểm áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm các quyền lợi: Bị thương do tai nạn, chết hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn, bệnh tật bất ngờ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Hành Hương Bhutan Với Sukha Travel Giá Tốt Nhất
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Quốc Tế Du Lịch Bảo Minh
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Du Lịch Aig Travel Guard
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia
 • Đi Tour Có Cần Mua Bảo Hiểm Du Lịch Không, Chọn Hãng Nào Tốt Nhất
 • Quyền Lợi Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Úc
 • Mua Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch Châu Âu Cần Lưu Ý Điều Gì?
 • Đường Đi Đến Bến Tàu Du Lịch Mỹ Tho
 • Bảng Giá Tất Tần Tật Các Loại Vé, Chi Phí Du Lịch Hội An
 • Bí Kíp Phượt Du Lịch Mũi Né 3 Ngày 2 Đêm Với Giá Rẻ
 • QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC BẢO VIỆT

  Bảo hiểm du lịch trong nước của Bảo Việt được thực hiện theo qui tắc bảo hiểm Khách du lịch trong nước ban hành theo quyết định 06/TC-BH ngày 02 tháng 01 năm 1993

  Phạm vi bảo hiểm bao gồm các rủi ro sau đây:

  – Chết, thương tật thân thể do tại nạn.

  Tai nạn được hiểu là do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân duy nhất và trực tiếp làm cho người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể.

  – Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

  – Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  2. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM

  1. Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: Pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nơi du lịch.
  2. Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).
  3. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác.
  4. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sĩ điều trị.
  5. Chiến tranh.

  3. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

  1. Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BAOVIET sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BAOVIET trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng trả tiền bảo hiểm” .
  3. Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BAOVIET sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  4. Trường hợp trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả của tai nạn đó, BAOVIET sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này với số tiền đã trả trước đó.
  5. Trường hợp hậu quả của tai nan thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo sự chỉ dẫn của cơ quan y tế, thì BAOVIET chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Pti, Mua Bh Du Lịch Pti Ở Đâu Tốt?
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Việt
 • Công Ty Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Nào Tốt Nhất Hiện Nay?
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Là Gì?
 • Bảo Hiểm Du Lịch Đi Quốc Tế Là Gì? Cách Thức Đăng Ký Mua Bảo Hiểm Du Lịch Đi Quốc Tế
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Bảo Hiểm Bảo Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Xin Visa Pháp
 • Bảo Hiểm Đi Du Lịch Pháp
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Aig, Mua Bh Du Lịch Ở Đâu
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Minh
 • Bảo Hiểm Du Lịch Đi Quốc Tế Là Gì? Cách Thức Đăng Ký Mua Bảo Hiểm Du Lịch Đi Quốc Tế
 • 2/ Bảo hiểm cho người đi thăm thân nước ngoài

  3/ Bảo hiểm cho người đi công tác nước ngoài

  4/ Bảo hiểm cho người đi du học nước ngoài

  Nói cách khác, khi bạn có các nhu cầu xuất cảnh đi nước ngoài nêu trên, bạn chỉ cần tìm mua loại hình bảo hiểm du lịch nước ngoài hay bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Việt là bạn đã có thể yên tâm đối với hành trình du lịch của mình. Đại sứ quán các nước tại Việt Nam yêu cầu bạn phải mua bảo hiểm du lịch nước ngoài khi xin Visa, không bắt buộc phải mua của hãng nào, tuy nhiên, nếu mua của Bảo Việt thì Đại sứ quán rất khuyến khích vì Bảo Việt là thương hiệu hàng đầu về bảo hiểm du lịch quốc tế tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước đã quá quen thuộc với thương hiệu bảo hiểm này.

  Mục 1 – Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân

  Trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn trong chuyến đi dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo mức quyền lợi của chương trình lựa chọn

  1/ Nếu người được bảo hiểm là trẻ em tại thời điểm tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 20% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này.

  2/ Nếu người được bảo hiểm từ 76 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này.

  3/ Sẽ không chi trả bất cứ khoản tiền nào trừ tr­ường hợp tình trạng chết hoặc thương tật vĩnh viễn xảy ra trong thời gian 12 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn.

  4/ Các quyền lợi từ 1-5 được liệt kê trong chương trình bảo hiểm được lựa chọn sẽ không được cộng dồn và chỉ một quyền lợi được xét chi trả cho một sự kiện bảo hiểm

  5/ Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm đã bị cắt cụt hoặc mất đi một bàn tay, một cánh tay, một bàn chân, một cẳng chân hoặc mất thị lực của một mắt hoặc cả hai mắt, thương tật đó sẽ không được xem xét chi trả quyền lợi theo đơn bảo hiểm này.

  Trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả tới số tiền bảo hiểm theo chương trình đã lựa chọn cho một người được bảo hiểm cho bất kỳ số dư chưa thanh toán nào trong thẻ tín dụng của người được bảo hiểm để mua các vật dụng và đồ lặt vặt trong suốt thời gian của chuyến đi.

  Các điều kiện (chỉ dành riêng cho điều khoản mở rộng bảo hiểm thẻ tín dụng)

  1/ Điều khoản mở rộng này sẽ không được xét chi trả nếu người được bảo hiểm cũng được hưởng quyền lợi này trong một đơn bảo hiểm khác.

  2/ Điều khoản mở rộng này sẽ không áp dụng cho người được bảo hiểm có độ tuổi dưới 17.

  3/ Không chi trả bất cứ khoản lãi suất hoặc chi phí tài chính nào phát sinh.

  Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường chi phí y tế nếu người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn hoặc ốm đau trong suốt chuyến đi cần phải điều trị. Trong trường hợp đó, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các khoản chi phí sau:

  1/ Các chi phí điều trị y tế, các chi phí ăn ở và đi lại cần thiết phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, dẫn đến yêu cầu bồi thường do hậu quả trực tiếp của thương tật thân thể do tai nạn hoặc tình trạng ốm đau, bệnh tật của người được bảo hiểm trong chuyến du lịch.

  2/ Các chi phí điều trị y tế cần thiết phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam cho Người được bảo hiểm trong vòng 1 (một) tháng sau khi Người được bảo hiểm trở về từ chuyến đi. Những chi phí đó phải là chi phí phát sinh do hậu quả của tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật xảy ra tại nước ngoài khi Người được bảo hiểm đang trong thời hạn chuyến đi. Chi phí điều trị y tế tại Việt Nam sẽ được giới hạn tới 10% mức trách nhiệm của quyền lợi chi phí y tế theo chương trình bảo hiểm đã lựa chọn.

  1/ Nếu người được bảo hiểm từ 76 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật, số tiền tối đa được chi trả là tới 30% của mức trách nhiệm cho quyền lợi này.

  (i) chi phí điều trị y tế trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ môc 2. A.2 cña phÇn nµy được nêu ở trên

  (ii) chi phí điều trị y tế hoặc phẫu thuật mà theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa là người bảo hiểm có thể tạm hoãn hợp lý việc điều trị cho tới khi quay trở về Việt Nam hoặc đến nước là điểm cuối của chuyến đi trong trường hợp người đi du lịch không trở về Việt Nam.

  (iii) chi phí phát sinh thêm cho một phòng đơn hoặc phòng riêng tại bệnh viện hoặc các chi phí cho dịch vụ chăm sóc đặc biệt hoặc y tá riêng; xe lăn; nạng hoặc các dụng cụ tương tự.

  (iv) chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, kính mắt và các dụng cụ hỗ trợ thính và thị lực và thuốc kê đơn cho những trường hợp này, trừ khi những phẫu thuật và dụng cụ đó cần thiết để điều trị những thương tật phát sinh duy nhất từ một tai nạn trong thời gian bảo hiểm.

  (vi) điều trị hay dịch vụ y tế được thực hiện không có sự chỉ dẫn của bác sĩ; khám sức khỏe hay kiểm tra sức khỏe định kỳ không phải là điều trị hay chẩn đoán bất thường cho một thương tật thân thể do tai nạn/ốm đau được bảo hiểm.

  Các quyền lợi về trợ cấp nằm viện, hành lý tư trang và các quyền lợi khác

  * Đối với trẻ em (dưới 17 tuổi), các quyền lợi được giới hạn ở mức 20% số tiền bảo hiểm. Đối với người từ 76 tuổi trở lên, các quyền lợi được giới hạn ở mức 30% số tiền bảo hiểm.

  ** Quyền lợi bảo hiểm thẻ tín dụng không áp dụng đối với trẻ em.

  *** Quyền lợi không áp dụng đối với trẻ em đi một mình không có người lớn đi kèm.

  **** Đối với trẻ em, quyền lợi được giới hạn ở 50% số tiền bảo hiểm.

  Thủ tục làm bảo hiểm tại Bảo Hiểm Bảo Việt rất nhanh chóng, đơn giản. Khách hàng gọi điện đến số điện thoại Hotline Bảo Việt thông báo về việc tham gia bảo hiểm đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết để làm bảo hiểm. Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ tiến hành cấp chứng nhận bảo hiểm và mang đến tận nơi của khách hàng. Khách hàng cũng có thể đến trực tiếp văn phòng Bảo Hiểm Bảo Việt để lấy chứng nhận bảo hiểm và nộp phí.

   : Thủ tục đăng ký mua bảo hiểm du lịch quốc tế hết sức đơn giản, nhanh chóng. Bạn chỉ cần gọi Cách 1 Hotline Bảo Việt và đăng ký qua điện thoại.

  TẢI VỀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

  2. Biểu phí gia đình (VND) – Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ/ chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm. – Phí bảo hiểm gia đình bằng 200% phí cá nhân cùng thời hạn bảo hiểm quy định tại mục I.1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Nhật Bản 2022
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nhật Bản Có Lợi Ích Gì?
 • Mua Bảo Hiểm Khi Du Lịch Nhật Bản
 • Bảo Hiểm Du Lịch Là Gì? Lợi Ích Khi Mua Bảo Hiểm Du Lịch?
 • Bảo Hiểm Du Lịch Là Gì? Mua Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Ở Đâu?
 • Giá Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước? ” Bảo Hiểm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Hcm
 • 5 Câu Hỏi Về Giá Trị Nhân Văn Của Sản Phẩm Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Đảo Cát Bà 2022
 • Những Quán Karaoke Nổi Tiếng Ở Đà Nẵng Kèm Địa Chỉ Và Giá Cả
 • Rụng Tim Với 3 Homestay Ở Mộc Châu Siêu Đẹp, Giá Cả Siêu Yêu Thương ²⁰²¹
 • Tại sao nên sử dụng bảo hiểm du lịch trong nước

  Biểu phí tham khảo bảo hiểm du lịch nội địa

  Biểu phí bảo hiểm tham khảo BIC:

  Phí bảo hiểm / người = 0,015% x Số tiền bảo hiểm x Số ngày du lịch

  Biểu phí bảo hiểm tham khảo Bảo Việt:

  Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho Bảo hiểm du lịch theo chuyến: 0,015%

  Mức trách nhiệm bồi thường: Do khách hàng yêu cầu

  Số tiền phí bảo hiểm phải đóng: 0,015% * * [Số ngày đi]

  Ví dụ: Công ty A tham gia bảo hiểm du lịch cho đoàn gồm 25 người đi du lịch: Hà Nội – Cát Bà trong 3 ngày với trách nhiệm bồi thường yêu cầu là 50.000.000 đ/người.

  Số tiền phí Công ty A phải đóng là:

  0,015% * 50.000.000 đ/người * 25 người * 3 ngày = 562.500 đồng Biểu phí bảo hiểm tham khảo PJICO

  • Số tiền bảo hiểm từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật đính kèm Quy tắc.
  • Số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá tỷ lệ.
  • Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ (không phải là bệnh tật phát sinh từ trước khi bảo hiểm có hiệu lực hoặc không phải các bệnh thuộc điểm loại trừ): Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm;
  • Trường hợp trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm bị tử vong hoặc vết thương do tai nạn đó gây ra trầm trọng hơn. PJICO sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho trường hợp này với số tiền đã trả trước đó.

  Lưu ý khi lựa chọn bảo hiểm du lịch

  • Chết, thương tật thân thể do tai nạn.
  • Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
  • Chết hoặc thương tật thân thể do NĐBH có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  Các phạm vi loại trừ:

  • Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch
  • Hành động cố ý của người được bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp
  • Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác.
  • Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo Y, bác sĩ điều trị
  • Chiến tranh

  Qua bài viết chúng tôi hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về Giá Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước. Bạn cần tư vấn để hiễu rõ hơn về chính sách và dịch vụ của các công ty bảo hiểm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ghế Xếp Đa Năng Du Lịch Nh18X004
 • Máy Ảnh Fujifilm Finepix S8600 (Đen), Mua Trả Góp Giá Rẻ, Giao Hàng Toàn Quốc
 • Máy Ảnh Fujifilm Giá Rẻ Dưới 3 Triệu Nổi Bật Đầu Năm 2022
 • Best Review Top 5 Máy Ảnh Du Lịch Gọn Nhẹ Tinh Tế Cho Những ” Mọt Sống Ảo”
 • Cách Khai Form 1419 Để Xin Visa Du Lịch Úc Chuẩn Nhất (P1)
 • Bảo Hiểm Khách Du Lịch Trong Nước Bảo Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Tiết Sản Phẩm: Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước
 • Tư Vấn Mua Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Hiểm Bảo Việt
 • Có Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Úc Không?
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Úc ” Bảo Hiểm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam
 • Bảo Hiểm Du Lịch Úc Giải Pháp Xuất Ngoại Giá Rẻ Tiện Nghi
 • THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

  1. Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (trong mail để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm)

  BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

  Bảo Hiểm Khách Du Lịch Trong Nước

  2. Mã nghiệp vụ

  IL

  Con người

  Người đi tham quan nghỉ mát, tắm biển, leo núi… hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

  – Chết, thương tật thân thể do tai nạn. Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm. Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

  – Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch

  – Hành động cố ý của người được bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp

  – Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác.

  – Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo Y, bác sĩ điều trị

  – Chiến tranh

  – Trường hợp tai nạn: bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Bị thương do tai nạn trả tiền bảo hiểm theo quy định.

  – Trường hợp ốm đau, bệnh tật: Bị chết do ốm đau bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm bảo minh trả 50% số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm

  – Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng

  – Bảo hiểm tại khách sạn: có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm

  – Bảo hiểm tại điểm: có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó

  Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

  – Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

  – Gọi số Hotline

  TẢI VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC:

  Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch trong nước

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu
 • Bảo Hiểm Du Lịch Pvi
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Pvi
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Prudential Vietnam
 • Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Của Hãng Nào Tốt Nhất 2022
 • Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Sapa Tháng 1 Có Gì Mà Thu Hút Du Khách Đến Vậy
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Phú Quốc Bằng Xe Máy
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Yên Tử, Quảng Ninh (Cập Nhật 09/2020)
 • Tour Du Lịch Sầm Sơn 3 Ngày 2 Đêm
 • Phê Duyệt Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu
 • Hiện tại, Bảo Minh đang có chương trình chiết khấu 30% đối với sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước khi khách hàng thanh toán online https://tructuyen.baominh.vn

  BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

  2. Mã nghiệp vụ

  IL

  Con người

  Người đi tham quan nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

  – Chết, thương tật thân thể do tai nạn. Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm. Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  – Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch.

  – Hành động cố ý của người được bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp.

  – Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác.

  – Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo Y, bác sĩ điều trị.

  – Chiến tranh.

  – Trường hợp tai nạn: Bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Bị thương do tai nạn trả tiền bảo hiểm theo quy định.

  – Trường hợp ốm đau, bệnh tật: Bị chết do ốm đau bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm bảo minh trả 50% số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

  – Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.

  – Bảo hiểm tại khách sạn: Có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

  – Bảo hiểm tại điểm: Có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

  Từ 1.000.000đ – 50.000.000đ / người/ vụ

  Nếu số tiền bảo hiểm được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm vượt mức số tiền bảo hiểm quy định tại Quy tắc này thì phí bảo hiểm được áp dụng theo phí bên dưới tùy từng trường hợp cụ thể.

  b. Bảo hiểm tại khách sạn và bảo hiểm tại điểm (khu du lịch, khu vui chơi, giải trí)

  Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,001% số tiền bảo hiểm/người/ ngày.

  Được tính cho các đối tượng quy định tại điều 2 (điểm 2) của quy tắc bảo hiểm này là 0,1% số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu (thám hiểm).

  Bảo Minh áp dụng mức miễn thường không khấu trừ số tiền dưới 200.000đ/vụ (Hai trăm nghìn đồng)

  – Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.

  – Bảo hiểm tại khách sạn: có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

  – Bảo hiểm tại điểm: có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

  Khi yêu cầu Bảo Minh trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo Minh các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày tử vong hoặc điều trị khỏi thương tật:

  – Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

  – Hợp đồng bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm, hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm của người được bảo hiểm bị tai nạn;

  – Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;

  – Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

  – Trường hợp người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Bạn Cách Chuẩn Bị Trang Phục Đi Du Lịch Hà Giang Từng Mùa
 • Du Khách Việt: ‘du Lịch Triều Tiên An Toàn Và Dễ Dàng Không Ngờ’
 • Đề Án Chiến Lược Xúc Tiến Quảng Bá Du Lịch Của Việt Nam Thực Trạng Và Một Số Kiến Nghị
 • Review Du Lịch Hàn Quốc
 • #35 Nhà Nghỉ Đà Lạt Gần Chợ, Gần Hổ Xuân Hương Giá Rẻ 2022
 • Bảo Hiểm Người Nước Ngoài Du Lịch Việt Nam Bảo Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Du Lịch Thái Lan Bằng Đường Bộ, Gợi Ý Tổng Chi Phí
 • Du Lịch Thái Lan Bằng Ô Tô
 • Hoang Sơ Khe Lim Tại Địa Điểm Du Lịch Gần Hội An
 • 9 Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang Giá Rẻ
 • Tour Du Lịch Thái Lan Khách Sạn 5 Sao
 • BẢO HIỂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH VIỆT NAM

  Bảo hiểm cho Người nước ngoài du lịch là khi người nước ngoài sang Việt Nam đi du lịch, thăm thân… không may bị ốm đau, bệnh tật hay tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế phát sinh trong quá trình điều trị nhưng không vượt quá giới hạn quy định cho mỗi Chương trình bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm.

  1. Đối tượng được bảo hiểm:

  1. Những người nước ngoài vào Việt Nam thăm quan, thăm viếng bạn bè, người thân, tham dự hội nghị, hội thảo, đại hội Quốc tế, biểu diễn văn nghệ, thể thao, công tác.
  2. Những người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt nam.

  Trong mọi trường hợp Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người trên 75 tuổi trừ khi đã được chấp nhận bằng văn bản từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm.

  2. Phí bảo hiểm

  a/ Phí bảo hiểm chương trình bảo hiểm chính:

  Đơn vị tính: VND

  b. Phí bảo hiểm Phần sửa đổi bổ sung:

  Phí bảo hiểm cho mỗi sửa đổi bổ sung được tính thêm 20% so với biểu phí của chương trình chính.

  Đơn vị tính: VND

  LIÊN HỆ HOTLINE: 097 453 33 19 – 093 150 99 55 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

  Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

  1. Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.
  2. Các rủi ro xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt nam.
  3. Bệnh có sẵn, bệnh hay khuyết tật bẩm sinh và các bệnh sau đây cho dù xảy ra truớc hay trong thời gian bảo hiểm: bệnh trĩ, chứng thoát vị, amidan dẫn đến phẫu thuật, dị tật vách ngăn mũi hoặc xương xoắn mũi, cường tuyến giáp, đục nhân mắt, bệnh xoang phải phẫu thuật, bệnh lạc màng trong tử cung, bệnh lao, dò hậu môn, viêm túi mật, sỏi các loại, dị tật hay bệnh về bàng quang hoặc niệu đạo, cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch, u dạ dày hoặc tá tràng, tật vẹo ngón chân ra ngoài, tất cả các loại u thông thường hay u ác tính, ung thư, rối loạn máu hay tuỷ xương, bệnh đái đường.
  4. Những chi phí vượt quá chi phí hợp lý và thông thường. Chi phí hợp lý và thông thường ở đây được xem như là những chi phí y tế không vượt quá mức chung cần thiết trong quá trình điều trị và cung cấp các dịch vụ y tế ở cùng khu vực đối với một người có cùng giới tính, độ tuổi và cùng một mức độ bệnh tật hoặc thương tật.
  5. Các chi phí mua cơ quan cấy ghép bộ phận cơ thể, chi phí phát sinh do người hiến bộ phận cơ thể, chi phí mua các bộ phận giả cơ thể.
  6. Những chi phí không được liệt kê bồi thường ở mục VI của Quy tắc bảo hiểm này.
  7. Điều trị những triệu chứng mới xuất hiện trong thời gian mang thai và những biến chứng của nó, bao gồm cả việc điều trị những tiến triển của bệnh mãn tính do ảnh hưởng của quá trình mang thai.
  8. Những chi phí di chuyển y tế cấp cứu, hồi hương hay những chi phí khác không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty cứu trợ và/hoặc không được thu xếp bởi Công ty cứu trợ do Bảo Việt chỉ định. Điểm loại trừ này sẽ không áp dụng đối với trường hợp vận chuyển cấp cứu từ những vùng xa xôi hẻo lánh không thể liên hệ trước với Công ty cứu trợ được và nếu để trì hoãn có thể sẽ làm cho người được bảo hiểm bị thiệt mạng hay bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khoẻ.
  9. Những chi phí phát sinh do hậu quả của các bệnh tâm thần hoặc rối loạn tinh thần gây ra.
  10. Việc điều trị do một bác sỹ không có đăng ký hành nghề theo quy định.
  11. Các chi phí phát sinh do hậu quả của việc tham gia vào các cuộc chiến tranh, nội chiến hoặc các hoạt động bất hợp pháp dẫn đến phải vào tù hay trong khi đang phục vụ ở trong lực lượng quân đội hay công an.
  12. Khủng bố, các thảm hoạ tự nhiên như sóng thần, núi lửa, động đất……

  LIÊN HỆ HOTLINE: 097 453 33 19 – 093 150 99 55 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

  Việc hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm giúp Quí khách an tâm hơn khi tham gia bảo hiểm đồng thời giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc cấp bảo hiểm cũng như bồi thường rủi ro (nếu có) sau này.

  Cám ơn Quí khách đã quan tâm đến dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt, chúng tôi mong muốn được phục vụ Quí khách hàng tốt nhất để phát triển.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Mai Châu, Hòa Bình (Cập Nhật 09/2020)
 • Du Lịch Mai Châu: Cẩm Nang Từ A Đến Z
 • Xin Visa Du Lịch Ai Cập
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Tự Túc Santorini Hy Lạp 4N3Đ
 • Tour Du Lịch Bắc Giang Đà Nẵng 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành Hằng Ngày
 • Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Hcm

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Câu Hỏi Về Giá Trị Nhân Văn Của Sản Phẩm Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Đảo Cát Bà 2022
 • Những Quán Karaoke Nổi Tiếng Ở Đà Nẵng Kèm Địa Chỉ Và Giá Cả
 • Rụng Tim Với 3 Homestay Ở Mộc Châu Siêu Đẹp, Giá Cả Siêu Yêu Thương ²⁰²¹
 • Gợi Ý Lịch Trình Du Lịch Mộc Châu 2 Ngày 1 Đêm
 • Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không những có đầy đủ nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu được thỏa mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí và du lịch. Với nhu cầu ngày càng tăng cao, bảo hiểm du lịch trong nước PJICO ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi của những người đi du lịch khi không may xảy ra những rủi ro, mất mất. Với một mức chi phí hợp lý, bạn đã có được những quyền lợi bảo hiểm như ốm đau, bệnh tật, tử vong…. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm du lịch, và là một trong những công ty đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, PJICO luôn nỗ lực để mang tới những sản phẩm bảo hiểm thiết thực với nhu cầu của khách hàng, luôn đồng hành cùng khách hàng giải quyết mọi khó khăn khi có sự có xảy ra.

   Lưu ý : Bảo hiểm du lịch trong nước dành cho du khách là người Việt Nam.

  1. Giá bảo hiểm du lịch nội địa hay mức phí bảo hiểm du lịch trong nước.

  Phí bảo hiểm du lịch = Tỷ lệ phí * Số tiền bảo hiểm.

  • Tỷ lệ phí : 0.015%/ STBH/ Người/ Ngày ( Tỷ lệ phí theo quy định của bảo hiểm PJICO).
  • Số tiền bảo hiểm tùy theo sự lựa chọn của khách hàng : Từ 10 trđ đến 100 triệu đồng.

  Lưu ý: Trường hợp người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván… chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm PJICO theo quy định.

  • Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.
  • Tai nạn được hiểu theo quy tắc này là một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân duy nhất, trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử bong hoặc thương tật thân thể.
  • Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
  • Tử vong hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  Lưu ý: Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do ốm đâu, bệnh tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

  • Khách hàng tải về giấy yêu cầu bảo hiểm trong nước.
  • Khách hàng điền đầy đủ thông tin và gửi về email [email protected]
  • Sau đó quý khách thông báo cho chúng tôi qua số điện thoại : 0902 642 058/ 0983 425 058 , chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ trong vòng 24h kế từ lúc nhận được thông báo.

  Thông báo tai nạn:

  Khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải thông báo cho PJICO trong vòng 24h và thực hiện theo chỉ dẫn của PJICO.

  Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm , Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện của Người được bảo hiểm phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây kể từ ngày người được bảo hiểm trị khỏi bệnh hoặc bị tử vong nhưng không quá một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
  • Hợp đồng bảo hiểm bản sao có danh sách của người được bảo hiểm.
  • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn.
  • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp ( trường hợp tử vong).

  5. Loại trừ ( không thuộc) phạm vi bảo hiểm du lịch trong nước.

  PJICO không chịu trách nhiệm cho những rủi ro xảy ra do nguyên nhân trực tiếp sau đây:

  • Người được bảo hiểm cố ý vi phạm pháp luật: pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương nơi du lịch.
  • Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp ( là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).
  • Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác.
  • Điều trị hoặc người sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sỹ điều trị.
  • Chiến tranh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giá Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước? ” Bảo Hiểm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam
 • Ghế Xếp Đa Năng Du Lịch Nh18X004
 • Máy Ảnh Fujifilm Finepix S8600 (Đen), Mua Trả Góp Giá Rẻ, Giao Hàng Toàn Quốc
 • Máy Ảnh Fujifilm Giá Rẻ Dưới 3 Triệu Nổi Bật Đầu Năm 2022
 • Best Review Top 5 Máy Ảnh Du Lịch Gọn Nhẹ Tinh Tế Cho Những ” Mọt Sống Ảo”
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×