Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

--- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Đài Loan Chi Tiết Nhất
 • Lịch Trình Du Lịch Hong Kong 3 Ngày
 • Có Nên Đi Du Lịch Thái Lan Tết Dương Lịch 2022 ?
 • Quảng Nam Phát Triển Du Lịch Bền Vững
 • Review #10 Resort Hòa Bình Cảnh Đẹp Như Tiên Mà Giá Cả Cực Tốt
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước, Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Aig, Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế, Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Việt, Biểu Mẫu Đăng Ký Nuôi Con Nuôi Trong Nước, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Cách Tiếp Cận Theo Nội Trong Trong Quản Lí Nhà Nước, Biểu Phí Bảo Hiểm Pti, Biểu Phí Bảo Hiểm Aia, Biểu Phí Bảo Hiểm Dân Sự Xe ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Aig, Biểu Phí Bảo Hiểm Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm Ung Thư, Biểu Phí Bảo Hiểm, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Pti, Biểu Phí Bảo Hiểm Tai Nạn, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Mic, Biểu Phí Bảo Hiểm Tài Sản, Biểu Phí Bảo Hiểm Thân Tàu, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Mic, Biểu Phí Bảo Hiểm Là Gì, Biểu Phí Bảo Hiểm An Gia, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe ô Tô Mới, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Tải, Biểu Phí Bảo Hiểm Oto, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Máy, Biểu Phí Bảo Hiểm Bic, Biểu Mẫu 66a Bảo Hiểm Xã Hội, Biểu Mẫu 67a Bảo Hiểm Xã Hội, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Y Tế, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Bảo Việt, Biểu Phí Bảo Hiểm Nhà Xưởng, Biểu Phí Bảo Hiểm Tnds, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Cơ Giới Của Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm Máy Móc Thiết Bị, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Cơ Giới, Biểu Phí Bảo Hiểm Manulife, Biểu Phí Bảo Hiểm Liberty, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Bắt Buộc, Quy Tắc Biểu Phí Bảo Hiểm Xây Dựng Lắp Đặt, Biểu Mẫu Đăng Ký Bảo Hiểm Y Tế, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe, Biểu Phí Bảo Hiểm Pvi Care, Biểu Phí Bảo Hiểm Pjico, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Pti, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe ô Tô Bảo Việt, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Pjico, Biểu Phí Bảo Hiểm Bưu Điện, Biểu Mẫu Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội, Biểu Phí Bảo Hiểm Xây Dựng Lắp Đặt, Biểu Phí Bảo Hiểm Bảo Minh, Biểu Phí Bảo Hiểm Dân Sự Xe ô Tô 2022, Biểu Phí Bảo Hiểm Dân Sự Xe ô Tô 2022, Biểu Phí Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Các Biểu Mẫu Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội, Biểu Phí Bảo Hiểm Bảo Việt An Gia, Biểu Phí Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Dân Sự Xe ô Tô 2022, Biểu Phí Bảo Hiểm Bảo Việt, Biểu Phí Bảo Hiểm Cháy Nổ, Biểu Phí Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô Mic, Biểu Phí Bảo Hiểm Của Bộ Tài Chính, Biểu Phí Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô Pti, Biểu Phí Bảo Hiểm Vbi Care, Biểu Phí Bảo Hiểm Vietinbank, Biểu Phí Bảo Hiểm Bắt Buộc, Biểu Phí Bảo Hiểm Kết Hợp Con Người, Biểu Phí Bảo Hiểm Hàng Hóa, Biểu Phí Bảo Hiểm Tnds ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm K Care, Biểu Phí Bảo Hiểm Học Sinh, Biểu Phí Bảo Hiểm Tnds Xe ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ, Dong Chi Neu Nhung Bieu Hien Cu Ueu Trong Phong Cach Song Thanh Cao Trong Sach Gian Di Cua Chu Tich, Khai Thac Gia Tri Van Hoa Lich Su Trong Hoat Dong Du Lich, Biểu Phí Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc, Biểu Phí Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển Nội Địa, Biểu Mẫu Đăng Ký Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, Quy Tắc Biểu Phí Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc, Biểu Phí Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự, Biểu Phí Bảo Hiểm Bảo An Gia Đình Việt, Biểu Phí Bảo Hiểm Bắt Buộc Xe Cơ Giới, Biểu Phí Bảo Hiểm Hàng Không, Biểu Phí Bảo Hiểm Tnds Xe Cơ Giới, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Vbi Care, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Vietinbank, Biểu Phí Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô Pjico, Biểu Phí Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô 2022, Biểu Phí Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô 2022, Biểu Phí Bảo Hiểm Tự Nguyện Xe Cơ Giới, Biểu Phí Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Thiết Bị Điện Tử, Biểu Mẫu Lập Và Kết Thúc Hiềm Nghi, Biểu Phí Bảo Hiểm Tnds Bắt Buộc, Biểu Phí Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện,

  Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước, Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Aig, Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế, Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Việt, Biểu Mẫu Đăng Ký Nuôi Con Nuôi Trong Nước, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Cách Tiếp Cận Theo Nội Trong Trong Quản Lí Nhà Nước, Biểu Phí Bảo Hiểm Pti, Biểu Phí Bảo Hiểm Aia, Biểu Phí Bảo Hiểm Dân Sự Xe ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Aig, Biểu Phí Bảo Hiểm Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm Ung Thư, Biểu Phí Bảo Hiểm, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Pti, Biểu Phí Bảo Hiểm Tai Nạn, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Mic, Biểu Phí Bảo Hiểm Tài Sản, Biểu Phí Bảo Hiểm Thân Tàu, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Mic, Biểu Phí Bảo Hiểm Là Gì, Biểu Phí Bảo Hiểm An Gia, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe ô Tô Mới, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Tải, Biểu Phí Bảo Hiểm Oto, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Máy, Biểu Phí Bảo Hiểm Bic, Biểu Mẫu 66a Bảo Hiểm Xã Hội, Biểu Mẫu 67a Bảo Hiểm Xã Hội, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe ô Tô, Biểu Phí Bảo Hiểm Y Tế, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Bảo Việt, Biểu Phí Bảo Hiểm Nhà Xưởng, Biểu Phí Bảo Hiểm Tnds, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Cơ Giới Của Pvi, Biểu Phí Bảo Hiểm Máy Móc Thiết Bị, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Cơ Giới, Biểu Phí Bảo Hiểm Manulife, Biểu Phí Bảo Hiểm Liberty, Biểu Phí Bảo Hiểm ô Tô Bắt Buộc, Quy Tắc Biểu Phí Bảo Hiểm Xây Dựng Lắp Đặt, Biểu Mẫu Đăng Ký Bảo Hiểm Y Tế, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe, Biểu Phí Bảo Hiểm Pvi Care, Biểu Phí Bảo Hiểm Pjico, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Pti, Biểu Phí Bảo Hiểm Xe ô Tô Bảo Việt, Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Pvi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Để Trở Thành Một Hướng Dẫn Viên Du Lịch Cần Có Những Tố Chất Gì?
 • Xe Bus Lào, Xe Bus Từ Hà Nội Đi Lào
 • Du Lịch Phú Quốc Bằng Ô Tô
 • Bật Mí Cho Bạn Những Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Thái Lan
 • Đi Du Lịch Đài Loan Nên Mua Gì Làm Quà
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Pjico (Trong Nước Và Quốc Tế)

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Của Hãng Nào Tốt Nhất 2022
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Prudential Vietnam
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Pvi
 • Bảo Hiểm Du Lịch Pvi
 • Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu
 • Vậy, bạn đã biết bảo hiểm sức khỏe Pjico bao gồm những sản phẩm nào, quyền lợi, mức phí, hồ sơ thủ tục cần chuẩn bị ra sao chưa? Hãy chắc chắn nắm rõ mọi thông tin trước khi quyết định đặt bút ký vào hợp đồng.

  1/ Có nên mua bảo hiểm sức khỏe Pjico

  Rất nhiều khách hàng đặt câu hỏi: có nên mua bảo hiểm sức khỏe Pjico không? Nếu giành thêm chút thời gian tìm hiểu bạn sẽ thấy đây là lựa chọn tuyệt vời vì nó có thể đảm bảo tối đa lợi ích cho khách hàng

  – Pjico là công ty bảo hiểm uy tín, tiềm lực

  So với một số thương hiệu bảo hiểm khác trên thị trường, bảo hiểm của công ty này còn thua về bề dạy kinh nghiệm, tuổi đời cũng khiêm tốn hơn nhiều nhưng tốc độ tăng trưởng, uy tín và tầm ảnh hưởng không hề thu kém bất cứ tập đoàn bảo hiểm nào.

  Sở hữu trong tay nguồn vốn điều lệ lớn, số lượng khách hàng không ngừng tăng lên nhanh chóng, bảo hiểm Pjico ngày càng chiếm lĩnh thị trường, trở thành 1 trong 4 đơn vị đi đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

  Với hệ thống các chi nhánh, đại lý bảo hiểm phủ sóng trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên đông đảo, chuyên nghiệp, am hiểu thị trường, có khả năng đánh giá rủi ro và tìm kiếm giải pháp để quan lý rủi ro đó một cách hiệu quả nên khách hàng an tâm với lựa chọn này

  – Gói sản phẩm đa dạng, phú đóng linh hoạt

  Bảo hiểm sức khỏe Pjico Healthcare cũng là lựa chọn hấp dẫn được nhiều khách hàng tin dùng. Ngoài ra, còn có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế Care Plus, bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế

  Mỗi sản phẩm có một chức năng bảo vệ riêng, mức phí đóng khác nhau và quyền lợi chi trả của bảo hiểm cũng không giống nhau nên bạn hãy cân nhắc và lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế của bản thân, gia đình.

  Với sản phẩm chăm sóc sức khỏe này, khách hàng được lựa chọn dịch vụ y tế mà mình muốn: có thể điều khám chữa bệnh ở bệnh viện công, bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế với dịch vụ bảo lãnh 24/7.

  Được chi trả toàn bộ quyền lợi điều trị nội trú, chi trả quyền lợi điều trị ngoại trú theo đúng nguyên tắc bảo hiểm, được bảo hiểm tính mạng cá nhân, hưởng chế độ thai sản, trợ cấp nghỉ việc do tai nạn… giúp khách hàng giảm bớt áp lực, nỗi lo về tài chính khi không may gặp phải rủi ro trong cuộc sống

  – Bồi thường nhanh chóng, dịch vụ tận tâm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn vì thế bảo hiểm sức khỏe Pjico càng được đông đảo khách hàng tin dùng.

  2/ Các gói bảo hiểm sức khỏe Pjico

  2.1 Bảo hiểm sức khỏe Pjico Healthcare

  a) Đối tượng khách hàng

  Khách hàng Doanh nghiệp/ các tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm cho các thành viên.

  b) Đối tượng được bảo hiểm

  Các cá nhân là công dân VN, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại VN có độ tuổi từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi, trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ.

  PJICO không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:

  • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong;
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

  c) Quyền lợi bảo hiểm

  Quyền lợi bảo hiểm chính

  Bảo hiểm sinh mạng cá nhân: Tử vong hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật: PJICO chi trả toàn bộ STBH.

  Bảo hiểm tai nạn cá nhân:

  • Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: chi trả toàn bộ STBH.
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: chi trả theo Bảng tỷ lệ.
  • Thương tật tạm thời do tai nạn: thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý.
  • Trợ cấp nghỉ việc do điều trị tai nạn (cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm).

  Bảo hiểm chi phí y tế nằm viện điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản:

  • Nằm viện điều trị ốm đau, bệnh tật: thanh toán các chi phí cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.
  • Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: thanh toán các chi phí cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.

  Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

  • Bảo hiểm điều trị ngoại trú.
  • Thai sản
  • Trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú do ốm, đau, bệnh tật và/ hoặc tai nạn

  2.2 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế Care Plus

  Bảo hiểm sức khoẻ CARE PLUS, với tiêu chuẩn Quốc tế, quyền lợi lên tới 42 tỷ đồng/1 người/1 năm (tương đương khoảng 2 triệu USD) – là sự lựa chọn đảm bảo nhất cho Quý khách hàng cao cấp cùng gia đình thân yêu, mang lại sự yên tâm khi cần khám chữa bệnh tại các bệnh viện hàng đầu trên thế giới và ngay tại Việt Nam với đội ngũ y bác sỹ tận tâm, nhiệt tình, chu đáo!

  CARE PLUS ra đời đánh dấu sự nỗ lực hợp tác quốc tế giữa PJICO – Nhà Bảo hiểm thuộc TOP dẫn đầu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ nội địa Việt Nam và AXA PPP International Healthcare.

  Tập đoàn tên tuổi giàu kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe cá nhân từ hơn 100 năm qua; AXA cũng là thương hiệu tầm cỡ quốc tế đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu cùng hơn 10.500 nhà cung cấp dịch vụ

  a) Phạm vi địa lý được bảo hiểm

  • Chương trình A1, B1, C1: Toàn cầu ngoại trừ nước Mỹ
  • Chương trình A2, B2, C2: Đông Nam Á
  • Chương trình D1, D2: Việt Nam

  (Chỉ áp dụng cho điều trị cấp cứu trong trường hợp người được bảo hiểm ở bên ngoài phạm vi địa lý được bảo hiểm không quá 90 ngày/mỗi chuyến đi)

  b) Quyền lợi bảo hiểm Care Plus

  d) Biểu phí bảo hiểm Care Plus

  Mức phí đóng bảo hiểm sức khỏe Pjico Plus cao cấp phụ thuộc vào từng chương trình khách hàng lựa chọn, phụ thuộc vào độ tuổi tham gia. Bạn hãy dựa vào năng lực tài chính của bản thân, gia đình và nhu cầu bảo vệ riêng của mỗi người mà lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

  2.3 Bảo hiểm con người 24/7

  a) Điều kiện tham gia bảo hiểm

  – Điều kiện và độ tuổi: khách hàng là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 65 tuổi

  – Loại trừ bảo hiểm đối với các trường hợp sau: người bị tàn phế, thương tật vĩnh viễn trên 50%, bệnh nhân bị bệnh ung thư, bệnh phong, bệnh tâm thần, người đang trong thời gian điều trị thương tật và bệnh tật.

  b) Quyền lợi bảo hiểm cụ thể

  + Người được bảo hiểm từ trên 14 tuổi vi phạm các quy định của pháp luật, quy định, nội quy của chính quyền địa phương hay các tổ chức xã hội, vi phạm luật lệ an toàn giao thông

  + Hành động cố ý gây thương tích của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp bảo hiểm đó.

  + Hậu quả của việc sử dụng bia rượu quá mức, dùng ma túy, các chất kích thích, chất gây nghiện.

  + Tổn thất, hậu quả gây ra bởi nội chiến, đình công, chiến tránh, động đất, núi lửa, nhiễm các loại chất phóng xạ

  3/ Thủ tục hồ sơ nhận tiền bảo hiểm

  – Giấy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm theo mẫu có sẵn của bảo hiểm Pjico

  – Chứng minh thư nhân dân của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp

  – Giấy chứng tử trong trường hợp khách hàng không may bị tử vong

  – Giấy khám nghiệm tử thi nếu có

  Nếu đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ hợp pháp nói trên, bảo hiểm sẽ tiến hành chi trả quyền lợi cho khách hàng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp đầy đủ các loại hồ sơ.

  4/ Thời gian, quy trình xử lý hồ sơ nhận tiền bảo hiểm

  + Khách hàng phải đảm bảo gửi hồ sơ giải quyết quyền lợi đến cho bảo hiểm trong vòng 90 ngày kể từ ngày điều trị bệnh cuối cùng

  + Quyền lợi được giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc nếu khách hàng đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu. Tối đa không quá 30 ngày nếu khách hàng thiếu hồ sơ cần bổ sung

  Bảo hiểm sức khỏe Pjico luôn đảm bảo giải quyết quyền lợi cho khách hàng một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng quy trình, minh bạch và khoa học:

  + Khách hàng hoàn thành các loại giấy tờ bảo hiểm theo yêu cầu nộp lên cho công ty bảo hiểm trong thời gian quy định.

  + Nhân viên bảo hiểm Pjico sẽ tiếp nhận giấy tờ yêu cầu thanh toán quyền lợi của khách hàng. Sau đó, tiến hành thẩm định các thông tin đó. Nếu thiếu bất cứ giấy tờ nào, nhân viên bảo hiểm phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng để họ bổ sung kịp thời

  – Quy trình giải quyết quyền lợi ở bệnh viện không liên kết:

  + Sau khi xuất viện, cần thu thập đầy đủ hồ sơ, bệnh án, viện phí..rồi nộp lại cho Pjico

  – Quy trình giải quyết quyền lợi tại bệnh viện thuộc diện bảo lãnh, liên kết:

  + Nếu toàn bộ chi phí khám chữa bệnh thuộc diện chi trả của bảo hiểm thì khách hàng không phải thanh toán bất cứ khoản nào nữa. Ngược lại, nếu số tiền chữa bệnh của bạn vượt quá mức chi của bảo hiểm thì bạn sẽ là người phải đứng ra thanh toán khoản chênh đó.

  5/ Kinh nghiệm mua bảo hiểm sức khỏe Pjico

  Để đảm bảo tối đa quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình trước những rủi ro không may trong cuộc sống, khi tham gia bảo hiểm sức khỏe nói chung và bảo hiểm Pjico nói riêng, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  – Bạn phải chắc chắn rằng mình đã nắm vững mọi thông tin về sản phẩm bảo hiểm lựa chọn: điều kiện tham gia như thế nào, loại trừ bảo hiểm ra sao, quyền lợi có hấp dẫn hay không, thời gian chờ….

  – Tốt nhất, bạn nên nhờ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và uy tín của công ty giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cách lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất.

  – Chọn gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp với nhu cầu bảo vệ, đặc thù công việc, nghề nghiệp của bản thân. Tất nhiên, bạn không thể bỏ qua phí đóng của từng sản phẩm. Hãy chọn gói có mức phí tương xứng với thu nhập, năng lực tài chính của bạn.

  – Phải biết rõ các loại hồ sơ, thủ tục cần thiết khi nhận tiền bảo hiểm, thời hạn nộp hồ sơ, thời gian giải quyết quyền lợi cho khách của công ty bảo hiểm Pjico

  – Một điều quan trọng nữa khi tham gia bảo hiểm sức khỏe này là bạn cần biết thời gian chờ. Điều này vô cùng quan trọng vì nếu sự kiện bảo hiểm diễn ra trong thời gian chờ thì khách hàng sẽ không được chi trả quyền lợi, nhất là với gói bảo hiểm thai sản.

  6/ Tài liệu sản phẩm

  Bài viết khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
 • An Tâm Đi Thật Xa Để Trở Về Với Bảo Hiểm Du Lịch Pjico
 • Bảo Ngân Bán Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Online
 • Mua Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Online & Cần Biết
 • Mách Bạn Chọn Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Nào Tốt
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Liberty Travelcare
 • Xây Dựng Tiêu Đề Và Biểu Tượng Du Lịch Mới
 • Công Bố Biểu Tượng Du Lịch Việt Nam 2011
 • Ý Nghĩa Biểu Tượng Travel Logo Của Một Số Công Ty Du Lịch Hàng Đầu Việt Nam
 • Luật Du Lịch 2022, Luật Số 09/2017/qh14 2022
 • ĐÔNG NAM Á (ASEAN) gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar (Burma), Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timo.

  2. Biểu phí cho 1 khách hàng đi trong phạm vi Châu Á (ASIA)

  Loại tiền tệ: USD hoặc EUR

  CHÂU Á (ASIA) gồm: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Mông Cổ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Malpes, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Síp, Gruzia, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Palestine, Qatar, Ả Rập Saudi, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Yemen (Lưu ý: Nhập Bản, Úc, New Zealand tính thuộc phạm vi Toàn Cầu).

  3. Biểu phí cho 1 khách hàng đi trong phạm vi Toàn Cầu

  Loại tiền tệ: USD hoặc EUR

  TOÀN CẦU (GLOBAL) gồm: Các nước còn lại (bao gồm Nhật Bản, Úc, New Zealand).

  Điểm đến (vùng lãnh thổ đến);

  Loại tiền tệ (cả phí và quyền lợi bảo hiểm được áp dụng cùng 1 loại tiền tệ): loại tiền tệ mặc định của Bảo hiểm du lịch quốc tế là USD.

  Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách xin VISA vào Châu Âu, Đại sứ quán có thể yêu cầu chính xác loại tiền tệ là EUR, Chương trình bảo hiểm có mức bồi thường tối thiểu là 30.000 EUR. Quý khách lưu ý khi lựa chọn loại tiền tệ và chương trình bảo hiểm.

  Chương trình Bảo hiểm: Có 5 chương trình bảo hiểm tương ứng mức bồi thường tối đa 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000 USD/EUR, Quý khách căn cứ nhu cầu của mình để chọn 1 chương trình bảo hiểm. Lưu ý: Trong trường hợp xin VISA vào Châu Âu, Đại sứ quán thường yêu cầu chương trình bảo hiểm có mức bồi thường tối đa 30.000 EUR trở lên (tương ứng với Chương trình C, D hoặc E theo EUR của website). Quý khách lưu ý khi lựa chọn chương trình bảo hiểm.

  Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

  Bồi thường các chi phí y tế phát sinh ngoài lãnh thổ Nước Xuất Hành, bao gồm:

  a. Điều trị nội trú, phẫu thuật, xe cứu thương, xét nghiệm, bác sĩ, y tá .v.v..

  b. Điều trị ngoại trú bao gồm chi phí khám bệnh, thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, chụp X-quang, xét nghiệm chuẩn đoán theo chỉ định .v.v..

  Điều trị tiếp theo sau khi quay về Nước Xuất hành: Các chi phí điều trị nội trú cần thiết phát sinh trong trong vòng 90 ngày kể từ khi quay về nước xuất hành sau khi đã xuất viện ở nước ngoài.

  Chi phí ăn ở đi lại bổ sung

  Chi phí bổ sung thêm cho 01 vé máy bay hạng thường để Người được bảo hiểm quay trở về nước và chi phí ăn ở phát sinh thêm cho Người được bảo hiểm và Người đi kèm cùng tham gia đơn bảo hiểm này do Người được bảo hiểm cần thiết phải điều trị thương tật hoặc ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng.

  Mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm.

  Giới hạn cho một hạng mục hoặc một bộ/đôi

  Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó.

  Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này.

  Bồi thường 25 USD/EUR cho mỗi 12 tiếng trì hoãn chuyến đi do điều kiện thời tiết xấu, bãi công, trục trặc kĩ thuật hoặc máy móc của máy bay hoặc phương tiện vận chuyển.

  Bồi thường tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy chuyến do Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc được cách ly để kiểm dịch.

  9. Trách nhiệm cá nhân đối với bên thứ ba

  Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với tổn thất về người hay tài sản gây ra cho bên thứ ba trong thời hạn bảo hiểm.

  (Quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho việc sử dụng hay thuê xe cộ có động cơ)

  BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG – XIN VISA ĐI NƯỚC NGOÀI

  Chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn 24/7 theo số máy 0944 527 627 / 0989 102 462 từ những thắc mắc thông thường đến những tình huống khẩn cấp trong suốt chuyến đi.

  Công ty Bảo Hiểm Hùng Vương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Bí Quyết Đi Tour Du Lịch Nam Phú Quốc Từ A
 • Bí Quyết Đi Du Lịch Đà Nẵng Tự Túc Tiết Kiệm Nhất
 • Bí Quyết Du Lịch Phú Quốc Của Người Bản Địa
 • Bí Quyết Đặt Tour Du Lịch Nước Ngoài Giá Rẻ Nhưng Chất Lượng
 • Phí Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Là Bao Nhiêu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Jakarta Tự Túc
 • Tổng Hợp Kinh Nghiệm Du Lịch Hàng Châu (Tất Tật Chí Phí Và Visa)
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Hàng Châu
 • Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Thừa Thiên Huế
 • Du Lịch Hà Nội Mùa Nào Đẹp Nhất
 • Bảo hiểm du lịch trong nước là gì?

  Bảo hiểm du lịch là loại hình bảo hiểm chi trả cho cá nhân hoặc gia đình những tổn thất phát sinh từ các sự cố xảy ra trong chuyến đi như: Tai nạn, ốm đau, chuyến đi bị hoãn, thất lạc hành lý, hay mất hộ chiếu…

  Bảo hiểm du lịch trong nước là loại bảo hiểm dành cho người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, du lịch hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

  Lợi ích khi tham gia bảo hiểm du lịch

  Bảo hiểm du lịch có trách nhiệm giải quyết những sự cố phát sinh trên hành trình. Chẳng hạn như thanh toán các chi phí mất mát, hỏng hóc hay thiệt hại hành lý tư trang do các nguyên nhân khách quan, quyền lợi bảo hiểm hủy chuyến bay/hành trình và chăm sóc y tế sức khỏe tại một nơi xa lạ…

  Bảo hiểm du lịch hỗ trợ chi phí về giấy tờ thông hành như: Thanh toán chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa, vé máy bay, chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do các giấy tờ thông hành bị mất trộm, cướp, thiên tai…. hoặc trong những sự cố hoãn, hủy chuyến bay, rút ngắn thời gian du lịch, thất lạc hành lý, bị dời chuyến đột xuất hay các sự cố khác về chuyến bay…

  Bảo hiểm còn bồi thường nếu công ty du lịch bị phá sản. Những sự cố như không tặc, dịch vụ khách sạn bị gián đoạn hay hủy bỏ do xảy ra đình công hay bạo động cũng được một số công ty bồi thường bảo hiểm. Hoặc có công ty còn bảo hiểm cho cả mất mát hoặc thiệt hại tài sản nếu nhà của khách hàng bị cháy khi họ đang đi du lịch nước ngoài.

  Tuy nhiên, bảo hiểm du lịch sẽ không bồi thường trong một số trường hợp như: Gặp rủi ro do chiến tranh, nội chiến; phụ nữ mang thai; không áp dụng cho trường hợp tự tử; mất tích bí ẩn; bị nhiễm HIV, chất phóng xạ; hành vi trái pháp luật; đi chữa bệnh; tham gia các trò chơi mạo hiểm.

  Phí bảo hiểm du lịch trong nước là bao nhiêu?

  Phí bảo hiểm du lịch trong nước là bao nhiêu?

  • Không phải bất kỳ gói bảo hiểm du lịch trong nước nào cũng giống nhau, mỗi gói bảo hiểm sẽ có mức phí khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, điều kiện và mục đích, quyền lợi của khách hàng
  • Tuy nhiên, thì mức phí bảo hiểm du lịch trong nước không quá cao. Bởi đã có những quy định trong luật bảo hiểm du lịch trong nước nếu công ty bảo hiểm báo giá quá cao thì sẽ bị xử phạt
  • Mức phí bảo hiểm du lịch trong nước rất thấp so với bảo hiểm đi du lịch quốc tế, nó có giá thấp nhất từ 1.500 đồng/người/ngày – 4.500 đồng/người/ngày.
  • Ngoài ra, mức phí bảo hiểm du lịch sẽ tùy thuộc vào địa điểm đến, thời gian đi du lịch cũng như yêu cầu của khách hàng muốn lựa chọn thêm các quyền lợi để hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm du lịch
  • Tại một số công ty sẽ quy định thêm phụ phí bảo hiểm, phụ phí này sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng, địa điểm, trò chơi… bạn tham gia, và mỗi công ty sẽ có quy định phụ phí cụ thể.

  Nếu bạn đi du lịch theo tour thì hầu hết các công ty du lịch trong nước đều đã mua cho du khách gói bảo hiểm du lịch trong nước và phí bảo hiểm sẽ được tính kèm trong giá tour du lịch.

  Phạm vi của bảo hiểm du lịch trong nước là bảo hiểm cho những thương tật, tàn tật, tử vong do tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong chuyến đi du lịch của du khách với hạn mức trách nhiệm bảo hiểm cao nhất là 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Bên cạnh đó, số tiền bảo hiểm du lịch trong nước sẽ có định mức từ 1 triệu – 100 triệu. Và mức phí bảo hiểm sẽ thay đổi tương ứng với mức giá trị bảo hiểm mà khách hàng đã lựa chọn.

  Tỷ lệ phí bảo hiểm du lịch sẽ áp dụng cho bảo hiểm du lịch nội địa theo chuyến là 0,015% với hạn mức trách nhiệm bồi thường sẽ do khách hàng yêu cầu. Vì thế, để tính phí bảo hiểm du lịch trong nước đơn giản, chính xác thì bạn chỉ cần tính theo công thức sau:

  Phí bảo hiểm = 0,015% x Số tiền bảo hiểm x Số ngày đi x Số người đi

  Bảo hiểm du lịch – Tấm vé an toàn trong mọi hành trình

  Mua bảo hiểm du lịch trong nước ở đâu?

  Nhìn chung các loại hình bảo hiểm du lịch trong nước sẽ đều có các quyền lợi cơ bản giống nhau.

  Bảo hiểm du lịch trong nước Bảo Việt

  Với sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước Bảo Việt sẽ áp dụng cho hai đối tượng tham gia:

  • Bảo hiểm cho khách du lịch trong nước: Với quyền lợi bảo hiểm khi bị tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn, ốm đau, bệnh tật bất ngờ.
  • Bảo hiểm cho người nước ngoài du lịch tại Việt Nam: Với quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong; thương tật thân thể do tai nạn bất ngờ; mất nguyên kiện hành lý gửi theo chuyến đi; mất, thiệt hại hành lý, vật dụng cá nhân do cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm, va, lật đổ, chìm, rơi…

  Tại Bảo Việt quy định số tiền tuỳ theo sự lựa chọn của khách hàng từ 1.000.000 VND đến 10.000.000 VND.

  Mức phí bảo hiểm được quy định khi khách hàng tham gia bảo hiểm chuyến hoặc ở khách sạn, nhà khách là 0,015%/STBH/người/ngày. Nếu khách hàng chỉ tham gia bảo hiểm ở các khu vực du lịch có tắm biển, leo núi hoặc đi thuyền trên sông nước thì mức phí được áp dụng là 0,010%/STBH/lượt người.

  Ngoài ra Bảo Việt cũng áp dụng thu thêm phụ phí 0,1%/STBH/người/cuộc thi đấu/ngày với các đối tượng tham gia các trò chơi nguy hiểm như: Thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván…

  Bảo hiểm du lịch trong nước Bảo Minh

  Tại Bảo Minh cung cấp sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước với người đi tham quan nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp người tham gia bị chết, thương tật thân thể do tai nạn, chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm, chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

  Số tiền bảo hiểm tại Bảo Minh được quy định từ 1 triệu – 50 triệu VND.

  Mức phí bảo hiểm được quy định theo:

  Bảo hiểm chuyến đi:

  Bảo hiểm tại khách sạn và tại điểm du lịch vui chơi, giải trí: Tỷ lệ phí 0,01% STBH/người/ngày.

  Ngoài ra Bảo Minh sẽ thu thêm phụ phí là 0,1% STBH/người/cuộc thi đấu cho các đối tượng tham gia những trò chơi nguy hiểm như: Thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván…

  Bảo hiểm du lịch trong nước BIC

  Bảo hiểm du lịch trong nước BIC áp dụng cho người tham gia bảo hiểm khi đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, du lịch hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp người tham gia gặp rủi ro chết, thương tật thân thể do tai nạn, chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm, chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  BIC bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm/hạn mức trách nhiệm từ 10 triệu – 50 triệu VND

  Mức phí được áp dụng tại BIC là 0,015% x Số tiền bảo hiểm x Số ngày du lịch.

  Trường hợp người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván… chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm theo quy định của BIC.

  Bảo hiểm du lịch trong nước MIC

  Mic bảo hiểm với phạm vi người tham gia du lịch trong nước trên lãnh thổ Việt Nam, với các trường hợp xảy ra rủi ro như: Chết, thương tật thân thể do tai nạn, chết ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm, chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  Với số tiền bồi thường tùy theo sự lựa chọn từ 5.000.000 VND đến 20.000.000 VND.

  Phí bảo hiểm dành cho khách du lịch tham gia bảo hiểm chuyến hoặc ở khách sạn, nhà khách là 0,015%/STBH/người/ngày. Đối với khách du lịch chỉ tham gia bảo hiểm ở các khu vực du lịch có tắm biển, leo núi hoặc đi thuyền trên sông nước: 0,010%/STBH/lượt người.

  Ngoài ra nếu khách du lịch tham gia các trò chơi mạo hiểm sẽ thu thêm phụ phí là 0,1%/STBH/người/cuộc thi đấu/ngày như: Thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván…

  Bảo hiểm du lịch trong nước PIT

  Khi tham gia bảo hiểm du lịch trong nước PIT bạn được hưởng quyền lợi khi đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, du lịch hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, nếu gặp rủi ro như: Chết, thương tật thân thể do tai nạn, chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ, chết hoặc thương tật thân thể do có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  Số tiền bảo hiểm khách hàng có thể lựa chọn từ 1 triệu – 100 triệu VND.

  Mức phí theo chuyến hoặc ở khách sạn, nhà nghỉ là 0,015% STBH/người/ngày

  Mức phí theo khu vực tắm biển, leo núi, đi thuyền trên sông là 0,01% STBH/lượt/người

  Ngoài ra nếu người được bảo hiểm chơi/tham gia các trò chơi mạo hiểm sẽ thu thêm phụ phí 0,1% như: Thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván…

  Bảo hiểm du lịch trong nước đem lại cho bạn nhiều quyền lợi với chi phí hợp lý, bạn có thể mua bảo hiểm trực tiếp hoặc online tại các công ty uy tín. Bạn có thể tìm hiểu các công ty bán bảo hiểm du lịch trong nước online uy tín để nắm rõ hơn các sản phẩm chi tiết nhất.

  Bảo hiểm du lịch trong nước là gói bảo hiểm không bắt buộc nhưng khi đi du lịch bạn nên mua bảo hiểm để có được chuyến đi an toàn, thoải mái cũng như đề phòng những tổn thất, rủi ro có thể xảy ra trong chuyến đi du lịch của mình. Bên cạnh đó, mức phí bảo hiểm du lịch trong nước cũng không hề đắt, thế nên hãy lên kế hoạch “phòng còn hơn chống” đối với những rủi ro bạn có thể gặp khi đi du lịch.

  Nếu bạn có nhu cầu mua bảo hiểm du lịch trong nước và cần tư vấn hỗ trợ Miễn Phí hãy để lại thông tin ngay bây giờ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Đà Lạt Buổi Tối Với 8 Điểm Tham Quan Cực Đẹp Và Đầy Thú Vị
 • Buổi Tối Ở Đà Lạt Nên Đi Đâu? Top Những Điểm Đến Hấp Dẫn Nhất
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Mộc Châu Tự Túc Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Đi Du Lịch Mộc Châu
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bãi Dài Phú Quốc
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Liberty Travelcare

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Tiêu Đề Và Biểu Tượng Du Lịch Mới
 • Công Bố Biểu Tượng Du Lịch Việt Nam 2011
 • Ý Nghĩa Biểu Tượng Travel Logo Của Một Số Công Ty Du Lịch Hàng Đầu Việt Nam
 • Luật Du Lịch 2022, Luật Số 09/2017/qh14 2022
 • Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh Lạc Quan Về Du Lịch Việt Nam
 • Khi nhu cầu đi du lịch của con người trong cuộc sống hiện đại ngày càng gia tăng, đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm triển khai đa dạng sản phẩm.

  Một trong số đó, được tin tưởng và ưa chuộng hơn cả phải kể đến bảo hiểm du lịch được cung cấp bởi thương hiệu Liberty.

  1/ Dịch vụ bảo hiểm du lịch Liberty

  Được lập từ năm 1912, doanh nghiệp bảo hiểm Liberty luôn được đánh giá cao bởi tiềm lực tài chính vững vàng. Cùng với đó phải kể đến uy tín xây dựng từ hàng triệu khách hàng trên thế giới. Liberty đã tỏ rõ thế mạnh của mình khi thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 2003.

  Đến năm 2008, Liberty chính thức được cấp phép cung cấp dịch bảo hiểm đến toàn bộ khách hàng trên lãnh thổ Việt Nam. Với hơn 900 văn phòng đại diện trên thế giới, quy tụ trên 45,000 nhân viên trình độ cao, chắc chắn bảo hiểm Liberty sẽ là lựa chọn lý tưởng cho hành trình du lịch của bạn.

  Khách hàng mua gói bảo hiểm Liberty TravelCare sẽ được công ty bảo vệ một cách toàn diện trước những rủi ro ngoài ý muốn như: điều trị bệnh, thương tật ở Việt Nam hay nước ngoài, hỗ trợ chi phí thăm thân, thất lạc hành lý, trì hoãn chuyến đi, mất giấy tờ tùy thân, thiệt hại tài sản…

  a) Đối tượng khách hàng

  Dành cho công dân Việt Nam và những người thường trú nhân tại Việt Nam, độ tuổi tối đa 75 tuổi.

  b) Phạm vi bảo hiểm

  + Bảo hiểm đi theo chuyến: Tối đa gồm 2 người lớn và không giới hạn về số lượng trẻ em. Trong đó trẻ phải có quan hệ huyết thống cùng với ít nhất một người lớn tham gia bảo hiểm.

  Lưu ý, trẻ em là đối tượng tối đa đến 17 tuổi.

  Bảo hiểm Liberty TravelCare bảo vệ cho tính mạng, tài sản của khách hàng trong hành trình du lịch với nhiều quyền lợi hấp dẫn.

  Hỗ trợ chi phí tai nạn cá nhân và phục vụ y tế:

  + Thanh toán chi phí y tế lên đến 2,4 tỷ đòng khi điều trị ở nước ngoài.

  + Nếu về Việt Nam cần điều trị, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thanh toán cho khách hàng lên đến 300 triệu đồng.

  Quyền lợi về việc huỷ hoặc rút ngắn chuyến đi:

  + Bảo hiểm du lịch Liberty bồi thường đến 120 triệu đồng nếu chuyến đi của khách hàng bị hủy bỏ hoặc rút ngắn do sự cố bất ngờ phát sinh.

  + Chi trả cho chuyến đi bị trì hoãn lên tới 12 triệu đồng.

  Hỗ trợ sự cố đi lại:

  + Khách hàng không may bị mất hộ chiếu được đền bù đến 24 triệu đồng.

  + Chi trả thiệt hại hành lý, tài sản cá nhân đạt mức tối đa 60 triệu đồng.

  + Trường hợp khách hàng bị mất tiền do thiên tai, trộm cướp, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả đến 6 triệu đồng.

  c) Minh họa quyền lợi bảo hiểm

  Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm du lịch Liberty

  d) Thời hạn bảo hiểm

  + Với bảo hiểm mua theo năm: Không giới hạn về số lượng chuyến đi trong khi bảo hiểm còn hiệu lực. Tuy nhiên, mỗi chuyến đi cũng không kéo dài quá 90 ngày.

  e) Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế Liberty

  Liberty đưa ra mức phí đóng bảo hiểm du lịch dựa vào các tiêu chí tác động cụ thể sau đây.

  • Chương trình bảo hiểm khách hàng chọn lựa.
  • Đối tượng khách hàng là cá nhân hay gia đình.
  • Thời gian diễn ra hành trình du lịch.
  • Vùng du lịch, được phân chia:

  + Khu vực Đông Nam Á: Lào, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Brunei.

  + Khu vực Châu Á Thái Bình Dương : Khối Asean, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhât Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka, Pakistan, Ấn Độ, Úc, New Zealand.

  Chi tiết giá của các gói bảo hiểm du lịch Liberty như sau:

  – Gói CLASSIC:

  + Quyền lợi tối đa đến 1 tỷ đồng/người lớn; 500 triệu đồng/trẻ em.

  + Phí bảo hiểm tối thiểu là 105.000 VNĐ trở lên, biểu phí thay đổi tùy thuộc vào số ngày chuyến đi và điểm đến.

  Biểu phí bảo hiểm Liberty – CLASSIC – Gói EXECUTIVE:

  + Quyền lợi tối đa đạt 2 tỷ đồng/người lớn; 1 tỷ đồng/trẻ em.

  Biểu phí gói bảo hiểm Liberty – EXECUTIVE – Gói PREMIER:

  + Phí bảo hiểm tối thiểu là 217.000 VNĐ trở lên, sự thay đổi còn phụ thuộc vào số ngày đi và điểm đến du lịch.

  + Người hưởng bảo hiểm mắc bệnh trước hoặc được liệt kê ở mục loại trừ theo quy định bảo hiểm du lịch chung.

  + Người được bảo hiểm cố ý tự gây thương thích, có ý định tử tử, mất trí.

  + Tham gia các hoạt động thể thao mang tính chuyên nghiệp, leo núi, diều lượn, nhảy dù, đua (thuyền, xe), thi đấu.

  + Sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn từ bác sĩ, dùng chất kích thích và đồ uống có cồn.

  + Bảo hiểm du lịch Liberty không chi trả cho khách hàng nếu mắc bệnh lây lan qua con đường tình dục.

  + Chi phí cho việc phẫu thuật, điều trị mang tính phòng ngừa như tiêm chủng, tiên vắc xin, cắt bao quy đầu…

  + Điều trị răng, trừ tình huống cấp thiết bởi tai nạn gây thương tổn.

  + Giấy chứng nhận bảo hiểm du lịch Liberty (bản chính).

  + Bản sao hộ chiếu, đòi hỏi trang thông tin về khách hàng và trang được cục hải quan đánh dâu mộc thể hiện chính xác ngày đi và ngày về.

  + Bản sao vé máy bay.

  + Chứng từ chính minh thời gian chuyến đi nếu khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm du lịch theo năm.

  + Bằng chứng về các tổn thất theo quy định bảo hiểm Liberty.

  Tai nạn chết người:

  Bản gốc biên bản của cảnh sát, giấy chứng tử, báo cáo khám nghiệm tử thi (nếu có), CMND/thẻ căn cước của người hưởng bảo hiểm (bản sao).

  Thương tật vĩnh viễn: Chi phí y tế và điều trị:

  Chứng từ y tế (bao gồm hóa đơn mua thuốc, biên nhận), hóa đơn tại bệnh viện, báo cáo y tế nêu rõ triệu chứng bệnh xuất viện.

  Quyền lợi nằm viện:

  Chứng từ do bệnh viện cung cấp có trình bày rõ lý do, thời gian người hưởng bảo hiểm nằm viện.

  Thăm bệnh ở nước ngoài, bổ sung chi phí ăn ở:

  Hóa đơn mua vé máy bay hạng phổ thông hình thức khứ hồi, báo cáo từ bác sĩ về thời gian người hưởng bảo hiểm nằm viện trên 5 ngày ở nước ngoài cùng chuẩn đoán bệnh sử. Bên canh đó là hóa đơn khách sạn cho người thăm bệnh.

  Chi phí phát sinh y tế khi trở về Việt Nam:

  Chứng từ y tế, hóa đơn bệnh viện, báo cáo y tế có chuẩn đoán triệu chứng bệnh, biên bản tai nạn.

  Hủy, hoãn, rút ngắn chuyến đi: Thiệt hại hành lý, tài sản:

  Biên bản hành lý bị thất lạc của hãng vận chuyển, thông tin vật dụng bị tổn thất có kèm biên nhận mua hàng, báo giá sửa chữa.

  Hành lý đến chậm: Mất chứng từ du lịch và tiền mặt:

  Biên bản của cảnh sát, chứng từ chứng về số tiền bị mất, biên nhận chi phí làm lại giấy thông hành, hóa đơn chi phí phát sinh (cho việc đi lại, ăn ở chờ làm lại giấy tờ), phí hành chính mua lại vé máy bay.

  Bảo hiểm du lịch Liberty thực hiện quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường cho khách hàng theo quy trình các bước sau đây.

  + Tiếp nhận thông báo từ khách hàng khi gặp phải rủi ro trong chuyến du lịch.

  + Nhân viên công ty Liberty hướng dẫn khách hàng chuẩn bị đầy đủ thủ tục để hoàn thiện hồ sơ.

  + Khách hàng trình đơn và nộp hồ sơ đến văn phòng bảo hiểm.

  + Công ty Liberty tiến hành thẩm định và xem xét giải quyết bồi thường cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Thông thường là 15 ngày tính từ ngày nhận đủ hợp sơ hợp lệ.

  + Hiệu lực bảo hiểm rộng khắp tại nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ. Với phạm vi lớn, áp dụng trên toàn cầu nên khách hàng hoàn toàn yên tâm tận hưởng chuyến đi như mong muốn.

  + Quyền lợi bảo hiểm tích hợp đa dạng tiện ích, bao gồm tai nạn thân thể, bệnh cấp tính, mất mát và hư hỏng tài sản, giới hạn cao cho thiết bị giá trị lớn.

  + Các dòng sản phẩm phong phú, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

  + Liberty trợ cấp cho người hưởng bảo hiểm nằm viện tại nước ngoài không thể di chuyển y tế hình thức khẩn cấp. Đồng thời hỗ trợ chi phí đối với người thân sang thăm bệnh.

  + Một trong những điểm tuyệt vời khiến khách hàng hài lòng về bảo hiểm du lịch Liberty đó là chi phí thấp. Các gói bảo hiểm được công ty nghiên cứu, thiết kế phù hợp với nhu cầu, tài chính theo từng đối tượng cụ thể.

  + Đội ngũ nhân viên giàu chuyên môn, năng lực nghiệp vụ cao, phục vụ khách hàng bằng phong thái nhiệt tình.

  + Quy trình giải quyết bồi thường minh bạch, chính xác, bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng. Với hệ thống quản lý chuyên nghiệp, tiên tiến, bảo hiểm du lịch Liberty luôn cố gắng đơn giản hóa để hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng, đầy đủ.

  Bảo hiểm du lịch là hình thức bảo vệ khách hàng trên nhiều phương diện, cả về tính mạng lẫn tài sản trong hành trình khám phá, trải nghiệm ở những miền đất mới. Tuy nhiên, để có thể đạt được đúng mục đích và tận hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn, bạn cần lưu ý đến một vài vấn đề quan trọng.

  Lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp

  Dựa vào tính chất chuyến đi, điều kiện tài chính cụ thể mà bạn sẽ tham khảo, đưa ra chọn lựa gói bảo hiểm từ Liberty sao cho phù hợp.

  Ưu tiên gói bảo hiểm du lịch bao gồm chi phí y tế

  Đây là một trong những gợi ý tuyệt vời giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí trong trường hợp không may mắc bệnh theo mùa. Riêng đối với tình huống có tiền sử về bệnh nan y sẽ không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

  Tìm hiểu điều kiện báo hủy chuyến

  Thông thường, việc hủy, hoãn, rút ngắn chuyến đi bởi các nguyên nhân bất khả kháng như ốm đau, tử vong sẽ được đơn vị bảo hiểm chấp nhận bồi thường. Do đó, trước khi chọn gói bảo hiểm du lịch, bạn đừng quên tham khảo điều kiện này.

  Mua bảo hiểm sớm

  Mỗi chuyến đi của bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không mong muốn gặp phải bất cứ rủi ro đáng tiếc nào. Thế nhưng, có rất nhiều tình huống xấu tiềm ẩn mà bạn khó lường trước. Vì thế, bạn cần quyết định mua bảo hiểm du lịch thật sớm.

  Việc chờ sát ngày đi mới mua bảo hiểm không hề tốt cho bạn chút nào. Bởi khi đó bạn sẽ gặp nhiều phiền phức về thủ tục rườm rà, chi phí cao hơn và quyền lợi không được bảo vệ một cách trọn vẹn.

  Không nên chọn gói bảo hiểm giá rẻ

  Chi phí luôn là yếu tố hàng đầu khiến khách hàng băn khoăn so sánh trước khi mua bảo hiểm du lịch. Song, dù bạn có muốn tiết kiệm đến đâu đi chăng nữa thì bảo hiểm giá rẻ cũng không phải lời khuyên hữu ích.

  Điều quan trọng nhất là bạn cần tham khảo sự tương xứng giữa mức giá về phạm vi cũng như quyền lợi hợp đồng.

  Nắm rõ về quy định bồi thường và các điểm loại trừ

  Trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm du lịch, bạn nên đọc rõ các điều khoản về quy định bồi thường và các điểm loại trừ. Chỉ khi hiểu rõ nội dung mới biết được quyền lợi, trách nhiệm, tránh bị thiệt thòi khi không may gặp rủi ro ở chuyến đi.

  Ghi nhớ đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm

  Sau khi đã mua được gói bảo hiểm ưng ý cho chuyến du lịch. Giờ là lúc bạn cần lưu lại đường dây nóng của đơn vị cung cấp bảo hiểm để có thể liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

  8/ Tài liệu bảo hiểm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Bí Quyết Đi Tour Du Lịch Nam Phú Quốc Từ A
 • Bí Quyết Đi Du Lịch Đà Nẵng Tự Túc Tiết Kiệm Nhất
 • Bí Quyết Du Lịch Phú Quốc Của Người Bản Địa
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Bảo Minh (Nội Địa Và Quốc Tế)

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Quảng Ninh Tự Túc 2022
 • Sự Phát Triển Của Logo Starbucks Qua Các Thời Kỳ
 • Ý Nghĩa Travel Logo Hàng Đầu Việt Nam
 • Top 30 Blogger Du Lịch Nổi Tiếng Ở Việt Nam Đáng Để Theo Dõi Nhất
 • Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh Làm Việc Với Tổng Cục Du Lịch
 • 1/ Công ty bảo hiểm Bảo Minh

  Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BaoMinh Insurance Corp.) thành lập vào năm 1994. Sau thời gian phát triển, Bảo Minh đang có mạng lưới rộng khắp toàn quốc.

  Hiện nay, 59 công ty thành viên và 550 phòng giao dịch gồm: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính và hình thức khác. Tổng công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

  Chẳng hạn: tai nạn, y tế, hỗ trợ khi thất lạc hành lý hoặc tư trang, hỗ trợ chuyến đi bị huỷ và di chuyển khẩn cấp. Sản phẩm gồm: bảo hiểm du lịch trong nước và bảo hiểm du lịch quốc tế.

  Đối tượng đủ điều kiện tham gia:

  • Độ tuổi thấp nhất đăng ký mua bảo hiểm du lịch Bảo Minh: 12 tháng
  • Đối với nam, độ tuổi cao nhất mua bảo hiểm du lịch: 80 tuổi
  • Đối với phụ nữ, tuổi cao nhất đăng ký mua bảo hiểm du lịch: 75 tuổi.

  Trước khi quyết định mua bảo hiểm du lịch, bạn cần dành thời gian tìm hiểu kỹ quyền lợi được hưởng là gì? Vấn đề này đi kèm với trách nhiệm và được chia thành nhiều mức khác nhau. Một số quyền lợi thuộc công ty Bảo Minh: Tai nạn cá nhân, chi phí y tế, trợ cứu y tế và hỗ trợ du lịch.

  Các khoản phí khác: vận chuyển khẩn cấp, hồi hương, vận chuyển hài cốt được bảo lãnh thanh toán viện phí.

  Công ty chi trả đầy đủ do hỏa hoạn hay bị khủng bố dẫn đến: hành lý và tư trang thiệt hại, hỗ trợ du lịch toàn cầu, hành lý bị trì hoãn, mất giấy tờ, cắt ngắn hay huỷ chuyến đi, lỡ nối chuyến, bắt cóc con tin, tổn thất tư gia.

  2/ Các gói bảo hiểm du lịch Bảo Minh

  2.1 Bảo hiểm du lịch trong nước

  a) Đối tượng khách hàng

  Đối tượng bảo hiểm là con người (Người đi tham quan nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam)

  b) Phạm vi bảo hiểm

  Chết hoặc bị thương tật thân thể vì tai nạn. Trong thời hạn bảo hiểm, người tham gia bất ngờ chết do ốm đau hay bệnh tật. Chết hoặc thương tật vì hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước hay nhân dân. Họ tham gia chống lại những hành động phạm pháp sai quy chuẩn xã hội.

  c) Quyền lợi bảo hiểm

  Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.

  Bảo hiểm tại khách sạn: có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

  Bảo hiểm tại điểm: có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

  Khách hàng được bồi thường theo bảng tỷ lệ bồi thường của từng loại rủi ro (tỷ lệ thương tật x số tiền bảo hiểm)

  d) Điều khoản loại trừ

  – Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch.

  – Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác.

  – Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo Y, bác sĩ điều trị.

  – Chiến tranh.

  – Trường hợp tai nạn: Bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Bị thương do tai nạn trả tiền bảo hiểm theo quy định.

  – Trường hợp ốm đau, bệnh tật: Bị chết do ốm đau bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm bảo minh trả 50% số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

  e) Thời hạn bảo hiểm

  Đối với bảo hiểm chuyến: Hiệu lực từ lúc bắt đầu đi du lịch đến khi chuyến đi kết thúc theo thời gian tại địa điểm ghi trong bản hợp đồng.

  Bảo hiểm tại khách sạn: Hiệu lực từ lúc người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm. Điều này ghi rõ trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

  Bảo hiểm tại điểm: Hiệu lực từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé vào khu du lịch. Thời điểm kết thúc là bạn ra cửa kiểm soát vé đó.

  f) Biểu phí bảo hiểm du lịch trong nước

  – Bảo hiểm chuyến VD: Chúng ta có thể lựa chọn hạn mức trách nhiệm bảo hiểm từ 10 – 100 triệu đồng/Người

  • Phí bảo hiểm theo chuyến 1 người/ ngày = 0,012% ( Công thức được tính theo mức trách nhiệm bảo hiểm)
  • Phí bảo hiểm 1 người/ ngày được tính: 0,012% * 50.000.000đ = 6,000 đồng/người/ngày
  • Tổng phí bảo hiểm cho 20 người/ 3 ngày: 7.500 x 20 (người) x 3 (ngày) = 450.000đồng.

  – Bảo hiểm tại khách sạn và bảo hiểm tại điểm (khu du lịch, khu vui chơi, giải trí)

  Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,001% số tiền bảo hiểm/người/ ngày.

  – Phụ phí

  Được tính cho các đối tượng quy định tại điều 2 (điểm 2) của quy tắc bảo hiểm này là 0,1% số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu (thám hiểm).

  – Mức miễn thường:

  Bảo Minh áp dụng mức miễn thường không khấu trừ số tiền dưới 200.000đ/vụ (Hai trăm nghìn đồng)

  2.2 Bảo hiểm du lịch quốc tế

  a) Người được bảo hiểm

  Đối tượng bảo hiểm: Con người và tài sản.

  Công dân Việt Nam ra nước ngoài tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con dự các hội nghị quốc tế, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc theo các hình thức sau:

  • Tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trước.
  • Cá nhân.

  b) Phạm vi bảo hiểm

  – Tử vong do tai nạn; Thương tật vĩnh viễn do tai nạn; Khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng; Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em; Chi phí y tế do tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn; Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện; Chi phí cho thân nhân đi thăm.

  c) Quyền lợi bảo hiểm

  Tùy theo trường hợp cụ thể Bảo Minh bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết, thương tật, về hành lý và vật dụng riêng bị mất.

  d) Thời hạn bảo hiểm

  Từ ngày & thời điểm khởi hành tính từ điểm khởi hành quốc tế tại nước xuất hành và kết thúc vào thời điểm trở về nước xuất hành tại khu vực đến quốc tế hoặc vào lúc nửa đêm của ngày cuối cùng của hiệu lực bảo hiểm, tuỳ theo thời điểm nào sớm hơn sẽ được áp dụng

  e) Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế

  Ghi chú:

  Công ty sẽ tăng phí so với biểu phí trên đối với Nữ trên 55 tuổi và Nam trên 60 tuổi.

  – Tỷ giá ngoại tệ có thể cao hoặc thấp hơn tỷ giá thực tế tùy theo từng thời điểm. – Toàn bộ số tiền bảo hiểm tính bằng đô la Mỹ nhưng ghi bằng tiền Việt Nam đồng. Tỷ giá áp dụng theo bảng công bố của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm thanh toán bảo hiểm. – Theo quy định, biểu phí gia đình áp dụng đối với 1 gia đình gồm vợ, chồng và một con dưới 18 tuổi. Biểu phí cá nhân áp dụng cho những đứa con còn lại.

  3/ Những loại trừ bảo hiểm chúng ta nên biết

  3.1 Bảo hiểm du lịch Bảo Minh quốc tế

  • Bệnh tật hay tổn thương sẵn có, bệnh mãn tính trước thời điểm mua bảo hiểm.
  • Tác động từ phản ứng hạt nhân hoặc nhiễm phòng xạ.
  • Tổn thất gián tiếp hay mang tính hậu quả với hệ luỵ khôn lường.

  3.2 Bảo hiểm du lịch trong nước

  Người tham gia bị chết do tai nạn nằm trong phạm vi bảo hiểm sẽ nhận được toàn bộ số tiền tương ứng theo bản hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Bị thương do tai nạn trả tiền theo quy định của công ty.

  Trường hợp bị chết do ốm đau bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm du lịch Bảo Minh. Công ty chịu trách nhiệm chi trả 50% số tiền ghi trong hợp đồng.

  Đối với những trường hợp Bảo Minh không chịu trách nhiệm bồi thường được quy định cụ thể thì công ty không chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất hay trách nhiệm phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp. Những sự kiện sau đây được áp dụng cho tất cả quyền lợi đối với:

  • Bệnh mãn tính dù phát hiện trước hay trong thời gian tham gia bảo hiểm:

  Theo y học, chúng ta có thể thống kê đầy đủ gồm: Bệnh trĩ, thoát vị địa đệm, amidan phải phẫu thuật, dị tật vách ngăn mũi hoặc xương xoắn mũi, cường tuyến giáp, đục nhân mắt, bệnh xoang, bệnh lạc màng trong tử cung, bệnh lao.

  Ngoài ra, những bệnh: dò hậu môn, viêm túi mật, các loại sỏi, dị tật/ bệnh về bàng quang/ niệu đạo, bệnh cao huyết áp hay tim mạch, u dạ dày/ tá tràng, tật ngón chân, tất cả loại u, ung thư, rối loạn máu, bệnh đái tháo đường.

  • Tham gia hành vi nổi loạn và đình công, chiến tranh, hành động ngoại xâm, nội chiến, cách mạng, bạo loạn dân sự, quyền lực quân sự. Người thi hành công vụ thuộc lực lượng quân đội/ công an.
  • Tự sát, cố tình tự sát hay tự gây thương tích trên cơ thể. Người mắc bệnh tâm thần hoặc rối loạn tâm lý. Phụ nữ bị sẩy thai/ sinh đẻ, bệnh hoa liễu, sử dụng đồ uống chứa cồn, chất kích thích hay dung môi không được bác sĩ hành nghề chỉ định.
  • Hệ luỵ do phản ứng hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ.
  • Tai nạn khi luyện tập hoặc theo chương trình bắt buộc thực hiện bất kỳ môn thể thao nào thuộc phạm vi chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Những tổ chức về các cuộc đua xe có động cơ đường trường, leo vách đá hay núi sử dụng dây leo hay thiết bị hỗ trợ khác.
  • Người tham gia bảo hiểm leo lên tới độ cao trên 5.000 mét so với mực nước biển hoặc đeo bình dưỡng khí lặn sâu hơn 20 mét so với mặt nước biển.

  Việc nhận diện hoặc xử lý ngày tháng chính xác giống như lịch thực tế. Thông tin này được lưu giữ, duy trì suốt quá trình truyền đạt hay diễn giải. Dữ liệu, lệnh hoặc các hướng dẫn do kết quả của việc không thể xử lý ngày tháng đúng theo lịch thực tế hoặc lệnh được lập trình.

  • Tổn thất gián tiếp hoặc thiệt hại mang tính hậu quả.
  • Mọi hình thức tổn thất/ thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh đã được bảo hiểm từ một đơn vị khác hoặc được bên thứ ba chịu trách nhiệm thanh toán. Song, điểm loại trừ này không áp dụng ở Điều 2.5 và 2.14 trong quy tắc này.
  • Trừ khi được công ty Bảo Minh chấp thuận trước, người được bảo hiểm thực hiện công việc phải hứng chịu những mối nguy hiểm trong lao động. Đặc biệt: nghề đi biển, công việc ngoài giàn khoan, công việc dưới hầm mỏ, …

  4/ Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm

  Nếu bạn mua bảo hiểm du lịch Bảo Minh gặp một trong số rủi ro đã quy định thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng yêu cầu. Sau đó, đội ngũ nhân viên của công ty sẽ xác minh và tiến hành chi trả đảm bảo đúng quyền lợi.

  Những chứng từ yêu cầu bồi thường gồm:

  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
  • Bản gốc Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm kèm bản sao Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
  • Bản sao Hộ chiếu
  • Bản sao Vé máy bay/Thẻ lên máy bay

  Lưu ý: Những chứng từ khiếu nại bằng tiếng nước ngoài gửi cho Bảo Minh phải dịch sang tiếng Việt và đảm bảo tính pháp lý. Người tham gia bảo hiểm phải thanh toán chi phí dịch chứng từ này. Đây là gói bảo hiểm áp dụng trên phạm vi toàn cầu nên chúng ta không lấy ngạc nhiên khi giấy tờ mang ngôn ngữ nước ngoài.

  5/ Quy trình giải quyết bồi thường

  Trích nguồn từ trang chính thống thuộc quản lý của công ty. Chúng ta biết quy trình giải quyết bồi thường đang áp dụng cần trải qua 2 bước:

  Bước 1: Quý khách thông báo tổn thất cho bảo hiểm du lịch Bảo Minh trong vòng 30 ngày. Thời gian tính từ khi phát sinh sự cố có thể dẫn đến khiếu nại. Hình thức thông báo tổn thất mà chúng ta có thể áp dụng bằng điện thoại, email, thư hoặc fax.

  6/ Có nên mua bảo hiểm du lịch Bảo Minh?

  Sau thời gian hoạt động và xây dựng thương hiệu, bảo hiểm du lịch Bảo Minh giúp bạn yên tâm tận hưởng chuyến đi nhờ những điểm nổi bật:

  Toàn bộ quyền lợi bảo hiềm được áp dụng nếu xảy ra các hành động khủng bố khi họ đang ở nước ngoài.

  Hỗ trợ chi phí học hành cho con cái trong giá thú (dưới 23 tuổi) khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn.

  7/ Lưu ý cần biết khi mua bảo hiểm du lịch Bảo Minh

  • Thời hạn bảo hiểm tối đa là 180 ngày.
  • Điều kiện đăng ký: Giới hạn độ tuổi người được bảo hiểm từ 6 tháng đến 85 tuổi.
  • Người lớn nằm trong phạm vi từ 17 đến 85 tuổi.
  • Trẻ em từ 12 đến 16 tuổi không đi cùng bố mẹ có thể đăng ký mua bảo hiểm với mức phí áp dụng cho người lớn, nhưng chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo mức áp dụng cho trẻ em.
  • Trẻ em dưới 11 tuổi phải có người lớn đi kèm và hưởng bảo hiểm theo người người lớn.
  • Nhìn chung, bảo hiểm du lịch Bảo Minh đem đến cho khách hàng những điều khoản tích cực. Qua đó, quyền lợi được bảo vệ một cách tốt nhất. Vậy nên, nhiều người quyết định mua sau khi tìm hiểu và lắng nghe tư vấn.

  8/ Tài liệu sản phẩm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Bảo Việt (Nội Địa Và Quốc Tế)
 • Villa Nha Trang Giá Rẻ Đặc Điểm Địa Lý Tác Động Phát Nhu Cầu Tự Doanh Villa Cho Thuê
 • Villa Là Gì? Phân Biệt Villa Với Các Mô Hình Lưu Trú Khác
 • Quản Lý Kinh Doanh Khách Sạn Căn Hộ Và Biệt Thự Du Lịch (Phần 1: Tổng Quan Về Condotel Và Thực Trạng Ở Việt Nam)
 • Villa Là Gì? Gợi Ý Villa Đẹp Tại 10 Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Của Việt Nam
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Bảo Việt (Nội Địa Và Quốc Tế)

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Bảo Minh (Nội Địa Và Quốc Tế)
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Quảng Ninh Tự Túc 2022
 • Sự Phát Triển Của Logo Starbucks Qua Các Thời Kỳ
 • Ý Nghĩa Travel Logo Hàng Đầu Việt Nam
 • Top 30 Blogger Du Lịch Nổi Tiếng Ở Việt Nam Đáng Để Theo Dõi Nhất
 • Trong số đó, bảo hiểm du lịch Bảo Việt đóng vai trò vô cùng quan trọng, đã khẳng định vị thế trên thị trường, được đông đảo khách hàng tin tưởng.

  Bảo hiểm du lịch Bảo Việt được biết đến là sản phẩm bảo hiểm có khả năng chi trả cho khách hàng những tổn thất phát sinh bởi sự cố ở các chuyến du lịch. Có thể kể đến như ốm đau, tai nạn, chuyến đi bị hoãn ngày khởi hành, thất lạc hành lý hoặc mất hộ chiếu…

  1/ Công ty bảo hiểm Bảo Việt

  Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BaoViet Insurance) là thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Sự hình thành, phát triển của doanh nghiệp xuất phát từ 100% vốn Việt Nam.

  Bảo Việt hiện chiếm 23,64% thị phần, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Bằng sự đa dạng trong việc cung cấp loại hình sản phẩm, cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, quyền lợi hấp dẫn, Bảo hiểm Bảo Việt luôn thu hút đông đảo khách hàng hợp tác.

  Hơn hết, trong số đó dòng sản phẩm bảo hiểm du lịch đang tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với những tín đồ đam mê xê dịch. Tùy thuộc vào đặc điểm chuyến đi mà bạn sẽ có cho mình lựa chọn bảo hiểm du lịch trong nước hoặc quốc tế.

  2/ Các gói bảo hiểm du lịch Bảo Việt

  2.1/ Bảo hiểm du lịch trong nước

  – Đối tượng:

  Người Việt hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam tham gia chuyến du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

  – Phạm vi bảo hiểm:

  Khách hàng mua bảo hiểm du lịch Bảo Việt trong nước sẽ được công ty thực hiện trách nhiệm trong trường hợp phát sinh những tình huống không lường trước. Chẳng hạn như ốm đau, tai nạn, hoãn ngày khởi hành, mất hộ chiếu, thất lạc hành lý…

  + Nếu không may khách hàng gặp tai nạn bị chết, Bảo Việt tiến hành chi trả toàn bộ giá trị tiền bảo hiểm theo hợp đồng. Trong khi đó, nếu chỉ bị thương bạn hưởng bồi thường theo quy định “Bảng trả tiền bảo hiểm” do công ty Bảo Việt đưa ra.

  + Khách hàng chết do bệnh tật, ốm đau thuộc phạm bảo hiểm, Bảo Việt trả 50% số tiền ghi trong Giấy chứng nhận hoặc hợp đồng bảo hiểm.

  + Hậu quả của vụ tai nạn du lịch trở nên trầm trọng hơn bởi sự tàn tật sẵn có trong người hoặc do bệnh. Bảo Việt thực hiện chi trả tiền bảo hiểm theo từng loại vết thương tương tự ở người sức khỏe bình thường điều trị hợp lý.

  – Quyền lợi bảo hiểm du lịch nội địa

  – Thời hạn bảo hiểm:

  Theo chuyến (số ngày của chuyến du lịch diễn ra) hoặc 1 năm.

  – Biểu phí bảo hiểm du lịch trong nước Bảo Việt

  Từ từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho từng hình thức bảo hiểm cụ thể với bảo hiểm chuyến, bảo hiểm tại khách sạn, bảo hiểm tại địa điểm.

  2.2/ Bảo hiểm du lịch quốc tế

  Xuất phát từ tâm lý đó của khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt đã nghiên cứu và đưa ra sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế. Đây hứa hẹn là người đồng hành đáng tin cậy của bạn khi du lịch nước ngoài.

  – Đối tượng:

  Người Việt hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, độ tuổi tử 6 tháng cho đến 85 tuổi.

  + Người lớn quy định từ 17-85 tuổi.

  + Trẻ em từ 2-16 tuổi đi du lịch nước ngoài không cùng bố mẹ có thể đăng ký mua sản phẩm bảo hiểm du lịch Bảo Việt áp dụng mức phí như người lớn. Song lại chỉ được hưởng quyền lợi theo định mức áp dụng cho đối tượng trẻ em.

  – Phạm vi bảo hiểm:

  Phạm vi bảo hiểm du lịch quốc tế trên toàn thế giới (trừ Việt Nam).

  Quyền lợi đối với tai nạn cá nhân và chi phí y tế:

  + Khách hàng được bồi thường lên đến gần 1,6 tỷ đồng chi phí y tế tại nước ngoài. Hoặc nếu người được bảo hiểm không may tử vong, hay chịu thương tật toàn bộ vĩnh viễn bởi tai nạn.

  Quyền lợi rút ngắn/hủy chuyến đi:

  Người được bảo hiểm đã đặt cọc, thanh toán chuyến đi nhưng không được hoàn lại khu rút ngắn, bỏ chuyến. Bảo hiểm Bảo Việt tiến hành chi trả đến gần 160 triệu đồng đối với những khoản khách hàng đã bỏ ra.

  Hỗ trợ sự cố đi lại:

  + Bảo hiểm du lịch quốc tế chi trả 570.000 đồng khi chuyến đi của khách hàng bị trì hoàn 12 giờ đồng hồ liên tục do thời tiết xấu, cướp phương tiện giao thông, bãi công. Hạng mục này được Bảo Việt chi trả mức tối đa đạt 2,85 triệu đồng.

  + Người hưởng bảo hiểm được thanh toán đến 114 triệu đồng cho chi phí xin cấp lại hộ chiếu, ăn ở, đi lại trong quá trình chờ đợi.

  + Bồi thường có thể lên đến 68,4 triệu đồng trường tư trang, hành lý bị mất trộm, cướp trong chuyến đi.

  Quyền lợi bảo hiểm

  – Thời hạn bảo hiểm: 3 ngày đến 180 ngày tùy thuộc từng chuyến đi.

  – Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế

  2.3/ Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi

  – Đối tượng:

  Người Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, tuổi từ 6 tháng đến 85 tuổi.

  + Người lớn quy định từ 17-85 tuổi.

  + Trẻ em từ 2-16 tuổi đi du lịch nước ngoài không cùng bố mẹ có thể đăng ký mua sản phẩm bảo hiểm áp dụng mức phí như người lớn. Song lại chỉ được hưởng quyền lợi theo định mức áp dụng cho đối tượng trẻ em.

  + Trẻ từ 11 tuổi trở xuống, nhất định phải có người lớn đi kèm và hưởng bảo hiểm như chế độ dành cho người lớn.

  Bảo hiểm du lịch Flexi của Bảo Việt tích hợp nhiều quyền lợi hấp dẫn

  – Phạm vi bảo hiểm:

  Bảo hiểm du lịch được Bảo Việt áp dụng cho khách hàng khi đi du lịch các nước trên thế giới (trừ Việt Nam).

  Quyền lợi về tai nạn cá nhân và chi phí y tế:

  + Bồi thường lên đến 6 tỷ đồng nếu người được bảo hiểm gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

  + Đền bù gần 3 tỷ đồng đối với các chi phí phục vụ chăm sóc y tế tại nước ngoài. Cùng với đó là chi phí y tế phát sinh tiếp theo trong vòng 1 tháng kể từ khi khách hàng trở về Việt Nam.

  Quyền lợi do huỷ, rút ngắn chuyến đi:

  Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả đến gần 150 triệu đồng đối với các khoản mà người hưởng bảo hiểm đã đặt cọc, thanh toán nhưng sau khi hủy, rút ngắn chuyến đi mà không được hoàn lại.

  Hỗ trợ sự cố đi lại:

  + Cứ mỗi 8 tiếng khách hàng bị đơn vị vận tải công cộng hoãn thời gian khởi hành, người hưởng bảo hiểm được chi trả đến 2 triệu đồng. Định mức thanh toán bảo hiểm du lịch Bảo Việt tối đa cho hạng mục này đạt 20 triệu đồng.

  + Quá trình làm hộ chiếu mới, bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi do Bảo Việt cung cấp thanh toán lên đến 60 triệu đồng với phí xin cấp hộ chiếu, đi lại, ăn ở.

  + Hành lý, tư trang của khách hàng bị hư hỏng, mất mát trong chuyến đi được bồi thường tới 50 triệu đồng.

  Ngay cả trong trường hợp gặp phải khủng bố trên hành trình, khách hàng cũng vẫn yên tâm khi bảo hiểm Flexi giữ nguyên quyền lợi. Bên cạnh đó, Bảo Việt còn tiến hành thiết kế bảo hiểm thẻ tín dụng, hoàn trả cho khách hàng về giao dịch trái phép trường hợp phát sinh nếu thẻ bị mất cắp, hạn mức bồi thường đạt 10 triệu đồng.

  – Thời hạn bảo hiểm: – Biểu phí Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi

  Phí đóng bảo hiểm Flexi dựa theo thời gian và chương trình ưu đãi mà khách hàng lựa chọn.

  + Biểu phí dành cho cá nhân:

  Biểu phí đóng bảo hiểm Flexi cá nhân

  Áp dụng tối đa trường hợp gia đình gồm 5 thành viên gồm vợ/chồng hợp pháp của người hưởng bảo hiểm; con ruột hay con nuôi; bố mẹ chồng/vợ tham gia cùng chương trình bảo hiểm.

  Biểu phí bảo hiểm du lịch Flexi gia đình

  3/ Các loại trừ bảo hiểm du lịch

  + Người hưởng bảo hiểm cố ý vi phạm quy định cơ quan du lịch, pháp luật chính quyền địa phương nơi đến du lịch.

  + Hành động cố ý vi phạm nội dung hợp đồng của người hưởng bảo hiểm, hay người thừa kế bảo hiểm hợp pháp.

  + Người được bảo hiểm chịu sự ảnh hưởng từ việc sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích.

  + Không dùng thuốc, điều trị đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ điều trị.

  + Bảo hiểm du lịch do Bảo Việt áp dụng không thuộc phạm vi chiến tranh.

  4/ Hồ sơ yêu cầu bồi thường

  Khi không may xảy ra sự cố trong quá trình du lịch, bạn hãy nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu đơn vị doanh nghiệp đứng ra bồi thường với các thủ tục cần thiết.

  – Trường hợp tai nạn:

  + Hồ sơ bệnh án từ bệnh viện, gồm giấy tờ tính chất thương tật, thời gian và tình hình sức khỏe, giấy chứng tử (nếu tử vong).

  + Biên bản của công an địa phương nơi xảy ra tai nạn.

  – Bồi thường chi phí y tế, hủy bỏ hoặc rút ngắn chuyến đi:

  + Hồ sơ bệnh án có sự chuẩn đoán rõ ràng bởi bác sĩ điều trị về sống ngày thương tật bắt đầu, thời gian điều trị. Cùng với đó là tóm tắt quá trình điều trị gồm đơn thuốc, dịch vụ đi kèm.

  – Mất tiền, giấy tờ cá nhân:

  + Đơn yêu cầu bồi thường.

  + Lịch trình chi tiết, vé máy bay.

  + Xác nhận của công an nơi chuyến du lịch của khách hàng xảy ra sự cố.

  + Chứng từ chứng minh vật dụng, tiền mặt, giấy tờ các nhân bị hư hỏng, mất mát.

  + Hóa đơn hợp lệ về chi phí làm lại giấy tờ cá nhân, chi phí phát sinh khi phải ở lại trong lúc chờ đợi hoàn tất.

  – Yêu cầu bồi thường thiệt hại hành lý:

  + Hóa đơn ghi chính xác ngày mua, giá cả, mẫu mã, chủng loại hành lý hư hỏng, mất mát.

  + Bản sao thông báo khẩn đến công ty vận chuyển.

  + Biên bản xác nhận của công an ở nơi xảy ra sự cố.

  + Trường hợp thất lạc hành lý, người được bảo hiểm du lịch Bảo Việt trình biên bản do hãng hàng không cấp.

  – Yêu cầu bồi thường chuyến đi bị trì hoãn:

  + Chứng nhận từ hãng vận chuyển có ghi rõ nguyên nhân, thời gian bị trì hoãn.

  5/ Quy trình giải quyết bồi thường

  Quy trình giải quyết bồi thường được Bảo hiểm Bảo Việt triển khai như sau:

  + Khách hàng gặp sự cố trong chuyến du lịch cần thông báo ngay đến doanh nghiệp bảo hiểm. Người thông báo có thể là người trực tiếp mua bảo hiểm du lịch, người thụ hưởng hay người nhà của người mua bảo hiểm.

  + Sau khi thông báo, khách hàng được đại diện công ty bảo hiểm hướng dẫn chuẩn bị thủ tục, hoàn tất hồ sơ yêu cầu bồi thường.

  + Bảo hiểm Bảo Việt tiến hành thẩm định hồ sơ và giải quyết bồi thường. Nếu còn thiếu giấy tờ, khách hàng sẽ được yêu cầu bổ sung thêm.

  Lưu ý, toàn bộ chứng từ đều cần sao y chứng thực. Trách nghiệm giải quyết sự việc được công ty bảo hiểm thực hiện trong 30 ngày từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

  6/ Có nên mua bảo hiểm du lịch Bảo Việt?

  Bảo hiểm du lịch được Bảo Việt triển khai đã phải cạnh tranh với nhiều đơn vị khác. Tuy nhiên, bằng những ưu điểm vượt trội, sản phẩm đã đem đến sự hài lòng tuyệt đối và được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn.

  + Các dòng sản phẩm bảo hiểm du lịch đa dạng, phù hợp cho từng đối tượng khách hàng khác nhau tham khảo.

  + Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nhanh chóng khi gặp sự cố trong chuyến du lịch.

  + Chi phí bảo hiểm thấp, được tính sát so với số ngày đi thực tế của khách hàng.

  + Quyền lợi bảo hiểm du lịch hấp dẫn.

  + Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường được đơn giản hóa, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức chuẩn bị, chờ đợi.

  7/ Kinh nghiệm mua bảo hiểm du lịch

  Chắc chắn đến đây bạn đã bị thuyết phục bởi bảo hiểm du lịch Bảo Việt. Mặc dù vậy, để có được quyết định mua sản phẩm tốt nhất, bạn đừng quên lưu ý đến một vài vấn đề quan trọng sau đây.

  – Mua bảo hiểm sớm:

  Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không mong muốn chuyến du lịch của mình gặp rủi ro. Song mua bảo hiểm sớm là điều thực sự cần thiết.

  Bạn đừng chờ đến sát ngày đi, hay thậm chí là sau khi đã đến nơi mới chọn mua bảo hiểm. Lúc này, không chỉ chịu mức chi phí cao, thủ tục bất tiện, hơn hết còn có nguy cơ đối mặt rủi ro về việc gói bảo hiểm không bảo vệ trọn vẹn chuyến đi.

  – Gói bảo hiểm rẻ nhất không phải là tốt nhất:

  Chi phí luôn là cơ sở để khách hàng chọn làm yếu tố so sánh khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ. Trong đó, gói bảo hiểm giá rẻ lại không phải là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

  Thay vào đó, bạn hãy tham khảo về phạm vi, quyền lợi hợp đồng để biết được đâu là gói bảo hiểm du lịch thích hợp với chuyến du lịch của mình.

  – Nắm bắt nội dung hợp đồng:

  Trước khi đặt bút ký kết hợp bản hợp đồng du lịch, bạn cần xem xét chi tiết, nắm bắt toàn bộ nội dung. Tránh trường hợp không được hưởng đầy đủ quyền lợi.

  – Ghi nhớ đường dây nóng của đơn vị bảo hiểm:

  Hoàn thiện thủ tục mua sản phẩm bảo hiểm du lịch, bạn nhất định phải ghi nhớ đường dây nóng doanh nghiệp bảo hiểm. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực để bạn được hỗ trợ giải quyết vấn đề trong lúc khẩn cấp mà chuyến đi gặp phải.

  8/ Tài liệu sản phẩm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Villa Nha Trang Giá Rẻ Đặc Điểm Địa Lý Tác Động Phát Nhu Cầu Tự Doanh Villa Cho Thuê
 • Villa Là Gì? Phân Biệt Villa Với Các Mô Hình Lưu Trú Khác
 • Quản Lý Kinh Doanh Khách Sạn Căn Hộ Và Biệt Thự Du Lịch (Phần 1: Tổng Quan Về Condotel Và Thực Trạng Ở Việt Nam)
 • Villa Là Gì? Gợi Ý Villa Đẹp Tại 10 Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Của Việt Nam
 • Villa Là Gì? 3 Loại Hình Villa Phổ Biến Nhất 2022
 • Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Sapa Tháng 1 Có Gì Mà Thu Hút Du Khách Đến Vậy
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Phú Quốc Bằng Xe Máy
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Yên Tử, Quảng Ninh (Cập Nhật 09/2020)
 • Tour Du Lịch Sầm Sơn 3 Ngày 2 Đêm
 • Phê Duyệt Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu
 • Hiện tại, Bảo Minh đang có chương trình chiết khấu 30% đối với sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước khi khách hàng thanh toán online https://tructuyen.baominh.vn

  BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

  2. Mã nghiệp vụ

  IL

  Con người

  Người đi tham quan nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

  – Chết, thương tật thân thể do tai nạn. Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm. Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  – Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch.

  – Hành động cố ý của người được bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp.

  – Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác.

  – Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo Y, bác sĩ điều trị.

  – Chiến tranh.

  – Trường hợp tai nạn: Bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Bị thương do tai nạn trả tiền bảo hiểm theo quy định.

  – Trường hợp ốm đau, bệnh tật: Bị chết do ốm đau bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm bảo minh trả 50% số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

  – Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.

  – Bảo hiểm tại khách sạn: Có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

  – Bảo hiểm tại điểm: Có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

  Từ 1.000.000đ – 50.000.000đ / người/ vụ

  Nếu số tiền bảo hiểm được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm vượt mức số tiền bảo hiểm quy định tại Quy tắc này thì phí bảo hiểm được áp dụng theo phí bên dưới tùy từng trường hợp cụ thể.

  b. Bảo hiểm tại khách sạn và bảo hiểm tại điểm (khu du lịch, khu vui chơi, giải trí)

  Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,001% số tiền bảo hiểm/người/ ngày.

  Được tính cho các đối tượng quy định tại điều 2 (điểm 2) của quy tắc bảo hiểm này là 0,1% số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu (thám hiểm).

  Bảo Minh áp dụng mức miễn thường không khấu trừ số tiền dưới 200.000đ/vụ (Hai trăm nghìn đồng)

  – Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.

  – Bảo hiểm tại khách sạn: có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

  – Bảo hiểm tại điểm: có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

  Khi yêu cầu Bảo Minh trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo Minh các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày tử vong hoặc điều trị khỏi thương tật:

  – Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

  – Hợp đồng bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm, hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm của người được bảo hiểm bị tai nạn;

  – Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;

  – Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

  – Trường hợp người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Bạn Cách Chuẩn Bị Trang Phục Đi Du Lịch Hà Giang Từng Mùa
 • Du Khách Việt: ‘du Lịch Triều Tiên An Toàn Và Dễ Dàng Không Ngờ’
 • Đề Án Chiến Lược Xúc Tiến Quảng Bá Du Lịch Của Việt Nam Thực Trạng Và Một Số Kiến Nghị
 • Review Du Lịch Hàn Quốc
 • #35 Nhà Nghỉ Đà Lạt Gần Chợ, Gần Hổ Xuân Hương Giá Rẻ 2022
 • Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Cần Bảo Hiểm Du Lịch Úc Không?
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Úc Bạn Cần Biết
 • Mua Bảo Hiểm Oshc Như Thế Nào?
 • Kinh Nghiệm Xin Visa Du Lịch Úc 2022
 • Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu Và Khối Schengen
  • Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

  Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam với các rủi ro:

  • Chết, thương tật thân thể do tai nạn.
  • Tai nạn được hiểu là do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân duy nhất, trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể.
  • Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
  • Chết, thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp Ngược được bảo hiểm bị thương tật thân thể: Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo mức độ thương tật theo quy định tại Quy tắc bảo hiểm.

  Khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm cần phải:

  • Thông báo cho Bảo hiểm Bảo Việt nơi gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch biết trong vòng 24h
  • Thực hiện những chỉ dẫn của Bảo hiểm Bảo Việt hay khách sản, tổ chức du lịch

  Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm phải hoặc Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm cần phải gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc chết, nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn:

  • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm
  • Hợp đồng/chứng nhận bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm
  • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc Công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn
  • Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết)
  • Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

   Khách du lịch có thể lựa chọn Hạn mức trách nhiệm bảo hiểm từ 10 triệu đồng – 100 triệu đồng/Người

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Tắc Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu
 • Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Là Gì? ” Bảo Hiểm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam
 • Giới Thiệu Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
 • Bảo Hiểm Du Lịch Liberty Travelcare
 • Bảo Hiểm Bảo Việt Ra Mắt Sản Phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe Medical Care Phiên Bản Mới
 • Phí Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước? Và Thông Tin Cần Biết!

  --- Bài mới hơn ---

 • Khu Sinh Thái Rừng Tràm
 • Kinh Nghiệm Lựa Chọn Khách Sạn Du Lịch Tại Đà Nẵng
 • Kinh Nghiệm Xin Visa Hàn Quốc Du Lịch Tự Túc Từ A Đến Z
 • Tour Sapa 3 Ngày 2 Đêm Siêu Km 35% Chỉ 1Tr9
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa 3 Ngày 2 Đêm Cảm Xúc Từng Phút Giây!
 • Bảo hiểm du lịch nội địa là gói bảo hiểm du lịch giúp bạn có thể an tâm tham gia những chuyến đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. Với bảo hiểm du lịch trong nước, bạn không chỉ an tâm mà còn có thê tận hưởng trọn vẹn hơn những chuyến đi. Với phí bảo hiểm du lịch trong nước cực kì tốt, chắc chắn sẽ làm hài lòng với tất cả, từ người khó tính nhất.

  1. Mô tả sản phẩm

  Bồi thường nếu người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn, ốm đau, bệnh tật. Khi chẳng may xảy ra rủi ro, tai nạn, sự cố thì công ty bảo hiểm sẽ giúp bạn chi trả và hỗ trợ bạn trong những trường hợp khẩn cấp. Khi tham gia một chuyến du lịch, bên cạnh việc tận hưởng những cảm giác thư giãn thì an toàn là yếu tố bắt buộc xuyên suốt trong cả 1 chuyến đi.

  2. Đối tượng được bảo hiểm

  – Đối tượng được phép tham gia bảo hiểm du lịch nội địa là người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, cư trú tại Việt Nam đang có nhu cầu đi du lịch.

  – Phạm vi du lịch: nằm trong giới hạn lãnh thổ Việt Nam.

  – Phạm vi bảo hiểm bao gồm các rủi ro sau đây:

  + Chết, thương tật thân thể do tai nạn bất ngờ

  + Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

  + Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  3. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm du lịch trong nước

  – Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch trong nước cá nhân

  – Chứng minh thư, hộ chiếu

  4. Phí bảo hiểm du lịch trong nước?

  – Được quy đinh sẵn trong khung biểu phí bảo hiểm

  + Bảo Việt: Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho bảo hiểm du lịch theo chuyến: 0,015%

  + Bảo Minh: Từ 1.000.000 – 50.000.000 đồng/người/vụ

  + PIT: Từ 1.000.000 – 100.000.000 đồng/người/vụ

  + BIC: Từ 10.000.000 – 50.000.000 đồng/người/vụ

  + MIC: Từ 10.000.000 – 50.000.000 đồng/người/vụ

  – Mức giá phù hợp với tất cả mọi người

  + Phí bảo hiểm du lịch trong nước dao động cao nhất không quá 1 triệu đồng.

  + Mức phí bảo hiểm du lịch trong nước rất thấp so với bảo hiểm đi du lịch quốc tế, nó có giá thấp nhất từ 1.500 đồng/người/ngày – 4.500 đồng/người/ngày.

  + Ngoài ra, mức phí bảo hiểm du lịch còn tùy thuộc vào địa điểm đến, thời gian du lịch cũng như yêu cầu lựa chọn quyền lợi theo khách hàng

  – Phí bảo hiểm du lịch luôn đi kèm với chất lượng

  + Chất lượng & quyền lợi cùng với mức giá cực tốt chính là ưu điểm nổi bật của bảo hiểm du lịch trong nước

  + Tuy không bắt buộc nhưng để chuyến đi thật sự an toàn, thoải mái và đề phòng những rủi ro có thể xảy ra thì bạn nên mua bảo hiểm du lịch trọn gói (mất hành lý, tài sản, tử vong, tai nạn…)

  + Nhìn chung ở các quyền lợi cơ bản thì các loại bảo hiểm du lịch đều giống nhau. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm hiện có rất nhiều loại hình bảo hiểm được thiết kế nhằm đáp ứng tùy thuộc vào nhu cầu của từng đối tượng

  5. Cách tính giá bảo hiểm du lịch nội địa

  Số tiền phí bảo hiểm phải đóng: 0,015% * * [Số ngày đi]

  – Mức phí phổ biến từ 1.500 VND/khách/ngày, phạm vi bảo hiểm bao gồm: tử vong, tàn tật do tai nạn hoặc gặp bệnh tật bất ngờ trên đường tour, mức đền bù cao nhất là 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

  – Số tiền bảo hiểm sẽ có định mức từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phí bảo hiểm sẽ thay đổi tương ứng với mức giá trị bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn.

  – Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho Bảo hiểm du lịch theo chuyến là 0,015% số tiền bảo hiểm với hạn mức trách nhiệm bồi thường sẽ do khách hàng yêu cầu.

  6. Lưu ý cân biết đối với bảo hiểm du lịch trong nước

  – Vấn đề bồi thường bảo hiểm: Người được bảo hiểm hoặc thành viên của gia đình người được bảo hiểm bệnh nặng hoặc bị chết.

  – Tài sản được bảo hiểm: Đối với tài sản cá nhân, người được bảo hiểm cần xem xét quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Thông thường, các hạng mục tài sản được bảo hiểm sẽ được tách biệt theo từng hạng mục. Cơ quan bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đối với các vật dụng bị mất mà không có giấy tờ xác nhận. Do đó, các bạn cần phải lưu giữ và xuất trình giấy tờ xác nhận các vật dụng mà bạn đem theo trên đường đi du lịch.

  – Độ tuổi tham gia bảo hiểm: chưa có quy định nào giới hạn. Tuy nhiên, đối với độ tuổi cao (từ 65 – 70 tuổi), các công ty bảo hiểm thường có quy định riêng và xem xét đối với những người vượt quá độ tuổi này.

  – Hủy hợp đồng bảo hiểm: Thông thông thường hợp đồng bảo hiểm du lịch sẽ không thể hủy được ngoại trừ các nguyên nhân bất khả kháng được quy định bởi công ty bảo hiểm. Bên cạnh đó, người được bảo hiểm có nghĩa vụ đệ trình các giấy tờ chứng minh cho các nguyên nhân bất khả kháng đó cho công ty bảo hiểm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • (Cập Nhật Đến 2022 ) Quốc Gia & Lãnh Thổ Miễn Visa Cho Người Việt
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Đảo Hòn Sơn Kiên Giang Từ A
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bình Liêu, Quảng Ninh (Cập Nhật 09/2020)
 • Du Lịch Thái Lan Hải Phòng
 • Tour Du Lịch Thái Lan 5 Ngày Giá Rẻ Từ Hải Phòng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×