Giải Thích Quy Định 228 Về Đảng Viên Đi Du Lịch Nước Ngoài

Tất cả các công dân Việt Nam đều có thể dễ dàng ra nước ngoài. Tuy nhiên đối nếu bạn là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam thì phải tuân thủ quy định, điều lệ của Đảng. Trong bài viết này Sahaha sẽ cung cấp chi tiết và đầy đủ về quy định đảng viên đi du lịch nước ngoài của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng ban hành.

Bạn là đảng viên thì hãy lưu ý đọc kỹ từng trường hợp bởi vì nếu vi phạm thì sự nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Có rất nhiều trường hợp đảng viên bị kỷ luật vì tự ý ra nước ngoài hoặc do làm trái quy định. Khi vào Đảng thì việc đi nước ngoài vẫn được phép, tuy nhiên phải tuân theo điều lệ Đảng.

Quy định về những đảng viên đi du lịch nước ngoài

I. Quy định 228 về việc Đảng viên đi nước ngoài

1. Cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài (công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng) đều phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có trách nhiệm chọn cử, đề xuất, giải quyết và quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài theo thẩm quyền quản lý. Việc cho phép, chọn cử cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài phải xuất phát từ yêu cầu cần thiết, đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng tuyệt đối không được cử hoặc cho phép ra nước ngoài (vì bất cứ lý do gì) đối với đảng viên đang trong thời kỳ xem xét kỷ luật đảng, đang bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm tư cách đảng viên, có vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

4. Các cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài bằng bất cứ nguồn kinh phí nào, mục đích và phương thức gì cũng đều phải báo cáo cấp ủy theo phân cấp quản lý.

II. Những quy định cho từng trường hợp đảng viên đi nước ngoài 1. Thẩm quyền, trách nhiệm quản lý đảng viên của cấp ủy

1.1. Đối tượng cán bộ, đảng viên thuộc nhà nước quản lý;

1.2. Đối tượng cán bộ, đảng viên thuộc Ban thường vụ đảng ủy quản lý: tất cả cán bộ, đảng viên còn lại.

Những ai thuộc nhóm đối tượng trên chỉ cần được cấp ủy cho phép đi nước ngoài bằng văn bản là được. Khi đi nước ngoài theo diện công tác thì bạn có thể sẽ được cấp hộ chiếu công vụ. Đây là tấm hộ chiếu có nhiều quyền lợi hơn hộ chiếu phổ thông rất nhiều.

Khi đi ra nước ngoài thì bạn cần phải báo cáo và khi về nước bạn cũng phải báo cáo với cấp trên. Những trường hợp đảng viên đi nước ngoài mà không báo cáo sẽ bị kỷ luật theo điều lệ của Đảng. Kể cả khi bạn được phép đi mà về đến Việt Nam không báo cáo cho thủ trưởng cũng vẫn bị kỷ luật.

Đây là những người dễ đi du lịch nước ngoài nhất vì quy định, yêu cầu không quá chặt chẽ. Bên dưới là những trường hợp mà Đảng viên đi ra nước ngoài khá khó khăn.

Đảng viên không được tự ý đi ra nước ngoài

>>> Bạn sắp đi du lịch công tác nước ngoài và cần dùng internet tốc độ cao hãy: Thuê cục phát wifi du lịch

2. Đối với cán bộ, đảng viên do Thành ủy quản lý

2.1. Đi nước ngoài vì mục đích công vụ (học tập, công tác, hợp tác trao đổi kinh nghiệm…) hoặc vì việc riêng (tham quan, du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân…)

– Khi được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử đi nước ngoài học tập, công tác theo đoàn hoặc vì việc riêng thì gửi bản sao văn bản, quyết định cử đi công tác, học tập, việc riêng của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau đó Báo cáo trước khi đi nước ngoài để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét và trình Thường trực Thành ủy quyết định.

– Ban Tổ chức Đảng ủy Trường ghi vào sổ theo dõi tình hình chính trị nội bộ.

– Khi về nước chậm nhất 10 ngày làm việc phải báo cáo đến Ban thường vụ Đảng ủy trường và cơ quan thẩm quyền (nơi cho phép hoặc cử đi nước ngoài). Báo cáo phải bằng văn bản, đầy đủ, trung thực chuyến đi của mình.

2.2. Khi có một trong những trường hợp dưới đây, đảng viên đều phải báo cáo lãnh đạo cơ quan nơi mình công tác, đồng thời phải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Đảng ủy Trường chỉ đạo ghi sổ theo dõi tình hình chính trị nội bộ và tổng hợp báo cáo lên Thường trực Thành ủy theo quy định:

– Dự định kết hôn với người nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; chuẩn bị làm thủ tục xin xuất cảnh định cư ở nước ngoài.

– Được nước ngoài dự định tặng huân chương; huy chương; giải thưởng; học hàm; học vị hoặc các danh hiệu khác ngoài hiệp định hợp tác giữa hai Nhà nước.

– Được tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đích danh đi nước ngoài; mời làm thành viên cho tổ chức của họ ngoài hiệp định hợp tác giữa hai Nhà nước; mời hoặc thuê làm việc dưới mọi hình thức.

– Được tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho, tặng tiền, hàng, hiện vật có giá trị từ 10 triệu đồng Việt Nam trở lên.

– Cho người nước ngoài thuê nhà, đất.

– Có nhu cầu ra nước ngoài về việc riêng.

– Có vợ hoặc chồng, con được nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đích danh đi tham quan; du lịch; hội thảo; nghiên cứu; học tập; chữa bệnh và đi học tự túc ở nước ngoài.

– Được tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thức.

– Bị cá nhân, tổ chức nước ngoài lôi kéo; mua chuộc hoặc khống chế làm việc cho chúng.

3. Đối với cán bộ, đảng viên do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quản lý

– Khi được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử đi nước ngoài học tập, công tác theo đoàn, vì việc riêng hoặc có một trong những việc quan hệ với người nước ngoài tại mục 2.2 nêu trên thì gửi bản sao văn bản, quyết định cử đi công tác, học tập, việc riêng của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và báo cáo trước khi đi nước ngoài cho lãnh đạo đơn vị mình công tác và cấp ủy đang sinh hoạt, cấp ủy trực tiếp xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để quyết định.

– Ban Tổ chức Đảng ủy Trường ghi vào sổ theo dõi tình hình chính trị nội bộ.

– Khi về nước chậm nhất 10 ngày làm việc phải báo cáo đến cấp ủy nơi sinh hoạt và cơ quan thẩm quyền (nơi cho phép hoặc cử đi nước ngoài) bằng văn bản, đầy đủ, trung thực chuyến đi của mình, cấp ủy tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Đảng viên đi nước ngoài phải báo cáo với Đảng ủy

– Đảng viên ra nước ngoài từ 1 tháng đến 3 tháng, nếu trong đoàn đi có từ 3 đảng viên trở lên thì cấp ủy có thẩm quyền quyết định lập tổ Đảng hoặc chi bộ tạm thời trong đoàn để quản lý đảng viên.

– Đảng viên ra nước ngoài từ trên 3 tháng đến 12 tháng thì phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời từ cấp ủy cơ sở nơi đi đến đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở ở ngoài nước.

– Đảng viên ra nước ngoài trên 12 tháng thì chuyển sang sinh hoạt tổ chức Đảng ở ngoài nước.

– Trường hợp đặc biệt, đối với đảng viên đi làm việc đơn lẻ, đi việc riêng đến các vùng chưa có tổ chức đảng hoặc điều kiện tham gia sinh hoạt đảng khó khăn thì Đảng ủy Trường trình Ban Tổ chức Thành ủy cho phép đảng viên được miễn sinh hoạt đảng trong thời gian ở nước ngoài. Đảng viên được miễn sinh hoạt đảng phải luôn giữ gìn tư cách đảng viên. Phải đóng đảng phí theo quy định. Hàng năm phải gửi báo cáo kiểm điểm cho tổ chức đảng.

Đảng viên tự ý đi ra nước ngoài sẽ bị kỷ luật

Nếu bạn chưa rõ về mẫu đơn xin phép của đảng viên đi nước ngoài hay những thủ tục hãy xem những bài viết liên quan ở bên dưới. Đối với đảng viên là công an, cảnh sát hoặc lực lượng an ninh thì có những quy định riêng khác. Bạn hãy xem ở bên dưới đây.

Xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm quy định đi ra nước ngoài

Tự ý đi nước ngoài không xin phép, trốn đi ra nước ngoài.

Đi sai mục đích so với đơn xin phép trước khi đi nước ngoài.

Khi về nước không báo cáo kết quả chuyến đi.

Xin đi nước ngoài rồi trốn ở lại không về nước.

Các trường hợp sau đều bị quy là vi phạm quy đinh đảng viên đi ra nước ngoài. Đảng viên vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Điều lệ Đảng, Luật công chức, Luật viên chức.

Theo quy định 228 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì đảng viên Đảng Cộng Sản hoàn toàn được quyền đi nước ngoài để công tác, học tập, du lịch hoặc chữa bệnh. Khi vào Đảng bạn vẫn có thể đi du lịch nước ngoài, tuy nhiên trước khi đi bạn cần phải xin phép Cấp Ủy, Tổ Chức Đảng ở cơ sở. Nếu bạn tự ý đi nước ngoài thì sẽ vi phạm kỷ luật Đảng. Sau khi đi nước ngoài về, đảng viên phải viết báo cáo cho cấp quản lý.

Trên đây là tất cả những quy định về việc đảng viên đi ra nước ngoài. Bạn đọc có thể thấy đảng viên có thể đi ra nước ngoài như mọi công dân. Tuy nhiên đảng viên phải tuân thủ các thủ tục của Đảng và Nhà nước. Nếu bạn là một đảng viên thì hãy chấp hành nghiêm chỉ những quy định trên nhé. Bởi vì khi bị xử lý kỷ luật Đảng thì sự nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Lưu ý: đây là những quy đinh đi nước ngoài dành cho đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Người thân của đảng viên không cần phải tuân theo, do đó vợ con, cha mẹ đảng viên không cần phải xin phép, báo cáo khi đi nước ngoài. Những đối tượng này chỉ cần là công dân Việt Nam là có thể đi ra nước ngoài bình thường.

Chỉ cần bạn đọc và làm theo đúng quy định 228 của Trung Ương Đảng là có thể yên tâm đi nước ngoài được rồi. Chúc bạn có một chuyến du lịch, công tác ở nước ngoài vui vẻ!

Đảng Viên Ra Nước Ngoài Du Lịch Có Cần Báo Cáo Không?

Đảng viên ra nước ngoài có cần xin cấp phép không? Đảng viên xuất cảnh với mục đích nào thì cần xin phép? Nếu tự ý ra nước ngoài du lịch thì có thể bị xử lý như thế nào?

Tất cả các công dân Việt Nam đều có thể dễ dàng ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh. Tuy nhiên đối với những trường hợp đặc biệt như là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam thì còn cần phải tuân thủ quy định, điều lệ của Đảng do Ban Bí Thư Trung Ương Đảng ban hành. Bởi lẽ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay còn gọi là Đảng viên là người gia nhập và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời sinh hoạt tại tổ chức này.

Khách hàng có thể liên hệ với chuyên viên tư vấn tại chúng tôi gọi 1900 6259 hoặc gửi thư điện tử tới [email protected] để được hỗ trợ.

Nếu còn thắc mắc hoặc cần tư vấn, vui lòng gọi chúng tôi

Cá nhân khi được kết nạp vào Đảng thì cần có sự phấn đấu lâu dài, có tư cách đạo đức, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đảng viên. Mọi việc làm, hành vi của đảng viên phải tuân theo Điều lệ Đảng và các quy định khác, trong đó có cả những quy định về việc xuất cảnh ra nước ngoài.

Đảng viên khi đi nước ngoài nhằm mục đích công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng đều phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có trách nhiệm chọn cử, đề xuất, giải quyết và quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài theo thẩm quyền quản lý. Việc cho phép, chọn cử cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài phải xuất phát từ yêu cầu cần thiết, đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Các cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài bằng bất cứ nguồn kinh phí nào, mục đích và phương thức gì cũng đều phải báo cáo cấp ủy theo phân cấp quản lý.

Như vậy, nếu bạn đang là đảng viên mà có hành vi tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt mà có gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo điểm d khoản 1 Điều 26 Quy định 102-QĐ-TW.

5 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đi Du Lịch Nước Ngoài & Trong Nước Chuẩn Nhất

Đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng tiếng Việt

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: …………………………………………… Phòng ban: ………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc công ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được nghỉ phép từ ngày………………………………………… đến ngày………………………………. Với lý do…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong Ban Lãnh Đạo và phòng Hành Chính – Nhân Sự tạo điều kiện và giải quyết theo nguyện vọng của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm Ban Giám Đốc Phòng HC – NS Trưởng bộ phận Người làm đơn

(Duyệt) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Chức danh:……………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…………tháng…………năm………… Tôi làm đơn này kính gửi Ban Lãnh Đạo công ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho phép tôi được nghỉ phép từ ngày …………………………… đến ngày……………………………

Với lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nghỉ theo diện: …………………………………………………………………………………………………………

Chế độ nghỉ phép: ……………………………………………………………………………… Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép.

Người thay thế công việc: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nghỉ phép: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ (nếu cần): ……………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết sẽ bàn giao lại công việc hiện tại của mình cho đồng nghiệp và trở lại làm việc theo đúng thời gian xin nghỉ đã nêu ở bên trên.

Rất mong Ban Lãnh Đạo Công Ty có thể xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm Ban Giám Đốc Phòng HC – NS Trưởng bộ phận Người làm đơn

(Duyệt) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

– Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại phòng: ………………………………… Đơn vị công tác:………………

Vị trí: …………………………………………………………………… Số điện thoại: …………………………………

Lý do xin nghỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian xin nghỉ được tính từ ngày …………………………… đến ngày……………………………

Xin nghỉ tính phép: …………………………… Xin nghỉ không tính phép: ………………………………………

Tôi xin chân thành cám ơn!

….., ngày….tháng….năm

(Duyệt) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Independence – Freedom – Happiness ***** ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP LEAVE APPLICATION FORM

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………… To: ……………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………………

My name is:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Currently working at:………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này mong Ban Lãnh Đạo công ty cho tôi xin được nghỉ phép

Position: ………………………………………………………………………………………………………

Từ ngày: ………………………………. đến ngày: ……………………………………..

From: …………………………………… To: ………………………………………………

Now I am writing this to get the approval by the Board of Directors for my leave of absence

Với lý do: …………………………………………………………………………

Reason: …………………………………………………………………………

Trong thời gian nghỉ phép, tôi xin cam kết sẽ bàn giao đầy đủ công việc cho đồng nghiệp của tôi

Kính mong Ban Giám Đốc công ty xem xét chấp thuận việc xin nghỉ phép của tôi

During vacation, I will hand over the work to my colleagues

Tôi xin chân thành cám ơn!

I sincerely hope the Board of Directors would consider and approve my leaving. Thank you very much for your consideration. Best regards Ngày/date … tháng/month … năm/year …

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng Tiếng Anh

Khi viết qua email bạn có thể viết ngắn gọn với nội dung như sau:

Dear Mr./Mrs….,

I wish to request a leave of absence from my job. I plan to be away for my sister’s wedding, from ……………… – …………… I will be returning to work on ………………..

If approved, …………..would cover my instant works during the time I’m away. I would also be available to answer questions and provide assistance.

Please let me know if you need any additional information. Thank you very much for your consideration of my request.

Best regards,

Môt số lưu ý khi làm đơn xin nghỉ phép đi du lịch

Việc làm đơn xin nghỉ phép được dùng để gửi đến Ban Lãnh Đạo công ty và các phòng ban Hành Chính Nhân Sự thông báo cũng như xin phép cho bạn được nghỉ để đi du lịch. Bên cạnh đó, đơn xin nghỉ phép này còn rất quan trọng khi bạn muốn xin visa đi du lịch, công tác hay đi thăm người thân bên nước ngoài.

Hiện nay, khi xin visa bạn bắt buộc cần phải có 1 trong 2 mẫu đơn xin nghỉ đi du lịch như sau:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng tiếng Anh.

Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ Anh – Việt.

Ví dụ: đơn xin nghỉ phép đi du lich Hàn Quốc, Đài Loan bạn cũng nên viết bằng tiếng Anh hoặc Song ngữ để việc đáp ứng đúng theo quy định khi xin visa.

2. Mục đích của lá đơn

3. Trình bày lý do xin nghỉ phép

Những thông tin nào cần phải đề cập trong đơn xin nghỉ phép?

4. Thời gian nghỉ và số ngày nghỉ phép cụ thể

5. Kế hoạch làm việc trong thời gian bạn vắng mặt

6. Thông tin liên lạc

7. Chữ ký

8. Lời cám ơn

Bước 2: Chuyển đơn xin nghỉ phép cho bộ phận trực tiếp

Sau khi đã điền đầy đủ và hoàn tất các thông tin cần thiết trong mẫu đơn xin nghỉ phép thì bạn chuyển đơn này đến người Quản lý trực tiếp tại công ty của mình. Đó có thể là trưởng phòng, phó phòng và Giám Đốc.

Sau khi trưởng phòng hoặc giám đốc đã đồng ý và ký duyệt đơn xin nghỉ của bạn, bước tiếp theo bạn cần làm chính là chuyển tiếp đơn này đến bộ phận phòng Hành Chính – Nhân sự. Đây được xem là một bước rất quan trọng bởi nếu như không gửi qua bộ phận này bạn sẽ bị tính là nghỉ không có lý do.

Tuy nhiên, trong những trường hợp đột xuất bạn có thể gửi đơn xin nghỉ phép này sau kì nghỉ của mình cũng được, nhưng cần bắt buộc phải nói với bộ phận nhân sự biết.

Khánh Hòa: Các Hướng Dẫn Viên Nước Ngoài Hoạt Động Không Phép

Khánh Hòa: Các Hướng Dẫn Viên Nước Ngoài Hoạt Động Không Phép

Theo thống kê của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, năm 2013, toàn tỉnh đón gần 710.000 du khách nước ngoài, trong đó có gần 150.000 khách Nga, hơn 35.000 khách Trung Quốc – Đài Loan, 34.000 khách Hàn Quốc… Đây là những nước mà ngành Du lịch tỉnh đang thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên du lịch người Việt. Mỗi ngày, hàng chục người Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc tự ý làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách đến các điểm tham quan. Ngoài việc lao động không đúng quy định, pháp luật Việt Nam, họ còn có thể gây hiểu sai, hiểu không đúng về văn hóa của người Việt…

Theo thống kê của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, năm 2013, toàn tỉnh đón gần 710.000 du khách nước ngoài, trong đó có gần 150.000 khách Nga, hơn 35.000 khách Trung Quốc – Đài Loan, 34.000 khách Hàn Quốc… Đây là những nước mà ngành Du lịch tỉnh đang thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên du lịch người Việt. Mỗi ngày, hàng chục người Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc tự ý làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách đến các điểm tham quan. Ngoài việc lao động không đúng quy định, pháp luật Việt Nam, họ còn có thể gây hiểu sai, hiểu không đúng về văn hóa của người Việt…

 

Không hiểu nên đành… bó tay!

 

Sáng 20-2, có mặt tại Tháp bà Ponagar Nha Trang, chúng tôi chứng kiến một người nước ngoài dẫn hơn 20 khách du lịch vào tham quan Tháp Bà. Đoàn khách răm rắp đi theo người này và chăm chú nghe giới thiệu. Đến đối diện tháp chính, người này chỉ xuống bậc cấp, lập tức cả đoàn khách ùa đến bậc cấp nhìn xuống phía dưới. Nhiều du khách Việt và ngay cả cán bộ quản lý của Tháp Bà cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu người này đang nói gì.

 

Một cán bộ Trung tâm Bảo tồn di tích Tháp Bà cho biết, những đoàn khách Âu – Mỹ sử dụng tiếng Anh, Pháp đều có HDV người Việt đi theo giới thiệu. Còn những đoàn khách Nga, Trung Quốc rất ít đoàn có người Việt làm hướng dẫn. Ban quản lý cũng chưa có HDV tiếng Nga, Trung nên những người này giới thiệu gì cũng không thể hiểu được, đành… bó tay. Để “chữa cháy”, Trung tâm Quản lý di tích tỉnh đã cho dịch các tài liệu giới thiệu về các điểm tham quan mà Trung tâm quản lý ra tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc… gửi đến các công ty du lịch, trung tâm lữ hành mà ngành Du lịch đang quản lý để tránh giới thiệu sai lệch.

 

 

Một hướng dẫn viên nước ngoài đang hoạt động tại Tháp Bà Ponagar.

 

Tại các điểm mà du khách Nga thường xuyên lui tới đã có các nhóm người Nga phát các tờ rơi cho du khách để nhận hướng dẫn du lịch, dẫn tour giá rẻ từ 15 – 20 USD/người. Những người này tự liên hệ thuê xe, dẫn khách đi các điểm du lịch trong, ngoài tỉnh. Anh S. giám đốc một công ty du lịch lữ hành quốc tế bức xúc: Với một doanh nghiệp làm ăn chân chính thì với giá trên là đang phá giá. Các doanh nghiệp trong nước rất khó để cạnh trạnh với loại hình du lịch “chui” này. Hiện việc dẫn tour đi Đà Lạt trước đây có trên 10 đơn vị lữ hành tham gia, nay chỉ còn khoảng 4 đơn vị còn hoạt động.

 

Chần chừ sẽ không có lợi

 

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Xúc tiến du lịch tỉnh cho biết: Trong năm 2014, dự kiến lượng khách Nga sẽ tăng khoảng 300.000 lượt gấp đôi so với năm 2013. Bên cạnh đó, Khánh Hòa đang thu hút một lượng khách Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc rất lớn. Khách Trung Quốc, Hàn Quốc thường đi các tour khép kín, có những địa điểm đặc thù chuyên phục vụ cho họ, do đó việc kiểm soát HDV rất khó. Hiện lượng HDV người Việt có bằng quốc tế biết tiếng Nga, Trung, Hàn rất ít, chỉ khoảng 80 người. Việc thiếu hụt nhân sự đã góp phần nảy sinh ra những HDV “chui” hoặc dưới danh nghĩa là nhóm chăm sóc khách hàng của công ty du lịch.

 

“Việc người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch là sai với quy định. Nếu chúng ta chần chừ không có các phương án khắc phục sẽ không có lợi. Nếu các thông tin bị hiểu sai sẽ làm rạn nứt các mối quan hệ quốc gia, dân tộc. Trước mắt, để giải quyết khó khăn chúng ta cần nắm số lượng các nhóm chăm sóc khách hàng, thuê các chuyên gia giảng dạy về văn hóa du lịch cho những người này”, ông Thành nói.

 

Ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, để khắc phục vấn đề bất cập này, tỉnh đã có đề án đào tạo nhân lực HDV du lịch, nhất là tiếng Nga, hiện đang  chờ Bộ phê duyệt.

 

Nguồn: baokhanhhoa.com.vn

 

 

Xem Thêm chương trình Và Du Lich Vinpearlland Nha Trang Hấp Dẫn

Người Nước Ngoài Làm Hdv Du Lịch Trái Phép Ở Nha Trang

Ngày 14/4, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra ngay tình trạng HDV người nước ngoài hoạt động ở TP Nha Trang.

“Thả nổi” hướng dẫn viên nước ngoài

Vào lúc 8h55 ngày 13/4, xe BKS 43B-016.51 chở một đoàn khách người Nga dừng lại trước tháp bà Ponagar Nha Trang (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Sau khi mua vé và tiến qua cổng, đoàn khách lên tới khu “tiền đình” thì một cô gái khoảng 24 tuổi, màu tóc vàng, mặc quần Jean, tiến nhanh ra phía trước ra hiệu cho mọi người tập trung. Điều đáng nói, dù người nước ngoài không được phép làm HDV trên lãnh thổ Việt Nam nhưng cô gái này đã “thủ sẵn” một bộ loa đeo bên hông, tay cầm micro mini… thuyết minh cho đoàn khách khoảng 20 người. Cứ thế, cô gái Nga ung dung dẫn đoàn khách đi từ tháp này đến tháp khác và liên tục nói. Theo quan sát, chiếc xe khách chở đoàn khách Nga nói trên mang logo “Pegas Touristik”.

Vào lúc 9h15 cùng ngày, một đoàn khách khoảng hơn 10 người “đổ bộ” lên tháp bà Ponagar Nha Trang. Khi lên đến khu vực 4 tháp chính ở trên cùng, một nam thanh niên người Trung Quốc ngoài 30 tuổi, không hề đeo thẻ, ăn mặc bụi bặm… không biết có hiểu gì về lịch sử, giá trị của tháp hay không nhưng cứ “xông” lên phía trước và thao thao giới thiệu cho đoàn khách. Cứ thế, anh ta vừa thuyết minh vừa đưa đoàn khách đi hết khu tháp ở phía Nam đến khu tháp ở phía Bắc. Chúng tôi tiến đến bắt chuyện và hỏi anh ta có nói được tiếng Việt hay không thì anh ta cười xòa và lắc đầu.

Trước việc người Trung Quốc ngang nhiên làm HDV ở tháp bà Ponagar Nha Trang, anh Đoàn Quang Đức, một người dân TP Nha Trang, tâm sự qua nghe nội dung thuyết minh, anh không biết họ nói những gì. “Tôi không biết người Trung Quốc họ thuyết minh những gì về tháp. Điều này rất đáng ngại nếu họ thuyết minh không đúng sự thật, sai lệch lịch sử, văn hóa”, anh Đức nghi ngại.

Trước đó, vào lúc 8h50 ngày 10/4, tại khu tiền sảnh tượng Phật Trắng của chùa Long Sơn (phường Phương Sơn, TP Nha Trang), một đoàn khách Nga hơn 10 người lên đây tham quan. Vừa đi, đoàn khách được một cô gái Nga khoảng 22 tuổi, mang áo trắng có logo “Anex”, thuyết minh về điểm đến này. Vào lúc 9h5 cùng ngày, một đoàn khách Nga khác lên đây tham quan và cũng được một cô gái người Nga hướng dẫn. Theo quan sát, 2 cô gái người Nga thuyết minh qua micro mini, đeo loa bên hông, đeo thẻ trước ngực logo “Anex”.

Từ “nhóm trưởng”, “lãnh đạo đoàn”… đến chuyện “HDV người Việt đi toilet”(!?).

Trả lời PV Dân trí, bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Công ty Ánh Dương, Chủ tịch Pegas Việt Nam, thừa nhận về mặt nguyên tắc không cho phép người nước ngoài làm HDV ở Việt Nam nhưng bà Thu lý lẽ rằng, không thể nói cô gái người Nga mặc áo Pegas thuyết minh ở tháp bà Ponagar Nha Trang “là HDV” mà đó là một “nhóm trưởng”, “lãnh đạo đoàn”.

“Họ phải đi cùng trong ô tô, cùng với hướng dẫn Việt Nam nhưng hướng dẫn Việt Nam thì bây giờ rất thiếu, như người giỏi tiếng thì không có thẻ, người có thẻ thì tiếng không được tốt… Đó là tình trạng chung của ngành du lịch Việt Nam”, bà Thu nói.

Bà Thu cho rằng, Tổng Cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) từng có văn bản “chấp nhận” dạng “nhóm trưởng”, “lãnh đạo đoàn” như trường hợp cô gái Nga thuyết minh ở tháp bà Ponagar Nha Trang cho các đoàn khách “tiếng hiếm” – tiếng Nga.

Tuy nhiên, PV Dân trí chấn vấn liệu văn bản của Tổng Cục Du lịch có “to” hơn luật, nghị định thì bà Thu – chống chế: “Cái nghị định thì nó là như thế nhưng bây giờ có 2 cách lựa chọn, một là cấm tất cả người nước ngoài tiếng hiếm không vào Việt Nam thì thất thu rất lớn và để đáp ứng cái đó thì Việt Nam phải cung cấp một đội ngũ du lịch giỏi, có thẻ, đáp ứng đúng luật du lịch Việt Nam. Đó là tình trạng chung và năm nào họp cũng đưa ra nhưng chưa tháo gỡ được”.

Sáng cùng ngày, đại diện Công ty Anex Việt Nam cho hay Công ty có đội ngũ HDV người Việt có thẻ HDV quốc tế đầy đủ, đáp ứng đủ nhu cầu. “Người Nga thì không được hướng dẫn cho khách, tất cả mọi thứ phải chấp hành đúng quy định, phải là HDV người Việt có thẻ HDV du lịch quốc tế. Mình là doanh nghiệp lớn không thể làm ăn chụp giật được”, vị này khẳng định.

Tuy nhiên, khi được cung cấp thông tin về việc 2 cô gái người Nga mặc áo Anex thuyết minh cho khách Nga ở Chùa Long Sơn (TP Nha Trang) thì vị này cho biết sẽ kiểm tra lại vì không còn phụ trách bộ phận điều hành mà chuyển sang phần khách sạn.

“Về nguyên tắc chung phải chấp hành quy định của Sở VH-TT&DL, người dẫn đoàn phải là người Việt Nam, còn người nước ngoài đi theo để tiếp khách, có thể giải thích thêm cho khách và luôn phải có một người có thẻ HDV quốc tế đi sát bên để hướng dẫn cho khách, nếu không có người đó thì phạm luật”. Thế nhưng, khi được cung cấp thông tin rằng không hề thấy HDV người Việt đi cùng 2 cô gái người Nga đang hướng dẫn cho 2 đoàn khách Nga, thì vị này đưa ra lý do lãng xẹt là “chắc HDV người Việt đi toilet” (!?).

“Sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra, chấn chỉnh ngay”

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết, Trung tâm chỉ quản lý 2 danh thắng trên địa bàn TP Nha Trang, gồm tháp bà Ponagar Nha Trang và Danh thắng Hòn Chồng, ngoài ra các điểm khác Trung tâm không quản lý. Ở 2 điểm nói trên, nếu du khách có nhu cầu thuyết minh thì Trung tâm sẽ cử cán bộ thuyết minh.

Ông Dũng thừa nhận, thời gian qua tại tháp bà Ponagar Nha Trang, việc người nước ngoài, mà nổi cộm là người Nga, Trung Quốc… làm HDV du lịch trái phép là có thật. “Đây là vấn đề vĩ mô, Trung tâm đã cố gắng hết sức nhưng để giải quyết dứt điểm, triệt để thì khó lắm. Về quy định thì người nước ngoài không được phép làm HDV nhưng chúng tôi không thể bắt bảo vệ cấm họ nói và không có chức năng xử phạt mà thẩm quyền thuộc về Thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh”, ông Dũng phân trần.

Theo ông Dũng, vài năm trở lại đây, do lượng khách Nga, Trung Quốc… đến Nha Trang tăng đột biến, trong khi HDV hiện có dù cố gắng hết sức cũng không đáp ứng đủ, mà khách Nga, Trung Quốc thì không thể thuyết minh bằng tiếng Anh. Do đó, Trung tâm đã gửi các nội dung thuyết minh về di tích bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt…. cho các đơn vị lữ hành để đảm bảo nội dung thuyết minh chính xác, không sai lệch.

Sáng ngày 14/4, PV Dân trí đã liên hệ với ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, để nắm thêm thông tin nhưng ông cho biết mới tiếp nhận làm Giám đốc nên chưa nắm rõ sự việc và giới thiệu lên gặp Phó Chánh Thanh tra là ông Cung Quỳnh Anh nhưng thời điểm đó ông này không có ở Sở. Chiều cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin, bà Phan Thị Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết, sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc kiểm tra ngay sự việc nói trên. “Nếu người nước ngoài làm HDV thì không đúng rồi vì không có HDV nước ngoài được phép làm ở mình”, bà Trúc nói và khẳng định với hành vì nêu trên, Sở chắc chắn sẽ có chế tài xử lý nghiêm.

Viết Hảo