Xu Hướng 2/2024 # Vietsub Running Man Tập 81 # Top 4 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Vietsub Running Man Tập 81 được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Tuyensinhtdnceovn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Xem phim Running Man Tập 1 – Running Man trọn bộ , phim Running Man Tập 1 – Running Man tập Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60 Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65 Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70 Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75 Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80 Tập 81 Tập 82 Tập 83 Tập 84 Tập 85 Tập 86 Tập 87 Tập 88 Tập 89 Tập 90 Tập 91 Tập 92 Tập 93 Tập 94 Tập 95 Tập 96 Tập 97 Tập 98 Tập 99 Tập 100 Tập 101 Tập 102 Tập 103 Tập 104 Tập 105 Tập 106 Tập 107 Tập 108 Tập 109 Tập 110 Tập 111 Tập 112 Tập 113 Tập 114 Tập 115 Tập 116 Tập 117 Tập 118 Tập 119 Tập 120 Tập 121 Tập 122 Tập 123 Tập 124 Tập 125 Tập 126 Tập 127 Tập 128 Tập 129 Tập 130 Tập 131 Tập 132 Tập 133 Tập 134 Tập 135 Tập 136 Tập 137 Tập 138 Tập 139 Tập 140 Tập 141 Tập 142 Tập 143 Tập 144 Tập 145 Tập 146 Tập 147 Tập 148 Tập 149 Tập 150 Tập 151 Tập 152 Tập 153 Tập 154 Tập 155 Tập 156 Tập 157 Tập 158 Tập 159 Tập 160 Tập 161 Tập 162 Tập 163 Tập 164 Tập 165 Tập 166 Tập 167 Tập 168 Tập 169 Tập 170 Tập 171 Tập 172 Tập 173 Tập 174 Tập 175 Tập 176 Tập 177 Tập 178 Tập 179 Tập 180 Tập 181 Tập 182 Tập 183 Tập 184 Tập 185 Tập 186 Tập 187 Tập 188 Tập 189 Tập 190 Tập 191 Tập 192 Tập 193 Tập 194 Tập 195 Tập 196 Tập 197 Tập 198 Tập 199 Tập 200 Tập 201 Tập 202 Tập 203 Tập 204 Tập 205 Tập 206 Tập 207 Tập 208 Tập 209 Tập 210 Tập 211 Tập 212 Tập 213 Tập 214 Tập 215 Tập 216 Tập 217 Tập 218 Tập 219 Tập 220 Tập 221 Tập 222 Tập 223 Tập 224 Tập 225 Tập 226 Tập 227 Tập 228 Tập 229 Tập 230 Tập 231 Tập 232 Tập 233 Tập 234 Tập 235 Tập 236 Tập 237 Tập 238 Tập 239 Tập 240 Tập 241 Tập 242 Tập 243 Tập 244 Tập 245 Tập 246 Tập 247 Tập 248 Tập 249 Tập 250 Tập 251 Tập 252 Tập 253 Tập 254 Tập 255 Tập 256 Tập 257 Tập 258 Tập 259 Tập 260 Tập 261 Tập 262 Tập 263 Tập 264 Tập 265 Tập 266 Tập 267 Tập 268 Tập 269 Tập 270 Tập 271 Tập 272 Tập 273 Tập 274 Tập 275 Tập 276 Tập 277 Tập 278 Tập 279 Tập 280 Tập 281 Tập 282 Tập 283 Tập 284 Tập 285 Tập 286 Tập 287 Tập 288 Tập 289 Tập 290 Tập 291 Tập 292 Tập 293 Tập 294 Tập 295 Tập 296 Tập 297 Tập 298 Tập 299 Tập 300 Tập 301 Tập 302 Tập 303 Tập 304 Tập 305 Tập 306 Tập 307 Tập 308 Tập 309 Tập 310 Tập 311 Tập 312 Tập 313 Tập 314 Tập 315 Tập 316 Tập 317 Tập 318 Tập 319 Tập 320 Tập 321 Tập 322 Tập 323 Tập 324 Tập 325 Tập 326 Tập 327 Tập 328 Tập 329 Tập 330 Tập 331 Tập 332 Tập 333 Tập 334 Tập 335 Tập 336 Tập 337 Tập 338 Tập 339 Tập 340 Tập 341 Tập 342 Tập 343 Tập 344 Tập 345 Tập 346 Tập 347 Tập 348 Tập 349 Tập 350 Tập 351 Tập 352 Tập 353 Tập 354 Tập 355 Tập 356 Tập 357 Tập 358 Tập 359 Tập 360 Tập 361 Tập 362 Tập 363 Tập 364 Tập 365 Tập 366 Tập 367 Tập 368 Tập 369 Tập 370 Tập 371 Tập 372 Tập 373 Tập 374 Tập 375 Tập 376 Tập 377 Tập 378 Tập 379 Tập 380 Tập 381 Tập 382 Tập 383 Tập 384 Tập 385 Tập 386 Tập 387 Tập 388 Tập 389 Tập 390 Tập 391 Tập 392 Tập 393 Tập 394 Tập 395 Tập 396 Tập 397 Tập 398 Tập 399 Tập 400 Tập 401 Tập 402 Tập 403 Tập 404 Tập 405 Tập 406 Tập 407 Tập 408 Tập 409 Tập 410 Tập 411 Tập 412 Tập 413 Tập 414 Tập 415 Tập 416 Tập 417 Tập 418 Tập 419 Tập 420 Tập 421 Tập 422 Tập 423 Tập 424 Tập 425 Tập 426 Tập 427 Tập 428 Tập 429 Tập 430 Tập 431 Tập 432 Tập 433 Tập 434 Tập 435 Tập 436 Tập 437 Tập 438 Tập 439 Tập 440 Tập 441 Tập 442 Tập 443 Tập 444 Tập 445 Tập 446 Tập 447 Tập 448 Tập 449 Tập 450 Tập 451 Tập 452 Tập 453 Tập 454 Tập 455 Tập 456 Tập 457 Tập 458 Tập 459 Tập 460 Tập 461 Tập 462 Tập 463 Tập 464 Tập 465 Tập 466 Tập 467 Tập 468 Tập 469 Tập 470 Tập 471 Tập 472 Tập 473 Tập 474 Tập 475 Tập 476 Tập 477 Tập 478 Tập 479 Tập 480 Tập 481 Tập 482 Tập 483 Tập 484 Tập 485 Tập 486 Tập 487 Tập 488 Tập 489 Tập 490 Tập 491 Tập 492 Tập 493 Tập 494 Tập 495 Tập 496 Tập 497 Tập 498 Tập 499 Tập 500 Tập 501 Tập 502 Tập 503 Tập 504 Tập 505 Tập 506 Tập 507 Tập 508 Tập 509 Tập 510 Tập 511 Tập 512 Tập 513 Tập 514 Tập 515 Tập 516 Tập 517 Tập 518 Tập 519 Tập 520 Tập 521 Tập 522 Tập 523 Tập 524 Tập 525 Tập 526 Tập 527 Tập 528 Tập 529 Tập 530 Tập 531 Tập 532 Tập 533 Tập 534 Tập 535 Tập 536 Tập 537 Tập 538 Tập 539 Tập 540 Tập 541 Tập 542 , , Running Man, ep 1 ,ep 2 ,ep 3 ,ep 4 ,ep 5 ,ep 6 ,ep 7 ,ep 8 ,ep 9 ,ep 10 ,ep 11 ,ep 12 ,ep 13 ,ep 14 ,ep 15 ,ep 16 ,ep 17 ,ep 18 ,ep 19 ,ep 20 ,ep 21 ,ep 22 ,ep 23 ,ep 24 ,ep 25 ,ep 26 ,ep 27 ,ep 28 ,ep 29 ,ep 30 ,ep 31 ,ep 32 ,ep 33 ,ep 34 ,ep 35 ,ep 36 ,ep 37 ,ep 38 ,ep 39 ,ep 40 ,ep 41 ,ep 42 ,ep 43 ,ep 44 ,ep 45 ,ep 46 ,ep 47 ,ep 48 ,ep 49 ,ep 50 ,ep 51 ,ep 52 ,ep 53 ,ep 54 ,ep 55 ,ep 56 ,ep 57 ,ep 58 ,ep 59 ,ep 60 ,ep 61 ,ep 62 ,ep 63 ,ep 64 ,ep 65 ,ep 66 ,ep 67 ,ep 68 ,ep 69 ,ep 70 ,ep 71 ,ep 72 ,ep 73 ,ep 74 ,ep 75 ,ep 76 ,ep 77 ,ep 78 ,ep 79 ,ep 80 ,ep 81 ,ep 82 ,ep 83 ,ep 84 ,ep 85 ,ep 86 ,ep 87 ,ep 88 ,ep 89 ,ep 90 ,ep 91 ,ep 92 ,ep 93 ,ep 94 ,ep 95 ,ep 96 ,ep 97 ,ep 98 ,ep 99 ,ep 100 ,ep 101 ,ep 102 ,ep 103 ,ep 104 ,ep 105 ,ep 106 ,ep 107 ,ep 108 ,ep 109 ,ep 110 ,ep 111 ,ep 112 ,ep 113 ,ep 114 ,ep 115 ,ep 116 ,ep 117 ,ep 118 ,ep 119 ,ep 120 ,ep 121 ,ep 122 ,ep 123 ,ep 124 ,ep 125 ,ep 126 ,ep 127 ,ep 128 ,ep 129 ,ep 130 ,ep 131 ,ep 132 ,ep 133 ,ep 134 ,ep 135 ,ep 136 ,ep 137 ,ep 138 ,ep 139 ,ep 140 ,ep 141 ,ep 142 ,ep 143 ,ep 144 ,ep 145 ,ep 146 ,ep 147 ,ep 148 ,ep 149 ,ep 150 ,ep 151 ,ep 152 ,ep 153 ,ep 154 ,ep 155 ,ep 156 ,ep 157 ,ep 158 ,ep 159 ,ep 160 ,ep 161 ,ep 162 ,ep 163 ,ep 164 ,ep 165 ,ep 166 ,ep 167 ,ep 168 ,ep 169 ,ep 170 ,ep 171 ,ep 172 ,ep 173 ,ep 174 ,ep 175 ,ep 176 ,ep 177 ,ep 178 ,ep 179 ,ep 180 ,ep 181 ,ep 182 ,ep 183 ,ep 184 ,ep 185 ,ep 186 ,ep 187 ,ep 188 ,ep 189 ,ep 190 ,ep 191 ,ep 192 ,ep 193 ,ep 194 ,ep 195 ,ep 196 ,ep 197 ,ep 198 ,ep 199 ,ep 200 ,ep 201 ,ep 202 ,ep 203 ,ep 204 ,ep 205 ,ep 206 ,ep 207 ,ep 208 ,ep 209 ,ep 210 ,ep 211 ,ep 212 ,ep 213 ,ep 214 ,ep 215 ,ep 216 ,ep 217 ,ep 218 ,ep 219 ,ep 220 ,ep 221 ,ep 222 ,ep 223 ,ep 224 ,ep 225 ,ep 226 ,ep 227 ,ep 228 ,ep 229 ,ep 230 ,ep 231 ,ep 232 ,ep 233 ,ep 234 ,ep 235 ,ep 236 ,ep 237 ,ep 238 ,ep 239 ,ep 240 ,ep 241 ,ep 242 ,ep 243 ,ep 244 ,ep 245 ,ep 246 ,ep 247 ,ep 248 ,ep 249 ,ep 250 ,ep 251 ,ep 252 ,ep 253 ,ep 254 ,ep 255 ,ep 256 ,ep 257 ,ep 258 ,ep 259 ,ep 260 ,ep 261 ,ep 262 ,ep 263 ,ep 264 ,ep 265 ,ep 266 ,ep 267 ,ep 268 ,ep 269 ,ep 270 ,ep 271 ,ep 272 ,ep 273 ,ep 274 ,ep 275 ,ep 276 ,ep 277 ,ep 278 ,ep 279 ,ep 280 ,ep 281 ,ep 282 ,ep 283 ,ep 284 ,ep 285 ,ep 286 ,ep 287 ,ep 288 ,ep 289 ,ep 290 ,ep 291 ,ep 292 ,ep 293 ,ep 294 ,ep 295 ,ep 296 ,ep 297 ,ep 298 ,ep 299 ,ep 300 ,ep 301 ,ep 302 ,ep 303 ,ep 304 ,ep 305 ,ep 306 ,ep 307 ,ep 308 ,ep 309 ,ep 310 ,ep 311 ,ep 312 ,ep 313 ,ep 314 ,ep 315 ,ep 316 ,ep 317 ,ep 318 ,ep 319 ,ep 320 ,ep 321 ,ep 322 ,ep 323 ,ep 324 ,ep 325 ,ep 326 ,ep 327 ,ep 328 ,ep 329 ,ep 330 ,ep 331 ,ep 332 ,ep 333 ,ep 334 ,ep 335 ,ep 336 ,ep 337 ,ep 338 ,ep 339 ,ep 340 ,ep 341 ,ep 342 ,ep 343 ,ep 344 ,ep 345 ,ep 346 ,ep 347 ,ep 348 ,ep 349 ,ep 350 ,ep 351 ,ep 352 ,ep 353 ,ep 354 ,ep 355 ,ep 356 ,ep 357 ,ep 358 ,ep 359 ,ep 360 ,ep 361 ,ep 362 ,ep 363 ,ep 364 ,ep 365 ,ep 366 ,ep 367 ,ep 368 ,ep 369 ,ep 370 ,ep 371 ,ep 372 ,ep 373 ,ep 374 ,ep 375 ,ep 376 ,ep 377 ,ep 378 ,ep 379 ,ep 380 ,ep 381 ,ep 382 ,ep 383 ,ep 384 ,ep 385 ,ep 386 ,ep 387 ,ep 388 ,ep 389 ,ep 390 ,ep 391 ,ep 392 ,ep 393 ,ep 394 ,ep 395 ,ep 396 ,ep 397 ,ep 398 ,ep 399 ,ep 400 ,ep 401 ,ep 402 ,ep 403 ,ep 404 ,ep 405 ,ep 406 ,ep 407 ,ep 408 ,ep 409 ,ep 410 ,ep 411 ,ep 412 ,ep 413 ,ep 414 ,ep 415 ,ep 416 ,ep 417 ,ep 418 ,ep 419 ,ep 420 ,ep 421 ,ep 422 ,ep 423 ,ep 424 ,ep 425 ,ep 426 ,ep 427 ,ep 428 ,ep 429 ,ep 430 ,ep 431 ,ep 432 ,ep 433 ,ep 434 ,ep 435 ,ep 436 ,ep 437 ,ep 438 ,ep 439 ,ep 440 ,ep 441 ,ep 442 ,ep 443 ,ep 444 ,ep 445 ,ep 446 ,ep 447 ,ep 448 ,ep 449 ,ep 450 ,ep 451 ,ep 452 ,ep 453 ,ep 454 ,ep 455 ,ep 456 ,ep 457 ,ep 458 ,ep 459 ,ep 460 ,ep 461 ,ep 462 ,ep 463 ,ep 464 ,ep 465 ,ep 466 ,ep 467 ,ep 468 ,ep 469 ,ep 470 ,ep 471 ,ep 472 ,ep 473 ,ep 474 ,ep 475 ,ep 476 ,ep 477 ,ep 478 ,ep 479 ,ep 480 ,ep 481 ,ep 482 ,ep 483 ,ep 484 ,ep 485 ,ep 486 ,ep 487 ,ep 488 ,ep 489 ,ep 490 ,ep 491 ,ep 492 ,ep 493 ,ep 494 ,ep 495 ,ep 496 ,ep 497 ,ep 498 ,ep 499 ,ep 500 ,ep 501 ,ep 502 ,ep 503 ,ep 504 ,ep 505 ,ep 506 ,ep 507 ,ep 508 ,ep 509 ,ep 510 ,ep 511 ,ep 512 ,ep 513 ,ep 514 ,ep 515 ,ep 516 ,ep 517 ,ep 518 ,ep 519 ,ep 520 ,ep 521 ,ep 522 ,ep 523 ,ep 524 ,ep 525 ,ep 526 ,ep 527 ,ep 528 ,ep 529 ,ep 530 ,ep 531 ,ep 532 ,ep 533 ,ep 534 ,ep 535 ,ep 536 ,ep 537 ,ep 538 ,ep 539 ,ep 540 ,ep 541 ,ep 542 ,

Kỷ Niệm Tập 500 Running Man: Đằng Sau Tiếng Cười Là Nước Mắt, Những Tổn Thương Và Phải Đánh Đổi Bằng Sức Khỏe

Running Man không chỉ mang đến những tiếng cười giải trí cho khán giả mà đôi lúc còn có những khoảng lặng với những giọt nước mắt cùng những tình cảm vô cùng trân quý.

Running Man tập 500

Sau gần 10 năm lên sóng khi lần đầu tiên ra mắt người xem vào 7/2010, chương trình thực tế ăn khách Running Man đã gom về cho mình lượng người hâm mộ đáng kể ở cả trong và ngoài nước.

Thành công hôm nay của Running Man không thể không nhắc đến các thành viên cố định luôn hết lòng gắn bó, cống hiến cho chương trình gồm “MC quốc dân” Yoo Jae Suk, “Bố già” Ji Suk Jin, “Người năng lực” Kim Jong Kook, “Mực” Gary, “Haroro” Haha, “Mợ Ngố” Jihyo, “Hươu cao cổ” Kwang Soo, Yang Se Chan và Somin.

Bên cạnh thành viên cố định, sức hút của Running Man có sự đóng góp không nhỏ đến từ những kịch bản xuất sắc từ phía các PD cùng dàn khách mời “khủng” cực kỳ mặn mòi. Mới đây, Running Man đã chính thức kỷ niệm tập số 500 – một con số không nhỏ đối với một chương trình thực tế.

Đáng buồn thay, vì dịch Covid 19 nên chương trình chỉ có thể tổ chức một buổi kỷ niệm nho nhỏ và thân mật. Ngoài các thành viên cố định, chương trình còn mời thêm các nhân vật khác mời khác gồm Bomi và Chorong (Apink), Choi Yoojung (Weki Meki), Chungha và Mijoo (Lovelyz).

Preview tập kỷ niệm 500 của Running Man:

Những giọt nước mắt sau màn ảnh

Tuy vẻ ngoài là một chương trình tạp kỹ thế nhưng đằng sau những nụ cười, những câu pha trò, những cống hiến hết mình ấy, các thành viên Running Man đã phải đánh đổi rất nhiều. Đó là những buổi làm việc đến kiệt sức, giảm sút và chấn thương vì phải chạy trong suốt khoảng thời gian dài khiến các fan không khỏi đau lòng.

Những buổi ngoài trời hoạt động hết sức mình đã khiến Jihyo từng thừa nhận rằng chân cô đau đến mức không thể chạy nổi. Jihyo chia sẻ: “Tôi đã phải chạy mỗi tuần, vì thế mà đầu gối của tôi rất đau”. Là “át chủ bài” của Running Man, Jihyo đã phải cố gắng hơn gấp nhiều lần để có thể chạy cùng các thành viên còn lại.

Không những thế, có thời gian cô đã sốc đến mức nhốt mình cả tuần vì bị ép rời khỏi chương trình mà chưa có bất kì thông báo nào từ nhà đài SBS. “Mợ ngố” và “người năng lực” Kim Jong Kook đã bị cưỡng chế rời khỏi chương trình khiến các fan vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là những lần bị cắt thời gian lên hình khiến các fan càng thêm sôi sục.

10 năm cho một chương trình thực tế là quãng thời gian khá dài mà Haha đã cống hiến và nỗ lực hết sức, vì vậy sức khỏe của anh cũng khó mà chịu đựng nổi. Có lần Haha đã phải đi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống. Nguy hiểm hơn, cơ thể của anh gần như bị tê liệt.

Không chỉ mỗi Jihyo hay Haha gặp các vấn đề sức khỏe, người xem còn xót xa hơn khi nghe những thương tích của các thành viên khác. Haha cũng tiết lộ thêm “MC quốc dân” Yoo Jae Suk có vấn đề với mắt cá chân, lưng, cổ và các ngón tay của mình. Còn Gary có vấn đề với vai và thậm chí Gary không thể giữ nổi một tô đá bào vì đã phải bỏ mất một trong những dây chằng của mình.

Và còn nhiều những vấn đề khác của các thành viên sau nhiều năm cống hiến hết mình cho chương trình. Chắc hẳn đây chỉ là một phần nhỏ được tiết lộ về những tổn hại sức khỏe của các thành viên. Tuy nhiên, họ vẫn luôn nhiệt huyết và cố gắng hết sức mình để không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ.

Với sự gắn bó mật thiết ấy, các thành viên giờ đây đã trở thành của nhau và Running Man vì vậy cũng trở thành một món ăn không thể thiếu đối với những người yêu mến những chương trình giải trí xứ Hàn.

Kim Jong Kook Và Hong Jin Young: Cặp Đôi Đồ Đen Thú Vị Của “Running Man”

Trong chương trình nổi tiếng toàn cầu “Running Man”, đã có vô số cặp đôi được tạo ra từ các thành viên với nhau, hoặc giữa các thành viên với khách mời. Trong số đó, Kim Jong Kook và Hong Jin Young là một couple đã xảy ra nhiều phản ứng hết sức đáng yêu. Mới đây, cả hai đã được gán ghép trong một danh hiệu mới là “Couple đồ đen”.

Trong dự án mới của chương trình “Running Man” mang tên “Gói dự án gia đình”, Hong Jin Young cùng với ba khách mời khác là Lee Da Hae, Lee Sang Yeob và Kang Han Na sẽ liên tiếp tham gia chương trình trong 4 tuần liền, bắt đầu từ ngày 18/3. Đã được ghép cặp với chàng “Hổ” trước đó, trong lần trở lại này, Kim Jong Kook và Hong Jin Young tiếp tục tạo nên cặp đôi đặt biệt – couple đồ đen.

Hẳn các fan ruột đều biết sở thích diện toàn cây đen của chàng Sparta Kook. Trong nhiều tập phim, anh chàng đã bị các thành viên “lên án” vì cứ mãi “đen xì” từ trên xuống dưới. Kim Jong Kook rất thường xuyên diện trang phục đen, không chỉ trong “Running Man” mà còn trong rất nhiều chương trình khác.

Xuất hiện ở “Running Man” suốt 4 tuần liền trong “Gói dự án gia đình”, cô nàng Hong Jin Young tiếp tục được các thành viên gán ghép với Kim Jong Kook. Trong nhiều màn mở đầu của chương trình, cô nàng này cũng nhiều lần diện nguyên một cây đen. Điều này đã khiến các thành viên khác được dịp chọc phá rằng cả hai đang mang đồ đôi.

Đỉnh điểm nhất cho cặp đôi này chính là trong đoạn mở đầu được hé lộ sẽ phát sóng vào ngày 6/5 sắp tới, các thành viên của “Running Man” đã “lên án” Kim Jong Kook và Hong Jin Young khi cả hai tiếp tục diện trang phục “đen toàn tập”. Đây đã là lần thứ tư cả hai cùng diện “đồ đôi” màu đen khi xuất hiện trong phần mở đầu của chương trình.

Hong Jin Young đã từng tham gia với tư cách là khách mời rất nhiều lần trong “Running Man”. Trước khi trở thành thành viên 4 tuần trong dự án “Gói dự án gia đình”, cô nàng cũng từng tham gia và tạo nên “loveline” đáng yêu với chàng “Hổ” như trong các tập 266, 299, 357.

Hầu như trong mọi lần xuất hiện, Hong Jin Young đều là bạn cặp với Kim Jong Kook. Màn tương tác ngọt ngào của cả hai được nhiều fan tỏ ra vô cùng thích thú và hào hứng.

Với tính cách mạnh mẽ, Hong Jin Young thường chủ động để kéo chàng Sparta Kook về phía mình. Với màn làm nũng đáng yêu huyền thoại, cô thường xuyên khiến Kim Jong Kook phải đỏ mặt và thẹn thùng.

Hay tỏ ra ngại ngùng trước Hong Jin Young thế thôi chứ Kim Jong Kook vẫn rất biết nghe lời cô nàng. Anh chàng ngoan ngoãn đến độ nhiều lần khiến các thành viên khác phải sửng sốt vì ngạc nhiên. Ngoài Hong Jin Young, chưa ai có thể khiến Kim Jong Kook phải nghe lời đến như vậy. Chàng “Hổ” vẻ ngoài cứ hay cằn nhằn nhưng lúc nào cũng phục tùng tuyệt đối “mệnh lệnh” của Hong Jin Young.

Trước đó, trong chương trình “My Ugly Duckling” được phát sóng vào ngày 29/4, Kim Jong Kook được hỏi sẽ chọn ai trong 4 cô gái đang tham gia “Running Man” với anh chàng (là Song Ji Hyo, Lee Da Hee, Hong Jin Young và Kang Han Na). Cuối cùng, anh đã chọn Hong Jin Young là mẫu người yêu lý tưởng của mình.

Tập tiếp theo của “Running Man” sẽ phát sóng vào ngày 6 tháng 5 lúc 4 giờ 50 (theo múi giờ Hàn Quốc). Đây vẫn sẽ là tập phim nằm trong “Gói dự án gia đình” của chương trình.

Bất Ngờ Phát Hiện Phạm Hương Là ‘Fan Ruột’ Running Man, ‘Khóc Ròng’ Nói Lời Tạm Biệt Kang Gary

Các fan của Phạm Hương đã vô cùng bất ngờ khi thấy được cô chia sẻ dòng trạng thái “Vẫn biết câu chuyện nào rồi cũng sẽ có hồi kết, nhưng mình yêu quá nên cứ yêu mãi thôi” trên trang cá nhân. Mới đây, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ những cảm xúc của cô khi nghe tin Kang Gary, thành viên cố định của show truyền hình thực tế nổi tiếng Running man sẽ rời khỏi chương trình sau 7 năm đồng hành, gắn bó. Nữ ca sĩ bày tỏ nỗi buồn và sự luyến tiếc sâu sắc trước lời tạm biệt của chàng trai mà cô yêu mến: “Từ lúc biết Gary sẽ dừng quay Running man. Bỗng nhiên mình không muốn xem tiếp các tập của Running man nữa vì không muốn phải xem tới tập các thành viên R chia tay Gary… Có mỗi chương trình giải trí mình thích sau Family Outing mình đã theo rất lâu thì nay cũng sắp tới hồi kết. Mình sẽ tiếc Kang Gary như tiếc Lee Hyori khi từ bỏ showbiz Hàn”. Phạm Hương cũng chia sẻ thêm, cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Running man từ thời sinh viên và có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với chương trình. Vị HLV The Face không bỏ sót tập nào của gameshow nổi tiếng này. Chỉ khi phải đi thi Hoa hậu Hoàn vũ cô mới phải tạm dừng một thời gian theo dõi chương trình. Và dù mới xem đến tập 300 nhưng trước thông tin thành viên yêu thích của mình sẽ rời Running man, Phạm Hương đã buồn đến nỗi không dám xem tiếp. Vốn ít chia sẻ về sở thích cũng như cuộc sống riêng tư trên facebook, Phạm Hương khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi cô bất ngờ đề cập đến Running man và sự ra đi của Kang Gary. Những lời tâm sự chân thành của Phạm Hương đã chạm đến trái tim của đông đảo các fan yêu mến chương trình truyền hình thực tế này. Qua lời chia sẻ trên facebook lần này, các fan cũng có cơ hội biết thêm một Phạm Hương rất khác. Một cô gái 25 tuổi đúng nghĩa với trái tim hồn nhiên, thơ trẻ, với những yêu ghét, vui buồn rất đỗi giản dị, “đời thường”. Có lẽ với Phạm Hương, Kang Gary không chỉ là một nhân vật giải trí cô yêu thích mà đó còn là người bạn thân thiết đã từng đồng hành cùng cô trong những năm tháng tuổi trẻ, đem đến cho cô nhiều nụ cười và kí ức hạnh phúc. Cũng như tất cả chúng ta, với Hoa hậu Phạm Hương việc phải nói lời tạm biệt với “chàng Mực” hài hước, hiền lành Kang Gary thật không dễ dàng… Running man là chương trình thực tế vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc và có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam. Đặc biệt đây cũng là một trong số ít chương trình có thời gian ghi hình dài hơn 7 năm mà vẫn giữ gần như nguyên vẹn dàn cast ban đầu. Vì vậy khi Kang Gary, một trong những thành viên cố định đầu tiên quyết định rời khỏi Running man để tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, thông tin này đã làm tan vỡ trái tim của rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là các fan trung thành đã đồng hành cùng anh và chương trình suốt thời gian dài vừa qua…

Thông Tin Tỷ Giá Man Bidv Mới Nhất

Thông Tin Bảng Giá Xe Honda 81 Mới Nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về Vietsub Running Man Tập 81 trên website Tuyensinhtdnceovn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!