CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tuyển sinh 2021, CTCP Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam dành 440 cơ hội cho 4 chương trình đào tạo. Theo đó, Ban Tuyển sinh tổ chức kỳ thi riêng đặc biệt không dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Là đơn vị huấn luyện theo mô hình quân đội khép kín đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, áp dụng mô hình đào tạo TOP 20 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện toàn diện 3 phần cốt lõi của một con người: Thân – Tâm – Tuệ.

Trường huấn luyện Doanh nhân cho học sinh Tốt nghiệp THPT, trên cơ sở nền tảng là các chương trình đào tạo kinh doanh thực tiễn do đích thân Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding xây dựng, hợp tác cùng hệ giáo dục Cao đẳng Chính quy nhằm tạo ra thế hệ doanh nhân tương lai có ý chí khát vọng, có lộ trình thành công, có kỹ năng thực tế, có đạo đức nghề nghiệp, có kỷ luật bản thân, và yêu thương con người.

Đối tác